Helēna Maistrenko - Pa ezotērikas Ceļiem

2015.05.31.

15 05 31 01

Ezotērisms (no sengrieķu – iekšējais) – realitātes īpašas uztveres paņēmienu kopums, kuriem ir slepens saturs un izteiksme “psihogarīgās praksēs”.

Ezotērisma sastāvā ir iekļauta maģija, alķīmija, astroloģija, gnosticisms, kabala, teozofija, sūfisms, joga, budisma tantrisms, masonu kustība, antropozofija, mondiālisms.

Ezotērika – mācības par pasaules un cilvēka objektu slēpto mistisko būtību; ezotērikas pētījumu sfēra – procesi, kuri notiek Visumā un sinhroni atspoguļojas cilvēka dvēseles dziļumos.

Vikipēdija

Ezotērika ir spēlējusi un spēlē ievērojamu lomu manā dzīvē. Daudziem cilvēkiem šis pasaules sapratnes un pasaules apjēgšanas virziens ir nozīmīgs un interesants.

Taču arvien biežāk rodas jautājums: Kurp ved ezotērisko zināšanu ceļi? Kurš un kā ir iedarbinājis šo spēli? Kādus mērķus izvirzīja? Un kurp gan aizvedīs apziņas vadības ezotēriskās maģistrāles?

Tas, ka reliģisko strāvu mūsdienu virzieni nepietiekami pilda savas funkcijas vadības procesos, daudziem domājošiem cilvēkiem jau ir skaidrs. Reliģijas vēl joprojām ir nozīmīgas daudzu valstu sabiedrību dažādos slāņos, bet liels ir arī daudzums cilvēku, kuri iziet no tamlīdzīgas ietekmes uz viņiem un vadības ietvariem.

Modernā ezotērika šajā virzienā ir guvusi ievērojamus sasniegumus tieši ar to, ka vēl vairāk ir apvienojusi un nolīdzinājusi savus sekotājus. Var dzīvot jebkurā pasaules daļā, būt jebkuras reliģiskas konfesijas piekritējam vai ateistam, – un turklāt – ezotēriķim! Cik universāli!

Tiem cilvēkiem, kuri turpina atrasties reliģisku egregoru ietekmē – Laipni lūdzam ezotērikā!

Pareizāk būtu jāsaka: welcome; jo modernā ezotērika ir angļu valodā, tulkota, atnācēja... Krievija, tāpat kā krievu ezotērisms pievienojās modernajam daudz vēlāk, kā sekotājs...

Ar ko tad meklējošu un domājošu subjektu pievelk modernā ezotērika? – Īpaša ideoloģija, kura paplašina un paceļ apziņu; universālāka filozofija, kura ļauj mazliet pacelties pāri ierobežojošām dogmām, aizliegumiem, tabu; iziešana pie Dvēseles un viņas lomas cilvēka dzīvē apzināšanās; smalko, pirmkārt, astrālo pasauļu atzīšana un apgūšana; mīklainība, noslēpumainība, neizzinātība un... bezgalīgi, neizmērojami solījumi!

Katrs izvēlas to un tik, kas atbilst viņa Dvēseles vecumam, briedumam.

Kad Dvēsele jau ir apzināta un raujas brīvībā no reliģiskajiem valgiem, – Laipni lūdzam ezotērikā!

No viena būra, piemēram, – sudraba, – Dvēsele ir izlidojusi citā – zelta. Mazliet plašāk, mazliet skaistāk, lidot mazliet vieglāk. Urā! Brīvība!

Svētku noskaņa! Jautri! Viegli!

Gribas – daru, negribas – nedaru! Važas nometu, debesjums ir noskaidrojies! Plašumi – neaptverami!

Lūk, tikai, kā viņos uzvesties, ko var, bet – ko nevar?! Izrādās, – visu var! Viss ir atļauts! Un neviens nerunā ne par atbildību, ne par pienākumiem!..

Tas ir būtisks modernās ezotērikas raksturojums, atšķirībā no senās. Tāpēc to arī dēvēja par slepeno, slēpto, priesterisko (maģisko) zināšanu, ka senie cilvēki zināja par tamlīdzīgu zināšanu izmantošanas – pielietošanas, glabāšanas un nodošanas – milzīgo visaugstāko atbildību. Senie sakrālās zināšanas ieguva darbos, Zināja par personīgo atbildību ar savu veselību un dzīvību slepeno zināšanu izmantošanas gadījumā, saprata, ka jebkura vardarbīga iejaukšanās izraisa sekas...

Šodien Slepenās Grāmatas daudzas lappuses ir izrādījušās atvērtas vai pavērtas, bieži – pārstāstītas, tas ir – tālas no patiesības. Atvērtas – selektīvi: par atbildību, derīgumu, sekām, – reti un nepilnīgi. Par lietošanas noteikumiem, par drošības tehniku – praktiski ne vārda! Kāpēc šodien senais ļoti bagātais mantojums tiek pasniegts tādā veidā?! Kurš noņēma zīmogus tikai no dažām lappusēm, izlaižot Džinu? Kurš stāv aiz šīs negodīgās spēles un kurp gan aizvedīs mūs ezoteriskās stigas?

Tiekot astrālās pasaules plašumos, – mēs ienākam citādu noteikumu, citādu formu, citāda laika telpās – Viedajā mežā. Būtu derīgi zināt, kā šeit uzvesties, lai neapmaldītos un neizčibētu. Pasaku varonim Ragana (Баба Яга) ceļa rādītāju kamoliņu deva – norādījumus, virzienus, noteikumus, burvestības, amuletus, – lai dvēsele neizčibētu, nepazustu!

15 05 31 02

Ja šodien, atklājot slepenās zināšanas, amuletus nedod, kas ar dvēseli var notikt?

Ilgi var maldīties ezotēriskos sapņos, turklāt esot pārliecībā, ka tavs ceļš ir absolūti pareizs... Apmātība. Analfabētiska apmātība.

Domājošais, ejošais agri vai vēlu nonāk līdz zelta būra robežām, līdz izrotātajam kupolam, kurš aizsedz Debesis...

Atnāk sapratne: šauri ir Dvēselei būrī ezoteriskajā! – Pie Gara Ceļš ir slēgts!

Ved prom modernā ezotērika no Gara iemantošanas, no Sirdsapziņas Taisnās!

 

Helēna Maistrenko

Московская Школа Ра Свет

(Maskavas Skola Ra Svet)

 

http://elena-maistrenko.wix.com/rasvet#!text/cbis

Tulkoja Jānis Oppe