Brīvās izvēles svētais mīnu lauks

14.11.21.

“Enerģija papildinās, kad to dod tam, kas dod jums (vienVērtīga savstarpēja Apmaiņa-savstarpēja Bagātināšanās). Sabrukums sākas tur, kur notiek enerģijas absorbēšana. Tāpēc visu līmeņu elementu sistēmu uzdevums ir iemācīties radīt enerģiju.” http://ognesfera.ru/master-balansa.html

***

Cilvēka Vienības princips: tavai atdevei ir jāpārsniedz tevī ielikto. Tu netērē, bet pievieno uz savas dzīves rēķina. Tu ne tikai pavairojies, bet arī vairo savu pasauli vispārējam labumam. Un tas ir Augstākā Sistēmiskuma, Avota Dievišķības, Radījuma Sākotnes, Dievišķās Idejas par pasaules radīšanu pašā brīnišķīgākajā viņas veidā. (Raksts “Lucifers: mēs ar tevi sākam mūsu dzīves jaunu nodaļu”)

***

Lai atgriežas pie manis tas, ko atdodu Tev,

Lai atgriežas pie Tevis tas, ko atdod Tu man.

(Jaunā pateicības lūgšana)

 

14 11 21 02Dārgais Lucifer! Šodien man gribas šīs domas ar tevi apspriest.

Lucifers: Mūsdienīga saruna par visumu, būtību un visa dzīvā radīšanu.

Radītājs Visumu Radīšanas Principos ir ielicis katras vienības Attīstības un bagātināšanās Principu. Tas saka: “Katrai Radījuma Vienībai ir ne tikai patstāvīgi jānodrošina sevi ar enerģiju, bet arī jāpalīdz Visam attīstīties uz sava rēķina.”

Tas ir, reiz radītai Vienībai ir ne tikai sevi jāuztur (tā vai citādi), bet arī jāpalīdz visam apkārtējam dzīvot un attīstīties.

Iznāk, ka kari pārkāpj šo Principu?

Daudzuma regulēšana un pat iznīcināšana – tie ir Procesi, savietojami ar Principu.

Radīt jaunu – tas ir kosmisks process, kurš iziet uz radīšanas līmeni, vai tā būtu vairošanās, vai vecā, kurš pretojas jaunā attīstībai, aizvākšana.

Jaunais vienmēr attīstās uz vecās pieredzes pamata. Tāpēc pieredze ir pats vērtīgākais, tā tad arī ir jebkuras Vienības krājkasīte, kam arī tiek tērēta enerģijas galvenā daļa, kas arī ir principiālais jebkuros dzīvības procesos.

Runa nav ne par apmaiņu, ne vienlīdzīgu daudzumu, pat ne par lielāku daudzumu sistēmā “tu man – es tev”, bet par iedzīvotāju un Pasaules-ēkas kā Veselā attīstību. Protams, kāds ir atdevis daudz, bet kāds šajā dzīvē ir tikai patērējis. Taču kopumā cilvēcei kā Vienībai bija jāattīstās kā enerģētiski, tā arī intelektuāli.

Domāju, ka pāriešana no alām uz mājām ir neprincipiāls moments, bet, lūk, izglītības, zinātnes un mākslas attīstība ir svarīgāks attīstības nosacījums?

Attīstība ietekmē visu, tajā skaitā arī pāriešanu uz mājām un pat uz pilīm.

14 11 21 03

Eksistē vairāki spēki, kuri palīdz un traucē attīstībai. Viņi atspoguļo to, kas eksistē un ir radīts ne tikai cilvēku prātos, bet arī Klanos, Ģimenēs, kuras vada cilvēces sistēmu no augšas. Jūs nespēsiet pārtaisīt savas attīstības Paradigmu, jo tā tiešā veidā ir saistīta ar tiem, kuri stāv neredzamajā cilvēcē un ir ar jums cieši saistīti. Jūs un jūsu notikumi uz Zemes bieži esat tikai procesu, notiekošu citās cilvēces sfēras, atspulgi.

Tāpēc visi enerģētiskie procesi uz Zemes ir jāaplūko plašāk – cīņas un mīlestības, izlietas Debesu Brālībās – kontekstā.

Pašreiz tur ir miers un mīlestība, izņemot tos spēkus, kuri apakšējā astrālā ir izvērsuši lielvalstu cīņu par prioritāti un maizes kumosu.

Kā viņiem palīdzēt pabeigt cīņu? Noteikti jābūt vienam uzvarētājam? Ko mēs varam pasākt, lai uz planētas iestātos miers un labklājība?

Jūs varat tikai lūgt augstākajiem spēkiem nodibināt mieru. Jūsu cīņa var tikai pastiprināt pretnostatījumu. Tāpēc vēršos pie tiem, kuri katrā ziņā grib pakarot: nedariet to! Neradiet mums problēmas. Jūs atvelkat spēkus pie sevis, un mums pēc tam nākas jūs pestīt.

Tā ar mani bija Grieķijā? (Mēs tur aizvērām tumšu portālu.)

Nē, tur bija cits variants, un tu rezultātā spēji aizvērt avotu, atvērtu, lai piebarotu tumšas struktūras, atnākušas uz Zemi pretnostatījuma organizēšanai. Tumšie mīl karus un barojas ar nāves un ciešanu enerģijām.

Bet tas var atkal atvērties?

Tur – vairs nekad. Protams, tumšie notur jūs, bet tagad to vairs nevajag. Jūs sākat aktīvi iziet gaismā. Jauni spēki ir atnākuši uz Zemi un ved jūs ārā no tumšā koridora. Tas tā arī ir iecerēts un piepildās mūsu acu priekšā.

Mēs pārejam uz citām enerģijām. Sakarā ar to gribas zināt visus principus, par kuriem es teicu epigrāfā. Gribas tos vienkārši nosaukt un apspriest.

1. “Enerģija papildinās, kad to dod tam, kas dod jums (vienVērtīga savstarpēja Apmaiņa-savstarpēja Bagātināšanās). Sabrukums sākas tur, kur notiek enerģijas absorbēšana. Tāpēc visu līmeņu elementu sistēmu uzdevums ir iemācīties radīt enerģiju.”

Ne gluži pareiza absorbēšanas un izstarošanas procesu izpratne. Iedomājieties, ka absorbēšanas process kaut kāda iemesla dēļ ir ticis pārtraukts. Pat šausmīgi iedomāties, ka dzīvības darbības procesi nebūtu noārdīti un krātos uz planētas. Cita lieta, ka radīšanas un noārdīšanas procesiem ir jābūt noregulētiem.

Viens līmenis – gaišie spēki – vairāk izstaro, otrs līmenis – tumšie spēki – vairāk absorbē. Katrs ir aizņemts ar savu darbu. Bet kopumā sistēma uz šo divu spēku rēķina attīstās.

Kādēļ izstarot, ja nav absorbcijas? Ko absorbēt, ja nav izstarojuma?

Izstarojums – tā ir Radītāja Doma. Absorbcija – tas materiāls process. Matērija absorbē izstarojumu un attīstās, Radītāja Domas vadīta. Jūs jau esat atklājuši šo Likumu – ka vissīkākās materiālās daļiņas (un arī lielākas radījuma daļas) pakļaujas domai, atbild uz domas iedarbību, kļūst cildenākas no šīs iedarbības.

Kad notiek apstarošana, kā, piemēram, jūs tagad pastiprināti apstaro ar jauno enerģiju, visu Zemi, tad jūs absorbējat jums vajadzīgo enerģiju diapazonu un izmantojat to savai attīstībai un pretdarbībai spēkiem, kuri tiecas jūs sagraut.

Spēki, kuri tiecas jūs sagraut, traucē jums attīstīties un rada uz planētas enerģētisku potenciālu, kurš virza uz priekšu progresu. Viņi pie tam tāpat iegulda enerģiju procesos uz Zemes. To pārpalikums – tās ir jūsu zemes kataklizmas.

Kad spēki būs līdzsvarā, un viņi atradīs līdzsvaru cīņā, sāksies gaišo spēku virzība, un viņi ieguldīs savas enerģijas cilvēces attīstībā. Sāksies progresa lēciens un labklājības periods.

Kāpēc viņi mūs notur? Mēs jau tagad esam ar mieru progresa lēcienam un labklājības periodam!

Piekrītu, bet uz Zemes taču ne tikai gaišie spēki ir klātesoši? Tu aizmirsi, ka puse visu cilvēku ir tumšo Spēku audzināti. Viņiem ir tāda domāšana, viņiem ir tādi mērķi, kurus nākas ņemt vērā, un viņu mērķi ir tikpat svēti tiem, kuri ar viņiem strādā no augšas, kā jūsu miermīlīgie mērķi. Te vēl joprojām ir brīvās izvēles mīnu lauks.

Vai neesi nožēlojis, ka radīji šeit pastāvīgu mīnu lauku?

Nē, nekādā gadījumā! Tu to redzēsi, kad atnāksi pie manis uz Skolu citā ķermenī.

 

2. Tu netērē, bet pievieno uz savas dzīves rēķina.

3. Lai atgriežas pie manis tas, ko atdodu Tev,

Lai atgriežas pie Tevis tas, ko atdod Tu man.

Divi nedaudz atšķirīgi principi. Pirmais princips – enerģētisks, otrais – karmisks. Man gribas ar to tikt skaidrībā.

Eksistē Spēki un Radības. Katrs attīstās, pievienojot Dzīves Principu Kopējai lietai. Tas ir, palielina Dzīves daudzumu Kopumā. Tava izaugšana no šūnas līdz ķermenim, no sīciņas Monādes līdz Būtībai tad arī ir atbilstība pirmajam Principam – “Tu netērē, bet pievieno uz savas dzīves rēķina.”

Bet pie tam, lai būtu sistēmā, lai atbilstu sistēmas attīstības principam, tev ir nevis jābūt pretrunā sistēmai, nevis jācīnās ar viņu, bet jāiebūvējas viņā un jāveicina vispārēja labklājība. Tādēļ tev jābūt nevis sistēmas loceklim, bet pašai sistēmai, tad visi sistēmas principi ieiet tavā dzīvē, un tu esi nevis sistēmas viena puse – gaiša, pelēka vai tumša, bet Viss, Kas Ir. Tas ir par trešo principu, par kuru tu jautāji. Sistēma atdod sastrādāto Radītājam un attīsta viņu. Radītājs ir vienkārši Lielā Sistēma.

Bet tad visi pretnostatījumi man ir nesaprotami. Kā es varu būt pretnostatīta sev pašai? Rīkot karu pašai ar sevi? Kādēļ man visus spēkus tērēt, lai ražotu sevis pašas nogalināšanas ieročus? Es tad nespēšu no tiem atbrīvoties, tos iznīcināt, ja es zināšu, ka ar vienu roku es tos radu, bet ar otru mēģinu no tiem atbrīvoties. Tas ir mana saprāta un cilvēces esamības kopumā absurdums.

Tā ir materiālā pasaule. Tā ir garīgā sākuma neesamība cilvēkos. Tā ir Sātana apziņa. Šis apziņas attīstības etaps uz planētas vēl nav beidzies.

Un kādēļ mēs ceļam cilvēku apziņu? Lai viņi kļūtu tikpat apzinoši. Tikai ieraudzījusi savas eksistēšanas un cīņas kopumā par matērijas gabalu absurdumu, cilvēce sāks izdzīvot.

Bet tu taču teici, ka mēs esam izdzīvojuši un izpildījuši sava attīstības plāna pirmo daļu?

Ceru, ka saprātīgums kaut kādā veidā jau dominē pār ambīcijām.

Man ir bail, ka eksistē plāns cilvēces lielākās daļas nonāvēšanai, izdabājot cilvēku miljardam. Pats interesantākais, ka plāns strādā.

Nenostrādās, jo tas satur neaktuālus verdzības un terora plānus. Ja sistēma to neizturēs, tad visa cilvēce vienkārši ies bojā kopā ar “zelta miljardu”. Tiks izjaukts planētas enerģētiskais balanss.

Būs dzīvību aizplūdums no planētas, cilvēku izmiršana. Dvēseles nevēlēsies iemiesoties vergu pusē. Kādu laiku dvēsele vēl var papildināt tādu bēdīgu pieredzi, bet pēc tam vienkārši dos priekšroku iemiesoties tur, kur viņai būs interesanti.

Bet kā viņa varēs iziet no Sansaras Riteņa?

Atradīs planētu ar plaukstošāku sabiedrību. Jūs neesat ar ķēdi piekalti tikai Zemei.

No otras puses, jūs pārejat jaunos enerģētiskos stāvokļos, kad arī apziņa sāks ātrāk attīstīties. Jaunās enerģijas sāks ar cilvēkiem strādāt savā veidā. Galva sāks savienoties ar sirdi. Un tad cilvēks kļūs apzinošāks. Kādēļ viņam būs jāgalina sev līdzīgi, ja viņš sāks redzēt savu vienotību ar viņiem?

Es pēkšņi sajutu, ka briest kaut kāds “apziņas izvērsums” un ka mēs esam tā priekšvakarā. Vai tā ir?

Tās ir tavas personīgās izjūtas. Tas ir principiāli tev. Tev notiks apziņas lēciens. Dažiem cilvēkiem arī. Tas ir pamatoti tiem, kas ir ar tevi aptverē, tas ir, tuvi tev pēc attīstības. Visiem pārējiem tāds lēciens pagaidām nav paredzams.

Protams, tu vienkārši pēc apziņas nedaudz apsteidz vairumu cilvēku, kuri nenodarbojas ar garīgumu. Mēs taču strādājam ar visiem cilvēkiem, palīdzot viņiem tikt galā ar kosmiskās apstarošanas plūsmu. Uz viņiem taču arī kaut kas nokrīt...

Viņi arī attīstās, lai neapzināti, taču tieši viņi tad arī virza planētu attīstībā. Vairākums virza planētu attīstībā. Jūs palīdzat apzināties šo attīstību, taču vairākumam ir daudz lielāka ietekme uz visiem nekā ezotēriķiem. Vairākums un viņu izvēle – tas ir Likums.

Ietekmēt viņu izvēli – tātad pastiprināt visu virzību uz gaismu?

Jā, mana saule, tieši tā! Tāpēc mēs nenoguruši lūdzam jūs nesalikt jūsu rociņas rezervē. Otrādi, samērā ar jūsu apzinātību strādājiet nepaguruši savas sabiedrības labā, nesot un nesot tajā gaismu un prieku, apzināšanos, mīlestību pret planētu un pret sevi pašu. Centieties savas zināšanas un mūsu enerģijas izplatīt semināros un nodarbībās pa visu pasauli! Priecājieties par katru grupu, kura grib jūs paklausīties.

Nesiet savas zināšanas pasaulē un nenogurstiet!

 

Pievienots 21.11.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/svyaschennoe-minnoe-pole-svobodnogo-vibora

Tulkoja Jānis Oppe