Print

Svetlana Tumanova - BRĪNUMDARĪTĀJS BRAUCIENS UZ IGAUNIJAS SIEVIEŠU PAREIZTICĪGO KLOSTERI, UZ PJUHTICU

Mēs divatā ar Vladimiru Gudkovu veicām divu dienu ceļojumu uz Igaunijas sieviešu pareizticīgo klosteri Pjuhticā 2015. gada 1.-2. augustā. Un ļoti gribam pateikties SVĒTCEĻOJUMU CENTRAM PUTŅIKS par tādu svētceļojumu braucienu organizēšanu, bet Georgijam par lielisko ekskursijas brauciena vadīšanu.

Braucienā, kura pavadonis bija ekskursiju vadītājs Georgijs, gan turp, gan atpakaļ viņi ar palīdzi autobusā lika filmiņas ar garīgu mūziku, ar svēto tēvu sprediķiem un pat 2 reliģiskas filmas par pareizticību. Un tieši Georgijs mūs tā virzīja un visu paskaidroja, ka mēs nonācām visur, kur vēlējāmies.

Es izgāju gan grēksūdzi, gan saņēmu komūniju, gan biju klāt 2 dievkalpojumos, gan brīnumdarītājā avotā iegremdējos, gan ekskursijā pa klosteri taisījos iet, bet tas jau bija mūsu uzturēšanās pēdējās 2 stundās, tā ka manas kājiņas vairs staigāt galīgi negribēja, bija briesmīgi nogurušas.

Man ir izkaisītā skleroze, un tāpēc es pēdējā laikā biju ļoti sarūgtināta par savu stāvokli, ka kājas negrib staigāt, un es neko ar to nevaru padarīt, bet ārsti tam pagaidām piedāvā tikai gēnu inženieriju. Un arī tas neizārstē un neuzlabo stāvokli, bet tikai bremzē. Bet es tomēr staigāju, ar skandināvu staigāšanas nūjiņām, kaut arī lēni. Kaut gan Dvēsele nav pārstājusi ticēt un cerēt uz labāko.

Tāpēc man bija ļoti svarīgi, ka mūķene Ludmila no mājiņas, kur mēs bijām iekārtojušies, mūs ar Volodju uzmundrināja ar savu vēlējumu, ka mēs varam tikai Pateikties visu laiku par visu, kas mums tiek dots, un mēs, Pateicoties tam, kļūstam arvien stiprāki un stiprāki Garā. Ludmila teica, ka Dievs Kungs mums dot tieši to, kas mums pašlaik arī ir vajadzīgs. Arī klosterī visi ļoti labvēlīgi pret mums attiecās, un arī svētceļnieki no mūsu autobusa.

Un, protams, apbrīnojamas bezdelīgas mūs pavadīja visur klosterī ar savu dziedāšanu un spurgšanu, tāpēc radīja ļoti harmonisku pacilātu noskaņu.

15 08 04

Arī klostera priekšnieci es redzēju, kad pravieša Elijas svētkos 2. augustā viņu atveda melnā mašīnā. Un viņa izkāpa, vairākas sievietes metās pie viņas pēc Svētības, es arī pierāpoju pie viņas ar lūgumu Svētīt mani, un viņa man teica skūpstīt lielu krustu viņai uz krūtīm. Man viņa ļoti patika, ne tāpēc ka es iegaumēju kaut ko konkrētu, bet tāpēc ka no viņas izplatījās Labsirdības Enerģija.

Mani šis brauciens ļoti atbalstīja, un es ieguvu pārliecību par to, kā tālāk virzīties dzīvē, pašlaik piepildītā ar pārbaudījumiem, un neizmist, bet tikai Pateikties Dievam un cilvēkiem par to, kā viss notiek.

Un es tieši pēc brauciena uz Pjuhticu sapratu, ka man vairāk Jāpriecājas un Jāpateicas Dievmātei un Dievam par visu, kas ienācis manā dzīvē iemācīt man daudz un izdziedināties no kaislībām īsā laikā, bet ļoti iedarbīgi. Un tā patiešām arī notiek. Nu un kas par to, ka cilvēki redz, ka es reizēm tik tikko staigāju un pat rāpoju, kad ļoti nogurstu. Redzamais ir mirkļus, bet rezultāts, kuru es saņemu, uz visiem laikiem nostiprinās jau Garā. Un nevis vēlējumi izveseļoties man tagad ir vajadzīgi, bet tas, ko man māca Dievs ĪSTENAJAM REZULTĀTAM. Mūžīgās Dvēseles, nevis ķermenisko pīšļu dziedināšanai. Tāpēc arī es agrāk nereaģēju uz visādām receptēm un padomiem, kurus man sūtīja dziedināšanai, kura skaidri ne uz Patieso bija mērķēta. Nāca Mācības no Dieva, un es tātad negribēju un nevarēju tās pārtraukt.

MĀCĪBAS NAV ĪSLAICĪGU DZĪVI SKAISTI STAIGĀT UN AR SAVĀM ROTĀM PUŠĶOT SABIEDRĪBAS PUĶUDOBI UZ ŠO MIRKLI. ESMU JAU IEMĀCĪTA NOVĒRTĒT TO, KA MAN IR DOTS DAUDZ VAIRĀK un tāpēc prasa nostiprinājumu ne uz dienu vai gadu, bet KO LIELĀKU. Nostiprinājumu Garā UZ VISIEM LAIKIEM. UN TIKAI PATEIKTIES VIEN ATLIEK.

PALDIES DIEVAM PAR VISU!!! UN VISS NOKĀRTOSIES. Un dzīvot ar sevi es tagad varu saskanīgi, pieņemot sevi.

PALDIES DIEVMĀTEI BURVĪGAJAI!!!

2015.08.04. Ar Mīlestību un Pateicību, Svetlana Tumanova, 2. grupas invalīde.

 

ВАШ ПРОВАЛ - ВЕЛИЧАЙШИЙ УСПЕХ!

JŪSU KRIŠANA – DIŽENĀKAIS PANĀKUMS!

Autors: Svetlana Tumanova

Ваш провал - величайший Успех!

Это лучший вираж из всех вех,

Что дарила вам в жизни судьба,

О которой была мольба...

Ваш провал - подарок для Вас,

Он научит жить Здесь и Сейчас!

Вы взлетите с Новой Мечтой

Перед тем, как уйти на Покой.

Ваша жизнь - это Ваша Мечта!

Посмотрите в неё прямо ТАК,

Подружитесь с собою самим,

Пусть над вами взлетит Херувим...

 

Ваш провал - величайший Успех!

Это лучший вираж из всех вех,

Что дарила вам в жизни судьба,

О которой была мольба...

Бог, ведь, ЗНАЕТ ЧЕМУ ВАС УЧИТЬ,

И Победная тянется Нить,

Оплетая провалы в Успех,

Расчищая ваш взор от помех!

Вы взлетите в Благости Дня,

Обретая в Сердце Огня,

Вы забудете слёзы и страх,

Все они превратятся в прах!

 

А Сияние Неба в Душе

Навсегда вам откроет клише,

Отпечатав на Небе Успех

И Побед Высшей Пробы для всех!

Разве есть Победитель другой?

Прах отправится в землю, в покой,

А Взлетят с Мечтою ОГНИ!

И осветят все тёмные дни.

Не спешите скорее судить,

Когда Вечности ткётся Нить...

 

ЕСТЬ ОДИН ПОБЕДИТЕЛЬ У НАС,

ДУХ СВЯТОЙ ПРОБУЖДАЕТСЯ В ВАС.

Jūsu krišana – diženākais Panākums!

Tā ir labākā virāža no visām ceļa zīmēm,

Ko jums dāvājis dzīves liktenis,

Par kuru tika lūgts...

Jūsu krišana – dāvana Jums,

Tā iemācīs dzīvot Šeit un Tagad!

Jūs pacelsieties ar Jaunu Sapni

Pirms aiziet pie Miera.

Jūsu dzīve – tas ir Jūsu Sapnis!

Paraugieties uz viņu TĀ tieši,

Sadraudzējieties ar sevi pašu,

Lai virs jums paceļas Ķerubi...

 

Jūsu krišana – diženākais Panākums!

Tā ir labākā virāža no visām ceļa zīmēm,

Ko jums dāvājis dzīves liktenis,

Par kuru tika lūgts...

Dievs taču ZINA, KO MĀCĪT JUMS,

Un stiepjas Uzvaras pavediens,

Ievīstot krišanas Panākumā,

Attīrot jūsu skatu no traucējumiem!

Jūs pacelsieties Dienas Labvēlībā,

Iemantojot Sirdī Uguni,

Jūs aizmirsīsiet asaras un bailes,

Tās visas pārvērtīsies pīšļos!

 

Bet Debesu Mirdzums Dvēselē

Uz visiem laikiem jums atvērs klišeju,

Nodrukājot Debesīs Arī Augstākās

Raudzes Uzvaru Panākumu visiem!

Vai tad ir cits Uzvarētājs?

Pīšļi dosies zemē, pie miera,

Bet Pacelsies ar Sapni UGUNIS!

Un apgaismos visas tumšās dienas.

Nesteidziet ātrāk tiesāt,

Kad stiepjas Mūžības Pavediens...

 

MUMS IR VIENS UZVARĒTĀJS,

SVĒTAIS GARS MOSTAS JŪSOS.

 

2015.02.22.-08.03.

Pabeigts līdz galam uzreiz pēc atbraukšanas no svētā mājokļa – Pjuhticas sieviešu pareizticīgā klostera, kurš atstāja Visgaišākos iespaidus...

 

Atsūtīts 04.08.2015

Tulkoja Jānis Oppe