Minska, noslēdzošais čenelings

Minska, noslēdzošais čenelings ar Debesu Tēvu

(No arhīva)

15 03 14 07

Mēs piesaucam Debesu Tēvu un visus mūsu Skolotājus, lai pabeigtu semināru. Mēs mīlam Tevi, Tēvs. Mēs šodien par Tevi daudz runājām.

Debesu Tēvs:

Jūs dzirdat, kā Es raudu? Es ne tāpēc, ka šķiros no jums, tās ir prieka asaras. Es arī jūs ļoti stipri mīlu un gribu jums atgādināt, ka, pateicoties jums, Es esmu sapratis mīlestības vērtību, Es esmu sapratis, kas ir bezgalīga mīlestība...

Es caur katru no jums apzinos, ka jūs arī Mani mīlat. Es jūtu šo mīlestību, pateicos jums par viņu un gribu dziļāk iekļūt jūsu sirdī un piepildīt tur lielāku telpu, nekā Es aizņēmu līdz šim, lai skaidri un precīzi būtu klātesošs katrā no jums, lai jūs varētu ar Mani sarunāties un lai Es varētu atbalstīt jūs grūtā brīdī.

Es nevēlu jums mazāk grūtu brīžu, Es otrādi saku: lai to ir mazliet vairāk. Ne smagu, bet grūtu, lai pārvarētu savu ego, savus uzstādījumus, kuri jums traucē savienoties ar jūsu augstākajiem aspektiem, ar dvēseli, garu. Tieši grūtības norūda jūs un māca jums pārvarēšanu. Pārvarot mēs augam.

Es vēl gribēju teikt: visa pasaule novēro jūs tagad. Jūs esat klāt pārmaiņu laikā, jūsu dzīves neparastā punktā, kad jūs varat uzbūvēt savu dzīvi uz priekšu tā, kā jūs gribat, pēc jūsu paša labākā priekšstata. Un es tagad gribu veikt šo maģiju ar jums.

Es gribu, lai jūs iztēlotos sevi paša augstākajā gaismā, pašā tīrākajā mīlestībā, maigumā, svētlaimē, un uzbūvējiet savu dzīvi uz priekšu pēc savas vēlēšanās, pēc savas izvēles. Iztēlojieties to labi un speriet soli, izdariet pirmo soli uz šo dzīvi.

Es gādāju par jūsu dzīvi. Es gribu būt ar jums, lai jūs nedomātu, ka Es esmu aizņemts, un jūs nevarat mani patraucēt. Es esmu jūsu iekšienē, Es esmu aizņemts ar jums katru brīdi un gribu, lai jūs to zinātu, sajustu un justu. Pateicoties katram no jums, Es augu.

Katrai apziņas daļiņai ir jāevolucionē, bet īpaši vērtīgas ir tās daļiņas, kuras apzinās Mani, zina, ka Es Esmu, un savienojas ar mani, un dod Man jūsu apzināšanos. Es augu caur jūsu apziņu, jūsu enerģijām, jūsu apziņas izaugsmi.

Es gribu, lai jūs kļūtu maigāki, smalkāki, liegāki, harmoniskāki, mierīgāki. Mana pastāvīgā klātbūtne jūsos – tā nav kontrole, tā ir apzināšanās, ka Mēs esam Viens, ka mēs nevaram sadalīties. Mēs varam neticēt, bet Es tagad vēršos pie tiem, kuri tic un zina, kuri to novērtē un saprot. Es gribu, lai mēs ar jums noslēgtu kaut ko līdzīgu brālībai, kaut ko līdzīgu ģimeniskumam, jo jūs taču esat mani bērni. Protams, varbūt ne mani tieši bērni, bet manu bērnu bērni. Tam nav nozīmes. Visi manu bērnu bērni – mani bērni, Mēs ar jums esam Viens. Neatkarīgi no tā, kāds jums ir dzimums – vīrišķs vai sievišķs, jūs esat mans Dēls. Sajūtiet sevi kā manu Dēlu, izjūtiet mūsu radniecību.

Es apveltīju jūs, jūsu daudzdimensionalitātes, ar tādām pašām radošām spējām, kādas piemīt Man pašam. Nav nemaz tik daudz Pasaules-ēkā tādu pašu mani apzinošos Dzimtu kā Zemes Dzimta. Protams, viņu vēl vajag audzēt un pilnveidot, tāpēc arī šurp atnāca Augstie Skolotāji, lai paceltu Dzimtu, audzinātu viņu, lai viņa pieaugtu, kļūtu gudrāka un saprātīga.

Jūs tieši esat šie audzinātāji. Un jums ir tāds uzdevums. Es negribu jums uzkraut kaut kādu pārāk smagu uzdevumu vai teikt jums: jūsu pienākums... kurš, ja ne jūs... kaut kāda veidā padarīt jūs atbildīgus... Es vienkārši no iekšienes saku jums, ka Es gribu caur jums runāt, caur jums darīt, caur jums skatīties. Es paužu tādu nodomu. Kā jūs sakāt, tīru nodomu – runāt un darboties caur jums. Ceru, ka Man uz to ir tiesības, Man arī ir vēlēšanās. Es jūs vedu uz Kristus apziņu, beznosacījuma mīlestību, uz to, lai uzceltu uz Zemes ja ne paradīzes, tad brālīgu sabiedrību.

Es saprotu, ka to, ko Es runāju, jūs līdz galam neapzināties. Un jums liekas, ka tas ir pārāk ne nu gluži pārgudri, bet pārāk fantastiski, ka Es jūs pārvērtēju, ka Es pārspīlēju. Nekā tamlīdzīga. Kur jūs atradīsiet citus? Jūs esat tādi paši kā visi pārējie. Tikai jūsu uzdevumi...

Jūs šurp atnācāt citādi, bet kļuvāt tādi paši kā visi pārējie, lai asimilētos šajā sabiedrībā, neizceltos no viņas, taču savā laikā atcerētos savus uzdevumus un mierīgi sāktu tos pildīt, tāpat, kā jūs pabeidzāt savus institūtus un sākāt strādāt. Pienāca laiks, kad jūs sākāt pelnīt.

Un tagad jums ir pienācis tāds laiks, kad jūs sākat kļūt par skolotājiem, kāds no jums jau ir skolotājs. Es sveicu savus kolēģus, jo Es taču arī esmu skolotājs. Apzinieties, ka nav veselā bez daļiņām, un svarīgas ir visas šī veselā daļiņas. Ja jūs atnācāt kā plūsma, kā gaismas, informācijas un mīlestības plūsma, uz Zemi, tad katra šīs plūsmas daļiņa ir komponente, un visa plūsma ir atkarīga no šīs komponentes. Jūs ar sevi iekrāsojat visu plūsmu un maināt to tajā virzienā, kurp jūs ejat. Tāpēc man ir ļoti svarīgi, lai katrs no jums un tiem, kas šo klausīsies, apzinātos savu atbildību par šo plūsmu, vienotības apziņu.

Kad jūs kļūsiet pieauguši un augšupcelsieties uz nākošajām pasaulēm, jūs sāksiet labāk saprast to, ko Es runāju tagad. Jūs sāksiet redzēt, ka tas tā arī ir, jūs pārliecināsieties, ka tas, ko es runāju – nav fikcija un nav fantāzija, bet tā arī ir, taču cilvēka prāts ir tik viendimensionāls, viņš ir nedaudz neveikls, ka viņš negrib pieņemt manus vārdus. Bet pamēģiniet manus vārdus pieņemt ar sirdi. Jūsu prātam te nav nekāda sakara. Un sirds jums teiks: „jā, tā arī ir.” Es taču zinu, un Es tādēļ arī atnācu – mīlēt, izstarot gaismu un mīlestību, mācīt citiem mīlestību un gaismu un ar katru gadu labāk saprast savu uzdevumu, apzināties to jaunā veidā, no augstākas apziņas, un saprast, kā to izdarīt.

Man ļoti gribas, lai katrs no jums ietu savu paša ceļu, lai jūs neatkārtotu cits citu, bet būtu spilgtas individualitātes šajā ceļā, lai cilvēkiem ar jums būtu interesanti, lai nebūtu atkārtojumu. Un tālāk jūs būsiet dažādi, un katrs izpildīs savu uzdevumu savā veidā. Tas ir lieliski. Es svētu jūs šim ceļam, dodu jums ceļazīmi dzīvei un savu roku. Mani bērni, nāciet Man līdzi, nāciet pie Manis.

Mani pārpilda jūtas, bet vārdu nav. Jūs paši jūtat, kāds maigums, rūpes, mīlestība, gādība nāk. Ļoti aizkustinoša enerģija, aizkustinošs vēstījums. Un tai pat laikā tas ir stingra vecāka laimīga ceļa vēlējums. Mēs neesam izlutināti bērni, mūs aicina uz darbību un lielu apzināšanos, sava radošuma un daudzdimensionalitātes apzināšanos.

Mēs pateicamies Tev, Tēvs, visi pateicamies Tev! Mēs ļoti mīlam Tevi un jūtam tavu enerģiju ļoti labi.

Mūsu seminārs ir beidzies.

 

Pievienots 14.03.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/minsk-zakliuchitelniy-chenneling

Tulkoja Jānis Oppe