Cilvēku apziņas izmainīšanās

14.08.22.

14 08 23 02

Dārgais Sanat Kumara, lūdzu tevi atbildēt uz jautājumiem sakarā ar planētas izmainīšanos.

Mēs redzam izmaiņas cilvēcē. Pats galvenais – kā cilvēks vidēji izmainās uz planētas, jo tas tad arī ir mūsu lolojums un mūsu atbildība, it īpaši viņa apziņa un saprāts – mūsu daļas, kuras mēs izstrādājam un atbildam par viņām. Tad, lūk, šajā daļā cilvēce ir sākusi krasi mainīties. Mēs veicām testēšanu nesen, un rezultāti mūs pārsteidza. Daudz vairāk cilvēku ir sākuši aizdomāties par nākotni, reāli būvēt plānus un mērķus, un viņi mācās sasniegt tos īstenībā. (Šis moments liecina par lielāku apzinātību.) Pie kam ļoti bieži šie mērķi nav saistīti ar materiālo. Tā ir gan pasaules un cilvēku pieņemšana, enerģētiskās varenības sasniegšana, tas ir, enerģiju pārvaldīšana sevis un citu izdziedināšanai. Tā ir saziņa ar dabu un gariem jaunā līmenī, apzināta tiekšanās pārbūvēt pasauli un tās sociālās komponentes – neapmierinātība ar savu stāvokli un izejas un transformācijas meklējumi. Tīrāks ir kļuvis ne tikai cilvēku prātos, bet arī fiziski. Arvien biežāk cilvēki ir sākuši sakopt pēc sevis uz planētas, būvēt attīrīšanas iekārtas gaisam un ūdenim, minimālā līmenī pārvaldīt ekoloģiskus jēdzienus.

Mums gribētos, lai ekoloģija ietilptu skolas materiālos uz visas zemes, un cilvēki no bērnības mācītos apsargāt ne tikai savus valdījumus (vietu, kur viņi dzīvo ķermeniski), bet arī sevi kā ķermeni un dvēseli. Šeit ir gan prasme pareizi sarunāties ar cilvēkiem, gan psihiskās komponentes (psihiskā spēka) enerģētiskā kultūra, gan pozitīva domāšana, gan tabu “nekaitē”. Šeit ir arī humanitāra attīstība, kura ved sev līdzi galaktiskās apziņas pamošanos.

Īpaši gribas uzsvērt attieksmes pret savu ķermeni svarīgumu, kurš grib elpot, staigāt, kustēties un pietiekami gulēt. Sakarā ar interneta un televīzijas iespiešanos cilvēks par to ir sācis aizmirst, būvējot savu virtuālo aizraušanos pilis un iedzenot savu ķermeni mājas, istabas un pat datora loga šaurajos ietvaros uz veselības rēķina. Mums ļoti svarīga ir rases, nācijas un atsevišķa cilvēka (kā kultūras šķērsgriezuma) veselība. Kultūra – tas ir uzplauksmes vai deģenerēšanās veids. Masu informācijas līdzekļu lietošanas ierobežošanu vajag ieviest cilvēka kultūrā. Cilvēkam ir jārēķinās ar savu ķermeni kā dvēseles trauku. Atkal un atkal nākas atgādināt par ķermeņa veselību, kura ir tiešā veidā ir atkarīga no jūsu dzīves veida un priekšstatiem par veselību.

Novočerkaskā sadūros ar maģijas – pieburšanas, lāstu un citas draņķu – kundzību. Kā šī “kultūra” mūs ietekmē?

Visnegatīvākajā veidā. Cieš ne tikai bērni un viņu māmiņas, bet arī visai ģimenei būs pieburšanas sekas – kā tēvam, tā arī mātei un bērniem. Tā ir graujoša darbība, kura sit uz visām pusēm, jo atbilde (atsitiens) sasniegs autoru jau šajā dzīvē.

Jā, esmu sadūrusies ar to, ka, kā likums, tādas maģiskas darbības vajā tos, kuri paši “blēņojušies” ar to citās dzīvēs.

Tās ir ne tikai privātas sekas, tas ir cēloņa un seku Likums, kuram šajā gadījumā ir nepārvaramas sekas. Šī maģijas kultūra pakāpeniski izzūd, tā kā tai ir ārkārtīgi zemas vibrācijas.

Jā, es konsultācijās esmu pamanījusi, ka cilvēki ir kļuvuši daudz tīrāki. Agrāk nācās no cilvēka “grābt laukā” netīrumus gandrīz līdz pašām ausīm, tagad mēs ar Vladimiru reti tīrām pat auras pašas apakšas. Mazāk ir kļuvis parazitējošu būtību, arvien biežāk redzu gaišus un attīrītus cilvēkus pat starp tiem, kuri nekad nav nodarbojušies ar attīrīšanos. Tai pat laikā ir apbrīnojami, ka gandrīz katrs cilvēks savā smalkajā dabā slēpj vienreizēju mīklu, kuru nākas minēt gluži kā rēbusu.

Tu redzi ne tuvu visu, ko redzēsi pēc pāris gadiem. Atklāsies vienreizējas tāles un dziļums, tu audz, tāpat kā visa cilvēce, un mēs ar tevi savienojamies arvien dziļāk.

Man gribētos labāku saikni ar tevi, lai es ātrāk apjēgtu, kā un no kurienes, un ko izdarīt konsultēšanas laikā.

Saikne ar Augstāko Es nostiprinās ne tikai katru gadu, bet arī katru minūti. Norit cilvēces astrāla paātrināšanās, tas ir, tas, kas prasīja gadus, tagad var prasīt mēnešus vai pat nedēļas. Cita lieta, ka cilvēce pagaidām nav spējīga pieprasīt savu diženumu augstu prasību trūkuma, bezatbildības un neapzinātības dēļ. Šie trīs punkti jums ir jāievieš garīgā cilvēka kultūrā. Pie kam augstas prasības nav iespējamas bez pārējiem diviem punktiem – atbildības par savām prasībām un veikuma pieņemšanas tajā veidā, kādā jūs iegūstat savus pavēlējumus ((atbildi uz lūgumiem un prasībām) – taču teicu, ka draudzenes ir muļķes – izpildīts!), apzināšanās.

Norit apmācīšana īstenības radīšanas likumiem personiskā līmenī. Jūs tagad saņemat ātrāku atbildi uz savām nelielām prasībām (jauna radīšana) un pieprasījumiem (piemēram, savu līdz laikam iekonservēto spēku un enerģiju atkonservēšana). Pārējās radīšanas arī paātrinās, īpaši tās, kuras iet labumā visiem. Personīgi lūgumi, ja tie ir pretrunā kopējam labumam, var vispār netikt radīti. Piemēram, ja jūs esat novēlējuši visiem iekrist dziļāk, tad visdrīzāk, jūs paši iekritīsiet.

Tas ir, negatīvas domas tagad “rada otrādi”?

Bieži tā var būt. Ne tāpēc, ka cilvēkam nevar vēlēt negatīvu pat neapzināti, bet katra negatīva doma, un vēl izteikta prasību vai vēlmju formā, tiek testēta pēc vibrāciju atbilstības radītājam, un viņš nolaižas uz to apziņas līmeni, kurā domā. Notiek cilvēces noslāņošanās. Gan noslāņošanās veids, gan testēšanas rezultāts ir tas, ko cilvēks vēlas un kā domā. Ne velti mēs jūs visu laiku mācījām sekot savām domām. Jūs taču paceļaties uz mentālo plānu, un jūsu līmeņa rezultāts būs tā telpa, tas mentāla līmenis, kurā jūs nonāksiet.

Es saprotu tā, ka katrā vibrāciju līmenī eksistē savi spēki, kuri strādā ar pavēlējumiem un lūgumiem. Ja pavēlējumi ir negatīvi, tad tos realizē tumšie palīgi, kuri savukārt iekrāso radītāja plānu, tas ir, cilvēku, kura radījumu viņi realizē? Un cilvēks, kura pavēlējums ir realizējies, nonāk tajā plānā, kurā viņš rada ar domām?

Apmēram tā. Protams, cilvēkam ir gan gaišas, gan tumšas domas. Un viņš pagaidām “līkumo”, tas ir, mēģina gan tā, gan tā, pētot, kā bērns pēta savu manipulēšanas iespēju un gribas robežu, “testējot” vecāku pacietības robežu. Un vecāki šajā gadījumā ir tie mazuļa vēlmju realizētāji, kuri vai nu atbalsta viņu, vai arī soda, tas ir, viņi pastāvīgi rāda viņa vēlmju un pavēlējumu sekas. Apmēram tāpat strādā arī jūsu planētas realitāte.

Tu teici “jūsu planētas”, nevis “mūsu”. Kāpēc?

Pašreiz es veicu darbus uz dažādām planētām un neesmu piesaistīts tikai Zemei. Esmu pieradis pie apziņu daudzveidības, un man kļuva divkārt interesanti strādāt ar zemiešiem kā vienreizēju tautiņu, kura neatlaidīgi turas pie savas līnijas kultūrā, izglītībā un garīgajās zināšanās, pat pretrunā ar galaktiskajām prasībām par visu tautu, kuras apdzīvo planētas, mieru un labklājību.

Nav privātīpašuma uz planētu vai viņas daļām. Planēta pieder visiem un katram, kurš attīstās uz viņas. Nevar vienas sugas labā graut ekoloģiju un pakļaut visas pārējās sugas, kuras dzīvo uz planētas un kurām ir vājāka apziņa. Tas nav humāni. Mēs savā laikā daudz runājāmies, kad bijām blīvi klātesoši uz Zemes, ar dažādiem cilvēkiem, un šīs zināšanas ir uz planētas kā galaktiskās vienotības pamata zināšanas. Bez tām jūs nespēsiet būt klātesoši galaktiskā līmenī, citādi jūs sāksiet pakļaut sev arī pārējās planētas, kolonizējot viņas nevis kā viesi, bet kā iekarotāji. Un jūs neizlaidīs kosmosā, kamēr neiemācīs domāt atbilstošā veidā. Mēs tagad nosaucām virzienu, kādā jums ir jāizmaina cilvēku apziņa. Tas ir ārkārtīgi svarīgs apziņas attīstības virziens uz visu cilvēku vienotības un savstarpējās atkarības pusi.

Vēl vien svarīgs apziņas sasniegšanas līmenis ir dzīvnieku kā cilvēka līdztiesīgu kopdzīves partneru atzīšana. Jūs jau gandrīz tā attiecas pret mājdzīvniekiem, izņemot audzēšanu iznīcināšanai. Ir pienācis laiks dažas zemes teritorijas atstāt repodrukcijai savvaļas dzīvnieku sugām, kuras arvien tālāk un tālāk tiek atspiestas uz ziemeļiem (uz dienvidiem, uz tuksnešiem), kur viņas izmirst. Tās arī ir dievišķas radības, un ne visas viņas ir paredzētas, lai palīdzētu cilvēkiem. Viņas ir dzimušas kā planetārās vienotības brīvi locekļi un izpilda apziņas veidu papildinājuma, dažādu rasu klātbūtnes uz planētas, necilvēciskās kopienas vienotības lomu. Nepildot šo prasību un turpinot cilvēka ekspansiju, planēta var nomest cilvēku lielāko daļu līdzsvara atjaunošanai.

Un tas būs taisnīgi?

Tā neliksies tiem, kuri ne pie kā nav vainīgi. Apzinieties, ka šo zināšanu novešana ir uzdota gaismas darbiniekiem. Tā ir jūsu funkcija – izglītošana. Un jo vairāk jūs par to izbazūnēsiet pa pasauli, jo labāk jūs aizvedīsiet līdz cilvēku apziņai šīs vienkāršās patiesības.

Šodien ir pietiekami.

Pateicos tev, mans mīļais Sanat Kumara!

 

Pievienots 23.08.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/izmenenie-soznaniya-liudey

Tulkoja Jānis Oppe