Karmiskās Padomes sēde

Meditācija Maskavā

11.10.08.

Lejupielādēt audioversiju

Atnākusi Karmiskā Padome, tas ir retums, nekad mums Augšupcelšanās Krēslā nav bijusi Karmiskā Padome, un mēs tagad, redzams, nodarbosimies ar planētas karmiskiem pārveidojumiem.

Lucifers, kā Planētas Karmiskās Padomes Galva, saka, ka karma mums ne tā, ka visiem ir absolūti tīra, mēs esam izdarījuši pieteikumu iziešanai no karmas, taču, lai aizvērtu neizdziedinātās karmas atlikušās daļas, viņš liek priekšā obligāti kļūt par garīgu skolotāju, mums Ēģiptē jau bija līdzīga meditācija. Tagad jūs varat iekšēji pieņemt tādu Bohisatvas saistību, Skolotāji, un jūs kalposiet Planētai, un ar savu labo karmu aizvērsiet visas savas “astes”. Katrs priekš sevis izlems un iekšēji pieņems, ja viņš grib, saistību atdot zināšanas, dvēseli, mīlestību, dziedināt cilvēkus, dziedinot ne tikai ķermeņus, bet arī dvēseles. Un tad jūs būsiet gatavi augšupcelšanai.

Nāk labojums – tas nav gluži augšupcelšanās nosacījums. Eksistē vēl kaut kādi karmas izdziedināšanas ceļi, dažādi ceļi, vienkārši jums tagad it kā pavedienu ir nostiepuši uz pašu augšu, jūs varat izmantot momentu un paņemt pašu vienkāršāko savas karmas izdziedināšanas paņēmienu, PAŠU TĪRĀKO, priecīgāko.

Mēs varam novērtēt to kā ultimātu, taču viņi ir pret varas lietošanu, kaut kādiem noteikumiem, kuri mums ir jāizpilda. Nē, ne obligāti.

Karma var atnākt slimības veidā, piemēram... vēl ir dažādi varianti...

Šīs karmas izdziedināšanā pats galvenais ir katras rīcības, katras domas dziļa apzināšanās, un dziļa atbildība par visu, ko tu radi. Tā kā tu strādā pašā apziņas attīstības pirmrindas – saprāta attīstīšanas – jomā, tad tev pašam ir jābūt dziļi saprātīgai un viedai būtnei un jānes dziļa atbildība par visu, KO TU RADI, ko tu māci, kā tu saproti Dievišķību, kurp tu ved cilvēkus – absolūti skaidri priekš sevis jāsaprot nevis ar galvu, bet ar sirdi – ar ko kopā tu, kurp tu un kā tu. Un kādā veidā.

Mūsu darba veids – tas ir darba veids ar Ercenģeļiem, ar eņģeļiem, ar Karmisko Padomi – tas ir, kopā ar visu gaišo, ko sastrādājusi cilvēce.

Man saka: paskaidro visiem – ir spēka ceļš, un ir varenības ceļš. Spēka ceļš ir enerģiju sastrādāšanas, manipulēšanas ar cilvēkiem, iedarbošanās uz citiem cilvēkiem ar savu enerģiju ceļš, bet ir apzinātības un mīlestības ceļš, kad cilvēks strādā pats, izzinot sevi un izdziedinās patstāvīgi, saprotot, ko viņš dara un uz kā rēķina viņš izdziedinās. Tas ir mīlestības un varenības ceļš.

Un šiem cilvēkiem ir dažāda karma. Ja cilvēks manipulē ar citiem cilvēkiem, piespiežot viņus darīt kaut ko, viņš sastrādā karmu. Bet ja cilvēks atjauno cita cilvēka spēku, viņa apziņu, viņa sapratni, lai viņš pats varētu visu izdarīt, lai viņš kā radītājs strādātu – tā ir labā karma.

Spēkam, kas tiek dots jums, ir jābūt vērstam ne uz ārējo pasauli, jūs nedrīkstat to demonstrēt un teikt: lūk, kāda es stipra! Es esmu stiprāka nekā tas dziedinātājs, un es varu viņu pārspēt utt. Šim spēkam ir jābūt vērstam uz savas būtības iekšieni uz savu paša atveseļošanu, attīstību, savu evolūciju. Tā tad arī ir varenības attīstība.

Tas ir, varenība – tas ir, kāds jūs esat no iekšienes, nevis, ko jūs domājat un runājat, bet kāds jūs esat. Mēs zinām cilvēkus, kuri runā vienu, bet iekšēji viņi... ir ne gluži tādi.

Kā mēs esam teikuši – svarīga ir kristāliska skaidrība: ko runāju, to arī domāju, daru un tā saprotu. Kā tīra ūdens lāse kļūstam... nesaduļķota.

Vēl oriģināla doma atnāca – nomaini ticību Dievam, kurš ir atsevišķi no jums, uz citu ticību – ticību Dievam, kurš ir jūsu iekšienē. Un atkal mūs atgriež uz iekšieni, un, kad mēs izstarojam Dievu no sevis, ja viņš ir iekšienē, tad ārējais pārveidosies pats. Tā tad arī ir varenības izpausme. Neko nevajag darīt ārpusē, tā pārveidosies tā iedarbībā, ko mēs izstarojam, kādi mēs esam.

Jūsu āriene ir jūsu Patiesības ķermenis, tas, ko jūs esat sastrādājuši ap sevi – aura, jūsu smalkie ķermeņi – tas arī esat jūs. Tā tieši tad arī ir tuvākā ārējā pasaule, kura ir ap jums.

Tagad Karmiskā Padome strādā ar katru individuāli, it kā skenējot jūs. (Smejos): Pasaki viņiem, ka notiek Pastarā Tiesa! (pauze)

Es tā saprotu, ka mūsu dvēseles arī šeit ir piesauktas, ne velti izskanēja šie vārdi. Protams, notiek Tiesa, taču varbūt ne pastarā, te ir klātesošas dvēseles kā mūsu formas radītājas. Mēs paši radījām savu formu, mēs paši – mūsu dvēsele – dzīvojam daudzās formās, saņemam pieredzi, un, protams, nevis Nataša Koteļņikova vai Volodja Ahmanajevs, bet mūsu dvēsele tagad strādā ar Karmisko Padomi, saņem, iespējams, jaunus iemiesošanās uzdevumus. Dvēsele ir realizējusies noteiktā sfērā, izpildījusi savu uzdevumu, atnāk atskaitei, un viņai var dot jaunu uzdevumu, vēl sarežģītāku: tu esi pacēlusies uz nākošo atbildības un apzināšanās līmeni – lūk, saņem jaunu uzdevumu.

Jāsaka, ka mums pirmoreiz ir tāda meditācija ar Karmisko Padomi.

Irina Žuravļova: Līmenis ne tikai planetārais, bet galaktiskais, tagad attīrīšana notiek, velk ārā noteiktas enerģijas, kuras jau ir izstrādātas, tām vajadzēja vienkārši dot impulsu. Viņi izskata individuāli katru, iesaistījuši visuma Augstāko Padomi. Šajā līmenī vajadzīgi galvotāji. Notiek savienošanās ar Virsdvēseli un ar pārējiem aspektiem.

N.K. Neaizmirstiet, no kurienes mēs esam atnākuši, tāpēc arī līmenis tāds... Mūsu Dvēsele ir klātesoša ne tikai uz planētas Zeme, daudzās vietās mēdz būt... Viņa it kā mūsu pārstāvis, pirmais Tēvs mums, arī ir klātesoša šeit.

I.Ž.: Virsdvēsele pateicas, ka tiem, kas ir atgriezušies uz Zemes, ir iespēja šos parādus, kuri nāk no citām civilizācijām, šos dvēseles aspektus arī transformēt. Uz augšupcelšanu iet Galaktika kopā ar planētu, un vairs nav pieļaujams... Lūdz, lai mēs vairāk justu pateicību sev un Visam Esošajam...

N.K. ...izlietu no sevis šīs pašas augstākās vibrācijas, tāpēc ka šīs vibrācijas (pateicības) tik tikko sasniedz dvēseles līmeni. Aizmirsāt visus savus apbēdinājumus, šaubas utt., un vienkārši labsirdībā atrodieties, pašās augstākajās vibrācijās... Parādiet, kādi jūs esat, uz ko jūs esat spējīgi...

Atkal mēs ieejam lūgšanas stāvoklī, ar pašām visaugstākajām vibrācijām, sirdis atveras... Mēs esam Gaisma un Mīlestība, mēs esam pateicība par visu, ko mēs radām uz planētas Zeme. Nav ne pareizā, ne nepareizā, mēs visi esam pretstatu vienotībā. Jūs varat pacelties savas dvēseles augstumā, un tur jūs saprotat, ka viens pols neeksistē, ir jābūt noteikti diviem poliem, bet varbūt arī trīs mēdz būt... Šajā gadījumā ir divi poli, un mēs nenosodām otru polu. Viss ir pretstatu vienotībā, un no šejienes tas labi un mierīgi ir uztverams.

Tur, atrodoties apakšā, mēs no kaut kā atgrūžamies, pie kaut kā piestājam, bet šeit mēs esam vienotībā...

Tagad pienāca Karmiskās Padomes Galva – Lucifers. Viņš izskatās pilnīgi citādi. Viņš ir tik impozants, LIELS, iespaids, ka parasti es runāju ar viņa kaut kādu nelielu aspektu, vietēju, bet šeit viņš ir atnācis viss, tāds milzīgs, jaunajās enerģijās... Un, lūk, šeit viņš patiešām ir Tētis... es viņu tā nosauktu – Tētis... (smejos) – nevis Debesu Tēvs, bet Tētis...

Viņš pateicas mums katram par to, ka mēs strādājam viņa eksperimentā, aktīvi piedalāmies, divkārši pateicas par to, ka mēs esam pamodušies šajā momentā – ļoti vajadzīgā, asā momentā, un tieši katrs no mums ar paša apziņu ir pavirzījis planētu uz mums vajadzīgo augstumu. Saprotiet, ka, ja jūs nepamostos, tad nav zināms, kā viss noritētu. Katrs cilvēks, katrs, katrs cilvēks bija uzskaitē. Viņš ir uzskaitē arī tagad, tāpēc ka pārsvars pār tumsu ir ļoti mazs, niecīgs. Un mūsu pūlēm uz gaismas pusi ir jāattīstās un jāpilnveidojas. Mēs runājam par gaismas un tumsas harmonizāciju, taču pagaidām bija tumsas pārsvars, un mums ir jādod pēc iespējas vairāk uz planētu gaismas, lai tieši šī harmonija tad arī būtu. Lai jūsu, gaismas nesēju, nav tik daudz kā nepamodušos cilvēku, taču katrs no jums ir miljoniem cilvēku, kuri nav pamodušies, vērts, jūs līdzsvarojat ar savu gaismu katru cilvēku miljonu, tāpēc arī jūs tiekat vērtēti tā, pa vienam. Gabaldarbs.

Es pateicos jums par to un ceru, ka jūs mudināsiet arī pārējos. Tas ir jūsu ceļš – nevis cīņa ar eksistējošo realitāti, ar militāristiem vai ar valdībām, tas ir gaismas un mīlestības – savu mācekļu, savas skolas, savas grupas organizēšans – ceļš. Tieši caur šo darbu jūs tad arī atnesīsiet vēl vairāk gaismas uz planētu. Bet mēs būsim jums vēl vairāk pateicīgi, tāpēc ka jūs darāt to, ko jums uzdevuši esam mēs – Karmiskā Padome, Planēta, Lokālā Visuma vadītājs utt.

Es skatos, viņš ir tāds ļoti liels, es jautāju, ko, varbūt tu esi stājies Mihaēla vietā? Viņš saka – nē, organizācija un hierarhija ir pilnīgi izmainījušās. Viss ir izmainījies. Viss ir ne tā, kā mēs uzskatījām agrāk. Mihaēls nekur nav pazudis, Viņš tā arī ir palicis, tikai vēl izmainījies.

Mēs vienmēr esam redzējuši Lucifera ārpus troņa, ārpus regālijām, bet tagad es viņu redzu pilnā krāšņumā.

Helēna Maistrenko: Ļoti daudziem tiek doti jauni uzdevumi, tiek būvēta jauna programma, notiek iepriekšējo ceļu un programmu ieskaitīšana un jaunā izkārtošana. Var uzdot jautājumu, parunāt, kādi uzdevumi man tagad stāv priekšā. Man parādīja, ka visiem sirdī ir ievietots smaragds, praktiski visai grupai. Tā ir gan dziedniecība, gan skološana, gan citas veltes, kuras palīdzēs mums darbā un gaismot...

Aicinājums: jūs biežāk ieslēdziet savu saulīti sirdī, iededziet to tik daudz, cik šodien pietiks, rīt būs vēl karstāk, tīrāk, patiesāk, atklātāk, jūs caur savu sirdi-sauli paši kļūstat par tādiem spīdekļiem, kuri gan attīrīs, gan apgaros, gan izdziedinās, sākumā sevi, pēc tam savu tuvāko apkārtni, pēc tam arvien tālāk, arvien vairāk. Pie jums pievilksies. Jūs pārvēršaties spīdekļos. Jo vairāk, jo tīrāk, jo patiesāk jūs strādājat ar savu paša dievišķo gaismu no iekšienes, attīrot, paplašinot, jo tīrāki un karstāki jūs kļūstat.

N.K. Tagad enerģijas ir nomainījušās, nāk tādas mātišķas, maigas, liegas, pat asaras man parādījās, kas ir atnācis? Māte-Zeme, Dievmāte vai kas tas ir? Diženā Dieviete ir tur kaut kur, augšā...

H.M.: Ļoti labi Zemē ir ieaugušas enerģijas, ar saknēm ar viņu ir savienojušās...

I.Ž.: Līdzradītaja sievišķais aspekts, tāpēc ka radīsim mēs ar sievišķajām enerģijām un iedvesmosim...

N.K.: Lucifera sievišķais aspekts... Šodien mēs jūtam šīs enerģijas tieši sirds centrā. Sajūtiet, it kā tur kaut ko ir ielikuši. Un ielikuši tur ir līdzcietību, mīlestību, uzticību, to, kas pavada skološanu. Kā mēs pieņemsim visus cilvēkus – caur līdzcietību un mīlestību. Kādreiz mēs nodarbojāmies ar Guaņ-Iņ, viņa cilvēkam palielina līdzcietības lauku. Iespaids, ka tagad tāds pats darbs ir līdzcietības, žēlastības, mīlestības, citu cilvēku pieņemšanas laukā, tieši sirdī tiek ielikta tāda enerģija.

H.M.: Mūs pārskaņo uz jaunu laiku.

N.K.: Tagad nolaižas Skolotāji un Ercenģeļi, un mīļotie Skolotāji ir atnākuši, kuri mūs veda...

I.Ž.: Augstie Ercenģeļi... Viņi kā galvotāji ir visuma Augstākajā Padomē. Ir cilvēki, kuri ir izgājuši uz to līmeni, lūk, man rāda Voldoju, Natašu, Ļenu, un vēl kāds, kuri patiešām ir tajā līmenī; galvotāji par jums, ja jūs enerģētiski kaut kādus momentus neizpildāt, viņi ar savu enerģiju izlabo vai vēl kaut ko...

N.K.: Protams, mēs saprotam, ka mēs vienalga te joprojām esam cilvēki, un mums var būt kļūdas, nesaprašana līdz galam, cilvēciskas problēmas un viss, ko vēlies.

Mēs tagad katrs ejam par vienu pakāpienu augšup. Faktiski tā ir iesvētīšana. Jūs esat nogājuši kaut kādu apzināšanās ceļu. Pats galvenais, kas mums ir – tas ir apzināšanās ceļš. Mums var būt cik tik uziet zināšanu, taču, ja jūs neapzināties sevi kā atbildīgus realitātes radītājus, tad mēs vienmēr būsim mācekļos, bet vajag jau būt skolotājos.

Skološanas ceļš vienmēr ir ar iesvētīšanām kaisīts. Kad tu veic kaut kādu soli, tevi uzreiz atzīmē, apsveic, tev saka – apzinies, ka tu esi KĻUVIS, tu esi KĻUVIS, apzinies to, ka tu esi pacēlies, un esi tagad ne tā, kā tu biji agrāk, bet esi vienu pakāpienu augstāk par tavu iepriekšējo stāvokli... un sāc atdot...

Karmiskā izdziedināšana – tādi vārda man atnāca. Karmiskā izdziedināšana...

Karmiskā izdziedināšana norit uz apzināšanās, pārejas uz jaunu pakāpi, atbildības par visu, ko tu domā, rēķina, pat ne uz tā rēķina, ko radi, tāpēc ka domas ir radošas.

Viņi saka: mēs nenosodām jūs par jūsu domām. Ja jūs tagad baidāties, ka jūs, nedod Dievs, padomāsiet kaut ko sliktu... mēs nenosodām, mēs saprotam, ka jūs sapratīsiet, ko jūs domājat, un aizvāksiet šo domu no sevis. Tas viss ir ļoti vienkārši. Un katrā apziņas līmenī būtne rīkojas tāpat. Tikko kā viņa apzinās, ka nodara kaut kādu kaitējumu, tūlīt pat viņa samaksā ar savām enerģijām, kompensē savu trūkumu un nenodara nevienam nekā slikta – kaitējumu. Tieši ar savu pašas apzināšanos.

Notiek katra cilvēka svētīšana. Lucifers un viņa Sievišķā būtība ir saplūduši, viņa nezin kāpēc ir nedaudz augstāk, par pakāpīti, tāpat kā Mihaēls un Diženā Dieviete, viņa ir nākošais līmenis. Un arī šeit – Lucifers stāv it kā zem viņas, viņa it kā virs viņa, taču viņi ir viena būtne. Un viņi svēta mūs, dāvājot savas enerģijas, savu mīlestību...

H.M.: un atzinību...

N.K.: Viņi saka, kas tas līdzinās mūsu eksperimentālās palātas sēdei, jūs – kā palātas locekļi, bet mēs kā vadītāji, jūsu pārstāvji, sakām, ka veikts noteikts ceļš, mēs atzīmējam katru no jums, pateicamies katram no jums, apbalvojam jūs, dodam jums jaunus uzdevumus, bet jūs pieņemat tos ar pateicību. Tā ir ļoti godpilna “sēde”, “sēde” pa etapiem. Es vēlreiz pasvītroju, ka pirmoreiz manā dzīvē ir tāda sēde.

Šķiet, ka tā beidzas, nāk jautras enerģijas, priecīgas, apsveicošas, emocionālas... Tagad vispār vētraina jautrība ir sākusies, vienkārši vētraina jautrība... tādi svētki, viņi tā mīl svinēt... Viņi prot emocijas izrādīt, jūs jūtat, ka norit svētki?

 

Pievienots 09.12.2011, atjaunots 26.10.2012

http://sanatkumara.ru/mir-meditiruy-so-mnoy/zasedanie-karmicheskogo-soveta

Tulkoja Jānis Oppe