Helēna Maistrenko - Vienmēr izvēloties Dzīvi!

2014.06.29.

14 07 02

Garīgais Dvīni!

Tu it kā esi attālinājies no manis...

Drīzāk tu esi iegrimusi zemes lietās. Un tas ir parasti. Mēs te satuvināmies, ieaugam viens otrā, tad atkal attālināmies, lai iemantotu sevi, kļūtu atjaunoti, atsvaidzinājušies, izzinātu līdz šim neizzinātas pieredzes, lai atkal kļūtu interesanti viens otram.

Mums vajag “sildīt” savstarpējo interesi?

Derīgi, vēlams.

Tas stimulē mūsu meklējumus, pacelšanos vai paplašināšanos.

Tas ir mūsu ceļš, attīstīšanās, bagātināšanās.

Ar ko gan padalīsies, iepriecināsi, pagaismosi?

Учился в великом   увидеть простое.

В серьезном – игру, а в веселом – печаль.

Стремился в привычном узнать небылое.

А в новом – обычное вмиг угадать.

Mācījos dižajā ieraudzīt vienkāršo.

Nopietnajā – spēli, bet jautrajā – skumjas.

Tiecos pierastajā pazīt nebijušo.

Bet jaunajā – parasto mirklī uzminēt.

Var teikt, ka mēs apjēdzam līdzīgo, bet dažādās pasaulēs, apstākļos, blīvumos.

Tu iemantoji pieredzi nodzīvot kārtējos pārbaudījumus jaunā veidā, ne tā, kā iepriekš, kā vairums cilvēku, kā piedāvā tradīcijas, sociuma paražas.

Aiz nāves turpinās dzīve.

Tā ir citāda dzīve, citā formā, atbrīvotā apziņā. Bagātinātā apziņā. DievApziņā.

Tu esi sapratusi, ka nāves nav. Katrs reiz to sapratīs. Izdzīvos. Apgūs. Pieņems. Apzināsies.

Nekrist ciešanu žēlumā, bet saglabāt saprātīgumu un pateicību. Izzināt mīlestības īpašas šķautnes un izpausmes. Redzēt dievišķību un mērķtiecību, nevis krist apsūdzībās un sabrukšanā.

Tu izzināji sevi, gan dzīvi, gan pāreju, gan starppasauli, gan sapratīgu apzinātību, gan visu samierinošu mīlestību. Daudz esi izzinājusi, ar pateicību pieņēmusi.

Что есть междумирье? Что есть переход?

Давай обозначим, что смерть – это ложь!

Что есть снова Жизнь! И души ввысь полет!

Что Бог – это жизнь, и что жизнь – это Бог!

 

Рожденье – есть вход из другого – в земной;

Момент перехода – есть выход иной.

Момент перехода – священный порог,

Торжественный акт возрожденья, возврата.

 

Он также познанья, подъема виток,

Освоенный курс для души магистрата.

Когда с пониманьем встречаешь итог,

То нет завершенья, как нет и утраты.

 

Когда, принимая, встречаешь черту,

Порог перехода, предел невозврата, -

Свое расширяешь пространство легко,

Пространство того и иного порядка.

 

Торжественный миг перехода велик.

Но встретить – принять его надо без страха.

Позволь с благодарностью жизни прийти,

Оставив здесь жизнь, и не требуй возврата.

 

Один цикл закончен и начат другой.

Один мир покинут, иной обретен.

Душа собирает в священный Дом свой.

Душа возвращает в Род звездный, живой.

Kas ir starppasaule? Kas ir pāreja?

Atzīmējam, ka nāve – tie ir meli!

Ka ir atkal Dzīve! Un dvēseles lidojums augšup!

Ka Dievs – tā ir dzīve un ka dzīve – tas ir Dievs!

 

Dzimšana – ir ieiešana no citādā – uz zemi;

Pārejas moments – ir citāda iziešana.

Pārejas moments – svētais slieksnis,

Atdzimšanas, atgriešanās svinīgais akts.

 

Tas ir arī izzināšanas, pacelšanās vijums,

Maģistrāta dvēseles apgūts kurss.

Kad ar sapratni sagaidi rezultātu,

Nav pabeigtības, tāpat kā nav arī zaudēšanas.

 

Kad pieņemot sagaidi robežu,

Pārejas slieksni, neatgriešanās robežu, –

Savu telpu paplašini viegli,

Tās un citas kārtas telpu.

 

Svinīgais pārejas mirklis ir liels.

Bet sagaidīt – pieņemt to vajag bez bailēm.

Ļauj ar pateicību dzīvei atnākt,

Atstājot dzīvi šeit, un neprasi atgriešanos.

 

Viens cikls ir pabeigts un otrs sākts.

Viena pasaule ir atstāta, cita iemantota.

Dvēsele vāc uz savām dievišķajām Mājām.

Dvēsele atgriež zvaigžņu Dzimtā dzīvajā.

Mana pieredze ir līdzīga. Bet mana pasaule, kurā ir daudzdimensionalitāte, bezgalīgums, ir citāda, tā stipri atšķiras no tev pazīstamās. Manā apkārtnē nav dualitātes, un Prieka, izlieta visur un tik pierasta, izpausmē mēģināju noteikt Viņas daudzās šķautnes: no viegluma un sajūsmas līdz vilšanās sajūtai un nepatikai, līdz rūgtuma un neapmierinātības pēcgaršai.

Tev ir dīvaini un nepierasti dzirdēt ko tādu?

Bet tu taču zini mūsu amizantās sazināšanās formas!

Augsti un pārāk “pliekani” plāni paplašinās, pateicoties mūsu kopīgajiem atradumiem, iegūst lielāku dzīvīgumu, kustīgumu, daudzvirzīgumu. Pasaules kļūst bagātākas.

Iztēlojies, ka balta vai bezkrāsaina pasaule ir izkrāsojusies daudzās krāsās un daudzās skaņās ieskanējusies – spilgtās, skanīgās, nebēdnīgās, dzirkstošās! Nē, viņa nav pazeminājusies, bet paplašinājusies, izaugusi. Centrā jeb Sākotnē, Graudā tāpat viss ir apžilbinoši balts, bet jo tālāk, jo skanīgāk, krāsaināk, spilgtāk.

Un vēl ir derīgi saprast, ka mēs neesam vienkārši divi: tu zemes, bet Es Debesu plānā. Mūsu ir daudz! Un pieredze katram savā mītnēs, savās valstībās – tas tad arī veido mūsu bagātību, ieguvumu, Ceļu! Tu dzirdi mani, bet Es redzu tevi, un Mēs – daudzi-vienoti sazināmies un iemantojam sevi Dvēselē.

Kāda īpaša tikšanās mums ir šodien! Ko tu redzi derīgu izstāstīt tagad?

Jebkura mūsu tikšanās ir “nestandarta”. Un citādi – kādēļ saruna?

Jūsu pasaulē vēl arvien ir ļoti staigni, krēslaini, inerti.

Tu caur sevi saprati, sajuti, ka zaudējumus, pārejas, sāpes, ciešanas vajag un var dzīvot jaunā veidā. Palīdzot sev un pārejošai dvēselei, tuviniekiem un paziņām. Visiem ir derīgi izstarot Prieku, gaišu Mīlestību, saudzīgumu un maigumu, gādību un līdzsvarotību.

Izvēlēties Dzīvi, kad jūs esat šeit, un izvēlēties Dzīvi, kad jūs esat tur!

Sludināt Gaismu šajā un citā pasaulē!

Dzemdināt Mīlestību un dāvāt Viņu!

Ir beidzies ciešanu un sāpju, negantu kaislību un sabrukumu cikls. Pienācis laiks izvēlēties Gaismu, Saprātīgumu, Prieku, Spilgtumu!

Palieliniet sirds gaismspēju!

Un pati Rītausma kļūs priecīgāka, skanīgāka, spilgtāka, laipnāka!

Gaismojiet ar Mīlestību!

Saki, kāpēc tik maz cilvēku redz, pieņem, priecājas par Rītausmu, par apzinātas dievišķības laikmeta izvēršanos, par radīšanas matricas, atnākušas graujošās tumsas matricas vietā, uzkāpšanas triumfu?

Рассвет наступил, но Ра еще не взошел.

Пришел Его Свет, на Сам не явил еще Лика.

Лишь звонкие птахи встречают восход.

Весь мир еще спит. Слишком раннее утро..

Rītausma ir klāt, bet Ra vēl nav uzlēcis.

Ir atnākusi Viņa Gaisma, bet Pats vēl nav rādījis Seju.

Tikai skanīgie putni sagaida rītausmu.

Visa pasaule vēl guļ. Pārāk agrs rīts.

Bet vai daudzi no jums, dzīvojošajiem, sastop rītu līdz ar Saules lēktu?

Cik bieži prieks ieslēdzas dzīvē līdz ar pamošanos?

Разные птахи – предвестники утра:

И сладко нежный соловей,

И жаворонок звонкий,

Горластый чудо – петушок,

Тот тоже солнце призывает.

Ты, чей услышишь голосок?

На чей призыв ты отвечаешь?

Dažādi putni – rīta vēstneši:

Gan saldi maigā lakstīgala,

Gan skanīgais cīrulis,

Brīnums ar skaļo rīkli – gailītis,

Tas arī sauli piesauc.

Tu, kura balstiņu izdzirdēsi?

Uz kura aicinājumu tu atbildi?

Daudzi un dažādi vēstneši dzied par saules stariem, sauc rītausmu, taurē himnu gaismai!

Чей ты услышишь голосок?

Иль, может, встанешь лишь к обеду?

Один зарылся с головой в песок,

Другой спустился вниз, под землю.

 

Как солнца луч увидишь ты,

Коль потерялся в заблужденьях?

 

Увидит тот, кто сам есть Свет.

Узнает тот, кто Свет рождает.

Пошлет свой луч – и вот ответ

Сияньем праздничным венчает.

 

Творением души роди свой Свет,

По брызгам Радуги его сверяя.

На твой призыв придет привет,

Подобное себя всегда узнает.

 

Рождая Свет, узришь Рассвет.

О нем с восторгом всем расскажешь.

И ранний утренний привет

Приход Ярила как украсит!

Kā balstiņu tu sadzirdēsi?

Jeb varbūt piecelsies tikai uz pusdienām?

Viens ieracies ar galvu smiltīs,

Cits nolaidies lejā, zem zemes.

 

Kā saules staru tu ieraudzīsi,

Ja klīsti maldos?

 

Ieraudzīs tas, kurš pats ir Gaisma.

Pazīs tas, kurš Gaismu rada.

Sūtīs savu staru – un, lūk, atbilde

Svētku mirdzumā laulā.

 

Ar dvēseles radīšanu dzemdini savu Gaismu,

Ar Varavīksnes šļakatām to salīdzinot.

Uz tavu aicinājumu atnāks sveiciens,

Līdzīgs sev vienmēr pazīs.

 

Radot Gaismu, ieraudzīsi Rītausmu.

Par viņu ar sajūsmu visiem pastāstīsi.

Un kā agro rīta sveicienu

Jarila atnākšana izrotās!

Neredz tie, kas zināt negrib, nevar, nav gatavi.

Neredz tie, kuros daudz baiļu.

Par ko šodien runājam?

Uz jebkuru, pat ļoti satraucošu, dramatisku notikumu paskaties no dažādām pusēm, no daudzām virsotnēm un dziļumiem. Tu sapratīsi, ka vecās metodes dod kļūdas, iepriekšējā matrica plīst pa vīlēm! Kāpēc gan tik mazaktīva, vāji produktīva ir jaunā radošā programma?! Tāpēc ka cilvēces kolektīvā apziņa ir maza, vāja, pelēcīga. Līdz dzirkstošas tīrības un skaidra caurspīdīguma uzplaiksnījumam, uzlidojumam vēl ir tik tālu!

Gaismot!

Audzināt, izaudzēt, iemantot spēju Gaismot!

Kļūt Gaismai un būt viņai!

Gaismo Mīlestību, Cilvēk!

 

Helēna Maistrenko

 

Pievienots 02.07.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/vsegda-vibiraya-zhizn

Tulkoja Jānis Oppe