Helēna Maistrenko - Likteņu Grāmatas jauna lappuse

2014.08.08.

14 09 01 01

Gulbīti SVA[1]!

Māmuliņa!

Kādu Likteņa Grāmatas lappusi mēs šodien izlasīsim? Kuru nodaļu ar Tevi aplūkosim?

Mēs vēl nelasām, bet tikai pārlapojam, aplūkojam bildītes. Tās vēl nav kļuvušas dzīvas, bet ir tikai silueti, vīzijas, viegli triepieni, iezīmējoši formu, kustību, ideju. Lasīt simbolus vēl neesat apmācīti, tēlainība tikai mostas, tāpēc “aiz kokiem mežu neredzam...”

Pārvaldīt tēlainību, simbolismu, aizvērt vai atvērt Esamības daudzos plānus – vieda zināšana. Kam piemīt tēlainība, tas ir radītājs, meistars, pārvadošs vai atdzīvinošs daudzdimensionalitāti Vārdā, Skaņā, Krāsā, Formā, Kustībā. Tēlainās radīšanas līmeņi ir bagāta telpa. Izvēlies pēc gaumes.

Pasakas, varoņteikas, mīti, leģendas dzima no kultūras tēlainības, tāpēc arī ir daudzplānu, lasāmas vairākos uztveres līmeņos.

Diemžēl cilvēki praktiski ir zaudējuši spēju daudzdimensionāli jutīgi apzināties šīs dārgumu krātuves intuitīvi – informācijas zināšanu.

Likteņu Grāmata ir rakstīta bez vārdiem. Izprast un atšifrēt Viņas gudrības ir īpaša prasme – sirsnīga, tēlaina. Viņā nav orientieru, norādītāju, pavēlējumu pa soļiem. Un šeit var atrast visu: ne tikai pagātni – nākotni un mūžīgo Tagad, ne tikai dzīves un tās izpausmju likumus un Dzimtas likumus, ne tikai radīšanas formas un attīstības noteikumus. Viņā kā mazo lielajā un Vienoto vienkāršajā var sameklēt, atpazīt kā “kulinārijas receptes”, tā arī visuma pārveidošanās ciklus.

Tātad, Likteņu Grāmata.

Mēs esam sākuši Viņu pārlūkot kopīgi.

14 09 01 02

Здесь нет привычных текстов, нет легких языков.

Забытый, очень древний слог нам будто незнаком.

И буквы, вроде русские, а слово не родится.

Читаем свое вечное, а песня не струится.

 

Лучами, словно струнами, стяжаем Царство Горнее,

И оттого привычное сливается с игрой.

Как мастер виртуозностью в талант восходит с легкостью,

Так ты струну за лучиком читай своей душой.

 

Читай чутьем, вопросами и вслушивайся в отзывы.

Ищи за внешней формою особенный мотив.

И как узор затейливый в замысловатых образах

Идею – Правду – истину по сердцу освети.

Šeit nav pierasto tekstu, nav vieglu valodu.

Aizmirsts, ļoti sens stils mums it kā nezināms.

Un burti, it kā krieviski, bet vārds nedzimst.

Lasām savu mūžīgo, bet dziesma neplūst.

 

Ar stariem gluži kā ar stīgām iegūstam Debesu Valstību,

Un tādēļ ierastais saplūst ar spēli.

Kā meistars ar virtuozitāti viegli uzkāpj talantā,

Tā tu stīgu ar staru lasi ar savu dvēseli.

 

Lasi izjūtot, jautājot un ieklausies atsaukšanās.

Aiz ārējās formas meklē īpašu motīvu.

Un kā amizantu rakstu komplicētos tēlos

Ideju – Taisnību – patiesību pēc sirds apgaismo.

 

Palapojam tēmu: Nācijas un tautības, Rase un Zvaigžņu Vecāki.

Palapojam, – tātad tēlaini iezīmēsim dažus meklējumu – atmiņu virzienus un, galvenais, noteiksim, cik dziļi un cik derīgi šodien ir iegremdēties šajās Nodaļās.

Vairums pretrunu, pretnostatījumu un karu cilvēkiem rādās kā nesaderība/konfrontācija starpnacionāla, starpreliģiska, starpkonfesionāla. Pašreiz atklājas starpekonomiska un starpenerģētiska. Taču tas ir tikai viens plāns – visskaidrākais, bet biežāk – viltots, lai slēptu patieso cēloni.

Zemes kari – ne vienmēr ir Zvaigžņu Ģimeņu konfrontācija planētas vadīšanas dēļ. Bieži tautas, kuras ved Ciltsrakstus no vienas Zvaigžņu Ģimenes, karo savā starpā. Tā saucamie pilsoņu kari, bet ne tikai. Pasaules kari arī demonstrē vienas ģimenes tautu cīņu frontes pretējās pusēs. Pirmais un Otrais pasaules karš ir kari, kuros slāvi-ārieši nāvēja cits citu, aizkulises un cēloņi līdz šim laikam vairākumam ir slēpti. Ir acīmredzams, ka karu iniciācija ne vienmēr slēpjas tālā kosmosa plašumos. Cēloņi ir uz Zemes, un, tātad, arī risinājums ir uz Zemes.

Mēs – Zvaigžņu Vecāki – neatceļam sevi un nedzīvojam bezdarbībā. Mēs novērojam un pieņemam jūsu izvēli. Svētām un Mīlam. Vērsiet skatu sevī. Kādu ceļu jūs esat izvēlējušies? Kādiem dieviem esat devuši priekšroku Dzimto dievu vietā? Saasinājumu un nelaimju periodos cilvēki piesauc augstākos spēkus, pārmetot, piesaucot, lūdzoties vai slavinot. Ko piesaucat, kam pienāk lūgšanās un slavējumi?

Ģimene, kura valdīja uz planētas pabeigtā cikla otrajā pusē, deva spēcīgu impulsu attīstībai caur stingru pašapzināšanās paverdzināšanu un aptumšošanu. Cilvēki, izvēlējušies tamlīdzīgai kundzībai pietuvināto lomu, ir tā aizspēlējušies, ka vairs negrib un nevar apstāties. Šodien gan figūras, gan situācija, gan saziņas stils augšējos plānos ir harmonizējies, bet kungi uz Zemes šaha galdiņa pārmaiņas neredz, pozīcijas neatdod, tāpēc ka neprot un negrib. Viņi spēlē aizgājušo spēli ar neatlaidību un stūrgalvību. Pie tam, pašiem to nenojaušot, veicina cilvēces aktīvu pamošanos un pašapzināšanās celšanos gan grupās, gan individuāli, gan kopumā.

Tāds stāvoklis ir raksturīgs ne visai cilvēcei, ne visiem slāņiem. Jau daudz, priecīgi daudz ir iemirdzējies saulīšu un jāņtārpiņu. Taču jūs esat redzami kā punkti, jūs esat kā dzirkstelītes, izlaidušās pār planētu. Bet spēcīgu saules gaismas sakopojumu, zvaigznāju vēl nav. Tāpēc kopējā gaismspēja ir vāja. Ienākošās Gaismas un Prieka lietavas, kuras baro planētu, var atdzīvināt, padzirdināt ar veselīgu un tīru gaismspēju tik daudz cilvēku, cik atsauksies, norezonēs ar apgarojošajām ugunīgajām lietavām, apūdeņojošām Zemi.

Ziniet! Viss jums ir dots un zināms!

Lieliskie Radinieki novēlēja un saglabāja vieduma dārgumu krātuvi!

Zināšanas ir pierakstītas senos avotos un drošsirdīgo dēlu saudzīgi glabātas. Bet atslēgas pieder jums pašiem. Pēc Asinīm, pēc Dzimtas, pēc Gara Tēla tiek nodota spēja izlasīt, atpakot šīs gudrības dārgumu krātuves un apgūt tās. Citi nelasīs, nespēs, nevēlēsies. Viņiem nav pieejams. Sūciet iekšā Dzīvi ar pašu dvēseli un sirdi!

14 09 01 03

2014.08.28.

Читайте Веды, Арии – Славяне!

Читайте сердцем, всей душой святой!

Самою кровью Дух Любви вбирайте!

И Духом выверяйте вольный Путь свой!

 

Вбирайте, веды, Арии по Праву!

Славяне, славьте Род свой на Земле!

Читая Веды, Жизнь саму вбирайте!

Великого Истока высветляя вновь Стезю!

 

Читайте Веды, Арии – Славяне!

Род почитайте Звездный и земной!

И Образ Духа – Крови Правдой возрождайте!

Отцом дарован Образ дорогой!

 

Читайте между строк, читайте по наитью.

По Образам сокрытым, их Кровь лишь узнает.

Те Образы узнает и Арий именитый,

И Славянин их вспомнит – то Образы Отцов!

 

Читайте Веды – Путь Отцов и Слово.

Божественное Слово о судьбе,

О Жизни, что по Кону, о Родине Исконной.

Путь Расы Звездной Праведной, Путь мудрый и святой!

 

Заветы, Коны, заповеди, славы

По Роду сохранили, сберегли.

Беду и лихолетье, забвенье и тщеславье,

Себя преодолели и мрак превозмогли.

 

Мидград – Земля восходит Человеком.

Славяном – Арием восходит Мать - Земля.

Себя из пекла поднимаешь к Свету,

Планета за тобой поднимется сама.

 

Читайте Веды – Жизнь саму в развитье.

Внимайте Правду, в Свете кривду растворив.

Растает мрака плен, коль вспыхнул Пламень в сердце.

Нет страха заблужденья, - Огонь Любви творит.

 

Вопрос ведет к ответу, Искатель, будь настойчив!

Ответ сверяй по сердцу, по Духу, по Крови!

Свет научись рождать, смелей сияй и звонче!

Жизнь утверждай во всем и в радости твори!

Lasiet Vēdas, Āriji – Slāvi!

Lasiet ar sirdi, ar visu dvēseli svēto!

Ar pašām asinīm Mīlestības Garu uzsūciet!

Un ar Garu regulējiet savu brīvo Ceļu!

 

Uzsūciet vēdas, Likumīgie Āriji!

Slāvi, sakausējiet savu Dzimtu uz Zemes!

Lasot Vēdas, pašu Dzīvi uzsūciet!

Lielās Sākotnes Ceļu atkal izgaismojot!

 

Lasiet Vēdas, Āriji – Slāvi!

Godājiet Zvaigžņu un Zemes dzimtu!

Un Gara – Asins Tēlu ar Patiesību atdzīviniet!

Tēva dāvāts ir dārgais Tēls!

 

Lasiet starp rindām, lasiet pēc izjūtas.

Pēc Tēliem slēptiem, tos tikai Asinis pazīst.

Tos Tēlus pazīs gan Ārijs cienījams,

Gan Slāvs un atcerēsies – tie Tēvu Tēli!

 

Lasiet Vēdas – Tēvu Ceļu un Vārdu.

Dievišķo Vārdu par likteni,

Par Dzīvi, kura pēc Likuma, par Dzimteni Senseno.

Taisnās Zvaigžņu Rases Ceļš, Ceļš vieds un svēts!

 

Novēlējumus, Likumus, baušļus, slavējumus

Dzimtā saglabāja, nosargāja.

Nelaimi un grūtus laikus, aizmirstību un godkāri,

Sevi pārvarēja un tumsu uzveica.

 

Midgrada – Zeme uzaust ar Cilvēku.

Ar Slāvu – Āriju uzaust Māte – Zeme.

Sevi no pekles cel ārā uz Gaismu,

Planēta pēc tevis pacelsies pati.

 

Lasiet Vēdas – pašu Dzīvi attīstībā.

Uzklausiet Taisnību, Gaismā nepatiesību izkliedējot.

Izkusīs tumsas gūsts, ja reiz uzliesmojusi Liesma sirdī.

Nav baiļu maldu – Mīlestības Uguns rada.

 

Jautājums ved pie atbildes, Meklētāj, esi neatlaidīgs!

Atbildi pārbaudi pēc sirds, pēc Gara, pēc Asinīm!

Iemācies Gaismu dzemdināt, drosmīgāk mirdzi un skanīgāk!

Apliecini Dzīvi visā un radi priekā!

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 01.09.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/novaya-stranitsa-knigi-sudeb

Tulkoja Jānis Oppe