Helēna Maistrenko - Sajutīsim Tēva Mīlestību

Izsakiet nodomu – sajust Tēva-Mātes Mīlestību virs aizsega.

Iztēlojieties sevi kā mazuli mīlošo vecāku rokās.

Mīlestība, Maigums, Aizsargātība, Drošums, Bezrūpīgums, Izšķīšana Svētlaimē. Viegla apburoša melodija. Prieka un sajūsmas viļņi. Es esmu neizmērojami un beznosacījuma manu Debesu Tēva-Mātes mīlēta...

Mazulis skrien pie Tēva ar atplestām rokām un plaši vaļā atvērtu sirdi: “Tēvs! Palīdzi! Aizsargā! Dod spēku un viedumu!”

Tēvs paķer dēlu uz rokām un piespiež viņu pie Savas Lielās Mīlošās Sirds. Un bērna sirds ieņem Mīlestības Kaismi un tīru plūstošu Maigumu. Viņš sevī iesūc Tēvu. Viņš ir pacelts dievišķības augstumā un apdāvināts Ar Mīlestību un Gaismu.. Un tas ir Tēvs! Nebija vārdu. Mazuli ir atgriezts uz Zemes. Viss ir tevī. Tu pats radi savu ceļu. Es pieņemu visu. Es cienu tavu izvēli. Es vienmēr esmu tevī. Un Mana mīlestība vienmēr ir ar tevi.

– Es – Tēvs – redzu jūsos radošus, drosmīgus, mīlošus Brāļus (Со – братьев)! Sava likteņa Meistarus un Manus Līdz-Radītājus!

Nerunāju ar bērniem, jūs esat izauguši. Nerunāju ar kolēģiem. Tas ir formāli un bez prieka un kaismes! Es jūs saucu par Brāļiem, tas ir, vienlīdzīgiem Man.

Es dzirdu, redzu, jūtu un mīlu. Šeit, uz Zemes, radāt jūs. Jūs – Radītāji! Un tātad esat drosmīgi, atbildīgi, viedi, augstsirdīgi!

Jūs radāt ar Mīlestību, caur Mīlestību, ar Mīlestības palīdzību, ar Mīlestības spēku!

Pietiek iet četrrāpus! Jūs esat izauguši no šīm mazbērna bikšelēm! Esat kļuvuši pieauguši, tad esiet viņi!

Gataviniet un audziniet savu Dievišķību! Lolojiet un nostipriniet savu Mīlestību!

Un – šļakstiet tās pasaulē!

Mēs ar jums ceļam Jauno Pasauli!

Mēs viņu dzemdinām!

Mums viņu audzināt un pacelt!

Esiet patstāvīgi un jutīgi, atbildīgi un saudzīgi, drosmīgi un piesardzīgi! Lūk, kur noderēs jūsu integrētā, uz Dievišķo līmeni izvestā, sabalansētā polaritāte!

Radiet no savas dzīves Jaunrades Prieku un Mīlestības Lieliskumu!

Pacelieties no verdzības un ciešanām uz Dievišķības un Mīlestības Meistarību!

Es jūs mīlu!

 

Pievienots 19.12.2014

http://sanatkumara.ru/stati-2014/oschutim-liubov-ottsa

Tulkoja Jānis Oppe