Helēna Maistrenko - Dievs – Tēvs

Dievs – Tēvs                                                                                                  2014.08.04.

14 08 14 01

Nesen saņēmu vēstules kā atbildi uz pēdējiem materiāliem, atnākušiem caur mani. Piedāvāju uzmanībai šīs vēstules un rakstu kā pārdomas pie skartajiem jautājumiem.

Dārgā Helēna,                                                                2014. gada 1. augustā

Es uzmanīgi sekoju jūsu publikācijām. Īpaši pēdējā laikā. Tajās ir parādījušies tādi aspekti, kādus es agrāk neesmu sastapis. Piemēram, “Slāvu Kristianizācija[1]” un “Slāvu RaKristianizācija[2]”. Man ļoti patika. Tiesa, ne visu es sapratu, bet kopumā – JĀ.

Bet šodien! Tas patiešām ir Kaut kas! “Savu izvēli saku[3]” – tas ir spēcīgi, bet pat es – jūsu pastāvīgs lasītājs, jūtu zināmu pārspīlējumu simbolismā un šo simbolu kodēšanā. Es tagad Jūs iedomājos šķelmīgi un labvēlīgi smaidošu, atbildot man:– Katrs sapratīs ar savu sirdi, un viņam būs taisnība.

Bet, lūk, jūsu “Par dualitāti un iziešanu no tās[4]” ieveda mani manā lokālā strupceļā!

...

“Omar ta satt[5]” daudz ko publicē, bet līdz šim nevar tikt skaidrībā par Lucifera likteni Visumā. ... Vienmēr jūtu vibrāciju paaugstināšanos, atceroties jūsu mācības!

Ar mīlestību un pateicību,

Ireks

Dārgais Irek!

Neizmērojami priecājos par Jūsu atsauksmi un pārdomām!

Cik tomēr lieliski, kad var parunāties, sazināties!

Man ir interesanta un svarīga Jūsu uztvere un viedoklis kā no cilvēka, kurš domā, spriež, pakļauj analīzei un jūt informāciju, kuram piedevām piemīt tādi talanti un spējas, kuri paši no sevis nenāk.

Helēna

Ar mīlestību

Dārgā Helēna,                                                                2014. gada 2. augustā

Par cik es tagad pamatā vāros savā sulā, tad esmu spiests klīst pa internetu un meklēt jaunumus. Tā, 07.25. “Omar ta satt” bija vēstījums no Aštara, kurā viņš uzstājīgi un asi rekomendēja ieiet meditācijā un ar viņu palīdzību aizvākt no sevis iespējami esošu Lucifera daļiņu, kuru pavisam uz Zemes ir 665 gabalu (1 it kā jau esot atraduši). Viņš stādījās priekšā kā it kā Apvienoto Gaismas Spēku Virspavēlnieks. Arī piemetināja, ka būtība ar vārdu Lucifers vairs neeksistē. Apmēram pirms gada viņiem vietnē jau kas tāds tika apspriests, bet pēc tam Natālija un citi ar viņu sazinājās, un es pārstāju par to domāt.

...

Ireks

Vēršanos Dievs – Tēvs, tik pierastu Krievzemē, pakāpeniski izspieda bezpersoniskais vārds Dievs, kas pats par sevi it kā nav slikti, nekaitīgi, bet... Vecāki, Dzimta dzēšas, noklusējas, nemanāmi aizmirstas; tiek pazaudēts Tēva Dzimtas spēks, zināšana un pat aizgādnība / audzināšana.

(Бог (Богъ) - "богатый", т.е. владеющий богатством: параллельным миром, какой-либо стихией и т. д.; покровительствующий какому-либо народу, городу, ремеслу, всеразличным проявлениям Природы. Боги, которые взрастили деваконическое (духовное) тело, имеющее человекоподобную форму – живут в мире Слави; те, кто полностью познали Добро и Зло и взрастили саттвическое (световое) тело – живут в мире Прави. Есть ещё боги, имеющие форму жизни, не подвластную ни времени, ни пространству, они являются проявлением Изначального Бога. Мы потомки богов, которых родили, а не сотворили, т.е. мы не рабы божьи как учат некоторые религии, а их дети.)

Dievs – “bagāts”, tas ir, tāds, kam pieder bagātība: paralēla pasaule, kaut kāda stihija utt.; kaut kādas tautas, pilsētas, amata, visdažādāko Dabas izpausmju aizbildnis. Dievi, kuri izaudzēja devakonisko (garīgo) ķermeni, kuram ir cilvēkveidīga forma – dzīvo Slavas pasaulē; tie, kuri ir pilnībā izzinājuši Labu un Ļaunu un izaudzējuši satvisko (gaismas) ķermeni – dzīvo Pravas pasaulē. Vēl ir dievi, kuriem ir tāda dzīvības forma, kura nav pakļauta ne laikam, ne telpai, viņi ir Sākotnējā Dieva izpausme. Mēs esam dievu pēcteči, kurus dzemdināja, nevis radīja, tas ir, mēs neesam dievu vergi, kā māca dažas reliģijas, bet viņu bērni.

Vēl vēlāk parādās Tas Kungs. Dievs Kungs vai vienkārši Tas Kungs. Ko šis vārds ir ienesis mūsu dzīvē? Kāda informācijas jēdzieniskā enerģētika tam piemīt un tiek tā vadīta?

Tas Kungs, tāpat kā kungs, pavēl, tieši valda caur savu vergu, kalpu, dzimtcilvēku piespiešanu, iebaidīšanu, sodīšanu, apspiešanu un tml....

(Господь Господин

Словами "Господь" и "господин" в Синод, пер. передаются различные евр. и греч. слова: 1) там, где в Синод, пер. употреблено слово "ГОСПОДЬ" в тексте оригинала, написанного на евр. языке, стоит имя Бога, читаемое как Яхве (<<Имена Бога>>). Это имя употребляется исключит. в отношении Самого Бога и встречается в ВЗ более 6 тыс. раз;

2) евр. слово адон = "господин" в значении "собственник и властелин" - это титул, к-рый принадлежит не только Богу как Властелину и Собственнику "всей земли", но и человеку, напр. царю, лицу, у к-рого находятся в услужении. (по материалам интернета)

(Господствовать где, чем, над чем; владычествовать, владеть или управлять, первенствовать, начальствовать; покорять собою, подчинять себе.

Толковый словарь Даля. — 1863—1866)

Tas Kungs; Kungs

Ar vārdiem “Tas Kungs” un “kungs” Sinodes tulkojumā tiek nodota dažādu ebreju un grieķu vārdu jēga: 1) tur, kur Sinodes tulkojumā tiek lietots vārds “TAS KUNGS”, oriģinālajā tekstā, uzrakstītā ebreju valodā, stāv Dieva vārds, lasāms kā Jahve. Šis vārds tiek lietots vienīgi attiecībā pret Pašu Dievu un Vecajā Derībā ir sastopams vairāk kā 6 tūkst. reižu;

2) ebreju vārds adon = “kungs” ar nozīmi “īpašnieks un valdnieks” – tas ir tituls, kurš pieder ne tikai Dievam kā “visas zemes” Īpašniekam un Valdniekam, bet arī cilvēkam, piemēram, ķēniņam, personai, kuras kalpībā atrodas (pēc interneta materiāliem).

Valdīt kur, ar ko, pār ko, valdīt, būt īpašniekam vai pārvaldīt, būt galvenajam, būt priekšniekam, savaldzināt ar sevi, pakļaut sev.

Dāla skaidrojošā vārdnīca –1863. – 1866.

Tagad pārgrozīšana vai samainīšana kļūst acīmredzama. No vēršanās pie Viedā Mīlošā Vecāka, kurš pārzina Dzimtas intereses, dzīvotspēju, veselību un labklājību, mēs sākām piesaukt cietsirdīgu, sodošu To Kungu.

Droši vien nevajag skaidrot, ka nevis Pats Dievs ir izmainījies, bet ir izmainījies mūsu viedoklis, priekšstats par Viņu. Un vēl derīgāk ir saprast, ko mēs tādas, kā liekas, mutiskas transformācijas rezultātā esam izvēlējušies kā Dievu. Tieši izvēlējušies, tāpēc ka, vēršoties pie Dieva kā pie Tā Kunga, mēs savas cerības, lūgšanas, pateicības, slavējumus adresējam Tam Kungam, nevis Tēvam. Tā mēs izvēlējāmies, tā nosaucām.

Vēl viens svarīgs vārda “Tas Kungs” jēdziena un parādīšanās aspekts.

(Аз (Азъ) – Ас, потомок Богов, живущий на земле)

Az – As, Dievu pēctecis, kurš dzīvo uz zemes

  

Светлая сторона

Темная сторона 

 

Gaišā puse

Tumšā puse

АЗЪ (великодушный)

Господь 

 

AS (augsta dvēsele, augstsirdīgs)

Tas Kungs

Человек (душевный)

Кащей (бес) 

 

Cilvēks (dvēsele, sirsnīgs)

Kaščejs (jods)

Людина (малодушный)

Нелюдь 

 

Cilvēks (maza dvēsele, mazdūšīgs)

Ne-cilvēks

Жить (бездушный)

Нежить 

 

Dzīvība (bez dvēseles, bezjūtīga)

Ne-dzīvība

 

 

Управляющая Сила

Характеристика

Название

Примечание

+9

Дух и Вѣра

Духовный и вѣдающий

Человек

 

+8

Ум и Воля

Одухотворённый, мудрый, посвещённый (Вещий)

Например, Вещий Олег

+7

Сила Души

Душевный

Людина

Потолок развития для религий

+6

Сила слова

Творящий, творческий

Экстрасенсы, психологи и т.д.

+5

Мысль (сила мысли)

Мыслящий

 

+4

Воля

Волевой, вольный

 

+3

Разум (Интеллект)

Разумный, интеллектуальный

Жить (житель)

 

+2

Чувства

Чувствительный, сентиментальный

 

+1

Инстинкты

Инстинктивный, дикий

 
         
 

Vadošais spēks

Raksturojums

Nosaukums

Piezīme

+9

Gars un Ticība

Garīgs un Vieds

Cilvēks

 

+8

Prāts un Griba

Apgarots, vieds, iesvētīts (Viedīgs)

Piemēram, Oļegs Viedais

+7

Dvēseles spēks

Dvēselisks

Cilvēks

Attīstības slieksnis reliģijām

+6

Vārda spēks

Radošs

Ekstrasensi, psihologi utt.

+5

Doma (domas spēks)

Domājošs

 

+4

Griba

Ar stipru gribu

 

+3

Saprāts (Intelekts)

Saprātīgs, intelektuāls

Dzīvība (iedzīvotājs)

 

+2

Jūtas

Jūtīgs, sentimentāls

 

+1

Instinkti

Instinktīvs, savvaļas

 

 

Tagad pajautājam sev: kam mēs lūdzamies, ko piesaucam, ko mielojam?

Cik daudz šodien tiek rakstīts par Luciferu un Luciferiālismu. Kāpēc, kādēļ un kam tas ir izdevīgi?

Eksistē tāds jēdziens kā “grēkāzis”. Taču daudzas tēlainas frāzes un spārnoti izteicieni, saglabājoties lietojumā, ir pazaudējuši savas saknes. Mēs esam aizmirsuši, kā tie noformējās un kāpēc...

Grēkāzis

14 08 14 02

Uz foto augstāk: “Grēkāzis” – Viljama Holmana Hanta glezna, 1854.

Šī izteikuma vēsture ir šāda: senajiem ebrejiem eksistēja grēku atlaišanas rituāls. Garīdznieks lika abas rokas uz dzīva āža galvas, tādā veidā it kā pārliekot uz viņu savas tautas grēkus. Pēc tam āzi izdzina tuksnesī. Pagāja daudz, daudz gadu, un rituāls vairs neeksistē, bet izteikums arvien dzīvo...

Kurš no Bībeli augsti cienošajiem zina, kā radies grēkāzis (ez vai aza), aizsūtīts tuksnesī kā izpirkums? Vai viņi zina, ka gadsimtus pirms Mozus iziešanas āzis bija veltīts Tifonam un ka virs šī Tifona āža galvas ēģiptieši sūdzēja savus grēkus, un pēc tam šis dzīvnieks tika sūtīts uz tuksnesi? 3. Mozus grāmata, 16. nodaļa... (H.P. Blavatska)

Reiz, kad bija vajadzīgs atrast malējo, vainīgo, bet vēl precīzāk, – kad bija vajadzīgs apslēpt savus nodarījumus un pārnest apsūdzības uz kādu, ka tikai noņemtu no sevis atbildību, ievajadzējās kosmisku grēkāzi, kuru izdevās apsūdzēt visā un uzreiz.

Uzminiet, kā viņu sauc?

Neviens nav pret, neiebilst, ja kāds aiziet prom no Lucifera enerģijām. Izvēle ir izvēle. Tas, kurš ir izvēlējies, lai dara, ko zina. Bet ja nezini, – tiec skaidrībā! Daudzi nezina un negrib zināt, bet ņemas darīt... Ko barojam kārtējo reizi, un kas pēc šīs darīšanas sekos?

14 08 14 03

Trīs tumsas dienas. Pārnovas sprādziens. Atteikšanās no Lucifera enerģijām...

Un kas tās ir par enerģijām? No kā atsakāmies? Kādā realitātē mēs dzīvojam? Kur ir Mihaēla realitāte, un kur – Lucifera? Kā viņi ir savstarpēji saistīti un mijiedarbojas?

Jeb vēl arvien neapjēdzam, ka ne nejauši Sātanam, Velnam, Dēmonam ir dažādi vārdi, tāpēc ka būtības – taču dažādas, enerģijas – taču atšķirīgas...

Un vēl jautājums. Nekur, nekad nav satikts aicinājums, vēršanās iziet no Jehovas-Jahves ietekmes, kundzības...

Kāpēc?!

Bet vai tad mēs esam zem viņa ietekmes? Kundzības?

14 08 14 04

Ir ļoti noderīgi sākt izzināt sevi, no cilvēka audzināt sevi par Cilvēku, pretējā gadījumā var noripot ne-cilvēkā.[6]

Piezīmēsim, ka slāvi nav kaut kādi īpaši, un vēl jo vairāk – izredzētie. Vienkārši mēs varam atcerēties, un ir pienācis laiks atcerēties. Ko atcerēties? Savu dievišķību jeb savas izcelšanās dievišķību.

Ceļš ir visām tautām, ne tikai izredzētām vai īpašām. Mēs esam tik asimilēti cits ar citu, un tas nav nejauši, tāpēc runāt par kāda, lai kas tas nebūtu, vienreizīgumu ir vienkārši muļķīgi.

Jā, mēs esam savdabīgi, katrs mums ir sava nacionāla pievilcība.

Un mēs esam cilvēce. Vienota Zemes kopiena. Saprātīga un dievišķa. Diezgan ilgi atradusies zem uzurpatora, kurš nosaucis sevi par mūsu Dievu, varas, kundzības. Kurš grib, var palikt ar viņu un zem viņa. Kurš ir brīvs, var atgriezties pie Tēva Dzimtā mīlošā viedā.

Izvēle.

 

Zvaigžņu un zemes Dzimta                                                                        2014.08.11.

14 08 14 05

Как важно славить Род и звездный, и земной!

Как важно помнить Дом и дальний, и родной!

Как радостно любить детей и стариков!

Как благостно хранить завет земли святой!

 

Благодарю свой Род и звездный, и земной!

Благодарю Отцов, что защищали кров!

Благодарю Дедов, несущих мудрости века!

Благодарю Детей, пытливых сердцем неспроста!

 

И славу Матерям пою, сберечь сумевшим Дом, очаг!

Любившим так, что и в бою не превозмог нас враг!

С почтеньем Род благодарю! Вам память на века!

И славу солнечно пою, в любви взрастившие меня!

 

В очах пресветлых – судьбы всей Земли.

В сердцах – космических просторов даль.

С любовью Род благодарю!

И славлю отчий край!

Cik svarīgi cildināt Dzimtu, gan zvaigžņu, gan zemes!

Cik svarīgi atcerēties Mājas, gan tālās, gan dzimtās!

Kāds prieks mīlēt bērnus un sirmgalvjus!

Cik labi glabāt svētās zemes novēlējumu!

 

Pateicos savai Dzimtai, gan zvaigžņu, gan zemes!

Pateicos Tēviem, ka sargāja pajumti!

Pateicos Vectēviem, vieduma gadsimtus nesošiem!

Pateicos Bērniem, sirdī zinātkāriem ne jau velti!

 

Un slavu Mātēm dziedu, Mājas, pavardu saglabāt spējušām!

Mīlējušām tā, ka pat kaujā neuzveica mūs ienaidnieks!

Ar godbijību Dzimtai pateicos! Jūs atmiņā uz mūžiem!

Un slavu saulaini dziedu, mīlestībā uzaudzinājuši mani!

 

Acīs gaišajās – visas Zemes likteņi.

Sirdīs – kosmisko plašumu tāles.

Ar mīlestību Dzimtai pateicos!

Un cildinu tēva novadu!

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 14.08.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/bog-otets

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/15-helena-maistrenko/344-helena-maistrenko-slavu-kristianizacija un http://www.sanatkumara.ru/stati-4/christianizatsiya-slavyan (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/15-helena-maistrenko/385-helena-maistrenko-slavu-rakristianizacija un http://www.sanatkumara.ru/stati-4/rachristianizatsiya-slavyan (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.ru/poeziya-eleni-maystrenko/svoy-vibor-govoriu (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/15-helena-maistrenko/364-helena-maistrenko-par-dualitati-un-iziesanu-no-tas un http://sanatkumara.ru/stati-4/o-dualnosti-i-vichode-iz-nee (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.omartasatt.ru/ (Tulk. piezīme)

[6] Очень полезно начать познавать себя, из людины взращивать себя в человека, в противном случае можно скатиться в нелюдь.(Tulk. piezīme)