Svetlana Tumanova - LABA VELTE SLAVINA DZĪVI

16 03 27

Vajag iemācīties tādu pateicību, kura pateicas par visu, lai kas nenotiktu.

OŠO

Patiesa pateicība – no Dieva dzimst. No Dieva tiek dota un no Svētā Gara tiek iesvētīta...

Ošo Dievam neticēja, bet ticēja cilvēku pateicībai. Ticēja, ka tā ir Mūžīgā Vērtība – Pateicība. Kura stāv augstāk par visiem superdārgakmeņiem, zeltu un platīnu. Un to var radīt vienkārši tāpat, kad nekas nav pie rokas. Radīt (Соз – Дать).

Liela ir Pateicības vērtība. Bet dāvāt to var tik vienkārši, pat ja nemaz nav naudas, ne superdārgakmeņu, ne zelta vai platīna. UN PAT NE LAIKA. Uzdāvināt cilvēkam Labo – tā ir mirkļa lieta. Vienkārši dāvāt smaidus saviem tuviniekiem. Vienkārši pateikt labu vārdu, vienkārši pateikties gan tuvam, gan tālam par to, ka viņi vienkārši IR. Tas ir tik vienkārši! Un neprasa no tevis neko pretī. Bet Rada (Соз-Даёт) izturīgu tavas Dzīves fundamentu.

Un dāvā tev pašam ļoti daudz, visu PASAULI, Mīlestības un Gaismas spožās saules apmirdzētu!

 

БЛАГОЕ ДАРЕНИЕ СЛАВОСЛОВИТ ЖИЗНЬ!

LABA VELTE SLAVINA DZĪVI!

 

Благо Дари - и Будешь освящён!

Благо Дари - и будешь ты спасён!

Своим же Сердцем, что от Бога зажжено

И всё вмещать и призвано оно...

Благо Дари - как будто, в Солнце ты влюблён!

Благо Дари, как будто навсегда спасён

Благо Дари всегда, везде, сей час...

И каждое мгновение

Найди своё отличное стихотворение,

Чтоб петь и Славословить сей момент,

Чтоб находить усталым комплимент,

Чтобы Душа твоя ВСЕГДА ЖИЛА,

В какие дали бы ни заплыла...

Благо Дари и знай, что есть момент,

Когда удачен каждый ассистент,

Что Богом дан на вечное мгновение...

НА ЖИЗНЬ, ДЛИНОЮ В ЦЕЛОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ...

Для вечного и благодатного Служения...

Для верного и каждодневного моления.

Благо Дари - и будешь освящён!

Благо Дари, как будто ты в момент влюблён,

Благо Дари ВСЕГДА, ВЕЗДЕ, СЕЙЧАС

Как будто видишь мир и человека,

В первый и последний раз!

Dāvā Labo – un Būsi iesvētīts!

Dāvā Labo – un būsi tu pestīts!

Ar savu Sirdi, kas Dieva iedegta

Un visu ietilpināt aicināta viņa...

Dāvā Labo – it kā Saulē tu būtu iemīlējies!

Dāvā Labo – it kā būtu uz visiem laikiem pestīts

Dāvā Labo vienmēr, visur, šajā stundā...

Un katru mirkli

Atrodi savu teicamu dzejoli,

Lai dziedātu un Slavinātu šo momentu,

Lai nogurušiem atrastu komplimentu,

Lai tava Dvēsele VIENMĒR DZĪVOTU,

Lai kādos tālumos tu neiepeldētu...

Dāvā Labo un zini, ka ir moments,

Kad veiksmīgs ir katrs asistents,

Kurš Dieva dots uz mirkli mūžīgu...

UZ DZĪVI, VESELU DZEJOLI GARU...

Mūžīgai un svētīgai Kalpošanai...

Pareizām un ikdienas lūgšanām.

Dāvā Labo – un būsi iesvētīts!

Dāvā Labo, it kā tu mirklī esi iemīlējies,

Dāvā Labo VIENMĒR, VISUR, TAGAD

It kā redzētu pasauli un cilvēku

Pirmo un pēdējo reizi!

2016.03.27.

 

Atsūtīts 27.03.2016

Tulkoja Jānis Oppe