Helēna Maistrenko - Slāvu RaKristianizācija

Slāvu RaKristianizācija jeb Moskovija 10                                                2014.06.24.

Bruņinieki atkal ir parādījuši sevi kā Gaismas pārvadītāji starp pasaulēm un civilizācijām, kā tilti, savienojoši Debesis un Zemi, stabilizējoši planētas un cilvēces enerģētiku.

14 06 28 01

Mēs parādām sevi vienīgi tad, kad jūs esat gatavi redzēt, just, dzirdēt. Tik maz cilvēku zina par Mums, atsaucas, stājas Debesu Patruļas rindās savā zemes postenī.

Mēs neesam karadraudze. Mēs esam Gaismas balsts, pārejas etapa brīvprātīgo brālība. Mēs esam neitrāli jūsu pretnostatījumos, vienīgi nodrošinām nepārtrauktu nebeidzamu apmaiņu ar Gaismu starp Zemi un Debesīm, ar savu klātbūtni līdzsvarojam enerģētisko balansu, neļaujam tam iegūt plaisu, ievainojumu, caurumu planētas laukā, cilvēces apziņā.

Jūs redzat Mūs izkliedētus pa visu Zemi. Un tas daudzkārtīgi un ar nolūku tiek jums rādīts. Mēs patiešām esam stājušies visplanetārā Patruļā. Un zinātkāram prātam neliekas apbrīnojami tas, ka Slāvu Bruņinieki ar gādību ir aptvēruši Visuma Gaišzilo Pērli.

Mūsu kopiena, Brālība, nesamaina un nemaina Kristus Režģi, par kuru tika runāts agrāk. Cilvēkiem, kuri mostas, šeit parādās paradokss, pretruna, kuru viegli turpināt pretnostatījumā un antagonismā. Vēdiskās Zināšanas un Kristietība, atšķirīgi ticējumi, tradīcijas, rituāli... Tā pat līdz karam atkal nav tālu.

Mēs sakām, ka Tēva Pasaulēs, tajās Pasaulēs, kuras atkal ir atnākušas uz Zemi, visas pacēlušās apziņas un dzīvības formas ir ar Kristus – RaGaismas (РаСветные) aspektu. Kristus kā Skolotājs, kā Dievs-Cilvēks, Pestītājs nes Tēva dievišķību, Mīlestību, Viedumu (Ведание).

Mūsu iekļaušanās, izpaušanās, aktivizēšanās ir kolektīvās apziņas visplanētas pacelšanas etaps. Tas ir etaps, kad individuālas, grupveida un īpaši klanu intereses pārdzimst, transformējas, – vienotā, viengabalainā, vispārcilvēciskā dievišķā pasaules uzskatā.

Mēs iedvešam dzīvību planetārajā apziņas režģī, apgarojam procesu, cilvēciskojam un dievišķojam.

Zemes Kristus-apziņa, RaGaismas apziņa ir sākusi elpot, atdzīvojusies, aktivizējusies. Mūsu iekļaušanās kļūs mazāk nozīmīga un nepieciešama, kad cilvēku apziņa nobriedīs līdz cilvēcīgai, kad planetārās enerģētikas vidējais potenciāls pārsniegs kritisko līmeni un nodrošinās nepieciešamo attīstības, evolucionārā pacēluma stabilitāti.

14 06 28 02

Kāpēc gan Mēs runājam par RaKristianizāciju, bet vēl precīzāk – par iziešanu no kristietības reliģijas, tāpat kā no visām pārējām?

Pacelšanās uz Cilvēku dievišķo, apskaidroto, Mīlestībai atvērto un dzemdināt, radīt, ar Mīlestību spārnot spējīgo – ir pārvēršanās patstāvīga, drosmīga, pat pārdroša daļēji, satraukuma pilna, maiga.

Reliģija kā sabiedrisks pārvaldīšanas, iebiedēšanas, pakļaušanas institūts ne tikai neveicina pilnu garīgu atklāšanos, bet pat kavē procesu.

Iepriekš tika teikts, ka visas eksistējošās Dievticības atnāks nomainīt vienota reliģija. Šodien Mēs to nosauksim par Dieva Zināšanu.[1]

Nomainīt ticības Dievam ir atnākusi Dieva Zināšana.

Jūs teiksiet: tas taču jau bija! Tieši PirmSlāvi Dievu Zināja, Cildināja un dzīvoja saskaņā!

Zināt Dievu pašam, sevī, iekšienē un ārienē, visur un visā!

Dzīvot, zināt, domāt, runāt, spriest, radīt dievišķi!

Atkal sajust, ieiet dievišķajā rezonansē un tajā iemantot savu esamību!

Zināt Tēvu un atrasties ar Viņu Vienotībā, Garā, Priekā (в РаДости), Mīlestībā!

 

Mēs esam ar jums, dārgie, bet jūs – Mūsos!

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 28.06.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/rachristianizatsiya-slavyan

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Сегодня Мы назовем это Бого Знание, Ведание Бога.(Tulk. piezīme)