Helēna Maistrenko - Par dualitāti un iziešanu no tās

20.07.2014.

14 08 01

Atjaunojot sarunu par apziņas divējādību un sadalītību, ir derīgi pateikt kaut ko īpašu, jaunu, oriģinālu, svaigu. Citādi, – kādēļ? Jau tik daudz ir pateikts un uzrakstīts, paziņots par iziešanu no “dualitātes enerģijām”, par to nosūtīšanu uz kaut kādām citādām telpām un tml. Bet graujošu ietekmju konfrontācija vai izpausme ir skaidri redzama. Precīzāk sakot, pretnostatījums ir saasinājies un iegājis krīzes fāzē.

Vai tas nozīmē, ka iepriekšējā informācija bija melīga?

Vai jāsaprot, ka mēs atkal esam piemānīti, aizvesti, izmantoti?

Vai dualitāte ir aizgājusi, vai kas ar to ir noticis?

Kāda ir mūsu, cilvēciskā, loma šajā procesā? Novērotāja, padevīga izpildītāja-verga, aktīva dalībnieka, enerģiju pārvadītāja, radītāja loma?..

Kas tad tomēr ir jāsaprot kā dualitāte?

Divējādība un polaritāte ir tai tāpatīgas? Kāds ir Tagad šajā sakarā?

Un, kā parasti: Ko darīt?

Gribētos, protams, zināt, ar ko šodien notiek saruna un kurš atbildēs?

Ar pēdējo jautājumu arī sāksim sarunu, vēl jo vairāk, ka tas arī noteiks daudz atbilžu.

Atkal, no jauna un ne pirmo reizi: sarunu tu ved ar Sevi, sarunājies ar Tēvu, sazinies ar Visu, Kas Ir. Pievērs uzmanību: Pats – Tēvs – Viss, Kas Ir. Viss ir Vienots un Vesels. Sadalīšana kā ekstrakcija, sevis norobežošana no Visa, Kas Ir – viens no etapiem, ar kuru raksturojas dualitāte.

Būtu interesanti paskatīties, sajust. Kā tas ir – būt atdalītam, patstāvīgam, “neatkarīgam” no Dieva. Saruna par dualitāti sadalītības apziņā ir nejēdzība. Tāpēc – saruna ar Sevi – Tēvu – Visu, Kas Ir.

Atbildes nāk no daudziem apziņas līmeņiem. Vari atpazīt, ar kādām Sevis izpausmēm sazinies tagad vai dažus mirkļus vēlāk. Vari pieņemt atbildes uz vienu jautājumu no dažādām izpausmēm. Vari just. Vari “lidot”, pārvietojoties no plāna uz plānu. Pie tam zini: vienmēr atbildi tu Pats/Pati. Atbildēsi Pats, – atnāks atšifrējums, paskaidrojums, paplašinājums un padziļinājums. Izvairīsies no atbildes, – sekos klusums.

Tu saki, agrāk bija vienkāršāk: uzdevi jautājumu, saņēmi atbildi.

Tad uzdot jautājumu jau bija notikums, izziņa, atklāsme. Uzdot jautājumu un saņemt atbildi – otrā pakāpe. Tagad – pats jautā un Pats atbildi. Tava atbilde – tā jau ir izvēle! Izdari izvēli, un Visums pavērsīsies uz tavu pusi!

Kāpēc daudz kas mainās; gan jautājumu raksturs, gan saziņas līmenis, gan atklājuma meklējuma paņēmiens, gan uzkāpšanas ceļi?!

Pārrunājam, lūk, kādu Dzīves un Esamības stāvokļa noformējuma pusi uz šodienu un jaunā cikla, kurš iestājies, ilgo Tagad. Starptautiskajā politikā jūs šodien runājat par aizejošo vienpolāro un iestājušos daudzpolāro pasauli. Tas ir analogs un izpausme augstākai pārejai pie daudzpolaritātes.

Iepriekšējiem cikliem bija dažādi raksturojumi, bet tiem piemita vienpolaritāte. Tas nozīmē, ka viena vai vairāku ciklu periodā galvenā koordinējošā civilizācija planētai bija viena Zvaigžņu Ģimene. Visām citām bija vai nu pastarpināta dalība, vai arī lokāla.

Šodien, pierobežā, varēja realizēties nodošana uz “sekojošo” koordinējošo Ģimeni, un tas bija visai varbūtīgi un sagaidāmi. Notika praktiski neiespējamais, visai pārdrošais, ārkārtīgi interesantais: jaunā evolucionārā cikla koordinēšanu aktīvi, pilntiesīgi, vienlīdzīgi realizē uzreiz vairākas Zvaigžņu Ģimenes, un visas Zvaigžņu Ģimenes arī ir koordinatori, tā sakot, palīglīmenī!

Sensācija?!

Zvaigžņu Pasaulei – arī!

Tāds variants, var teikt, pat netika apspriests. Viņš ir nevis vienkārši unikāls, viņš sākuma etapā praktiski ir nepareģojams. Taču tik bezgalīgs iespējās, vērienā, negaidītos atklājumos-atradumos!

Tātad, ir ieslēgta planētas daudzdimensionalitāte caur savienotu kopīgu saskaņotu koordinēšanu no Zvaigžņu Ģimeņu puses. Ir ieslēdzies audzināšanas process ne tikai līmeņos 4-5, bet arī augstāk. 6-7 – sākuma jeb sagatavošanās etapos, 8-10 – apziņas paplašināšanā, pat 11-13 – kā perspektīva! Saglabājas vai atgriežas tās Ģimenes, kuras koordinēja iepriekšējo līmeņu agrīnos ciklus.

Tu jautā: nekas nav aizgājis, bet tikai atnācis?

Var atbildēt: Jā! Un vēl – atgriezies. Šodien ir pats “nesaprotamākais” etaps. Viss ir ieslēdzies, bet ne pilnībā saskaņojies, “pieslīpējies”, nav ieskanējies vienotībā. Var salīdzināt ar daudzbalsību: katrs virtuāli notur savu partiju, bet saskaņā ar katru un ar visiem. Kopumā – spēcīga varena lieliska dziedāšana, caurausta ar mīlestību, padzirdīta ar gaismu.

Kā notika, gadījās, tapa, dzima tāda daudzbalsība?!

Pirmām kārtām mums, Zvaigžņu Ģimenēm, izdevās VIENOTIES. Mēs esam izgājušas no pretnostatījuma, kariem, cīņas. Mēs – Zemes eksperimenta Zvaigžņu Ģimenes un mūsu sabiedrotie – saskaņojām savus Ceļus. Tagad drīz arī Zeme iegūs mieru un saskaņu Vienotā daudzdimensionalitātē.

Kā gan iespējams, ka tik atšķirīgi stili un līmeņi nonāca pie saskaņas?!

Tapa. Zemiešu vešanas iepriekšējās formas sevi ir izsmēlušas. Linearitāte un dualitāte kā vadības programmas patiešām ir izvestas ne tikai no planetārā līmeņa, bet arī no Saules sistēmas.

Naivi domāt, ka vienlaicīgi ir aizgājušas visas domstarpības, visi sākuši “domāt” vienādi. Mēs ceļam mijiedarbības un savu pozīciju saskaņošanas līmeņus, formas, paņēmienus uz miermīlīgām, cienošām pozīcijām.

Kāpēc ir attiecību saasināšanās uz Zemes?

Cilvēku izvēles brīvība.

(Борьба за свободу – удел рабов. Зачем вольному человеку свобода («с» – с чем-либо, «во» – воля, «бода» – бодаться; т.е. идти против воли Всевышнего)? Спрашивается: «От чего свобода? От воли Всевышнего?»

Свобода – богоборчество.

СВАбода – Небеса СВА, Богом данные Асам)

(Cīņa par brīvību – vergu tiesa. Kādēļ brīvam cilvēkam brīvība («с» - ar kaut ko, «во» - griba, «бода» - badīties; tas ir, iet pret Augstā Dieva gribu)? Jājautā: “Brīvība no kā? No Augstā Dieva gribas?”

Brīvība – Dieva neatzīšana.

SVAboda – SVA[1] debesis, Dieva dotas garīgiem Cilvēkiem)

Vieni izvēlas pacelties, kāpt uz augšu, dzīvot mīlestībā – mierā – saskaņā. Citi turpina izvēlēties vecās, novecojušās attiecību formas, pat pretēji savu Ģimeņu audzināšanai.

Cik ilgi tāds stāvoklis turpināsies?

Mūsu un jūsu izvēle. Vairāk – cilvēciskā. Mūsu dalība – atļaušana un svētība. Vienojieties. Jā, ar mūsu dalību. Taču vispirms izdariet izvēli. Vienoties! Cik drīz visi dalībnieki, precīzāk, – lielas cilvēku grupas – valstis, tautas, kopienas – izvēlēsies VIENOTIES – Visums pagriezīsies uz šo IZVĒLI.

Ar Mīlestību un Svētību

Mihaēls

Daudzus jautājums, iezīmētus sākumā, jau var izlaist vai atbildēt īsi.

Vai tika dota melīga informācija?

Gan jā, gan nē.

Kas nodeva, kas pieņēma un kā pārtulkoja, interpretēja.

Informācija un enerģija tiek dota no daudziem līmeņiem no savu mijiedarbību saskaņojošām Ģimenēm; tiek pieņemta no atšķirīgu spēju, sagatavotības, brieduma indivīdu puses...

Vai jāsaprot, ka mēs atkal esam piemānīti, aizvesti, izmantoti?

Gribi/izvēlies/ baidiet būt piemānītam, – būsi. Ko nosūtīji, kas ir tev iekšā, – to arī iemantosi. Līdzīgais atsaucas aicinājumam.

Vai mainās dzīve, pasaule, cilvēki, stāvokļi?

Maz atradīsies cilvēku, kuri noraidītu acīmredzamo. Kā mainīties? – Tava izvēle, tava dalība, tava apziņa, tava tīrība – tas viss ir aktīvi pārmaiņu dalībnieki un palīgi.

Cilvēki – zemieši ir tik dažādi enerģētiski un īpaši, kā nekad agrāk. Un katra dzīve praktiski nav līdzīga citai. Tas ir dotums. Tā tapa un deva izredzes iziešanai uz daudzpolaritāti, uz Zvaigžņu Ģimeņu daudzbalsīgumu ar pāriešanu uz cilvēcisko daudzbalsīgumu.

Vai dualitāte ir aizgājusi, vai kas ar to ir noticis?

Dualitāte kā konfrontācijas un sadalītības apziņas kundzības programma ir izņemta no mijiedarbības un sazināšanās Saules sistēmā. Dualitāte kā cilvēku izvēle – apzināta vai pieraduma pēc (neapzināta) – uz Zemes ir saglabājusies. Tās līmenis mainās, tā kā mainās cilvēce kā kopība, mainās cilvēki, paplašinot un padziļinot apziņu un dzīves piepildītības skaistumu.

Kāda ir mūsu, cilvēciskā, loma šajā procesā? Novērotāja, padevīga izpildītāja-verga, aktīva dalībnieka, enerģiju pārvadītāja, radītāja loma?..

Tā loma, kuru izvēlēsies pats. Vai Pats.

Kas tad tomēr ir jāsaprot kā dualitāte?

Sadalītības jeb atdalītības no Vienotā apziņas stāvoklis. Konfrontācija un pretnostatījums, cīņa un daļas interešu, uzskatu, kaprīžu aizstāvēšanas ceļu, paņēmienu, formu atrašana veselā mērķtiecības priekšā.

Dualitātes kundzības, tieši kundzības (lasi: mākslīgi radītas, vardarbīgi uzspiestas) periods deva kā daudzplānu un ļoti plašus atklājumus-atradumus, tā arī negaidītus dīgstus.

Iziešana no sadalītības, konfrontācijas apziņas ir individuāls, personīgs process.

(INDIVIDUALITĀTE – Živas, kuru izzināšanā ierobežo tikai sava pieredze, īpašība. Visur Iekļūstošais Gars ir Personība, jo zina visu, ko zina katra individuālā živatma, tāpēc Viņš ir Personība, bet Živa – individualitāte.

PERSONĪBA – Ciltstēvs, Visur Iekļūstošais Gars, Paramatma. Piemīt spēja zināt visu, ko zina katra živatma, un tāpēc viņai ir visas trīs Augstā Dieva īpašības: Mūžīgums, Zināšana, Svētlaimība. Živatma savas evolūcijas beigās iegūst šīs Personības īpašības un kļūst Paramatma – sava Gaismas ķermeņa živatmām.)[2]

Iziešana no sadalītības apziņas Tagad ir sākusi iet/iet ātrāk un efektīvāk, tā kā daudzi zemieši ir izdarījuši savu izvēli. Bet tomēr katrs patstāvīgi iziet etapu pēc etapa, soli pa solim, paplašinot un padziļinot savu pasaules uzskatu, atgriežot savu dievišķību caur vienotību. Radot un veidojot sevi. Caur sevi – savu pasauli, telpu, laiku, apziņu. Caur sevi – Visu, Kas Ir.

Iziešana uz daudzdimensionalitāti caur vienotību. Aptver to.

Mīlestībā un Svētībā

Kristus Maitreija.

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 01.08.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/o-dualnosti-i-vichode-iz-nee

Tulkoja Jānis Oppe