Galina Vetrova (Metta)

Jūsu personālais Dievs

http://metta.ucoz.com/

 

Bieži cilvēki skaita lūgšanas dažādiem dieviem, piesauc Skolotājus ar lūgumiem par palīdzību un vadību. Taču nez kāpēc aizmirst, ka mums katram ir savs personālais Dievs – mūsu Augstākais Es. Un tieši viņš ir mums ir tuvāk par visiem, tieši viņā ir informācija par visiem mūsu iemiesojumiem un par visiem šīs dzīves uzdevumiem un mācībām. Tieši viņš zina mūsu misiju, dotu uz šo iemiesojumu, un to, kādā veidā mums jādarbojas, lai to realizētu mūsu dzīvē.

Mūsu Augstākais Es – tā Augstākā Būtība, kura eksistē aiz šīs pasaules ietvariem, ļoti augsta līmeņa Būtība, kurai ir informācija par visu. Un viņai ir ne tikai informācija, bet piemīt arī milzīgas iespējas.

Mēs esam viņas turpinājums, viņas pārstāvis šeit, trešajā blīvumā. Viņu arī sauc par Augstāko Es tieši tādēļ, ka viņš ir mūsu Es daļa, taču viņa augstākā daļa. Augstākais Es nav jāuztver kā kaut kas atsevišķs no mums. Viņš – tie arī esam mēs, tas arī ir mūsu Es, taču augstākā līmenī, citā dimensijā, ar citu, augstāku apziņu.

Aptvert šo apziņu, kā arī viņas savstarpējās attiecības ar iemiesoto personību ir diezgan grūti. Ir zināmi mīti, izplatīti New Age, kuri patiesībā ir tāli no realitātes. Daži uzskata, ka Augstākais Es vienmēr ir ar viņiem un vienmēr palīdz viņiem, taču vairumā gadījumu tas tā nav.

Daudzajos čenelingos, kuru lielākā daļa nāk no astrālajiem plāniem, ļoti virspusēji, bet reizēm arī izkropļoti tiek dota informācija par Augstāko Es. Un daži cilvēki sāk viņu uzskatīt gandrīz par izsūtāmo zēnu, kuram ir jāpilda jebkuras viņu vēlmes, jādara viss, ko vēlas viņu kreisā kāja. Rodas tīri patērnieciska attieksme pret AEs.

Taču Augstākais Es, kā likums, tādus cilvēkus diezgan ātri māca un ārstē, un mācība mēdz būt grūta.

Ir arī otra galējība. Diemžēl izteikumu “Jūs – Dievi” dažas ezotērikai tikai pieskārušās personības saprot burtiski: mēs esam Dievi, tātad, mums viss ir atļauts, mums nevajag vadību ne no viena, mēs paši visu zinām par sevi un savu dzīvi un darīsim tikai to, ko uzskatīsim par vajadzīgu. Taču šo viedokli pauž personība, nevis garīga būtība, kāda katrs no mums ir. Personībai šajā līmenī nav iespējas raudzīties no augstākās perspektīvas, bet tas ir ārkārtīgi nepieciešams, lai dzīvotu un darbotos savam un vispārējam augstākajam labumam. Un šo personības viedokli rada ego ietekme, cilvēkiem, kuri attīstās, izpaužas garīgais ego, un viņa pastiprināšanai izdabā kādi ne gaiši mūsdienu avoti. Patiesībā katram mums eksistē tas, ko var saukt par Dieva Gribu. Un mums tā ir mūsu Augstākā Es griba.

Samierināties ar Augstākā Es gribu var ne tuvu katrs. Bet bez tā nebūs attīstības. Labākajā gadījumā būs mīņāšanās uz vietas, bet sliktākajā – degradācija.

Augstākais Es cilvēkam pievērš maz uzmanības, kamēr viņš nav pamodies garīgi. Un pat kad cilvēks ir pamodināts, bet viņu vada ego, Augstākais Es visbiežāk vienkārši novēro un ļauj taisīt kļūdas. Tajā gadījumā, ja tādam cilvēkam priekšā stāv garīgas attīstības uzdevums, Augstākais Es viņa dzīvē radīs nevieglas situācijas, bīdot viņu uz attīstību. Bet ja arī tas nepalīdz, tad Augstākais Es var viņu ievest dzīves strupceļā, kad visas dzīves sfēras sāks brukt. Tieši tādās situācijās cilvēki bieži vēršas pie mani pēc konsultācijas. Un, ja mēs ar viņiem sākam darbu pēc kursa “Sakaru ar Augstāko Es attīstīšana” programmas, tad vairumam veidojas ne tikai savu apmācošo situāciju izpratne, bet notiek arī reāls progress visās dzīves sfērās. Augstākais Es sāk viņu vadīt, un, ja cilvēks neturas pie sava ego, ja viņš saprot, ka Augstākais Es zina labāk, kā viņam būvēt savu dzīvi, tad dzīve ļoti ātri nokārtojas.

Var ilgi peldēt pa dzīves upi, pierasti reaģējot uz visām savām situācijām (kuras patiesībā nemaz nav nejaušas), mētājoties no vienas puses uz otru un sāpīgi sitoties pret pretimnākošajiem akmeņiem, taču kaut kad katrs, kam piemīt kaut pile apzinātības, stājas izvēles priekšā, un, ja cilvēks izvēlas dzīvi partnerībā ar Augstāko Es, tad viņa ceļš izlīdzinās, kļūst vieglāks un gaišāks.

Daudzi cilvēki ir pārliecināti, ka viņiem ir kontakts ar Augstāko Es, ka viņi dzird viņu. Bet bieži tas tā nav, viņi labākajā gadījumā dzird savas paša domas, bet sliktākajā gadījumā – astrālas būtības. Skaties uz tādu cilvēku, bet blakus viņam – trekna astrāla būtība, kura iesakņojusies viņa kanālos un barojas ar viņa enerģiju. Tā notiek nepārtraukti. Tāpēc ir tik svarīgi savienoties tieši ar savu Augstāko Es un nodibināt īstus ciešus sakarus ar viņu, ko mēs arī darām nodarbībās kursā, kura prakses pilnīgi izslēdz varbūtību pieslēgties kādam no malas Augstākā Es vietā. Un, kad ieslēdzas Augstākais Es, tad ir iespēja atbrīvoties no visiem parazītiem, kuri nelikumīgi izmanto cilvēka enerģiju.

Augstākais Es palīdz tikai tiem, kas ar sevi strādā, kas mācās apzinātību, kas attīstās. Ja cilvēks neko nemācās, pastāvīgi kāpj uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem un tikai prasa no Augstākā Es palīdzību, viņš nepalīdzēs. Mums obligāti ir jānoiet sava ceļa daļa, lai Augstākais Es būtu mūsos ieinteresēts un palīdzētu mums.

Cilvēkiem, kuri strādā ar Augstāko Es, sāk notikt īsti brīnumi, un katru reizi, kad es ar viņiem tiekos mūsu kursa kārtējā nodarbībā, viņi stāsta par tām apzināšanām, atklāsmēm, kuras viņiem notiek, par to palīdzību, kuru viņi sāk saņemt dažādās situācijās no sava augstākā aspekta, un par vienkārši lieliskām, burvīgām dāvanām no Augstākā Es, kuras patiešām var saukt par īstiem brīnumiem.

Un pēc tam, paejot laikam, kad cilvēks jau pārliecināti iet roku rokā ar savu Augstāko Es, kāds prieks ir dzirdēt no viņa vārdus: “Es nevar iedomāties, kā agrāk dzīvoju bez sava Augstākā Es!”

Var ilgi iet pie Augstākā Es un gaidīt, kamēr viņš pievērsīs jums uzmanību. Un tas var ilgt gadiem. Taču pastāv vertikālās evolūcijas ceļš – kad mēs ar tehniku un stāvokļu palīdzību tiešā veidā iekļaujamies Augstākajā Es. Un tad ir iespējams viss, un mēs no mūsu augstākā aspekta varam saņemt kolosālu palīdzību. Šajā gadījumā cilvēka evolūcijas ceļš ievērojami paātrinās.

Mēs varam pietuvināties Augstākajam Es un viņu pietuvināt mums. Mēs spējam izmantot šī virssaprāta superiespējas palīdzībai mums, reālai palīdzībai visās dzīves sfērās. Mēs varam izpaust viņa lielo spēku šeit, trešajā dimensijā, un tad mūsu dzīve kļūst harmoniskāka un laimīgāka. Mūsu personālais Dievs pastiprina mūs, tajā skaitā pastiprina visas mūsu izpausmes sociumā, ja mēs pareizi ar viņu mijiedarbojamies.

Tieši ar Augstākā Es palīdzību mēs varam apvienot materiālo un garīgo. Augstākais Es caur mums var izpausties materiālajā pasaulē, un viņš to darīs, ja mēs pareizi uzbūvēsim attiecības ar viņu. “Dievam nav roku, izņemot mūsējās”, un tieši mūsu Augstākais Es, mūsu personālais Dievs, darbojoties caur mums, var mainīt šo pasauli uz labāku, bet mēs – pildīt to augstāko misiju, kuras dēļ mēs atnācām uz šo dzīvi šajos neparasti interesantajos laikos.

___________________________________________________________________________

Kopējot rakstu, obligāti jāuzrāda autora vārds un norāde uz pirmavotu http://metta.ucoz.com

___________________________________________________________________________

Visiem tiem, kuri grib iemācīties dzīvot partnerībā ar savu Augstāko Es, es aicinu iziet “Sakaru ar Augstāko Es attīstīšanas kursu” (“Курс развития связи с Высшим Я”)

Sīkāk par kursu un atsauksmes http://metta.ucoz.com/publ/kursy_po_razvitiju_intuicii_i_chennelinga/43-1-0-211

 

Pievienots 29.09.2015

http://metta.ucoz.com/publ/vash_personalnyj_bog/vash_personalnyj_bog/113-1-0-1031

Tulkoja Jānis Oppe