Kosmosa likumi planetārā izpildījumā

14.06.08. – 06.18.

14 06 20 01

Dārgā Pasaules Dvēsele, klausos tevi.

Pasaules Dvēsele: Nu ko, sāksim. Tu šodien jau esi iecerējusi tēmu, un mēs to attīstīsim, tāpēc ka tēma ir dziļa un ģenerāla – Kosmosa likumi.

Sāksim ar pašu pazīstamāko – cēloņu un seku – Likumu. Tas priekš sapratnes ir diezgan grūts likums, kuram ir attīstīta struktūra Pasaules-ēkā, uz tā ir balstīti Radījumi, Enerģijas un Attīstības Ceļš – vairums no tiem. Protams, ir veids, kā apiet šo Likumu, taču mēs runājam par būtību.

Nesenajā vēstījumā (http://sanatkumara.ru/stati-4/karma[1]) Tu teici, ka “No Vienotā (budhiālais plāns) redzes viedokļa Karmas nav. Šeit nav cēloņu. Cēloņu ķermenis atrodas zemāk, Cēloniskajā ķermenī.”

 

Jā, mēs arī runāsim par radītām pasaulēm, par radījumiem, kuri atrodas zemāk par cēlonisko ķermeni. Iziešana aiz cēloniskā ķermeņa ietvariem tad arī ir dvēseles atbrīvošanās no Karmas Likuma gūsta.

Kā strādā Cēloņu un Seku Likums? Tu es radījis savu radījumu – lai tā būtu doma, ēka vai mācība. Tu nevari visus pārējos “izkārtot”/”pieskaņot” savai domai vai mācībai. Cik harmoniski būs tavi radījumi tiem, kas ir ap tevi – cilvēkiem, planētām, domām vai Būtībām? Kā izjust pakāpi iekļautībai tajā, kas ir ap tevi? Cēloņu un Seku Likums tev pašam parādīs, ko esi radījis, jo palīdzes tev tikt skaidrībā ar sekām.

Jāsaka, ka šeit, uz planētas, Likumam ir šaura ievirze – dvēseles apmācīšana saprātīgai uzvedībai. Jo jūs pagaidām nevarat prognozēt sekas, tās ir attīstītu Būtību privilēģijas. Jums mēdz būt pravieši, bet arī viņi pieļauj kļūdas. Tagad ir radusies tehnogēnās prognozēšanas caur datorprogrammām zinātne. Bet tās pagaidām nedod jums precīzu priekšstatu par jūsu iespējām un kļūdām.

“No kļūdām mācāmies” – tas ir cilvēka attīstības variants. Jums ir dota iespēja kļūdīties, neprast prognozēt, darīt daudz reižu un atklāt daudz reižu vienu un to pašu. Jūsu radījumi pagaidām neiedarbojas uz kosmosu, jo jūs esat aizklāti. Un tagad jūs spēsiet paši tikt skaidrībā ar to, ko esat radījuši un radāt tālāk. Neviens jums neliek šķēršļus un gandrīz neviens “nepestī”.

Ja tu neesi sapratis šajā dzīvē, sapratīsi nākošajā, ko tu radi. Dvēsele sapratīs, bet cilvēks visu izdarīs tā, kā iecerējusi dvēsele – pat radīs kaut ko tīši sliktu, lai iegrožotu savu negatīvu ar paša bēdām vai nelaimi, pārpārēm saprastu nozīmi harmoniskai iekļautībai sabiedrībā.

Kad jūs būsiet pilnīgi atklāti, jūs vairs neviens “nesodīs” vai “netiesās” par neloģiskumu, riebīgumu vai kaut ko, ko jūs varat izdarīt maskā vai slepus. Iedomājieties, ka jūs “to” darāt visu acu priekšā, jo jūs taču būsiet atklāti nākošajā ķermenī. Jūs gatavo atklāties, bet jums ir jāiziet savas aizklātības mācības, lai apzinātos jūtu dziļumu, dvēseles slēptos apgabalus, apzinātos savas iespējas, kā pozitīvās, tā arī negatīvās. Un jums PAŠIEM ir jāizvēlas, kurp jums attīstīties. Pie tam jūsu izvēle notiks atbilstoši tai apkārtnei, kur jūs esat nolaidušies vai pacēlušies. Kā mēs zinām, apkārtne padara cilvēku līdzīgu sev.

Tātad mūsu pirmais Likums palīdz cilvēkam izvēlēties dzīves Ceļu un Jēgu. Tas palīdz apzināties sevi un visus citus kopā. Jūs esat sapulcējušies atklāties un pāriet Vienotībā, un tas palīdz jums padomāt par šo Vienotību, cik labi jūs būsiet Vienotības attīstībai un kādu ieguldījumu kopībā jūs personiski ienesat.

Otrais Likums, kuru mēs šodien aplūkosim, ir Vielas Saglabāšanās Likums. Šis likums ir sen atklāts un pazīstams. Mēs aplūkosim to plašāk, kosmiskajā interpretācijā. Tas vēsta, ka Dzīvībai ir jāattīstās, jo Likums šajā jēdzienā pirmkārt ieliek visas Pasaules-ēkas, Tēva-Radītāja attīstības iespēju. Tā radīšanas enerģija, kura piemīt Radītājam un kuru Viņš ir ielicis savā radījumā, nevar tik nodzēsta, bet tikai transformēta vai izvērsta uz citu realitāti.

Tātad viela kā viena no Radītāja formām pārveidojas un transformējas, tiek apstrādāta un pakota paketēs, taču neaiziet no Pasaules-ēkas. Pareizāk, viņa daļēji aiziet un daļēji atnāk, notiek Radītāja Lielā Elpošana, bet tas mūs pagaidām neinteresē.

Tātad viss, kas iet Dzīvības iznīcināšanai, pats sevi izdzēš no Dzīvības, kļūstot vienkārši par enerģētisku fonu.

Vai pastāv jēdziens par Antidzīvību, kuru daži piemin?

Ja Radītājs ir radījis Dzīvību un teicis: “dzimstiet un vairojieties”, tad kurš spēs tam pretoties? Atbilde: Antidzīvības kā procesa viennozīmīgi nav.

Varbūt tas ir saistīts ar būtībām, kuras mēs saucam par “Pasaules ļaunumu”?

Ļaunums un Antidzīvība, piekrīti, ir dažādi jēdzieni.

Kādēļ eksistē “Pasaules ļaunums”? Kas ir tā radītājs?

Viens no Tēva-Radītāja aspektiem. Viss attīstās un Ļaunuma jēdziens arī. Tas ir uzdots vienam no Dēliem. Pateicoties Ļaunuma izzināšanai cilvēks kļuva sapratīgs, piekrīti.

Tātad Dzīvības Saglabāšanās Likums un viens no viņa mazajiem variantiem – Vielas Saglabāšanās Likums vajadzīgs uzplauksmei, nevis apspiešanas un slimību radīšanai.

14.06.18.

Pasaules Dvēsele: Cilvēks ir nepilnīga radība tajā nozīmē, ka pagaidām mācās radīt labumu Visam. Viņš mācās jēdzienu Labums un Ļaunums. Lai izzinātu šīs divas galējības, viņam ir jāiepazīstas ar to darbību kā fizikas kabinetā. Izzinot Likumus un darbības, cilvēks mācās saprātīgumu un tā pieņemšanu, ka viņa eksistēšanas jēgas izpausme ir viņa apkārtne.

Sniegsim piemērus pēdējam apgalvojumam, lai nepaliktu telpas traktējumiem.

Teiksim, cilvēka eksistēšanas jēga ir izaudzināt bērnus un izdarīt visu iespējamo priekš viņu laimes.

Katrs var saprast šo jēgu pa savam. Viens paklāj salmiņu un neļauj izdarīt kļūdas, atņemot pēctečiem gribu, it kā viņš pats jau būtu izdarījis visas kļūdas pasaulē, bet otrs atlaiž pēcnācēju uz visiem pārbaudījumiem, lai viņš pats izietu no tiem. Kura dvēsele iegūs lielāku pieredzi?

Tā gandrīz ir līdzība par pazudušo dēlu. Dažreiz pārbaudījumi pēcnācēju grauj.

Tā arī ir pieredze un ne mazāk nozīmīga, kā laimīga nodzīvošana līdz vecumam kaut kur provincē.

Man gribas saprast frāzi: “viņa eksistēšanas jēgas izpausme ir viņa apkārtne”.

Mēs runājām par Labumu un Ļaunumu. Ja cilvēks rada Labumu VISAM, tad viņš rada labumu arī savai apkārtnei. Viņa eksistēšanas jēga – gaisma un mīlestība. Un viņa apkārtne emanē, izstaro šīs īpašības, un otrādi.

Mēs esam nonākuši pie tā, ka viņa apkārtne ir viņš pats. Šodien mums ar Vladimiru parādīja, ka mēs jau atrodamies savā mentālajā sfērā un radām paši savu apkārtni. Mēs esam pilnīgi atbildīgi par visu un domām, kuras radām.

Tā arī ir. Bet, protams, jūsu vide spēj saskarties ar citu cilvēku vidēm, un tās var viņu zināmā mērā ietekmēt. Jūs neesat vakuumā.

Bet spējat maigi modelēt citu cilvēku kaislību telpu, aizvelkot savas brūces ātri. Jūsu eksistēšanas mērķis – Patiesības izzināšana, Augšupcelšanās, nevis kaislību vārīšanās un reakcijas uz citu pārdarījumiem un pretenzijām.

Vai ir tāds Labā un Ļaunā Likums? Vai ir pasaules Labums un pasaules Ļaunums?

14 06 20 02

Tas ir Pasaules Duālisma Likums. Aiz mentālā plāna ietvariem nav Duālisma Likuma izpausmes. Taču blīvo pasauļu iekšienē tas darbojas.

Kā skan šis likums?

Ļaunais aprij Labo, bet Gaisma aprij Tumsu.

Ļoti dīvains traktējums, kā gan to saprast? Ja Gaisma aprij Tumsu, tātad Tumsa – Labums?

Nē, protams. Tiekam skaidrībā.

Tu esi uzbūvējusi māju, tev un tavai ģimeni tas ir labums, bet ļauni cilvēki šo māju nodedzina vai sagrauj ar bombardēšanu. Viņi ir aprijuši tavu labumu (ne lietu nozīmē, bet katra no ģimenes komforta, eksistēšanas labuma nozīmē). Tu (tava dvēsele) ir nolaidusies bēdu un nelaimes tumsā. Un tikai piedošanas gaisma un citu palīdzība palīdzēs tev atkal pacelties un atkal iziet eksistēšanas gaismā un mīlestībā.

Ļaunums un tumsa – tie mums ir gandrīz sinonīmi. Es saprotu, ka tās ir dažādas lietas, dosim šiem jēdzieniem definīciju?

Tumsa – tas ir, kad nav gaismas (attīstības, informētības, zināšanu, zema apziņa).

Ļaunums – viena, bet galīgi ne vienīgā tumsas izpausme.

Ļaunums – tā ir iznīcināšana. Tā ir pretruna mieram un harmonijai, tas ir individuālisms (man! lai kam tas kaitētu). Tie ir gan kari, gan politiskās intrigas, gan labu attiecību starp cilvēkiem un valstīm apzināta graušana. Tās ir manipulācijas un krāpšana, tā ir vardarbība un cīņa. Labā aprīšana ar vardarbību (ļaunumu) – tas tad arī ir karš, krāpšana, nodevība u.c.

Bet ja jūs vardarbībai atbildēsiet ar vardarbību, ļaunumam – ar ļaunumu, tas no tā tikai attīstīties, jo, kam ir pielikti pūliņi, tas tad arī attīstās.

Gaisma aprij tumsu. Izvest visas insinuācijas, visas manipulācijas, vienošanos un nodevību gaismā, tas ir, atklāt slepeno gaismai, un tumsa izklīdīs, tāpēc ka neviens ar vēsu prātu domājošs cilvēks neatbalstīs nodevējus un tirānus.

Ne visas iznīcināšanas ir ļaunums. Kā mēs zinām, Šiva ir iznīcības Dievs. Bet tas nav Ļaunums.

Aiz duālās pasaules ietvariem ir vienkārši dažādas pasaules, katra pasaule ir izpausta savā veidā. Un dažas pasaules tev var izlikties kā ļaunā, bet dažas – kā labā izpausmes. Bet tas ir tikai tavs vērtējums. Tādi priekšstati katrai civilizācijai ir savi.

Šodien viens paziņa izteica viedokli, ka ļaunums un pelēkums uz planētas jau prevalē. Man tā neliekas. Ko tu vari teikt šajā sakarā?

Katrs redz no savas sfēras, vērtē nevis objektīvi, bet subjektīvi.

Vai ir vismaz kaut kādas orientieris, lai mēs spētu saprast, kas aug un kas dilst?

Pajautā Sanatam Kumaram.

Es piesaucu Sanatu Kumaru un jautāju, kāda ir gaišo un tumšo spēku attiecība uz Zemes? Es redzu planētu kopumā gaišu, jau attīrītu un mierīgu, neskatoties uz konfliktiem.

Sanats Kumara: Katrs tādā mērā apgaismo planētu, kādā gaismo pats. Kā Es redzu Zemi?

Es redzu Zemi pārejas periodā gatavu tam. Katrā laika momentā jūs esat dažādi. Kopumā planēta ir izgājusi visus pārbaudījumus, priekšā ir nedaudz stagnācijas/apstāšanās sasniegtā apgūšanai un pēc tam pacelšanās. Iespējams, to tavu paziņu mentālās būtības ir noprognozējušas augstāku lidojumu un neredz, ka sasniegtais atbilst viņu iecerei. Bet kopumā viss rit tā, kā iecerēja cilvēce kopā ar saviem vadītājiem.

Neraizējieties un atmetiet jūs paniku par katru vējiņa pūsmu! Es neredzu uz planētas lielas problēmas. Paskatieties filtru, caur kuru tavs paziņa redz planētu.

Mēs savienojam tumsu un gaismu un saprotam, ka tas ir mūsu mērķis. Kā to labāk saprast, ko tad mēs patiesībā savienojam? Ne labo un ļauno, ne atpalicību un attīstību, ne gara tumsību un izglītotību, bet ko?

Otro dimensiju (elementālo) ar trešo – (cilvēcisko)?

Dažādu blīvumu būtības/apziņas, attīstām cilvēka daudzdimensionalitāti un planētas kolektīvās intereses, dabu un civilizāciju, saprātu un intuīciju, daudzu patiesību, atnākušu uz Zemi sen un tikko kā, sapratni.

Pasaule attīstās, un tās attīstība vairs nav atkarīga no tās vai citas rases šaurajiem mērķiem. Norit globāla apvienošanās, un jūsu uzdevums – iemācīties pieņemt tos, kas nav tādi kā jūs. Tā tad arī ir Kristus Mīlestība.

Kad jūs pacelsieties virs pasaules, jūs ieraudzīsiet tās atsperes un līdz laikam apslēptos cēloņus, kuri izsauc tās vai citas kustības cilvēku pasaulē. Jūs būsiet pārsteigti par visu, kuri apdzīvo Zemi, mērķu vienotību. Jūs noticēsiet Augstākajam Nodomam un pabrīnīsieties, kā Viņš vada planētas procesus.

Katra griba tiek ņemta vērā un ielikta planetārās dzīves Radīšanas mozaīkā.

Tas tad arī ir Radīšanas Likums. Radītājs atstāj gribu katrai būtnei lemt patstāvīgi to ideju gultnē, kuras viņš ir ielicis radījumā.

Es pateicos Pasaules Dvēselei un Sanatam Kumaram par jaunajām zināšanām.

 

Pievienots 20.06.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/zakoni-kosmosa-v-planetarnom-ispolnenii

Tulkoja Jānis Oppe