Priekšā Rītdiena

14.11.12.

1. vēstule. Sveicināti, Natālija. Kas notiek Telpā... un, konkrēti, ar magnētisko lauku? M.L. komponente iekrāsota zilā krāsā, līdz nullei nokrita pirmoreiz 2014. gadā.

GOES Hp – tas ir minūšu grafiks, rāda Zemes magnētiskā lauka vidējās paralēlās komponentes nano Teslās (nT). Mērījumi: GOES-13 (W75) un GOES-11 (W135) – Kosmiskie aparāti.

14 11 14 01

 

14 11 14 02

2. vēstule. Sveicināti, Natālija. Nesen gribēju vērsties pie jums ar piedāvājumu paskatīties enerģiju plūsmas uz Planētu un to sadalījumu pa struktūrām... konkrēti, Krieviju, ASV, Ukrainu, izpētīt, kur – kādos līmeņos notiek enerģijas plūsmu nepareiza pārdalīšana un to sekas blīvajā plānā.

Vairākas dienas Planētas Telpā ir atvērti daudzi augstāko dimensiju Portāli, līdz pat Sākotnei. Tika pavēstīts – notiek Telpas kardināla rekonstrukcija, ir klātesoši Pasaules-ēkas Augstāko Līmeņu Radītāji. Pārlūkoju vēstījumus vietnēs... un reti kad atrodu informāciju, līdzīgu man pa kanālu vēstītajai. Tāpēc arī vērsos pie jums pēc iespējas mums izskaidrot, kas, kādi procesi notiek planētas Telpā...

Cenšos pildīt uzdevumus procesos, kaut gan bieži šaubos par manis pildīto darbu realitāti. Jau esmu pieradis pie daļējām šaubām un notiekošo daudzdimensionālo procesu nepietiekamas sapratnes savā eksistējošajā zemes apziņā. Pētu informāciju vietnēs... Domāju, ka mūsu pētīto informāciju eksistējošie kanāli nodod Pasaules-ēkas augstākajiem līmeņiem. Esmu jums pateicīgs.

Dmitrijs

****************

Tātad, kas notiek uz Zemes? Mūs apstaro gan ar kosmisko starojumu, gan ar Saules starojumu, pie tam katrs uzliesmojums dod Zemei arvien jaunus starojuma līmeņus, rezultātā magnētiskais lauks kļūst vājš un pat krītas līdz nullei. Tas viss ir skaidrs pat man, no fizikas pilnīgi tālam cilvēkam. Šeit tālāk ir sniegti planētas novērojumu fragmenti, izvilkumi no dažādiem rakstiem un dažādām vietnēm.

Vēl vajag padomāt par protonu plūsmu, kuru pieņēmu es un Vladimirs. Izrādās, tā dziedina no onkoloģijas vietējā pielietojumā un mazās devās, bet lielās devās, otrādi, izraisa audzēju. Mūsu plūsma bija tik intensīva, ka runāt par vietēju pielietojumu nevar.

Kā mēs zinām, mūsu augstākie ķermeņi, tā sauktie ugunīgie ķermeņi, sastāv no jonizēta starojuma, gamma stariem, x-stariem un tml. Protonu starojums ar enerģiju virs 100 MeV spēj iespiesties ķermenī līdz 10 cm un dziļāk. Iespējams, šī plūsma iznāk no mūsu ugunīgajiem ķermeņiem? Un pieradina mūs pie viņiem?

No otras puses, “protoniem ieejot matricā, izdalās enerģija, kura tiek izmantota ATF sintēzei. Protonu atpakaļ-transports MATRIKSĀ ir sajūgts ar ATF veidošanos. Veidojas protonu potenciāls elektronu un protonu transporta procesā. Membrāna MITOHONDRIJS ir protonu necaurlaidīga. http://studopedia.ru/) Tas ir, šūnās tiek radīti enerģētiski depo (ATF sintēze), viņas tiek piepildītas ar jaunu gaismu, par kuru visu laiku runāja čeneleri, teica, ka augšupcelšanās norit arī caur šūnu piepildīšanos ar gaismu, ķermeņa apskaidrošanu.

 

Saules kosmiskie stari (radiācijas šļācieni)

14 11 14 03

Saules vējš appūš Zemi

(No interneta) 10 – 15 minūtes pēc spēcīgiem Saules uzliesmojumiem uz Zemi atnāk protoni ar augstām enerģijām – > 10 MeV jeb tā sauktie Saules kosmiskie stari (SKS). Rietumu literatūrā – High energy proton flux and Solar Radiation Storms, tas ir, augstu enerģiju protonu plūsma jeb Saules radiācijas vētra. Šis radiācijas trieciens var izraisīt traucējumus un bojājumus kosmisko aparātu aparatūrā, vest pie kosmonautu bīstamas apstarošanas un reaktīvo lidmašīnu pasažieru un ekipāžu pakļaušanas paaugstinātai radiācijas devai augstos platuma grādos.

 

Protonu indekss

Protoni ir Visuma enerģijas, kuru ģenerē zvaigznes, galvenais avots.

(Bet varbūt Paša Avota ķermenis?)

Tie piedalās kodoltermiskajās reakcijās, konkrēti, pp-cikla reakcijās, kuras ir gandrīz visas enerģijas, kuru izstaro Saule, avots, reducējas uz četru protonu savienošanos hēlija-4 kodolā ar divu protonu pārvēršanos neitronos. Kosmisko staru ķīmiskais spektrs, rēķinot enerģiju uz nuklonu, vairāk kā 94% sastāv no protoniem, vēl 4% - no hēlija kodoliem (alfa daļiņām). Ir arī citu elementu kodoli, taču to īpatsvars ir ievērojami mazāks. Rēķinot enerģiju uz daļiņu, protonu īpatsvars ir ap 35%, smago kodolu īpatsvars attiecīgi lielāks.

 

Protonu plūsma

Elektronu un protonu plūsmas ņemtas no GOES-13 GOES Hp, GOES-13 un GOES-11 (Tās ir kosmiskās stacijas.).

14 11 14 04

Pēc daļiņu daudzuma kosmiskie stari 90 procentus sastāv no protoniem, 7 procentus – no hēlija kodoliem, ap 1 procentu sastāda smagāki elementi, un ap 1 procentu paliek elektroniem.

 

Protonu starojums (saīsināti P.s.)

Protonu starojums ir starojums, kurš sastāv no protonu plūsmas, tā ir kosmiskā starojuma galvenā daļa.

Zemes apstākļos lādētu daļiņu paātrinātājos (sk.) iegūst dažādu enerģiju protonus. Būdamas pozitīvi lādētas daļiņas, protoni, ejot cauri vielai, mijiedarbojas ar negatīvi lādētajiem atomu elektroniem un rauj tos ārā no elektronu apvalkiem. Tā rezultātā notiek vielas atomu jonizācija (sk. Jonizējošais starojums). Jonizācijas no protoniem blīvums krasi pieaug daļiņu noskrējiena beigās. Pateicoties šai īpašībai, protonus ir ērti izmantot staru terapijā (sk. Protonu terapija) dziļi esošu audzēju (piemēram, hipofīzes) selektīvai apstarošanai. Protonu terapija ir staru terapijas paveids, ārstēšana ar augstu enerģiju protoniem, iegūtiem ar lādētu daļiņu paātrinātāju palīdzību. Pateicoties protonu starojuma (sk.) mijiedarbības ar vielu īpatnībām un iespējai regulēt starojumu enerģiju un, tātad, arī maksimālās devas līmeni, kļuva iespējams ar lielu devu apstarot mazus patoloģiskus perēkļus (piemēram, audzējus līdz 1 cm diametrā) gandrīz bez apkārtējo audu bojāšanas. Augstu enerģiju protoniem ir mazs izkliedes leņķis, kas arī veicina devas lokalizēšanu vienā vietā. Augstu enerģiju protoni, pārvarējuši atgrūšanos pēc Kulona likuma, nonāk kodolā un izraisa dažādas kodolreakcijas, kuru rezultātā veidojas sekundārie starojumi – neitronu, gamma starojums u.c. Sakarā ar to, apstarojot vielu ar augstu enerģiju protoniem, vides jonizācija notiek ne tikai uz primāro protonu rēķina, bet arī uz sekundāro starojumu rēķina.

Intensīva protonu starojuma avoti ir lādētu daļiņu paātrinātāji. Ar paātrinātāju palīdzību ir iegūti P.s. kūļi ar desmitiem miljardu elektronvoltu enerģiju. Vēl lielākas P.s. enerģijas ir sastopamas kosmiskajā telpā. P.s. ir galaktiskā un Saules kosmiskā starojuma pamata komponente. Intensīvas P.s. plūsmas ir konstatētas piezemes telpā – tā sauktajās Zemes radiācijas joslās.

P.s. spēja iespiesties vielas slāņos ir atkarīga no protonu kūļa (sk.) enerģijas un vielas īpašībām. P.s. ar enerģiju 10 MeV spēj noiet gaisa slānī (pie normālas temperatūras un spiediena) apmēram 1 m. Palielinot P.s. enerģiju līdz 1000 MeV, slāņa biezums pieaug gandrīz līdz 3 km.

Smagās vielās P.s. aiztur plānāki slāņi. Piemēram, svinā P.s. ar enerģiju 10 MeV noiet apmēram 1/3 m, bet ar enerģiju līdz 1000 MeV – nedaudz mazāk kā 60 cm. Protonu starojums ar enerģiju virs 100 MeV spēj iespiesties ķermenī līdz 10 cm dziļumam un vairāk. Bioloģiskā iedarbība no protonu starojuma ar simtiem megaelektronvoltu enerģiju pie asas apstarošanas kopumā ir analoģiska rentgena un gamma starojuma iedarbībai. Salīdzinoši nelielu enerģiju gadījumā P.s. bioloģiskā efektivitāte ir augstāka, nekā rentgena un gamma starojumiem. Tas ir saistīts ar tādu protonu augstāku jonizēšanas spēju. Atšķirībā no rentgena un gamma starojumiem, protoni, ejot cauri bioloģiskiem audiem, spēj veikt kodolreakcijas. Kodolreakciju rezultātā veidojas sekundārās daļiņas, kurām ir augsta jonizēšanas spēja, kas ved pie tā, ka audi mazā apjomā absorbē salīdzinoši lielu enerģijas daudzumu un atbilstoši notiek lokāls audu bojājums. Šis apstāklis var noteikt P.s. lielāku blastomogēnu iedarbību (audzējus veidojošu) salīdzinājumā ar rentgena un gamma starojumiem.

 

Ultraaugstu enerģiju kosmiskie stari

Dažu daļiņu enerģija pārsniedz GZK robežu (Graizena – Zacepina – Kuzmina robežu) – kosmisko staru teorētisko enerģijas robežu 5·1019 eV, kuru nosaka to mijiedarbība ar reliktstarojuma fotoniem. Vairākus desmitus tādu daļiņu gada laikā reģistrēja observatorija AGASA. Šiem novērojumiem vēl nav pilnīgi pamatota zinātniska izskaidrojuma.

(N.K.: Kā versija – augstu enerģiju debesu būtņu klātbūtne.)

14 11 14 05

Krabja miglājs, pētīts dažāda viļņu garuma staros. Gaišzilā krāsa – rentgena stari (NASA, rentgena observatorija Čandra), zaļā – optiskais diapazons (NASA, observatorija Habls), sarkanā – infrasarkanais starojums (Eiropas Kosmosa Aģentūra (European Space Agency, ESA), observatorija Spitzer).

Attēls: “Наука и жизнь”

N.K.: Infrasarkans – frekvences pazemināšanās, zemāk par redzamo spektru, ultraviolets – frekvences paaugstināšanās.

 

Paaugstinātas frekvences

14 11 14 06

Spektrogrammas kalendārs attēlo datus no magnētiskā lauka detektoriem, Globālās iniciatīvas pētniecības grupas izvērstiem, saskaņotiem kontrolēt rezonanses, kuras pastāvīgi rodas plazmas viļņos ap Zemi un jonosfērā. Šīs ikdienu spektrogrammas, kuras rāda aktivitāti, atrodas dažādās rezonanses frekvencēs no 1 līdz 50 Hz. Spektrogrammā katras frekvences intensitātes spēks un līmenis tiek attēlots ar krāsu, dzeltenā ir visintensīvākā. Šūmaņa rezonanses parādās kā horizontālas līnijas uz 7.8, 14, 20, 26, 33 un 39 Hz. Šajā kalendārā katra diena sākas pusnaktī pēc UTC (Universal Time).

***

N.K.: Kā redzams, maksimālā enerģija tomēr ir pašā augstākajā rezonanses frekvences apgabalā – 33 un 39. Planētas vibrācijas ar katru gadu ļoti intensīvi paaugstinās.

 

Zemes ģeomagnētiskais nemierīgums

Saules starojuma plūsmas pastiprināšanās un Saules vainaga izmetumu viļņu atnākšana izraisa stipras ģeomagnētiskā lauka svārstības – magnētiskās vētras. Pēc datiem, kuri ienāk no sērijas GOES kosmiskajiem aparātiem, reālā laika režīmā tiek izskaitļots magnētiskā lauka nemierīguma līmenis, kurš tad arī ir parādīts grafikā.

14 11 14 geomag

 

Teiksma par Zemes magnētisko lauku – derīgs un interesants raksts

http://oko-planet.su/pogoda/listpogoda/96942-slovo-o-magnitnom-pole-zemli.html

Tas ir raksta fragments:

Dzīvība uz zemeslodes ir iespējama, tikai pateicoties magnētiskajam laukam, bet pēdējie pētījumi ir parādījuši, kas tas kļūst vājāks ar katru dienu. Visas pasaules zinātnieki mēģina saprast, kāpēc mēs zaudējam savu vairogu.

“Ja tas nokritīs līdz nullei, tad mums ar Jums var labi neklāties,” – saka zinātnieks ģeofiziķis, ģeoloģijas mineraloģijas zinātņu doktors, profesors, Krievijas dabaszinātņu akadēmijas loceklis, profesors Aleksandrs Moisejevičs Gorodņickis.

Tiek uzskatīts, ka vienlaicīgi ar mūsu planētas dzimšanu viņas dzīlēs sāka darboties lieljaudas dinamo mašīna, kura sāk izstrādāt elektrisko enerģiju.

14 11 14 07

 

14 11 14 08

Zemeslode – tas ir gigantisks magnēts ar diviem poliem. Spēka līnijas izraujas no dienvidpola un ieiet iekšā planētā ziemeļos, veidojot magnetosfēru. Un pārvērtēt magnētiskā ‘kokona’ nozīmi nav iespējams.

“Magnetosfēra veido mūsu planētas tā saucamo ‘magnētisko vairogu’. Magnetosfēra tur jonosfēras lādētās daļiņas. Jonosfēra tur atmosfēru. Bet atmosfēra savukārt aizsargā mūs ar Jums no ultravioletā kosmiskā starojuma graujošās ietekmes,” – saka Gorodņickis.

Visiem dzīvajiem organismiem uz planētas Zeme piemīt elektromagnētiskais izstarojums, un cilvēks nav izņēmums. Viņš kā spēcīgs ģenerators nepārtraukti ražo enerģiju.

“Tie nav kaut kādi noslēpumaini procesi: tie tiek mērīti ikdienu. Pirmais, kas mums ir zināms – tā ir sirds elektriskā aktivitāte, kuras mērīšanai eksistē elektrokardiogramma. Nākošais, kas ir visvairāk pazīstams, ir elektroencefalogramma, tas ir, mūsu smadzeņu elektriskā aktivitāte. Tātad, tieši tāpat zinātnē tiek izmantota elektromiogramma – muskuļu elektriskā aktivitāte. Mūsu veselība pilnībā ir atkarīga no vides elektromagnētisko faktoru ietekmes, un pirmkārt no ģeofiziskajiem faktoriem. Kā Zeme reaģē uz kosmiskajiem procesiem ar vulkāniem, cunami, zemestrīcēm, tieši tāpat mūsu smadzenes, mūsu autonomā sistēma ļoti jutīgi uz to reaģē, tas ir, mūsu ķermeņa katra šūniņa reaģē uz visu to, kas notiek kosmosā,” – stāsta Sanktpēterburgas Informācijas tehnoloģiju, mehāniskas un optikas Valsts Universitātes (СПбГУ ИТМО) profesors Konstantīns Korotkovs.

*******

Es piesaucu savus Skolotājus, lai padarītu skaidrāku situāciju uz Zemes. Kāpēc izzūd jeb paliek vājāks magnētiskais lauks? Kā notiek pāreja un uz kā rēķina aug planētas vibrācijas?

Magnētiskais lauks neizzūd, bet pāriet uz citu diapazonu, kuru zinātnieki vēl neuztver. Saules uzliesmojumi papildina planētai augstākās enerģijas, un, tāpat kā cilvēkam, protonu starojums dod planētai papildus enerģiju un paaugstina viņas līmeni. Iestrāde jau ir diezgan liela, un starojuma līmenis visu laiku paaugstināsies uz Magnētiskā Vairoga pavājināšanās rēķina.

Bet tas novedīs pie nāves mūsu bioloģiskos ķermeņus?

Nē, nenovedīs. Notiks planētas vibrāciju plāna maiņa.

Paskaidrojiet, lūdzu, tā, lai man kļūtu skaidrs, kāds process dominē uz planētas?

Vibrāciju maiņa – tā ir arī apziņu maiņa. Smadzenēm piemīt elektromagnētiskais spektrs un tiek planētas magnetosfēras pastāvīgi viņās noturēts. Mainot spektru, apziņa paaugstinās, taču viņa ir jānotur Magnētiskā Vairoga jaunam līmenim, kurš laiž uz planētu daudz vairāk jonizēta starojuma, tas ir, Galaktikas augstākās enerģijas. Ne no kā nebaidieties. Nepareiza izpratne izsauks paniku un nevedīs pie procesu sapratnes, bet sāksies magnētisku Vairogu un citu nevajadzīgu krāmu radīšana. Tāpēc mēs ne īpaši izplatām šo tēmu. Pietiek pateikt, ka Zemes Magnēts pārveidojas un pārvēršas daudzdimensionālā sistēmā, atbilstošā planētas apziņas nesējam – cilvēkam.

Vai notiks magnētiskā lauka nonullēšanās?

Zemāko vibrāciju lauks izzudīs, taču to nomainīs aukstāka spektra lauks.

Vai būs katastrofa?

Nē, nebūs. Zemes mentālajā laukā ir klātesoši Radītāja Līdzradītāji, kuri tad arī nodarbojas ar vājināšanu un pāreju. Jūsu uzdevums – vienkārši būt un apcerēt. Te no cilvēka gandrīz nekas nav atkarīgs. Jūs ne palīdzēt, ne traucēt nespējat. Sapratne par Pāreju, kura bija iepriekš paziņota un nolemta, palīdzēs jums pieņemt Zemes jaunās struktūras un ieraudzīt tajās pozitīvas pārmaiņas.

Jūsu ugunīgie ķermeņi kalpo kā pārvadītāji enerģijai, kura paredzēta cilvēkam un ir adaptēta bioloģiskajiem ķermeņiem.

Kādu procedūru mēs ar Vladimiru nesen izgājām pie Saules Brālības?

Apstarošanu ar paaugstināta lādiņa līmeņa protonu enerģiju. Jums aizvāca dažas jūs piesārņojošas “detaļas” un tā vietā ielika ielāpus organismam. Tas ļaus tev mūs labāk saprast un dzirdēt, un ķermenim tu saņēmi papildus lādiņu.

Jā, es gluži kā jaunāka kļuvu, kļuvu enerģiskāka, un tas pagaidām turas.

Šī apstarošana nāk no mana ugunīgā Augstākā Es?

Protams, mēs tavā ugunīgajā aspektā ievadījām šo enerģiju, un viņa pārvācās uz tavu apakšējo līmeni atbilstoši tavām iespējām, izejot cauri visiem Augstākā Es līmeņiem.

Bet kāpēc viņa nenāca Vladimiram?

Viņa līmenis neļāva mums veikt šo operāciju. Tā bija paredzēta tev, bet Vladimirs saņēma visu, ko spēja pieņemt.

Tu nepamanīji, ka Minskas semināra laikā mēs veicām līdzīgu operāciju, tikai vājāku. Vispār tavi semināri dod mums iespēju atveseļot un attīstīt klausītājus daudz paaugstinātākos toņos (par vibrāciju līmeni). Pašreiz uz planētas ir izveidojusies nedaudz grūta situācija, kad mēs vēlētos zemiešus attīstīt mūsu pirmrindas tehnoloģijās, taču viņu kūtrā apziņa mūs bremzē, un mēs pagaidām nevaram pielietot savus pirmrindas projektus nonullēšanā un pāriešanā uz citu apziņas līmeni. Tas traucē arī planētai. Jūs esat aizņemti ar karu, barību un mantām, visi grib naudu, bet kurš virzīs planētu augšup?

Kā mani semināri var palīdzēt?

Jūs varat tikai pieņemt, paaugstināt savas vibrācijas un klausīties sevi un mūs. Nekas negaidīts nenotiks. Viss tiek gatavots un testēts. Viss būs pēc plāna, un mūsu griba – atklāt pēc iespējas vairāk cilvēku, spējīgu pieņemt apziņas augsto latiņu.

Lieta pat nav vibrācijās kā tādās, tāpēc ka planēta pati iedarbojas ar sevi uz visu pasauli, modinot un apskaidrojot, taču apziņa atpaliek, un mēs gribētu, lai ar taviem semināriem un tādiem pašiem, kā tavi, būtu “nosēti lauki”. Taču lauki tagad tiek nosēti ar elektronisko tehnoloģiju, kura liks cilvēcei zaudēt prātu, ja tikpat vētraini attīstīsies, tāpēc ka tās iedarbība ir milzīga un jau atstāj uz pasauli psihotronu iedarbību.

Taisnība, ka mūs apstaro, lai mākslīgi noturētu apziņu, neļautu viņai attīstīties?

Psihotrona apstarošana eksistē, taču tā selektīvi iedarbojas uz cilvēkiem, kuri atrodas vibrāciju apakšējā diapazonā. Jūs varat izvairīties no tās ietekmes, biežāk atrodoties sakaros ar mums un citiem Skolotājiem, un planētas Palīdzošajām Būtībām.

Kā magnētiskais lauks ir saistīts ar apstarošanu ar kosmiskajiem stariem?

Zemes magnētiskais lauks nav saistīts ar citu planētu un Saules magnētiskajiem laukiem. Taču ļoti koherenti ar cilvēka magnētisko lauku. Jūs apstarojaties caur magnētiskiem laukiem, kuri ir savdabīgi filtri frekvencēm, kuras tiek ielaistas uz Zemes. Kā jūsu ķermenis laiž cauri smalko gaismu, filtrējot viņu no Saules un kosmosa enerģiju neredzamā spektra, tā arī planēta apstaro sevi tajā diapazonā, kurš ir pieļaujams visam dzīvajam, bet tai pat laikā veicina visus uzskaitītos procesus un paātrina tos.

Kā apstarojuma plūsmas sadalās pa ģeogrāfiskiem punktiem, pa valstu, tai skaitā, Krievijas un ASV egregoriem?

Mēs ar politiku nenodarbojamies, un tev labāk to pajautāt pašiem egrgoriem.

14 11 14 09   14 11 14 10

 

Es piesaucu ASV egregoru. Mans jautājums tev – kas pašlaik notiek tavā dzīvē?

Es redzu uz pakaļkājām saslējušos ugunīgu drakonu, viņš, šķiet, ir ievainots vai atrodas smagā stāvoklī. Tādā izskatā, kā es saprotu, sarunāties ir grūti. Jā, norit cīņa. Spēks uz spēku. Skatos kosmosa jaunās enerģijas, tās viņam ir viennozīmīgi kaitīgas. Viņš gurst no tām (?). Un ir ļoti līdzīgs sakautam varonim, kurš vēl arvien nepadodas, cīnās līdz pēdējam punktam.

Es piesaucu Krievijas egregoru. Mans jautājums tev – kas pašlaik notiek tavā dzīvē?

Krievu milzis, Iļja Muromietis ar zobenu. Viņš ir noguris, taču nav sakauts. Viņa spēki ir tikpat sasprindzināti, viņš cērtas no visa spēka, taču mazāk smagā stāvoklī. Un viņam no kosmosa nāk palīdzība starojumu veidā, viņš pieņemas spēkā un kļūst jaunāks acu priekšā.

Pie kam, nav redzami ne Iļjas, ne drakona pretinieki. It kā katrs būtu savā telpā.

Iļja, ar ko tu cērties?

Tak ne ar vienu, bet par ko! Es nepielaidīšu putnubiedēkli nešķīsto uz manas Zemes saimniekot. Lai viņš manus bērnus sagānītu, galvas sagrozītu. Es nelaidīšu, ne pēdu neatdošu, bet tikai palīdzēšu visiem, kuri ar mani uz vienu roku.

Kas ir šis putnubiedēklis, parādi, par ko un ar ko tu kaujies?

Aizsegu pavēra neredzamu, bet tur gaisma un mīlestība, telpa no zelta gaismas, gan mākonīši, gan debesis. Debešķīgs skaistums, vaļa un plašums. Un lido tur sarkans drakons kā sašauta lidmašīna, un no viņa melna strūkla paliek kā pēdas.

Vai tik nav tas sarkanais drakons, kuru mēs aktivizējām Urālu kalnos?

Nē, ne tas. Tas, lūk – skaties!

Skatos, bet mūsu drakons pa zemi skaidra, nevar pacelties, un šo mēģina no zemes aiz spārniem sakampt, bet neaizsniedz. Varbūt mēs līdz galam neaktivizējām viņu?

Pacēlu viņu augstumos un atlaidu – lai lido!

Bet spārns tak viņam ir ievainots, viņš nevar lidot...

Kas noticis ar manu dēliņu, kur viņam ir ievainots?

Nu kalni (tu zini, kur) ir sadauzīti, un viņš nespēs pacelties, kamēr neuzkrās spēkus. Un arī pats tagad esmu sardzē, neparko nepielaidīšu nešķīsteni pie sevis teritorijā, ne ar vārdiem, ne ar darbiem!

Skatos uz debesu palīdzību, un aiz mana Muromieša Debesu Karadraudze stāv, mirdz. Bet sarkanais drakons piruetes zīmē un ar melniem zigzagiem debesis smērē. Un žēl man viņu kļuva, tomēr radinieks. Paņēmu rokās vienu un otru, vienu uz labās rokas, otru uz kreisās. Piespiedu savus bērniņus pie sirds kā Māte-Zeme un ar mīlestību piepildīju.

Bērniņi mani kareivīgie, nekad neviens no jums neuzvarēs. Abi esat dedzīgi. Vai labāk nebūtu katram iet uz mājām un nodibināt mieru uz Zemes? Nu, salamājāties, nu, sakāvāties, kam negadās. Laiks jau tagad pieaugt un kļūt prātīgākiem. Tu, drakoniņ, nezodz, pēc sveša netīko, bet tu, brašuli, esi noguris, ne tam laiku tērē. Prastu labāk vienoties un ļaut aprimt kaimiņam.

Hmm... par kaimiņu atcerējos...

Bet Ukrainas egregoru, lai kā saucu, neieraudzīju.

Saucu, saucu, un, lūk, iznāca Skaistule Eiropa.

Kur ir tavs Ukrainas dēliņš?

Nu, lūk, viņš, šūpulī pagaidām. Nav viņš karavīrs, bet vienkārši zīdainis. Par agru tādiem vēl karot, un nav arī par ko.

Skatos uz enerģijām no kosmosa, kā tās pie viņa pienāk. Zīdainis satīts netīrās lupatās, un Saules enerģijas pie viņa pienāk – tikai mazs stariņš. Apgriezu viņu, bet tur tikai kauli un āda. Uzreiz redzams, nav viņš rados Eiropai...

Pieliku pie savas krūts, sen nebarots puisītis, tā vien skaties, nomirs. Kāri viņš pieplaka pie krūts, zīž ar visiem spēciņiem. Taču skatos, tas nav bērns, bet mazs karotājs ar “šautenīti”. Kaut arī mazulītis, bet jau niknojas.

Noņēmu no krūts un atpakaļ noliku, lai pabadojas, kamēr ar “šautenīti”. Nav ko karu barot.

Skatos uz Muromieša leģioniem, un esmu mierīga par Krieviju. Mums viss ir labi, un būs vēl labāk!

Muromieti, kā tu pieļāvi, ka tev visas malas atrāva?

Mani brāļi visi ir ar savu prātu, un es neņēmos aizturēt viņus, lai paši padzīvo, vienalga galu galā mājās pārnāks.

 

14 11 14 11Piepildīju visus – gan Eiropu, gan Krieviju, gan visas valstis-egregorus ar pienu barojošu. Dzeriet, cik varat! Pienā ielieku tiekšanos uz mieru un draudzību. Sliktu audzināšanu esmu devusi visiem saviem bērniņiem, par ko tagad arī pārdzīvoju.

Savācu visus Mīlestības un Draudzības Skolā. Lai gan mazi, gan veci mācās, kā ģimenē būt un nelamāties.

Bet kāpēc es nepievērsu uzmanību saviem bērniem? Vai tad Māte tā rīkojas?

Ne tas man prātā bija, turēju aizsardzību pret melno briesmoni, uz saviem pleciem turēju viņu, lai viņš bērnus neaprītu. Aizlidojis tagad, un arī nakts ir pagājusi, diena ir iestājusies, un diena tagad apskaidrību visiem dod. Drīz mani bērni nogurs karot, un arī gaismas būs daudz, viss redzams kļūs, un pamazītēm viņi sāks atjaunot savas karos sagrautās Dieva Valstības.

Arī es atpūtīšos, arī esmu pagurusi... Ir laiks nedaudz pasnaust pirms nākošajiem Dieva darbiem. Priekšā Rītdiena.

 

Pievienots 14.11.2014

http://sanatkumara.ru/stati-4/vperedi-zavtra

Tulkoja Jānis Oppe