Helēna Maistrenko - Likteņu Grāmata un Akašas Hronikas

2014.09.10.

Матушка – Мудрица!

Человекам заступница!

Встает РаСвет заветный!

Инглииский Свет пришел!

Māmuliņa – Viedā!

Cilvēku aizstāve!

Aust RaGaisma ilgotā!

Inglis[1] Gaisma ir atnākusi!

 

14 09 21 01

Likteņu Grāmata un Akašas Hronikas...

Jautājums jau tika uzdots, un tomēr atkal jautāju: Likteņu Grāmata un Akašas Hronikas, kādas ir „attiecības” starp viņām?

Pie viņiem – Hronikas, pie mums – Likteņu Grāmata.

Tātad mūsu lappušu Akašās nav?

Nenozīmē, ka nav.

Jūsu lappuses ir gan Akašās, gan Grāmatā.

Ja mēs ieejam Akašās un tur nolasām vai radām, – tas ir labi? pareizi?

Ne labi un ne slikti. Ne pareizi un ne slikti. Tā ir izvēle. Un pieredze. Un vieduma elements.

Ir Hronikas, un ir Likteņu Grāmata. Mēs varam sevi sameklēt gan tur, gan šeit? Tad kur gan ir atšķirība, jeb tomēr tie ir vienas un tās pašas Glabātuves dažādi nosaukumi?

Bet kā pati jūti?

Zinu, ka tie ir it kā dažādi slāņi jeb vai nu līmeņi. Kā vēl paskaidrot, pagaidām vēl nesaprotu. Agrāk, pirms dažiem mēnešiem, atklājās, ka Likteņu Grāmata ir it kā senāka, tas ir, bija pirms Akašām.

Lūk, tad arī tikām līdz šīs epizodes izlasīšanai. Jūs esat gan Akašās, gan Likteņu Grāmatā. Citi – tikai Akašās. Likteņu Grāmatā viņu nav, un nebūs.

Tas ir, Likteņu Grāmata ir it kā vecāka, vai?

Ne tikai. Likteņu Grāmata ir jūsu Grāmata. Dzimtas un Senās Rases Grāmata. Atceries: jūs esat Liela Rase, bet jūsu Ciltsvecāki – Sena Rase.

Pienāks vēl moments, iespējams, ne tagad, kad Senās lappuses – nodaļas spēsiet lasīt.

Pagaidām – tikai pirmie tik kautrīgie mēģinājumi pietuvoties, pieskarties, iedziļināties Grāmatu viedumā. Piesātināties ar burvju aromātu, piesūcināties ar dzīvinoša prieka strūklām un Patiesības Garu atkal papilnam izbaudīt.

Saki, nosaukums Likteņu Grāmata – taču ne burtiskā nozīmē grāmata, pat ne grāmatu Glabātuve, kā kosmiska bibliotēka?

О, Да! Названье Судеб Книга – образная форма,

Иль символизма элемент святой.

То Жизнь сама по Млечному Пути струится,

Сама Любовь звучит Перуновым Путем!

 

Как можно слышать песню родничка.

Как по глазам прочесть признание питомца.

Привет поймать в дыханье ветерка.

Рассвет узнать по первому сиянью солнца.

 

Так можно прочитать судьбу по звездам,

По Небесам пройти, почти как по Земле.

Так можно услыхать гармоник откровенье,

Свой Путь найти в заветной вышине.

 

Весь Млечный Путь – Перунов Путь – живое,

Звучащее, игривое Есть Все!

Так Книга Судеб – суть Есть Все родное

В Любви творение, любовью рождено!

O, Jā! Nosaukums Likteņu Grāmata – tēlaina forma,

Jeb simbolisma elements svēts.

Tā ir Dzīve, kas pa Piena Ceļu plūst,

Pati Mīlestība skan Peruna Ceļā!

 

Kā var dzirdēt avotiņa dziesmu.

Kā pēc acīm nolasīt lolojuma atzīšanos.

Noķert vējiņa sveicienu un elpu.

Pazīt rītausmu pēc pirmā saules mirdzuma.

 

Tā var nolasīt likteni pēc zvaigznēm,

Pa Debesīm noiet, gandrīz kā pa Zemi,

Tā var izdzirdēt harmoniju atklāsmi,

Savu Ceļu atrast ilgotajā augstumā.

 

Viss Piena Ceļš – Peruna Ceļš – dzīvs,

Skanošs, rotaļīgs Ir Viss!

Tā Likteņu Grāmatas būtība – Ir Viss dzimtais

Mīlestības radīšanā, ar mīlestību dzemdēts!

 

Māmuliņa!

Pamāci mūs lasīt Likteņu Grāmatu!

To nemāca. Ne cilvēki, ne Dievi!

Uz šo prasmi uzkāpj paši Cilvēki. Tā tiek dota ar dzimšanu, un katrs to apjauš savādāk. Gadās kā atklājums, atklāsme, iedvesmojoša šalts, pacelšanās, paplašināšanās un iegremdēšanās.

Apjēgšana notiek uzreiz daudzplāniski un telpiski, dziļi un neizmērojami. It kā tumsā ieslēgtos spoža gaisma!

Ir derīgi arī saprast, ka tāds atklājums tiek dāvāts meklējošam, zinātkāram, pārgalvīgam, ejošam. Vēl spēcīgāk – uzkāpjošam, sevi radošam, mīlošam un mīlestību izstarojošam.

Pilnveidojot sevi saudzīgi, maigi, mīlestībā radot, lasi visu dzīvo, ko satiec apkārt un iekšienē. Iemācies runāt ar zemi un ūdeni. Apjēdz zvēriņu un putnu valodu. Pieņem gaisa apkampienus un liesmas ugunīgumu. Izdzirdi dzīva avota melodiju un mirstoša purva sēru noskaņu, dzīvībā mutuļojošu asnu un sāpes ciešošu nocirstu koku.

Lasi Dzīvi visur, ar katru savu šūniņu, ar katra ieelpu un ar katru malku! Tā Likteņu Grāmata runā ar tevi. Tā, izzinot sevi, atklāj Esamību, veidojot sevi, radi dzīvi!

14 09 21 02

Uzmanības pievēršana momentam Šeit un Tagad bija nepieciešama un savlaicīgi attaisnota, tā kā cilvēces nospiedošs vairākums ir orientēts vai nu uz pagātni, vai uz nākotni, un, tātad, ir dezorientēts attiecībā pret Sevi Dievišķo, izsists no saskaņotības rezonanses ar mūžību un dzīvi kā tādu, de-centrēts kā enerģētiski, tā arī garīgi, un, kā sekas, – fiziski!

Atrāvums no tagadnes, no mirkļa Es Esmu ir kolosāls. Pie tam notiek dabiska aizplūšana, radošās enerģijas pārorientācija, un cilvēciskā doma, kā jaunrades instruments, zaudē strāvu, zaudē spēku.

Apzināšanās, pieņemšana, dievišķības ieņemšana sevī rezonē tieši momentā Es Esmu, bet tas ir Mūžīgās Tagadnes mirklis. Tieši tāpēc cilvēkiem, orientētiem uz pagātni vai nākotni, ir grūti ieņemt savu dievišķību, atzīt un pieņemt sevi dievišķu, būt Pašam.

Но знать свое Сейчас, владея краткой вспышкой Здесь,

Не значит забывать, стирать из жизни, памяти и сути,

Из крови, из Души свое Родство, свой Путь, свою Звезду!

 

Быть Здесь Сейчас – вобрать в себя всю Вечность,

Не отвергая быль и звездную Стезю.

Не разрушая Свет, затмив Любовь Истока,

Но сберегая Мудрость, к Духу воспарив.

 

Погибнет Дерево без кроны, без корней.

Родник засохнет, коль лишен истока,

Погаснет свет, обрушив жизнь во мрак.

И схлопнется вселенная, рожденье потеряв!

 

Познав себя Божественным, умелым,

Восстанови родство по Духу, по крови.

Туманно будущее – жизней продолженье –

Коль потерял Сейчас, коль память обрубил.

 

Священно поколенье, то, что славит предков,

Детей оберегает, Путь к Свету обратив.

 

Закрыто будущее, стерто, искалечено,

Коль прошлое забыто, отринуто, во лжи.

 

Знай – ведай Род, Истоки и Отечество!

Живи по Совести сегодня и сей час.

 

И, почитая предков, жизней бесконечность,

Любовью – Светом Путь свой озари!

Bet zināt savu Tagad, esot īsajā uzliesmojumā Šeit,

Nenozīmē aizmirst, izdzēst no dzīves, atmiņas un būtības,

No asinīm, no Dvēseles, savu Ceļu, savu Zvaigzni!

 

Būt Šeit Tagad – ieņemt sevī Mūžību,

Nenoraidot bijušo un zvaigžņu Taku.

Negraujot Gaismu, aizsedzot Mīlestības Avotu,

Bet saglabājot Viedumu, pie Gara paceļoties.

 

Aizies bojā koks bez lapotnes, bez saknēm.

Avots izžūs, ja palicis bez iztekas,

Nodzisīs gaisma, iegāžot dzīvi tumsā.

Un kolapsēsies visums, dzimšanu zaudējis!

 

Izzinājis sevi Dievišķu, prasmīgu,

Atjauno radniecību pēc Gara, pēc asinīm.

Miglaina ir nākotne – dzīvju turpinājums –

Ja pazaudēji Tagad, ja atmiņu nocirti.

 

Svēta ir paaudze, tā, kas senčus godā,

Bērnus sargā, Ceļu uz Gaismu pavērsusi.

 

Aizklāta ir nākotne, nodzēsta, izkropļota,

Ja pagātne aizmirsta, atraidīta, melīga.

 

Zini – pazīsti Dzimtu, Sākotnes un Tēvzemi!

Dzīvo pēc Sirdsapziņas šodien un tagad.

 

Un, godājot senčus, dzīvju bezgalību,

Ar Mīlestību – Gaismu savu Ceļu apmirdzi!

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 21.09.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/kniga-sudeb-i-chroniki-akashi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. „Инглиизм”; „Ynglism” (Tulk. Piezīme)