Helēna Maistrenko - Lielajai Centrālajai Saulei

Lieliska pulsējoša Saule – Mīlestības viļņi apļiem, kvantiem pulsē. Ieelpa, izelpa paplašinoties izpeld telpā. Varavīkšņaina Visvarenības, Prieka, Žēlsirdības un visa Piedošanas Gaisma dzimst un līst Visumā... Jā, jā! Tā vairs nav Zemes Saule. Tā ir Sauļu Saule! – Lielā Centrālā Saule! – Tavas Mājas ir Šeit!..

Tavas Dvēseles Monāde pašlaik – zvaigznāja paplašināšanās un bezgalība. Galaktiskais līmenis. Zīmē. Jaunrades laikā notiks liela apzināšanās – atklājums.

Моя Душа крылатой птицей

Взметнулась к Солнцу, в Небеса!

И, окунувшись в Свет лучистый,

Преобразилась, расцвела!

Дыханья огненного Пламя

Не обожгло мои крыла.

Лишь, вспыхнув золотом лиловым,

Вновь заискрилась, родилась!

Как Феникс – Птица, возгоревшись,

Рождается для жизни вновь

В других Мирах и царствах Божьих

Творцами вольности иной!

Нет грусти, страха. Есть волненье.

Приятный жар в груди и Свет

От предвкушенья откровенья,

Открытий новых и побед!

Здесь все иное – воздух, запах.

И звуки нежные легки.

Разлита бережная радость

И безмятежность чистоты…

Струимся музыкой и цветом…

Размыты формы, нет границ.

Неторопливым многоцветьем

Осознаем, как просто – Быть!

Mana Dvēsele kā spārnots putns

Uzšāvās gaisā uz Sauli, Debesīs!

Un, iegrimstot starojošā Gaismā,

Pārvērtās, uzplauka!

Ugunīgās elpas Liesma

Neapdedzināja manus spārnus.

Tikai, uzliesmojot violetā zeltā,

Atkal iedzirkstījās, dzima!

Kā Putns Fenikss aizdedzies

Dzimst atkal dzīvei

Citās Pasaulēs un Dieva valstībās

Par citādas brīvības Radītājiem!

Nav skumju, baiļu. Ir satraukums.

Patīkama kvēle krūtīs un Gaisma

Gaidot atklāsmi,

Jaunus atklājumus un uzvaras!

Šeit viss ir citāds – gaiss, smarža.

Un skaņas maigas vieglas.

Izliets saudzīgs prieks

Un tīrības rāmums...

Plūstam kā mūzika un krāsas...

Izplūdušas formas, nav robežu.

Ar nesteidzīgu daudzkrāsainību

Apzināmies, cik vienkārši – Būt!

 

Pievienots 19.12.2014

http://sanatkumara.ru/poeziya/velikomu-tsentralnomu-solntsu

Tulkoja Jānis Oppe