Светлана Туманова - МОЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕЛЕННОЙ и БОГУ, и НАТАШЕ КОТЕЛЬНИКОВОЙ, КАК ЧАСТИЦЕ, ИХ ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ

Svetlana Tumanova – MANA PATEICĪBA VISUMAM un DIEVAM, un NATAŠAI KOTEĻŅIKOVAI KĀ VIŅUS PĀRSTĀVOŠAI DAĻIŅAI

1. Pateicos Natašai par Gaismu, Mīlestību un Prieku, ar kuriem viņa ir piepildījusi VISU manu dzīvi pēdējo piecu gadu laikā! Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

2 Pateicos Natašai par to cilvēku Izglītošanu, kurus es pulcēju uz viņas lieliskajiem semināriem, par kuru sagatavotību un vešanu no Natālijas puses es vienmēr tik Patiesi Sajūsminājos! Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

3. Pateicos Natašai par to, ka viņa vienmēr ir bijusi un ir tik atsaucīga kopš mūsu pirmās on-line iepazīšanās Internetā un sekojošās iepazīšanās klātienē kopš Aktivizācijas laikiem Urālos! Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

4. Pateicos Natašai arī par to, ka viņa reiz lika man priekšā uzrakstīt savu grāmatu un dalīties ar cilvēkiem savos atradumos manā dzīves Ceļā, kurš mani atveda pie smagas slimības, un kā es no tās ķepurojos ārā. Pateicos par to, ka viņa, pašai nemaz to sākumā nenojaušot, padarīja mani par rakstnieci, un, tā kā man jau bija viena dzejoļu grāmata, un pēc tam, pateicoties Natālijai, parādījās arī otra prozā, es drīz pēc tam varēju iestāties A.S. Puškina vārdā nosauktajā Krievijas Starpreģionālajā Rakstnieku Savienībā, pēc Likteņa un Gadījuma gribas iepazīstoties ar dzejnieku no šīs pašas Savienības, Valentīnu Varesu (Валентин Варес). Varbūt pats dārgākais man ir paša Puškina vārds šajā Savienībā, taču uz turieni mani aizveda taciņa, kuru man ieteica Natālija Koteļņikova, rakstniece un ezotēriķe, kura uzrakstījusi jau daudz grāmatu un nemaz nav iestājusies šajā Savienībā, bet turpina rakstīt un rakstīt un vadīt savus apmācošos brīnum-seminārus, kuri tā palīdz cilvēkiem saprast sevi apkārtējā Pasaulē. Pateicos! Pateicos! Pateicos!

5. Pateicos Natālijai, kura mācīja arī man pašai savos semināros tās Garīgās un ezotēriskās Zināšanas, kuras viņai vienmēr ir izdevies uzsūkt sevī no mūsu Garīgajiem Dievišķajiem Skolotājiem no Visas Pasaules. Pateicos! Pateicos! Pateicos!

6. Pateicos Natālijai par to, ka viņa man iemācīja rakstīt Čenelingus no jebkura Gara Visumā. Pateicoties šai prasmei, es pat parunājos ar savu pāragri aizgājušo māmuliņu 2011. gadā un vairākkārt vēlāk un iemācījos tā nomierināt savu Dvēseli pavisam bez psihoterapeitu palīdzības. Es tagad vienmēr esmu Priekā un Mierā, ka viss, kas ar mani šajā pasaulē notiek, ved tikai uz Labu. Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

7. Pateicos Natālijai arī par to, ka viņa ir paudusi atsaucību un vēlēšanos vienmēr nākt man pretī kopš mūsu sarakstes pirmās dienas! Un publicējusi uzreiz visus manus dzejoļus un pēc tam arī Čenelingus un rakstus, kurus es viņai sūtīju. Tas bija un ir kolosāls atbalsts manā Ceļā! Pateicos! Pateicos! Pateicos!

8. Pateicos Natālijai par to, ka viņa mani pasauca mācīties divreiz sākumā Maskavā un pēc tam Sanktpēterburgā savās Augšupcelšanās Skolās bez maksas, tādā veidā mani SPĒCĪGI atbalstot manā individuālajā peldējumā, kurā es peldu, bet Cerību un Ticības, un Zināšanu man ir daudz vairāk nekā agrāk. Pateicos! Pateicos! Pateicos!

9. Pateicos Natālijai par to, ka tieši viņa TIK draudzīgā veidā noskaņoja manī iemīlējušos pašā sākumā Vladimiru Gudkovu, ka es viņa personā iemantoju atsaucīgu vecāko draugu un palīgu visās lietās! Un Volodja pārstāja mani lenkt savā vēlmē būt vienmēr kopā tikai ar mani un, cik iespējams, tuvu. Tagad viņš ir mans līdzgaitnieks, palīgs un draugs vienlaicīgi, un tas ir daudz vairāk! Pateicos! Pateicos! Pateicos! Un pašam Volodjam Gudkovam ne mazāk!!! Pateicos! Pateicos! Pateicos!

10. Pateicos Natālijai par to, ka viņa ar savām burvīgajām grāmatām, lieliskajām meditācijām un semināriem atklāja manī Jaunu Augšupkāpšanas Ceļu, Kurā es tagad mācos domāt tikai Augšupcelti un Dievišķi, nedodot ceļu visām mani lencošām domām un nomierinot savu prātu! Pateicos! Pateicos! Pateicos!

11. Pateicos Natālijai par to, ka viņa ir tik sīksta, nosvērta un radoša Visuma un Dieva Darbiniece, ka var tikai sapņot no jauna iepazīties ar viņu!!! Jo mans dārgais Visums Natālijas personā iemantoja nenovērtējamu Darbinieci un Kompanjoni! Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

12. Un pateicos arī visu cilvēku dēļ, kuri pie Natālijas vērsās pēc konsultācijām un pabija pie viņas Augšupcelšanās Krēslos, par vienmēr uzmanīgo un saudzīgo pašas Natālijas attieksmi pret šo godpilno saziņas ar paša dvēseli lietu visos cilvēkos, kuri bija klātesoši manās apkārtnēs Rīgā manis organizētajos semināros un personīgajās konsultācijās pie Natašas. Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

13. Un tagad īpaši pateicos Natālijai par Kristus-apziņas Savienības radīšanu, kad cilvēki sevī apzinās Kristus Gara Daļiņu, sāk domāt kā sava Visuma Līdz-Radītāji, kuri ir atbildīgi par viņa attīstību, un pa īstam Pārveidojas!

Un, ja arī visi pārējie ar Natašu saistītie cilvēki no citiem semināriem Natālijas Augšupcelšanās Skolām citās pilsētās, kurās es klāt nebiju, ļaus man arī no viņiem Pateikties, tad es ar Prieku to daru Tagad! Un Pateicos! Pateicos! Pateicos!!!

Jeb aicinu viņus pašus Pateikties Natālijai vienmēr! Pateicība Rada Brīnumus mūsu dzīvēs! Pateicība Svēta mūsu pašu Ceļu! PATEICĪBA BRĪNUMAINI VISĪSĀKAJOS TERMIŅOS PĀRVEIDO MŪSU DZĪVES! Pateicība liek Augt arī mūsu Skolotājiem, pie Kuriem mēs vēršamies pēc palīdzības! Pateicība – tā ir Dievišķo Daļiņu Dievišķa Velte visam Kosmiskās Augšupcelšanās Uguns rezervuāram – DIEVAM, Kurš tā vien skan visu Visumu Visumos kā GALAKTIKAS DIEVIŠĶĀ UGUNS. UN TĀ ARĪ IR.

Punktus Pateicībai Natālijai var uzskaitīt un uzskaitīt vēl ļoti daudz, taču, lai lasītāji nenogurtu, bet saglabātu mundrumu no Pateicības visam lieliskajam, ko viņiem devis kontakts ar Natāliju, es ar Pateicību pagaidām beigšu rakstīt…

UN LAI MANA PATEICĪBA NATAŠAI KOSMOSĀ SKAN MŪŽĪGI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Un pateicība mūsu lieliskajam kosmiskajam darbiniekam un tulkotājam Jānim Oppem! Pateicos! Pateicos! Pateicos!

Un šajā Lieliskajā naktī mēs ar Pateicību attīrām un atjaunojam šajā Burvestību laikā visus savus Ķermeņus, piesātinot viņus ar Pateicības Svēto Ūdeni šeit un tagad no Svētā Gara, kurš nolaižas pie mums, kurš nolaižas mūsos.

Dārgie draugi, lai pārvēršam šos Svētos Kristīšanas Svētkus mūsu Pārvēršanās Sakramentā ar Mīlestību un Pateicību visai Zemei, visam Kosmosam!!!

           Ar Mīlestību un Pateicību,

Svetlana Tumanova. Nakts pirms Kristīšanas, AR TURPINĀJUMU

18/19.01.2014. - 09.02.2017.

 

Atsūtīts 09.02.2017

Tulkoja Jānis Oppe