Светлана Туманова - МОЛИТВА ЛЮБВИ, РАДОСТИ И СВЕТА

Svetlana Tumanova - MĪLESTĪBAS, PRIEKA UN GAISMAS LŪGŠANA

Я ЕСМЬ СОЗДАНИЕ из ЛЮБВИ и СВЕТА.

Я торжествую, ощущая Любовь и Радость!

Я несу всем Любовь, Радость и Свет.

Я создана из Любви, Радости и Света.

ES ESMU RADĪJUMS no MĪLESTĪBAS UN GAISMAS.

Es triumfēju, jūtot Mīlestību un Prieku!

Es visiem nesu Mīlestību, Prieku un Gaismu.

Esmu radīta no Mīlestības, Prieka un Gaismas.

 

Es kopā ar visiem cilvēkiem radu manu Dievu Kungu, kurš atbalsta cilvēkus Dzīvajā Dzīvē ar visām Savām Enerģijām, ar Visu Pasaulē. Un Dzīve – Viņa visa arī ir Dzīva, tikai maina formas un pāriet no Viena Stāvokļa citā. Aleluja.

*             *             *

Так чудесно Жить на Белом Свете

И Радоваться, словно маленькие дети,

Ловить сочком для бабочек Большие Чудеса

И Радоваться, что на травке появляется роса,

Что птички беззаботно славят Мир,

А я Молитву Радости читаю о Любви.

Аминь.

Cik burvīgi Dzīvot Pasaulē

Un priecāties gluži kā maziem bērniem,

Ar tauriņu ķeramo tīklu ķert Lielus Brīnumus

Un Priecāties, ka zālītē parādās rasa,

Ka putniņi bezrūpīgi slavē Pasauli,

Bet es lasu Prieka Lūgšanu par Mīlestību.

Āmen.

14.09.-03.10.2016.

 

Atsūtīts 07.02.2017

Tulkoja Jānis Oppe