Helēna Maistrenko - Vēdiskā Skola

2015.07.29.

15 07 29 01

Šonakt uzsūcu zināšanas Slāvu Vēdiskajā Skolā.

Modos un atkal atgriezos kopībā ar pretendentiem uz seno viedumu, atlasītiem un aicinātiem apgūt Augstākās Gudrības Mūžīgās...

Lielisks mācību, atklājumu, izziņas slāpju laiks. Pusaudža gadu sajūta drosmes, spriganuma, kustīguma, prieka ziņā un brieduma nosvērtība atbildības, spējas atšķirt, gatavības pieņemt lēmumus ziņā.

Pirmā tikšanās kā ieiešana, iekļaušanās jaunajā savienošanās kopienā. Un mācības-nodarbības-tikšanās – ir īpašas: nav redzami skolotāji-audzinātāji, vienkārši norit saziņa tādu pašu kā es, pretendentu uz viedumu, vidē. Vārdu gandrīz nav: tie nav par zināšanām, bet par sadzīvi. Bet saziņa mirdz, plūst bez vārdiem un gandrīz bez domām: it kā viedums ienāk līdz ar gaisu, kā elpa, kā gaisma. Droši vien katrs uzsūc tik, cik spēs, un to, ko varēs...

Kā būs tālāk? Kas būs un vai būs? It kā mums deva paostīt, pieskarties: vai tavs? Vai iesi šo Ceļu? Vai grauzīsi zināšanu granītu, lai atvērtos Zināšanas Vārti?!

Protams, ne visi paliks: kāds jau ir aizgājis, citi aizies vēlāk... Patiesi: “daudz ir aicinātu...”

 

Pieprasu Vēdu Mācības ne tikai miegā. Lūdzu Senču Vieduma izzināšanu-apjēgšanu, Dzimtu dārgumus apziņā, apjēgšanā!

Pateicos Sirsnīgi!

Pieņemu, uzsūcot!

15 07 29 02

Pirmā Mācība.

Dzimtu atdzimšana.

Daudz, ļoti daudz dzimtu aizveras. Beidzas, apstājas Dzimtas līnija, satrūkst laiku saikne, vieduma pārmantojamība, asinsradniecība. Senču Dvēselēm, atnākot kā pēctečiem, vairs nav iespējas kā mums, dzimt tajā ģimenē, tajā Dzimtā, kur Dvēseles stāvoklis pilnībā atbilstu viņas sākotnējai dzimšanai un veicinātu vislabāko pašpilnveidošanās iespēju.

Senču Dvēseles vai nu piedzimst Dzimtās, pakļautās asinsgrēka[1] procesam, tas ir, jau nepilnvērtīgās, stājušās uz degradācijas un deģenerācijas ceļa; vai arī ilgstoši gaida – mūžīgās gaidās piedzimšanai veselīgās, taču maz atlikušās Dzimtās. Bet vēl var izrādīties ieslēgtas ārpus telpas un laika: nav ceļa augšup, un tas ir slēgts dzimšanai...

Zinu precīzi: ir paņēmiens, kā atgriezt dzīvē Dzimtas! Pat tās, kuras jau ir aizvērušās. Taču šīs paņēmiens ir ļoti grūts, energoietilpīgs un atbildīgs. Tas atklāsies tam, kurš būs gatavs. Un ne katrs, kuram būs atslēga, spēs atgriezt dzīvē savu Dzimtu Lielisko. Daudziem šodien vēl ir iespēja saglabāt savu līdz šim laikam nenodzisušo, neizčibējušo lielo un lielisko Dzimtu, un, atgriežot dzīvē, atgriezt Veselībā un Labklājībā!

Vīri Gaišie! Dēli Lieliskie!

Celiet Dzimtas ar savu viedumu, stiprību, veselību, mīlestību un neatkarību!

Atgrieziet dzīvē gan Spēku, gan Zināšanas!

Stipriniet Dzimtas Ciltskoku ar lielisku bērniņu dzemdināšanu un ar dēlu-meitu audzināšanu par cienīgiem, tikumīgiem!

Sievas Mirdzošās! Meitas uzticīgās!

Ar tīrību-šķīstību nevainīgu glabājiet dzimtas dārgumu! Ķermeņa-dvēseles-gara veselībā audziniet pēcnācējus lieliskos, glabājiet dzimto-mūžīgo!

Ar ģimenēm stiprām, bērniņiem lieliskiem lai uzplaukst mūsu zeme mūžīgā, no Senčiem-Vectēviem Slavā novēlētā!

 

Захлопнулся Род!

2015.07.29.

Dzimta ir aizvērusies!

15 07 29 03

Захлопнулся Род! – Ну и пусть! Ну и что? –

Разорвана Мудрость Предков!

Нет связи времён, поколений, эпох!

И заперты души в клетках!..

 

Захлопнулся Род! – Ну и пусть! Ну и что?

Ведь разве ж есть Долг извечный?

Кто слышит сегодня голос Отцов?

Кто мудрость вбирает сердцем?

 

Захлопнулся Род! Бездарно угас…

Безславно себя предали…

Верни себе Честь! Верни сей час!

Стряхни с себя мрак печали!

 

Верни себя сам! Злой морок стряхни!

Узнай себя в Жизни светлой!

И Славный свой Род святой возроди,

Став витязем в Род свой вечный!

Dzimta ir aizvērusies! – Nu un lai! Nu un kas? –

Pārrauts ir Senču Viedums!

Nav laiku, paaudžu, laikmetu saiknes!

Un dvēseles ir ieslodzītas būros!..

 

Dzimta ir aizvērusies! – Nu un lai! Nu un kas?

Jo vai tad ir Parāds mūžsens?

Kurš šodien Tēvu balsi dzird?

Kurš viedumu ar sirdi uzsūc?

 

Dzimta ir aizvērusies! Nemākulīgi nodzisusi...

Apkaunojoši sevi nodevuši...

Atgriez sev Godu! Atgriez tūlīt!

Nokrati no sevis skumju tumsu!

 

Atgriez sevi pats! Ļauno apdullumu nokrati!

Iepazīsti sevi Dzīvē gaišā!

Un savu Lielisko Dzimtu svēto atgriez dzīvē,

Kļūstot par bruņinieku savā Dzimtā mūžīgajā!

 

Helēna Maistrenko

 

Atceries divus Lielus Principus:

Svēti godāt Dievus un savus Senčus

un dzīvot pēc Sirdsapziņas un saskanīgi ar Dabu.

“Sentēvu Dzimta, Debesu Dzimta,

stiprini manu sirdi Svētā Ticībā,

dāvā man Viedumu no maniem Senčiem,

Dēliem un Mazdēliem Taviem,

Dāvā laimi un Mieru tautām Tavām,

tagad un vienmēr, un uz Mūžu Mūžiem!

Tā bija, tā ir, tā būs!”

Slava mūsu Dieviem Gaišajiem,

mūsu Dzīves spēka avotam,

jo mūsu Dievi ir Gaisma mūsu pasaules neticības tumsā.

 

http://elena-maistrenko.wix.com/rasvet#!text/cbis

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Autores komentārs: “Asinsgrēks ir ne tikai incests, bet arī nāciju sajaukšanās, kuru pēdējos gadsimtos pasniedz kā bezmaz labu lietu. Rita Likumi var dot izvērstu informāciju par šo jautājumu.” Rita likumi, piemēram: http://energodar.net/vedy/rita.html (Tulk. piezīme)