Svetlana Tumanova - SVĒTĀS MĪLESTĪBAS BRĪNUMI

Autors: Svetlana Tumanova

Baltus, baltus Brīnumus, baltus, baltus sniegus, piepildītus ar svēto Garu un Dieva Enerģiju, iznēsā balts, balts Eņģelītis pa pasauli.

Cilvēkiem, kuri meklē cerību, cilvēkiem, kuri cer, ka viņu ticība svinēs uzvaru un tuvinieku sirdis atvērsies Mīlestībai un Gaismai, kuras silda visu apkārt un mirdz līdz Debesīm!

Un cilvēkiem, kuri vairs ne uz ko necer un ir salīkuši savās cerībās, nospiesti un nelaimīgi, pavisam sapinušies savās ilūzijās...

Eņģelītis iznēsā Zvaigznītes cilvēku sirdīs, nepalidojot garām nevienam, nevienai dzīvai dvēselei. Zvaigznītes, kuras simbolizē baltus, baltus, kristālskaidrus, Mirdzošus Brīnumus. Lai viņas pieskartos cilvēku sirdīm un, iespējams, parādītos jau jauns Brīnums. Dzīvs Brīnums.

Baltā, baltā vakarā un sniegbaltā naktī atdzīvojas tuvinieku Sirdis īstajai Dzīvei, īstenajai Dzīvē iekš Kristus!

Atsilst pat pašas raupjākās sirdis, tāpēc ka Dieva Mīlestība neapjaušamā veidā pamostas pat šajās sirdīs, Dieva paslēpta dziļi, dziļi, dziļi iekšienē un nekādi neizpaudusies līdz šim, nespējoša atsaukties uz Dieva Aicinājumu uz Mīlestību, uz īstenu Dzīvi, Kurai arī tika radīts Cilvēks – Dieva bērns.

Bet Dievišķie Brīnumu Pasaulē notiek katru mirkli!

Un atnāk sniegbalts Rīts, mirdzošs sniegbaltā svētā Baltumā, un atveras cilvēku Sirdis īstenai Mīlestībai Garā, Dieva Mīlestībai. Svētajai Mīlestībai.

Un Saules Stari apgaismo visu apkārt ar sniegbaltas Tīrības, Patiesīguma un Klusuma baltu, baltu Rītu.

Tā Dievs Tēvs ieiet katrā sirdī, kura Viņu gaida, un apmirdz un uz visiem laikiem izmaina šo Sirdi un visu cilvēka Dzīvi...

Baltos, Baltos Kristus Ziemassvētkos notiek Balti, Balti īsta patiesīguma, maiguma un vienkāršuma Dieva Brīnumi.

Dievišķās Mīlestības, Visur Triumfējošās Mīlestības Pasaulē Brīnumi visiem cilvēkiem, kuri tic un netic Brīnumam, cer un gaida šos Brīnumus vai jau ir salīkuši un pat vispār novērsušies no Dievišķās Mīlestības. Cilvēkiem – Dieva Radībām un visiem, visiem, visiem citiem Dievišķās Mīlestības radījumiem uz planētas.

NĀK SIRŽU PAMOŠANĀS LAIKS. SVĒTĀS MĪLESTĪBAS BRĪNUMU LAIKS UN ATNĀK BRĪNUMI. BET LAIKS VIŅIEM – MŪŽĪBA…

Patiesi, nav laika Brīnumiem. Tāpēc ka Brīnumi notiek katru mirkli. Vajag tika ieskatīties šajā mirklī, uzmanīgi ieskatīties… Un sākt redzēt Brīnumaino… ALELUJA!

 

15 12 13

 

Atsūtīts 13.12.2015

Tulkoja Jānis Oppe