Vēsturisks Vienotā Režģa radīšanas vebinārs

Vēsturisks Zemes un Saules Brālību Apziņas Vienotā Režģa radīšanas vebinārs

 

Atskaite par Saules Brālības vebināru 15.03.11.

15 03 12 01

15.03.11.

Labdien, mani dārgie! 11. martā notika kārtējais vebinārs ar Saules Brālību. Vebinārā klāt bija 9 valstu pārstāvji, kas mani ļoti iepriecina.

Pirms vebināra es saņēmu čenelingu, kurš mūs noskaņoja tālākam darbam.

Saules Brālības ievada čenelings

Mūsu dārgie un mīļotie draugi!

Mēs priecājamies redzēt un just jūs šodien, tāpat kā, starp citu, vienmēr. Šodien mums ir īpaša diena. Jūs jūtat, ka pasaulē kaut kas svarīgs un spontāns notiek tieši tagad. Jūs esat gatavi transformācijai? Šodien ir transformācijas pirmā diena, un mēs sākam pārveidot Saules Vārtu sistēmu tieši tūlīt.

Kas tas ir – Saules Vārtu sistēma?

Tā ir mūsu kolektīvās realitātes un apziņas iziešana cauri galaktiskajam aizsegam, kurš mums bija jāiziet, un mēs to izgājām!

Kas gan te savāds?

Mēs varējām arī neiziet, jo pasaule taču ir pārsteigumu pilna. Mums viss ir pirmo reizi, un jums arī. Mēs uzbūvējām realitāti atbilstoši saviem nodomiem, un tagad iegūstam realizāciju. Mēs ieplānojām, bet šaubījāmies, vai mums viss izdosies. Kam bija jāizdodas? Mēs to apzināmies tieši tagad. Iedomājieties, ka bija pareģots, ka jūs atradīsiet apslēptu mantu vai jūs veiksiet kādu rīcību, kura apgriezīs jūsu likteni. Jūs izgājāt, jūs rīkojāties, bet kas stāv aiz tā? Tālāk jums ne tikai jāuzzina, bet jānodzīvo savas dzīves nākamā daļa, turklāt jānodzīvo tā, lai to nenožēlotu.

Iedomājieties, ka jūs esat nolaidušies uz Marsa. Jūs uz Zemes ne pārāk daudz zinājāt, kas jūs sagaida. Bet tagad jums tas ir jārealizē. Mēs cenšamies to atcerēties, un sākums mums ir daudzsološs – jo jums taču ar mums ir nodibinājušies sakari, un tas jau par daudz ko liecina.

Kas ar mani konkrēti runā?

Tie esam mēs, SK ģimene, kurā ietilpst gan El-Morija, gan Kuthumi, gan Soledada, gan visi, visi Saules Brāļi, kurus visus jūs pazīstat, vienkārši mēs pagaidām runājam ar jums caur aizsegu, kurš šodien tiks pārplēsts, un mēs ar jums sāksim runāt skaidrāk un tīrāk.

Ko mēs gribam? Mēs gribam pamēģināt savienot mūsu apziņas, radīt planētas kolektīvu saprātu, kurš sastāv no dažādiem slāņiem, nevis atdalītiem citam no cita, bet citam citu saprotošiem un dzirdošiem. Tāds saprāts uz Zemes vēl nav radīts, un mēs tagad dodam uzdevumu visiem cilvēkiem, kuri apzinās, apvienoties ar mums un runāt, un darboties kopīgi, un zināt kopīgi.

Kas tas ir – Saules Vārtu aktivizēšana?

Šodien sākās Lielais Kosmiskais Cikls, kurš iznesīs mūs caur visu Galaktiku. Šodien Cikla jaunās enerģijas pienāk jau pilnā mērā.

Kad tas ieslēdzās?

Ne tik sen, apmēram pirms nedēļas.

Un ko tas mums sola?

Jaunais laiks ir sācies, un mēs kļuvām tā liecinieki.

Ko jaunais laiks mums atnes?

Daudz gaismas. Gaisma ir uzvarējusi, tagad mēs ar precizitāti līdz komatam to zinām!

Mēs esam ļoti priecīgi, jo mēs taču līdz galam saprotam, ka esam klātesoši punktā, kura dēļ jūs visi izstāvējāt rindā uz iemiesošanos un spējāt izdarīt tā, lai šis moments notiktu. Tas ir visu klātesošo – gan jūsu, gan mūsu – liels radījums. Mēs viļņa mugurā traucamies uz galaktisko paradīzi.

Tā ir paradīze dvēselei. Tā ir paradīze mums visiem, tā ir iziešana no tumšās telpas, kur dvēseles nesa smagu karmu un likstu un bēdu jūgu. Pasaule ir pārvērtusies, un tagad tas vairs nav nākotnē, bet tagadnē.

(Es dzirdu uzvaras notis, ļoti lepnas un ļoti priecīgas.)

Kāpēc Zeme atradās Galaktikas tumšajā telpā?

Mēs nezinām, bet ar visiem dvēseles spēkiem sapņojām un būvējām izeju no šī tumšā laika.

 

Atskaite par vebināru

1. Ieiešana Saules Brālības aspektā. Aplaistām serdeni ar Dievišķo mīlestību, jo tā ir parole un ieeja augstākajā apziņā. Mīlestība – tās ir sajūsmas un cieņas pret dzīvi, bezgalīgi saudzīgas cieņas pret dzīvi – jūtas. Radījums, kas tevi aptver, ir tavs bērns. Bērns izaug, un mūsu uzdevums – palīdzēt viņam izaugt, notīrīt un ietīt mīlestībā.

2. Tiek likts priekšā padomāt, cik mūsos ir pozitīva, un cik negatīva – no tā, ko mēs domājam par valsti, par Zemi, par cilvēkiem, kuri ir ap mums. No tā veidojas dzīve, nevis no tiem momentiem, kad mēs nodarbojamies ar praksēm vai lasām. Mūs pakāpeniski pieradina pie tā, kas mums ir jājūt ik dienas. Un mums tiek piedāvātas dažādas testējošas situācijas pārbaudei.

3. Ķermeni var ārstēt bezgalīgi. Izdziediniet savas domas, lūdzu!

4. S.B. plūsma – attīrīšanās no “putekļiem” – iekšienē un ārpusē.

5. Enerģija izgāja cauri “planētai” Kristus-apziņas Būtības kakla centrā (daži no mums to sajuta) un pēc sāka “skriet” ātri un labi.

6. Kakla centrā apkārt planētai izveidojusies fasetēta kristāliska lode ar zelta gaismu. Tas ir pamats jaunajam Vienotības Režģim, kurš pašlaik tiek radīts kopīgi ar Saules Brālību. Režģis domāts, lai savienotos ar Saules Brālību enerģētiski, informatīvi un ar apziņu.

7. Mēs dodam piekrišanu pieslēgumam. Katrs no mums pieslēdzas pie šī jaunā Režģa, nostājoties vienā no tā stūriem.

8. Piepildām jauno Saules Brālības Režģi ar saviem radījumiem.

9. Tā kļūs par kolektīvu apziņu, kura strādā mūsu apziņas un Saules Es apziņas labā. Virs Režģa ir Saules Es, apakšā – katrs no mums. Tas ir Augstākā Mentāla līmenis.

10. Sajūtiet, ka jūs esat klāt vēsturiskā momentā. Jūs pagaidām nesaprotat, cik svarīgs šis moments ir Zemes vēsturē.

11. Mans stāvoklis šajā momentā ir līdzīgs sievietes stāvoklim pēc dzemdībām – tāda pati enerģija nāk mūsos.

12. Savienošanās ar 16-24 gadu vecu jaunu cilvēku Režģi, tas ir 90-to gadu dažu bērnu augstas apziņas, viņu speciālas grupas Režģis. Pateicoties tam, mēs pašlaik radām savu Režģi. Mūsu Režģi uzklājas viens otram.

13. Savienošanās ar kosmisko stihiju enerģiju, ar jauno Saules enerģiju būtībām, ar Kosmisko Elementāļu Režģi. Tā ir jaunā Režģa piepildīšana un atdzīvināšana ar kosmiskajām enerģijām.

14. Piepildām Režģi ar savām veltēm... Mūsos ir daudz visa kā laba, ar ko mēs varam dalīties.

15. Ceļoša un atveroša, lidojuma enerģija. Mūs piepildīja ar gaismu. Norit darbs ar mūsu apziņu atomu līmenī. Katrā šūnā norit darbs gan ar DNS, gan ar šūnu atomu līmeni. Iespaids, ka šūnām ir noņemtā kāda atslēga...

16. Vācam prom neapzināmas smagas agras bērnības enerģijas.

17. Ir atnākusi Karmas Padome. Mēs uzstādām un parakstām “Līgumus darbam ar SB caur jauno Apziņas Režģi”.

18. Mūsu kopīgā darba mērķis – saprast, kas mūs sagaida nākotnē, kādu sabiedrību mēs gribam celt, un kopīgi būvēt realitāti atbilstoši saviem lēmumiem.

19. Apzināmies, ka mēs esam Saules-Zemes Brālības dibinātāji! Apsveicam cits citu ar SB.

20. Salīdzinām sevi pirms vebināra un pēc Režģa radīšanas. Esmu izaugusi divas reizes lielāka (tas ir par apziņu). Mēs esam savienojušies ar Saules Augstāko Es.

21. Aizsegs starp mums priekš mums ir pārvērties Režģī, sācis nevis dalīt, bet savienot.

22. Izejam uz saviem Saules Es. Tas ir tas mirklis, kura dēļ visu tad arī radījām.

23. Mēs ar sevi savienojam Zemi un Sauli. No Saules mēs augam vēl tālāk, tā ir mūsu Saules Logosa kolektīvā Būtība. Un Saules aspekts ielīst manī. Spēcīga gaisma un uguns.

24. Mūsu Saules Es bagātina mūs ar apziņu bez laika un telpas un ar Radītāja Apziņu. Mēs viņu bagātinām ar zemes pieredzi.

25. Mēs ievietojam planētu Saules centrā. Tas attīra planētu. Izdeg apakšējais mentālais plāns.

26. Vēl vairāk piepildāmies ar gaismu un uguni. Piepildām Māmuļu-Zemi ar šo jauno enerģiju. Turp iet arī jaunā informācija.

27. Pieņemam radioaktīvu plūsmu. Uz katru iet dažāda plūsmas krāsa.

28. Kopīgās radīšanas svinīgs noslēgums. Debesu svētki, svinīgums, grandiozitāte, lieliskums. Debesis sašķeļas no orķestru un koru debesu skaņām. Tas atgādina PSRS svinīga koncerta nobeigumu.

15 03 12 02

29. Debesu Tēvs svēta un apstiprina, atbalsta un palīdz. Viņš saka: “Sajūtiet, ka jūs šodien transformējāties, caur savu sutratmu tiešā veidā savienojušies ar saviem Saules Augstākajiem Es. Jūs pārplēsāt savu aizsegu. Tagad ir svarīgi ar šo kanālu strādāt, lai tas sāktu skanēt, lai jūs saprastu, kas no turienes nāk, lai jūs to pieņemtu gan enerģētiski, gan informatīvi, gan no mīlestības redzes viedokļa. Iespējams, jūs varēsiet uz turieni translēt savas idejas, no turienes pieņemt jauno un progresīvo. Un tā ir tikai dzimšana. Tagad jums ir jāattīstās un jāaug.”

30. Pateicības visiem no visiem.

 

Bet šīs filmas palīdz paplašināt apziņu.

Ceļojums uz visuma malu HD

http://www.youtube.com/watch?v=jbUohmP6yoE

 

Mūsu galaktika, skarts no malas (HD)

http://www.youtube.com/watch?v=eXUsE1MCBUs

 

Svešas Pasaules – Svešas Zemes

http://www.youtube.com/watch?v=KPxJ-5uVD9c

 

Pievienots 12.03.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/istoricheskiy-vebinar-sozdaniya-edinoy-reshetki

Tulkoja Jānis Oppe