Светлана Туманова - РАЗВЕ ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА СТАЛИ ИСЧЕЗАТЬ?

Svetlana Tumanova – VAI TAD MĪLESTĪBA UN DRAUDZĪBA IR SĀKUŠAS IZZUST?

17 04 02 02

Autors: Svetlana Tumanova.

Es sen gribēju atsaukties uz Ludmilas Čupetkinas vēstuli[1], bet, lūk, pieveicu tikai tagad.

Īstenā Mīlestība un Draudzība dzīvo cilvēku sirdīs!

Viņu ir daudz, bet katram savā veidā tās ir izkropļotas fiziskajā plānā. Ļoti daudz izkropļojumu, un šķiet, ka nekā īsta arī nav. Bet tas tā nav.

Mīlestību dāvā Cilvēka Sirds, kurā ir pamodies Svētais Gars. Uzšķīlies, ja tā var teikt, no tās dievišķās dzirksteles, kura ir novietota Cilvēka Sirdī. Uzšķīlies, noejot tik daudz ceļu un taku, sastrēbies pašu dzīvi, izcieties no tās nepareizām izpratnēm un no tā – no ciešanām, taču uzdāvinājis Cilvēka Sirdij viņa Patieso Mīlestību. Nesagraujamu un visu ietipinošu Visa Esošā pamatu.

“Vēršanās sevis iekšienē ļauj izmainīt skatu uz visu eksistējošo un ieraudzīt visu citādā gaismā,” kā teikts Kristus vēstījumā Ludmilai Čupetkinai. Un, galu galā, “Pienāks laiks, un tu sajutīsi lielu mīlestību savā sirdī...” – teica Jēzus Ludmilai.

Viņa jau ir tev iekšienē! Un vienmēr ir bijusi. Sajūti viņu, Ļudočka. Daudz Mīlestības, ļoti daudz Mīlestības. Atbrīvo tikai viņu no aizgruvumiem. Un kļūsi par bezgalīgu Mīlestību. Jā, jā.

Tu man tik daudz viņu jau esi uzdāvinājusi, kad es gulēju mājās, tikko pārcietusi smagu operāciju! Tavus seansus ar doktoru Kanu (доктор Кан) es neaizmirsīšu nekad. Un nesāp vairs man tik briesmīgi ceļgals, kā bija pēc operācijas. Un viss ir labi, cik var būt pašlaik man labi. Un nesāp no vientulības Dvēsele.

Un vai tad Natālija Koteļņikova arī nenodemonstrēja man savu patieso draudzību un mīlestību kopš mūsu pirmās iepazīšanās Urālos laikiem? Viņa taču mani atbalstīja, kā vien tik varēja. Un pēc tam arī darbu iedeva, saistītu ar viņas braucieniem uz Rīgu un semināriem, kad sajuta, ka es jau varu tos organizēt.

Un manas dažas draudzenītes Rīgā, kaut arī reti, bet neaizmirst mani un ļoti jūtami atbalsta.

Un Vladimirs, pie kura es tagad dzīvoju, arī. Kaut arī es sākumā to nesapratu, bet Natālija viņu noskaņoja tieši uz draudzību ar mani, un tā arī ir līdz šai dienai. Un cik gadu jau ir pagājis? Septiņi vai vairāk?

Un es draudzējos ar viņu un palīdzu visā, kur tikai varu palīdzēt.

Mīlestība un Draudzība ir ļoti līdzīgas. Taču mīlestība iesaista vēl arī noteikti Svadhistānu. Divas radības grib saplūst ar visu, kas viņās ir. Tieši cilvēciskā dažādu dzimumu mīlestība. Un tur notiek ļoti daudz sašķiebumu, pat noziegumu. Un atkal taču pašas mīlestības dēļ, tā dēļ, ka kāds viņu gribēja, bet otrs nedeva.

Bet kurš tas bija? Tas taču pats cilvēks arī bija, un ar savu attieksmi pret sevi visu sev liedza, bet sirds gribēja un gaidīja. Bet nesaņēma saskaņā ar paša cilvēka pārliecībām un uzskatiem.

Īstu mīlestību dāvā Cilvēka Sirds, kurā ir pamodies Svētais Gars, kurš visas mūsu sirdis apvieno Vienā Lielā Kosmiskā Kristus Sirdī. Pat ne galaktiskā, bet tieši Kosmiskā, tik milzīgā kā pats kosmoss. Tāpēc ka Kristus – tā tad arī ir pati Mīlestība, sasaistoša visas galaktikas, visas dzīvās būtnes viņās.

Un viendzimuma mīlestība – tā ir tā pati mīlestība, kad ķermeņi mēģinā apjēgt Vienotību caur ķermeņiem, aizmirstot, ka patiesa Savienošanās ir iespējama tikai caur garīgo Sirdi, kur dzīvo Svētais Gars, visu Dieva dzīvo radību īstais apvienojošais sākums. Pašas mīlestības un draudzības sākums.

Un tās ir, tikai daudziem izkropļotas un pazeminātas vienīgi līdz ķermeniskajai mīlestībai. Līdz divu ķermeņu mīlestībai, kuri pūlas apjēgt patieso Savienošanos, kura iespējama tikai Kosmiskajā Kristā, kurš aicina mūs mūsos pašos augt un augt, paplašināt un paplašināt savu apziņu līdz Kosmiskā Kristus līmenim. Aleluja Mīlestībai! Aleluja draudzībai! Tās ir un vienmēr ir bijušas, un, protams, būs vienmēr! Urā!

2017.03.31.

 

Pievienots 02.04.2017

http://sanatkumara.ru/stati-2017/razve-lubov-i-druzhba-stali-ischezat

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/1108-ludmila-cupetkina-mans-draugs-mans-brali (Tulk. piezīme)