Planētas attīrīšanas meditācija

(katra mēneša 21. datumam)

Dārgie draugi! Mēs varam tīrīt planētu no kariem dažādā veidā. Mēs visi tāpat varam sūtīt planetārās rases gribu Mātes-Dzimtenes pjedestālam Volgogradā tās koncentrācijai vienā punktā, lai iedarbotos uz dualitātes vadošo mehānismu. Ir arī citas metodes iedarbībai uz planētas apziņu.

Piedāvāju vienu no variantiem planētas apziņas attīrīšanai no sava Augstākā Es – Planetārā Logosa. Planetārais Logoss – tā ir jebkura cilvēka uz planētas smalkā plāna būtība, tas ir mūsu kopības aspekts, un savienošanos mēs īstenosim caur viņu, ieejot šajā mūsu vienotajā grupveida “apjomā”. Tagad viņš izskatās netīrs un tiecas izveseļoties. Mēs, cilvēce, kā baciļi ienesam šajā kristāliskajā apjomā savus mentālos netīrumus – savas pārliecības, pārdarījumus, pretnostatījumu, skaudību u.c. Cilvēces saprāts atrodas uz viņa zaudēšanas robežas. Pie tam masu informācijas līdzekļi totāli uzpūš Laiku Beigu histēriju.

 

Mēs esam izzinājuši šo nevienkāršo zemes dzīves pieredzi, pabeiguši šo apziņas alternatīvās attīstības procesu, un mums pašiem ir jāatbrīvo Sevi Lielo no tālākas aizdūņošanās un aizpurvošanās, stagnācijas un apziņas attīstības uz gaismu un mīlestību apstāšanās. Tas ir mūsu kopējs gaismas nesēju, katra no mums, uzdevums. Mēs aizvāksim enerģiju stagnāciju, palaidīsim jaunu Kristus-apziņas plūsmu apziņas attīstības duālajā gultnē, lai Tīrība un Mīlestība izmazgātu, iztīrītu konfrontācijas un konfliktēšanas vecās enerģijas līdz karu un skaudības, tieksmes sagrābt pēc iespējas vairāk (no Sevis paša), tieksmes nedot, konkurēt un izdzīvot absurduma skaidrai sapratnei.

Dzīvības enerģijas pietiks visiem! Nepietiek vienīgi saprātīgas tās izmantošanas. Lūk, šo apzināšanos gribas ielikt cilvēces apziņas režģī, lai KATRS CILVĒKS NONĀKTU PIE ŠĪ SECINĀJUMA.

 

Apziņa un saprāts – pievienosim AUGSTUMU šajos jēdzienos, kosmisko saprātīgumu un atbildību cilvēku rases galaktiskās apziņas attīstībai.

Tātad, meditācija.

Mēs savienojamies ar planetāro Centrālo Kristālu caur savu Sirds Kristālu un ar Debesu Tēvu, vēršot sevi augšup kā vienmēr. Sūtām Mātei-Zemei un Tēvam Cilvēka Dēla pateicību un mīlestību...

Mēs sajutām, kā izaugām līdz planētas centram. Tagad mūsu koks sāk augt augšup pa sutratmu (kristālisko pavedienu, sasaistošu visus mūsu augstākos aspektus). Mēs augam, ceļot apziņu vertikāli augšup, vienlaicīgi paplašinoties...

Kad jūs esat pacēlušies uz Planetārā Logosa pakāpes, saslēdziet apkārt un apakšā savu tilpumu ar centru, fokusētu uz planētu... Tagad mēs redzam savu tilpumu apaļu, šīs mūsu sfēras centrā atrodas planetārais globuss. Mūsu sevis apzināšanās, mūsu loģiskais saprāts slīd pa sfēras membrānu jeb apvalku un viegli ieiet sfēras iekšienē pie jebkuras Zemes apziņas...

Skatāmies iekšienē – planēta atrodas kaut kur mūsu saules pinuma līmenī. Apkārt pašai planētai ir melnas enerģijas, slimīgi netīrumi. Perifērijā ir mūsu logoiskā apziņa – tīras kristāliskas enerģijas, caurspīdīgas un zaigojošas gaismas efektos. Šajā līmenī planēta ir veselīga. Taču viņas iekšienē norit “iekaišanas process”, it kā jūs būtu saēdušies netīrumus. Tagad ārstējamies!

Katrs var pielietot savu metodi, tikai bez varmācības nodarīšanas. Mana darba piemērs.

Es dodu tik daudz manas tīrās kristāliskās enerģijas katrai apziņai, cik viņa par pieņemt sevī uz šodienu. Esmu bagātīga un dāsna, piesūcinu un piesūcinu “ar tīru ūdeni netīro ūdeni”, skalojot un tīrot planētu ar savu kristālisko enerģiju. (Kristāliskās enerģijas straumes līst no mana sirds centra uz planētu manā iekšienē.)

Vienlaicīgi es dodu pavēli transformēt zemo apziņu visos līmeņos uz augstāku. Es dodu pavēli eņģeļiem, izkārtojošiem situācijas, sākt iedarboties uz apziņas dualitāti, izkārtojot tikšanās ar garīgiem cilvēkiem, informācijas plūsmu, bombardējošu indivīdu apziņu dzīves pārmaiņu apzināšanai.

Manas enerģijas “sasaista netīrumus” un transformē tos jaunās tīrās plūsmās. To dara miljoniem eņģeļu un elementāļu, Planetārā Valdnieka palīgu. Viņi to nedarīja, kamēr nebija komandas.

Es dodu saviem palīgiem svaigas, tīras, spēcīgas kosmiskās transformācijas enerģijas plūsmas, kuras es uztveru no sava Saules aspekta. Saule dod mums tagad šo enerģiju papilnam.

Es piesūcinu sākumā smalko plānu, savus palīgus ar šo Galaktisko Jaunā Laika, Planētas Jaunās Matricas enerģiju, bet pēc tam pati sāku strādāt ar cilvēces-planētas mentālo plānu.

Lai transformējošie procesi notiek ar tiem, kuriem ir pat pagaidām neapzināms iemiesošanās mērķis – ieiet Jaunās Zemes jaunajās enerģijās. Lai šie procesi iet garām tiem, kuri nav savietojami ar viņiem, lai nekaitētu viņiem.

Es strādāju no ārienes uz iekšieni, no visām sfēras pusēm, lai nepieļautu netīrumu noplūdi kosmosā. Tā ir planetārā Valdnieka atbildība. Tu vari savā telpā radīt to, ko gribi, taču netraucē citām planētām.

Pievēršu to uzmanību, kuri cīnās ar tumsu: no šejienes nav atšķirams, kurš gaišs, kurš tumšs, jo iekšā ir cieša kopiena, katrs vārās vienā zupā ar visiem. Zeme ir viens katls. Un garšu zupai piedod katrs ingredients. Mēs visi esam atkarīgi cits no cita, mēs varam attīrīties un “pestīties”, palīdzot visiem. Mēs nekonfrontējam, mēs pastiprinām cits citu, mēs esam zariņi no vienas “slotas”[1]!

Piepildām ar Kristus gaismu un mīlestību Zemi-Māmuļu no Sirds... Attīrām planetāro saprātu, īpaši tīrot planetāros ūdeņus kā visu planetāro programmu kristālisko glabātājus. Šeit darbs norit no Adžnas...

Savienojam planētu ar Sauli. Šeit darbs norit no Sahasraras...

Šajā līmenī var veikt vingrinājumu “auras atvēršana” – atveram planetārās sfēras iekšienē kā piltuvi savu sutratmu un piepildām ar Saules enerģijām visu sfēru.

Nevajag “iet ārā” no šīs augstās apziņas, savienojam Valdnieka planetāro atbildību un Cilvēka Dēla Mīlestību. Dzīvojam abos vibrāciju līmeņos vienlaicīgi.

Lai planēta top attīrīta!

Lai izpildām mēs savu uzdevumu!

 

Pievienots 16.09.2011, atjaunots 26.10.2012

http://sanatkumara.ru/mir-meditiruy-so-mnoy/meditatsiya-na-ochischenie-planeti

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Mājiens uz pazīstamo līdzību.