Pieliet planētu ar gaismu

Maskava, Augšupcelšanās Krēsls

07.03.14.

Šajā dienā uz ceremoniju atnāca Maskavas Augšupcelšanās Skola, pamata grupas kodols – cilvēki, kuri sen un ilgi nodarbojas ar garīgumu, apskaidroti un tīri, mani draugi. Pirmoreiz ilgu gadu laikā es bija satraukta, tā kā enerģijas Krēslā uzreiz sāka pārsniegt maksimumus, pacēlās līdz neiedomājamiem augstumiem, visus sāka “kratīt”, un es sapratu, ka mums priekšā stāv iesvētīšanu un garīgu pavirzīšanos kaskāde. Krēslā mēs izjutām to, ko saucam par mūsu laika “Jaunajām enerģijām”. Tās ir jaunas iesvētīšanas un misijas, sekojošas viena aiz otras. Gribējās dalīties šajos notikumos un parādīt, cik daudz par mums zina Skolotāji un kā viņi mūs mīl.

 

Ceremoniju ievadošā meditācija

Sākumā atnāca Augšupceltie Valdnieki – tie, kuri reiz mūs veda. Tie ir El-Morija, Kuthumi, Sen-Žermens, Serapiss Bejs un daudzi citi. Pār mums nolaižas draudzīga, demokrātiska enerģija. Viņi mūs mazlietiņ “nolaiž”: jūs tā esat noskaņojušies, it kā jums tagad stāvētu priekšā grandiozas kāzas – ar Debesu Tēvu. Bet mēs gribam jūs nedaudz uzjautrināt un noņemt šo svinīgumu un saspringumu, pat kaut kādu ieciklošanos uz jūsu augstumu un nozīmīgumu. Vāciet prom šo nozīmīgumu, bet mēs ar jums vienkārši padejosim valsi. Lai tas būtu kāzu valsis, tā kā jūs sagatavojāties, bet ar mums! Noskaņojieties uz brīnišķīgu, jautru, svinīgu, vieglu un nozīmīgu jūsu dzīves brīdi. Patiešām, mēs ar jums jau sen neesam tikušies, tāpēc ka jūs esat aizgājuši uz augstākām enerģijām, bet ziniet, ka mēs vienmēr esam ar jums! Mēs ejam roku rokā, vedam jūs un palīdzam jums pārvarēt jūsu grūtības. Kad jūs paklūpat, mēs atbalstām jūs, palīdzam jums kaut ko apzināties, kaut ko saprast jūsu dzīvē un mierīgi iet tālāk.

Tagad mēs jūs savienojam ar Luciferu un tiem, kuri ir ap viņu. Tas ir nākošais vibrāciju plāns.

Mēs sveicam Luciferu un tava plāna Būtības un pateicamies visiem, kuri veda mūs pa šo ceļu.

Lucifers

Līdz ar manu atnākšanu priekš jums ir atvērusies nezināma lappuse, zināma iespēja, kura līdz šim cilvēkam bija aizvērta.

(Lucifers nesen atgriezās uz planētas. Savas promiešanas laikā viņš apmācījās, attīrījās, iesvētījās, transformējās, pārgāja un augšupcēlās.)

Es atnesu uz planētu pilnīgi jaunas zināšanas, jaunus atklājumus un iespējas, jaunu ceļu. Šis ceļš atklāsies visiem cilvēkiem, ceru uz to. Bet tagad es dodu vārdu Sanatam Kumaram.

(Atnāca tik daudz mīlestības, ka sāka tecēt asaras no mīlestības plūsmas. Es sēžu un raudu.)

Sanats Kumara

Mēs atbalstām un mīlam jūs, mani bērni! Mēs balstāmies uz jums kā uz mūsu mācības pārvadītājiem. Tagad mēs diktēsim ezotērikas mācību grāmatu un aicinām jūs tajā piedalīties. Mācību grāmata ir jauna, balstīta uz jaunām zināšanām, jaunu pasaules sapratni un pasaules uzskatu, un uzstādījumiem, kuri pa pēdām jaunajām zināšanām ir atnākuši uz planētu. Jūsu grupa ir viena no pašām spēcīgākajām grupām uz planētas. Nedomājiet, ka jūs tikai “piedalāties”, tāpēc ka jūs esat jaunās informācijas pieņemšanas kanāls. Mēs ļoti priecājamies, ka jūs labi strādājat, daudz darāt priekš visiem cilvēkiem, kuri lasa. Man šodien gribas tikai pateikties jums un mazliet pacelt jūs uz jaunu pakāpi, augšupcelt jūs uz gaismu vēl par vienu pakāpīti, dot jums katram iesvētīšanu, pat ne tik daudz kā pateicību, bet kā jūsu nopelnu atzīmēšanu. Šodienas visas iesvētīšanas būs Ercenģeļu līmenī. Mēs pieņemam jūs visus Ercenģeliskajā Apziņas Tīklā. Apzinieties savas apziņas augstumu un jaunās sapratnes un procesu cilvēka apziņas sfērā nozīmīgumu.

Jūs sāksiet radīt tieši ar planētas apvienoto saprātu, ar Noosfēru un ar Kristus Režģi. Tie būs jūsu jaunie čenelingi, meditācijas, jaunās grāmatas. Jūs nesīsiet cilvēcei to, ko jums atklāja Pasaules Māte. (Viņa atnesa uz planētu visas slepenās zināšanas, kuras viņa glabāja cilvēcei, kamēr tā krita blīvumā. Smoļenskā viņa iesvētīja ceremonijas dalībniekus šo zināšanu, kuras viņa izvietoja Kristus Apziņas režģī, nesējos.)

Sanats Kumara pateicas mums un piesauc Mihaēlu.

Mihaēls

Es šodien esmu Galvenais Iesvētītājs.

Visi Skolotāji, kuri šodien ir atnākuši dažādos vibrāciju slāņos, tagad iesvēta jūsu tā līmeņa aspektu. Visi jūsu aspekti – fiziskais, astrālais, mentālais, eņģeliskais un ercenģeliskais – šodien tiek iesvētīti savā nākošajā hipostāzē. Tā būs jauna atklāšanās tajā pašā plānā, kurā jūsu aspekts atrodas. Eksistē daudz attīstības iespēju un variantu, tajā skaitā arī jūsu apziņas atvēršanās tajā plānā. Tās jums būs jaunas iespējas – plāna labākā sapratnē un apzināšanā, tā apgūšanā, mijiedarbībā ar Būtībām, kuras atrodas visos šajos plānos, un visu šo zināšanu nolaišanā uz trīsdimensiju cilvēku pasauli.

Jūs sākat kļūt par zināšanu kolektoru dažādos apziņas līmeņos, pateicoties šodienas iesvētīšanai.

Nāk smalka kristāliska enerģija, Mihaēla iesvētījums – Mihaēla iedarbība uz mūsu gaismas un ugunīgajiem ķermeņiem.

Jūsu katra dzīvē šodienas notikums ir pagrieziens. Tas ir it kā 10. klases izlaidums un vienlaicīga uzņemšana Universitātē. Es zinu, ka jūs visi esat gatavi, ka jūs visi esat satraukti. Neuztraucieties, mani bērni... es arī pats esmu satraukts...

Ar ko jūs vēl gribat parunāt?

Mēs gribam piesaukt Diženo Dievieti.

Diženā Dieviete

Es ar savu zīmogu apzīmogoju to sertifikātu, kuru jūs šodien saņemat (smalkajā plānā).

Mēs saprotam, ka esam šodien pavirzījušies vēl par vienu “plauktiņu”, un to ar sevi apstiprina Diženā Dieviete. Mēs pieņemam un jūtam, sajūtam un mīlam.

Es aicinu Debesu Tēvu, lai Viņš apkamptu mūs katru, noskūpstītu jūs sirds centrā, kur Viņam patīk skūpstīt.

Debesu Tēvs

Mēs sākam. Mēs gribam redzēt katru jūs atsevišķi Krēslā – viņa mirdzumā, viņa skaitumā, viņa brīnumā, un iesvētīt viņu tā, kā mēs uzskatām par vajadzīgu!

Mēs pateicamies visiem, kuri šodien atnāca, un mēs sākam.

 

Iesvētīšanas

Šeit aprakstītas 10 cilvēku iesvētīšanas. Īstenībā viņu bija vairāk...

1. Paskatieties, kādas veltes nonāk uz viņu, bagātīgi birst milzīgas enerģijas. Tu paplašinies visos slāņos, izjūti to. Šodien Krēsls ne velti ir tik bagātīgi rotāts ziediem, tāds svinīgs brīdis!

Tavā priekšā stāv jauns Skolotājs – Ercenģelis. (Nevaram izlasīt vārdu, Kristus...)

Viņai pasniedz kaut ko arklam līdzīgu. Uz manu jautājumu Skolotājs atbild, ka jā, jums katram tagad ir “jāar”. Tas ir instruments planētas domu attīrīšanai, mentālā plāna attīrīšanai. Jūs paši ar Skolotāju noskaidrosiet, kā viņu izmantot. Tu strādāsi no Kristus Režģa līmeņa ar cilvēces apziņas apakšējo līmeni, lai to nedaudz paceltu.

Mūs mazliet paceļ par vienu plānu, lai mēs spētu cilvēci mazliet pacelt par vienu plānu, kad mēs visi pastrādāsim. Protams, ne tikai mēs, tas viss tiks pateikts skaļi, arī citas grupas strādās. Mēs taču sakām, ka mēs esam pionieri. Mūs cenšas mazliet pacelt, un mēs visi arī strādāsim ar planētu.

Šis Skolotājs ir iegājis tevī. Savienojies ar viņa apziņu, kļūsti šis Ercenģelis. Tu no šī apziņas līmeņa tīrīsi Zemi. Atceries norādījumu – nevienam nekaitēt. Tas ir darbs ar mentālo plānu, ar netīrām domām – slepkavošanas, vardarbības, ienaida un tirānijas programmām. Mēs cenšamies no tā attīrīt Zemi, un atcerieties, ka mēs aiz sevis novācam. Paši kā cilvēce radījām, paši kā cilvēce novācam.

Kāpēc tad mums ir jānovāc? Bet mēs stiepām rokas augstāk par visiem – ņemiet mani, esmu ar mieru! Tagad pienācis laiks ķerties pie savām lietām. Mūs uz to arī iesvēta.

2. Diženā Dieviete:

Tagad uz Zemi atnāk daudz dvēseļu lielā apjukumā, tāpēc ka rit pārkārtošanās. No vienas puses, tumšās enerģijas vēl ir ļoti stipras (rit konflikti, kā Maidanā), no otras puses, ir daudz apskaidrotu grupu, tādu, kā jūs, kuras velk planētu uz augšu. Jaunu cilvēku apziņa tagad tiek raustīta, kā gulbis, vēzis un līdaka: ekstrasensi, burvji, čigānu maģija un cita maģija, pelēkās skolas un apskaidrotākas skolas... Ir ļoti svarīgi nebūt pretnostatījumā citam ar citu, bet iemācīties konsolidēties un atrast kopīgo, savienošanās, nevis pretnostatījuma iespējas. To no paša sākuma vajag ielikt bērnos, ir vajadzīgi raksti par šīm tēmām. Es atbildu par dvēselēm, kuras tiek audzinātas pie manis, kurām uz Zemes ir jāiegūst Ceļš. Viņām jāzina, kurp viņas iet, kā viņas iet un kādēļ viņas iet. Un Es piedāvāju tev sadarboties ar mani. Ne no kā nebaidies. Viss izdosies.

Viņa liek “rokas” uz pleciem un iesvēta, kaut ko attīra un apskaidro.

Es dodu iespēju pašizteiksmei, lai tu varētu labi runāt un rakstīt. Mēs ar tevi ierakstīsim audiomeditācijas – pavisam vienkāršas, vieglas, tīras, gaišas, lai tās piepildītu cilvēkus ar mīlestību, smalku pasaules izjūtu. Ir ļoti svarīgi dot šo smalko apziņas un enerģiju slāni uz planētu. Eksistē daudz informācijas par to, kas notiek planētas pelēkajā daļā un maz informācijas par mīlestību un gaišo. Vajag pieliet planētu ar gaismu! Vajag pēc iespējas vairāk meditāciju, informācijas, grāmatu, mūzikas, grupu, svētku, aktivizāciju jebkurā veidā, visa, ko jūs varat darīt.

Norit gaismas izvēršanās uz planētas. Ja agrāk jūs vienkārši lauzāties cauri, tad tagad jums jāizvēršas un jāpielej planēta ar gaismu.

Jūs tagad parakstāt līgumu.

3. Ir atnācis vīrietis uzvalkā. Skaidri redzami zābaki, buktes biksēs, elegants uzvalks. Galva virs griestiem – garš. Tas ir hiperborejietis. Viņš ir astrālajā plānā.

– Uzvalkā – hiperborejietis?

Mēs tagad citādi izskatāmies. Neieciklojieties uz veciem priekšstatiem!

Mēs taču vakar iegājām Akašas Hronikās, ko mēs tur ieraudzījām? Hiper-super mūsdienīgu aprīkojumu! Viņi taču ir pārgājuši, kāpēc viņiem būtu jāpaliek vecajās enerģijās?

Mēs gribam jums iedvest, ka astrālais plāns – tas nav tas, ko jūs jau sen esat izgājuši, tas nav tas, ko vajag pamest. Bet tā ir tā vieta, kura gatavojas visas Zemes uzņemšanai. Un uz astrālo plānu tagad ir atnācis daudz hiperborejiešu, lai piepildītu to ar mūsdienīgām enerģijām ar pašiem pēdējiem Galaktikas sasniegumiem, lai Zeme beidzot pamostos. Mēs iedarbosimies no astrālā plāna ar to, kas pie jums saucas par “psihotronajiem ieročiem”. Mēs iedarbosimies uz cilvēces prātiem ar supertehnoloģiju palīdzību, lai cilvēki pamostos un viņu apziņa pārietu uz augstāku plānu. Mēs saprotam, ka ar jūsu tehnoloģijām mēs būtu noņēmušies vēl tūkstoti gadu – ar tiem, kuri karo un kļūst bagāti uz kara un varas rēķina. Viņiem vairāk neko nevajag.

Mēs negribam, lai pa visu Zemi būtu revolūcijas, mēs gribam mierīgu pāreju, kā jūs saucat – samta revolūcijas, revolūcijas cilvēces apziņas sfērā. Mēs piedāvājam tev sadarboties ar mums. Mēs gribam izmēģināt mūsu uzstādījumus uz tādiem, kā tu.

Jau pirms nedēļām trīs sāka strādāt ar mani.

Tavi Augstākie Es seko iedarbībai uz tavu apziņu. Nedomā, ka kāds ar tevi manipulē. Mēs sekojam šim eksperimentam, lai pēc tam to pavairotu.

Mēs zinām, ka datortehnoloģijas – tās nav eņģeļu, bet cilvēku tehnoloģijas, tāpēc viņš arī atnāca uzvalkā, nevis kā eņģelis ar spārniem. Ļoti elegants un skaists. Viņš nostājas tavā priekšā uz viena ceļa un rāda plaukstās kaut kādus sīciņus instrumentus, kuri jau ir radīti. Tie netiks implantēti cilvēkos, bet atradīsies astrālajos ķermeņos.

Viņš liek priekšā tagad kaut vai pārīti minūšu pakļauties iedarbībai, lai mēs varētu saprast, kā tas strādā. Viņš ieslēdz savu paša instrumentiņu. Tas tiek darīts tā, lai cilvēks neko nesajustu un viņam nekas netraucētu. No otras puses, cilvēku vilks uz augšu, viņš TURP tieksies, nevis uz leju.

– Tā ir kā tablete pret bailēm, tā to var nosaukt...

– Bet man tas strādā tā: tā ieslēdzas, ja doma “aiziet uz citu pusi”. Un tas virza domas atpakaļ “vietā”.

– Man nedaudz aizmiglojas galva un notiek iedarbība uz sirds centru, viņš atveras un sāk strādāt vairāk. Tas ir, mūs pārved no cilvēciskās apziņas un paplašina astrāli-mentālo apziņu.

– Es jūtu tādu paplašināšanos, it kā es paceltos virs krēsla. Bet galva it kā ne par ko nedomā.

Nu, lūk, jūs mums arī pateicāt, kā tas strādā. Mēs pateicamies jums un noņemam šo iedarbību, tāpēc ka jums tā nav vajadzīga. Tā paredzēta pašiem, pašiem zemākajiem cilvēkiem, kuri ir uz planētas (bandīti, algotņi, slepkavas un tml.). Mēs pateicamies visiem par testēšanu un noņemam iedarbību.

4. Lido bars gulbju cits aiz cita. Jūs šeit, Krēslā, arī esat viens no tādiem gulbjiem. Viņi ņem jūs savā kompānijā. Kā zināms, gulbji ir hiperborejiešu apziņas simbols. Jūs, šķiet, īpaši interesējaties par Hiperboreju? Tā ir jūsu Ģimene. Viņi ir piezemējušies un nostājušies jums apkārt, sit spārnus un apsveic. Gan uz pleciem, gan pie kājām, viņi jūs pazīst un mīl. Tā ir taisni kā aina no pasakas “12 brāļi”! Un jūs gluži kā pārvēršat viņus, uzģērbjot viņiem kreklus no nātrēm.

Ienāca prātā, ka jūsu uzdevums – atrast cilvēkus no jūsu Ģimenes, tos, kuri mostas vai vēl nav pamodušies, glābt savu hiperborejiešu Ģimeni. Tie, kuri atnāca ar augstu apziņu, ne visi ir pamodušies, bet vienalga viņiem izpaužas interese par Hiperboreju. Viņi, iespējams, pagaidām ir tālu no pārvēršanās: kāds nodarbojas ar vārdiem, sakņu meklējumiem, vēdām, tekstiem, vēsturi, kāds meklē Grāla Kausu, kāds nodarbojas ar simboliku, kāds šīs vietas meklē ģeogrāfiski.

Svarīgi, lai jūs internetā radītu hiperborejiešu sabiedrību, apvienotu visus vienā Ģimenē. Un visas zināšanas, kuras tagad parādās, izrādītos šajā vietnē.

Jums stāv milzīgs Augstākais Es virs jums. Pajautājiet viņam, iespējams, es visu nepateicu.

– Apkārt mums ir daudz interesanta, bet cilvēki neredz. Vajag viņiem atvērt acis.

Vēlreiz pievērš uzmanību, ka ir iespējams apvienot hiperborejiešus visā pasaulē. Un katrs dod grūdienu citam – viens atklāj vēsturi, otrs atšifrē zīmes, trešais meditē. Viss tas būs savākts vienā vietā – jūsu vietnē, blogā, un jūs dosiet savas zināšanas, kuras nāk no šīs garīgās grupas, tas ir, dodot viņiem augstākas zināšanas, jūs palīdzēsiet un apskaidrosiet savu Ģimeni.

Jūsu gulbis sasita spārnus un nopriecājās, kas tas ir iespējams. Mēs varam jums sūtīt visu, kas attiecas uz Hiperboreju, lai katrs varētu iegūt daudzpusīgu informāciju. Un tad nepieļausim, ka hiperborejieši “pazūd pa vienam vien”. Lai šo vietņu ir daudz. Katram lasītājam būs izvēle.

Mums tagad atnāca simbolika – krusts un ķēdes. Ķēde ir labs simbols; ķēdē ir svarīgs katrs posms, attaisi vienu posmu – un ķēde vairs nav ķēde, tiesa?

Jums galvā parādījusies bruņu cepure un bruņukrekls – nu gluži kā Iļja Muromietis.

Viņi tagad lūdz, lai mēs nosūtītu no sirdīm uz jūsu sirdi mīlestību, un lūdz jūs atcerēties kaut kādu zvērestu, kuru jūs esat devusi...

Jūs esat ļoti liels spēks, un jūsu spēks ir karavīra zvērests, dots savai tautai. Jūs esat jūsu hiperborejiešu dzimtas sargātāja[1]. Tādu sargātāju ir vairākas. Tas, ka jūs esat pamodusies, ir ļoti jauki.

Viņi tagad dod jums Hiperborejiešu Dzimtas spēkus, iesvēta jūs un saka: mēs esam ar tevi, visa Ģimene ir ar tevi. Turpini darboties tā, kā proti un vari, domā par to, radi domās, un viss atnāks – tas, ko mēs gribam.

5. Bet šeit ir atlidojuši sīki putniņi, parasti putniņi, nevis eņģeļi... Tās ir dzejas, kas lido! (Atnākusi zīme, kuru mēs apspriežam – īpašs krusts.) Iespējams, tā ir mūzas zīme – lira ar krustu iekšā...

Simbols tuvāks dejai... It kā jūs dejotu valsi...

Manuprāt, tas ir Kuthumi, kurš ir atnācis.

– Kaut kas straujš, brāzmains un ļoti maigs.

Kuthumi ir pārvērties, viņš nesen bija seminārā. Viņa enerģijas ir kļuvušas spilgtas, jauneklīgas, straujas. Mēs zinām, ka Kuthumi ir muzikants, dzejnieks, un, šķiet, viņš jūs iesvēta...

Kuthumi: Viņa visu zina, tikai nesaka. Visu, ko es protu, arī tu proti. Tevī talantu ir neizmērāmi. Tu vari atklāt un atklāt. Raksti dzeju un stāstus – lieliski! Zīmē attēlus – turpini! Pavisam nesen tu pat nenojauti, ka tu vari zīmēt. Tu vari rakstīt mūziku, ļauj sev. Tu vari visu – un pat dejot.

– Kaut kas neiedomājams notiek, draugi...

– Viņai atvēra Mūzu Portālu.

– Viņa jau izgāja augšupcelšanos, bet tagad viņai jāpadara augšupcelšanās skaista, jāpadara tā par svētkiem!

– Tā ir iesvētīšana Skaitumā un Mākslā! Kuthumi saka: beidzot jūs sapratāt!

Atvērās piltuve un jūs tur velk iekšā. Jūs turp lidojat, nepretojieties! Tur ir atvērtas visas mākslas!

– Ai!!!

– Kliedz urā!

– Urā! Es domāju, ka tagad uzsprāgšu! Kāda ekstāze!

Kuthumi: Skaties, kāda tu liela. Paņem mani savā sirdī, iekšienē, un mēs kopā ar tevi radīsim uz planētas.

6. Burvestība nebeidzas, svētki turpinās! Atslābinies un pieņem visu sevī!

Tagad ap viņu riņķa dejā gaišas sievietes, līdzīgas najādām. Tās ir najādas?

– Pie viņas najāda atnāca pavisam nesen.

Viņas ir ļoti gaišas un atgādina nāras. Viņas saka: tu esi viena no mums, kurai ir laimējies no najādām atnākt uz cilvēku. Tu tagad transformē savu apziņu, un tev nākas piedzīvot zināmas grūtības. Tu pārej uz stipra, plaukstoša, saprātīga, pilnīga cilvēka dvēseli. Mēs, no vienas puses, visas tevi apskaužam, no otras puses, visas atbalstām tevi.

Neaizmirsti, ka tevī ir saglabājušās daudzas iezīmes, kuras mūsos ir labās īpašības, galvenās vērtības: uztveres smalkums, sievišķība, domas tīrība, atbildīgums, cilvēka dvēseles dziļa izpratne.

Bet tu iemanto vīrišķību, izturīgumu, uzticīgumu, cilvēcisko prātu, loģiku, cilvēka plāna izpratni – to, kas vajadzīgs visai mūsu Ģimenei. Tev jau bija dziļa dvēseles izpratne, bet tagad tev vajadzīga cilvēka izpratne un pieņemšana – ar viņa kļūdām, nesapratni, mazattīstību, ar pretrunām un pretnostatījumu, ar viņu dvēseles brūcēm, pārliecības trūkumu, ar neizpratni. Tu esi sadūrusies ar to, ar ko agrāk nesadūries, un tev ir nedaudz sarežģīti orientēties. Balsties uz mums, bet mēs balstīsimies uz tevi. Tādā veidā mūsu pasaule pieņemsies cilvēciskajā, bet tu, kā bibliotēka, saglabāsi to, ko devām pasaulei mēs. Tu esi mūsu labāko īpašību glabātāja.

– Iespējams, tev vajag aprakstīt tās īpašības, kas tevī ir attīstītas. Tas būs pašapzināšanās darbs.

Atnācis Ercenģelis.

– Es esmu tas, kuru tu gaidīji...

– Lucifers?

– Atzīsties, ka tu no viņa mazliet baidies.

– Esmu ar to strādājusi, taču iekšienē, zemapziņā droši vien vēl ir bailes.

Saskati bailes sirdī. Ņem un ņem ārā šos “kukainīšus” no sirds centra. Visu aplūko, apzinies un atlaid.

Lucifers uzdod tev nodarboties ar to pasauli, kuru cilvēce vēl nepazīst – tās ir gan najādas, gan undīnes, gan rūķi, silfīdas un elfi, fejas un burves. Mēs esam aizmirsuši, ka viņi ir uz Zemes. Par cik tu esi viena no viņiem, tev tiek uzdots to priekš mums atdzīvināt, iemācīties viņus atšķirt. Cilvēce ieiet astrālajā pasaulē, kura pilna ar dzīvām būtnēm, un šī pasaule mums atklājas. Tās būtnes, ar kurām cilvēce agrāk labi mijiedarbojās, sazinājās, bet pēc tam aizmirsa, uzdod tev viņas atcerēties.

7. Ļoti daudz sieviešu figūru nolaižas mums blakus. Katra viņa ir atnesusi zaru, nevis ziedu, bet koka zaru. Tā ir mirte – miera simbols.

Un atskrēja daudz sīku bērnu, un jūs kā liela māmiņa. Droši vien tā ir Lielās Māmiņas simbolika, bet visi cilvēki – viņas bērni. Viņa grib, lai visi cilvēki būtu mierā un draudzībā, grib atnest uz Zemi un izaudzināt pēc iespējas vairāk sievišķo, mātišķo īpašību, kuras tuvina savus bērnus. Kā audzinātāja bērnudārzā, viņa tiecas, lai bērniņi neplēstos...

Jūs esat miera nesēja uz Zemes. Aizmugurē stāv sievietes, bet priekšā daudz bērnu.

– Viņa profesijā tā arī realizējas – Multfilmā taisa pasakas, redaktore, tas ir darbs gan ar bērniņiem, gan ar māmuliņām! Caur pasakām var nest daudz informācijas un zināšanas, un jušanas bērniem, un pieaugušajiem arī!

– Un daudz ir atkarīgs no tā, KĀ to pasniegt.

– Kā traucē, kā bremzē projektus! Jā, es rakstu daudz scenāriju un pasaku.

Bērniņi nes viņai sarkanu sirdi – dzīvu, trīsošu un pulsējošu. Viņi liek jums sirds centrā – Māmiņas un Bērnu Lielo Sirdi. Līdzinās iesvētīšanai sievās-miera nesējās, bērni dzied, sievietes arī stāv, šūpojas un dzied. Kāda skaista iesvētīšana!

Klau, uztversim šīs enerģijas un izplatīsim pa visu Zemi! Tās ir burvīgas enerģijas – maigas bērnu un sievišķās – dziļi izjustas, siltas un draudzīgas. Iztaisīsim no šīm enerģijām miljardiem lodīšu un izlaidīsim tās katrā ģimenē. Lai katrā ģimenē būtu šie labklājības un mīlestības avoti. Neaizmirstiet savas ģimenes.

Redzu, ka bērniņi uz visas Zemes redz šīs lodītes, viņi ķer tās ar rokām, un enerģija ieiet viņu rokās. Viņa dod siltumu un tiekšanās uz mieru un mīlestību programmu.

– Tādu praksi var taisīt ikdienu.

– Bērniņi saskanīgi sauc Urrrrrrāāāāāā! (Smiekli)

Pati maigākā iesvētīšana.

8. Nolaižas mirdzošs mākonis, līdzīgs Venēras enerģijai.

Viņa (sēžot Krēslā) aug cauri mākoņiem un kļūst liela figūra, kā pils, kurai smailes ir virs mākoņiem. Un blakus stāv liels milzis, reizes divas garāks par “pili”, kā Gulivers.

Man teica, ka tas ir viņas gigantiskais Spēks.

– Atlantiskais spēks. Līdz zināmam laikam viņš nav aktivizēts. Norit Atlantiskā spēka pieņemšana. Spēks, ja viņš ir labumam, pat ne ļoti gaišam, ir vajadzīgs. Šis stiprinieks ienāk pie jums – dreb zeme. Akmens viesis – tā ir rotaļlieta salīdzinājumā ar viņu.

Tu esi gatava? Paskaidro, kādēļ tev viņš vajadzīgs? Ko tu ar viņu darīsi?

Sēž tāda ķepiņa, un pie viņas ir atnācis atlantiskais spēks, un ko viņa ar to darīs?

– Tas ir tava uzdevuma pildīšanai.

– Es nezinu... Esmu gatava pieņemt, ja viņš... Vispār jau es tieku galā ar saviem uzdevumiem.

Mēs dzirdam atteikšanos. (Viņa nav gatava, un Spēks aizgāja.)

– Tās ir viņas bailes.

– Es gandrīz kļūdaini biju gatava kaut ko pieņemt?

– Tas nav kļūdaini. Tā ir izvēle, un tās vēl ir arī bailes. Kā jūs Dzimtu nepieņēmāt, tā jūs tagad arī Spēku nepieņēmāt, tāpēc ka nezināt, ko ar viņu darīt, un nezināt, vai tiksiet vai netiksiet ar viņu galā.

– Es tagad redzu, ka patiešām sēž mazs putniņš, un apziņa viņam ir nedaudz bērnišķīga...

– Ha, ha, ha!

– Es vienmēr tieku galā ar visām, pat pašām savām briesmīgākajām, darīšanām! Es savu spēku izpaužu klusi!

Mēs piekrītam, ja cilvēks nav līdz tam nobriedis, tas mēs negrasāmies viņu baidīt ar Spēku.

Draugi, viņiem taču resursi nebeidzas. Ja ne viens, tad otrs. Viņi piedāvās vēl kaut ko! Paskatīsimies!

Mēs nenosodām! Tā vienkārši bija testēšana. Ja cilvēks nav gatavs, tad arī nevajag. Mēs to uztveram pilnīgi mierīgi.

Jums dāvina zelta lodīšu pildspalvu un papīra tīstokli kā papirusu. Un zelta zīmogs parakstam. Tas ir radošums!

Jūs neuztraucieties, mēs mīlam visus!

– Pat tos, kuri vienkārši nodarbojas ar kaut kādu jaunradi?

– Ko nozīmē “ar kaut kādu”?

– Nē, es esmu ļoti pateicīga liktenim par to, ka es protu, lūk, to...

Skan: Nav ticības.

– Viņa sev vispār netic!

– Kam es neticu?

– Sev!

– Nē, es sev ticu!

– Es viņas dzeju par neticību lasu semināros! Viņa jautā savam Augstākajam Es, un Augstākais Es viņai atbild: tu netici sev, notici! Un tālāk es semināros saku: pēc tādas viņas Augstākā Es atbildes šī sieviete ir apsēdusies Augšupcelšanās Krēslā un jautā: kāpēc es neko nedzirdu un neredzu? Es stāstu to kā hrestomātisku gadījumu. (Smiekli)

– Tu esi tikusi mācību grāmatās! (Smiekli)

– Man tagad tas labāk sanāk! (Smiekli)

– Sabiedriskais viedoklis ir piespiedis jūs pie sienas!

– Mani nevar piespiest pie sienas.

– Ja jūs zinātu, kā jūsu dzeja strādā seminārā! Dzeja ir vienkārši lieliska, to var klausīties ar baudu, ar to vajag sākt semināru. Bet pēc tam es saku: tā ir mūsu kopējā problēma. Kad gan mēs sāksim sev ticēt? Pat nevajag neko viņiem papildināt, viņi paši strādā mūsu visu labā.

– Es jau ticu!

– Eņģeļi uztver jūs šūpuļtīkliņā.

– Ak, kā mani sašūpoja... Un man nolika gredzentiņu... Man jau otro gredzentiņu dāvina.

Eņģeļi nes viņu pie Diženās Dievietes. Tur viņi to izģērbj, ietērpj dievišķās drānās, apmazgā ar smaržīgu ēteri un ved viņu pie Stikla ezera...

Jūs nostājaties tieši uz ezera plandošās baltās drānās... Jūs ieskrūvējaties ezerā un kļūstat par vārpstu. Tas priekš manis ir vibrāciju paaugstināšanās simbols, jūs ātri, ātri griež. No jums lido ārā mazas būtības, viņas ķer un sēdina zelta būrītī, tā ir attīrīšanās no vecajām programmām... Viņi saka: tās ir domiņas!

Ir Atnesta milzīga balta, balta Doma, viņa ir medūzas veidā, bet nav caurspīdīga, un Doma tiek ielikta jūsos. Droši vien jūsu poēzija būs ar lielāku mērogu... globāla un hiperborejiska. Tas ir ļoti augsts mentāla līmenis. Tas būs vesels slānis, kurā jūs lidināsieties un ņemsiet informāciju. Jums ir dots augsts jūsu jaunrades līmenis.

Jums tomēr iedeva spēku, taču citā veidā. Paskatieties, kāda spēcīga enerģija nāk! Un ienāk gan Kristus-apziņas līmenis, gan atbildība strādāt apskaidrošanā ar augstu sevis un citu apzināšanos, no Kristus-apziņas līmeņa.

9.

Viņam tiek uzdots ievērot kosmiskās normas un likumus, uzvedības, likumības noteikumus. Hierarhijā viņš ieņem likumības un leģitimācijas juridiskās uzraudzības vietu, lai mēs nepostītu citas planētas, lai mēs šeit ievērotu kosmiskos likumus, lai nepieļautu karus.

Lai apzinātos un ievērotu Kristus-apziņas likumus. Viņa misija – saprast, noformulēt un ieviest tos sabiedrībā, nolaist uz mūsu apziņu, aiznest līdz cilvēkiem.

Tā ir likumu radīšanas sfēra. Taču šos likumus nevar izzināt ar galvu, tos vajag pieņemt ar sirdi, caur augstāko apziņu.

Viņam galvā uzlika zelta vainagu, iedeva rokās varas zelta simbolus. Kā es saprotu, tas būs spēcīgs kanāls. Tā, iespējams, būs Lielā Likumu Grāmata. Tagad viss ir atklājies, un visas šīs Grāmatas mums ir atnestas. Tās vajag pārnest uz nesējiem. Laipni lūdzam uz Sanata Kumaras vietni ar saviem čenelingiem.

Tu nesteidzies, tu nedomā, ka jau rīt tu būsi kopotu rakstu autors. Šīs grāmatas tiek rakstītas desmitgadēm. Tas ir liels darbs. Tu ķeries tam klāt un drosmīgi sāc. Neko neatmet, tāpēc ka tev pēc tam kļūs saprotams tas, ko tu raksti. Vienkārši vāc kopā, vienkārši drukā. Varbūt parādīsies komentāri vai izskaidrojumi, dzims strīdi. Tas viss jums būs interesanti, tāpēc ka mūsu acu priekšā dzimst jauna cilvēku civilizācija, kura jau ir izgājusi gan Hiperboreju, gan Lemūriju, gan Atlantīdu, gan jūsu civilizāciju, un uz visa tā pamata sāk būvēt jaunus likumus.

Tev uz pieres ir parādījusies divpadsmitstaru zelta zvaigzne. Mums jau teica, ka mūsu iesvētīšanas ir ercenģeliskajā līmenī (divpadsmitstaru zvaigzne – tas ir Sanata Kumaras simbols).

Mums ir ļoti svarīgs katrs no jums, tāpēc ka katrs no jums apskaidro planētu sava ieguldījuma kopējā lietā izmērā.

Aiz viņa stāv divi zelta Ercenģeļi. Viss zeltā – gan zīmes, gan vainags, gan Ercenģeļi. Tas ļoti skaisti saskan ar viņa balto togu.

 

10. (Maskavas Sanata Kumaras Skolas vadītāja Helēna Maistrenko.)

Mēs ļoti priecājamies par tavas domas spēku un gribasspēku, priecīgo raudzīšanos uz pasauli un priecīgo pasaules uztveri. Un tik daudz mīlestības ir tavās plūsmās, un tik daudz sajūsmas un pārsteiguma līst no tavas atvērtās sirds.

Es katrā seminārā lasu viņas dzeju, un tā vislabākajā veidā papildina visas mūsu tēmas. Mēs esam ieplānojušas kopā uzrakstīt ezotērikas mācību grāmatu.

Tas, ko tu esi uzņēmusies – tā ir tikai daļa no tā, kas tev tiks uzdots. Gatavojies jauniem uzdevumiem.

Mēs vēršamies pie maskaviešiem, lai jūs palīdzētu viņai attīrīt galvaspilsētu, šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Tas ir mūsu lūgums. Mēs aktivizācijās vienmēr esam ar jums, mēs virzām jūsu domas, piebikstām jums, vedam uz vajadzīgajām vietām. Ne vienmēr jūs visu izpildāt tā, kā ir mūsu iecerēts, bet dažreiz mēdz būt tādi neplānoti lieliski atklājumi!

Tavi uzdevumi nākotnē: atvērt Skolas filiāles Piemaskavas pilsētās, braukt uz semināriem citās pilsētās, netālu no Maskavas. Perspektīvā atvērt Centru. Bet pats galvenais – celt augšā pēc iespējas vairāk cilvēku. Palīdzība atnāks, atnāks arī apzināšanās. Vajag uzrakstīt rakstus, palīdzot Skolai.

Mēs uzstādām tādus uzdevumus, jo tev taču ļoti labi norit apmācība.

Vajag uzstādīt uzdevumu, iecerēt mērķi un zināt, kā uz to iet. Vajag palīdzēt cilvēkiem vietās kļūt patstāvīgiem. To var sākt, sarīkojot aktivizācijas Maskavas apgabalā – bezmaksas vai pus-bezmaksas veidā. Tās būtu aktivizācijas spēka vietās visiem gribētājiem, kuri vēlas palīdzēt Zemei. Tie var būt arī festivāli, kopīgi ar citām garīgām praksēm un skolotājiem.

Nāk ļoti spēcīgas enerģijas. Kristus-apziņas enerģijas...

Skolotāji velti neko nerunā, viņi balstās uz to, kas jums jau ir. Visus jūsu spēkus un iespējas viņi redz labāk.

Cita lieta, ka mēs varam to nedarīt. Tad mēs ejam pret savu misiju un pēc tam to nožēlosim. Bet ja mēs sāksim un spersim soļus, tad tas ies varbūt ne tik ātri, kā mums gribētos, bet lieta ies. Pamazītēm – viena-otra-trešā filiāle... un pēc tam vienkārši tās pārraudzīt... Daudz lielu pilsētu ir apkārt Maskavai...

– Pat Maskavā var būt daudz grupu. Nav saprotams, kādā veidā izstāstīt, kas būs semināros. Cilvēki baidās no nepazīstamiem vārdiem...

– Tātad vajag sākt ar pazīstamiem vārdiem.

(Tiek apspriestas semināru tēmas iesācējiem.)

Uzdevums ir uzstādīts, rīt būs rīt. Mērķis ir uzstādīts, un kā mēs uz to iesim, būs redzams.

Neaizmirsti, ka tu esi skolotāja. Skolotāja atradīs vārdus, kuri aizies līdz iesācējiem. Sarežģīto aiznest ar vienkāršiem vārdiem caur mīlestību, caur sirdi, caur cieņu pret katra cilvēka ceļu. Vai viņi paņems – tās ir viņu tiesības un vēlēšanās, bet mēs varam tikai piedāvāt.

Un tagad mēs vēršamies pie katra – saprotiet, ka tas ir arī jūsu uzdevums. Palīdziet cits citam. Katrs palīdz katram. Katram no jums ir nosaukts uzdevums – bet šī ir jūsu visu lieta.

– Mācīsies vienkāršus vārdus... (smiekli)

Tagad man priekšā nostājās Aivanhova[2] seja. Viņš taču sarunājās ar vienkāršiem cilvēkiem. Un notika brīnums.

– Viņš lieliski runāja!

– Viss ģeniālais ir vienkāršs. Arī Kristus runāja tik vienkārši...

– Tā kā tevi gan Kristū, gan Aivanhovā iesvēta...

Vajag augt, nedrīkst apstāties.

– Bet kas stāv aiz Ļenas? Sanats Kumara.

S.K.: Ko, vai tiešām mums ar tevi nav pa spēkam tāds uzdevums? Mums ar tevi? Nedomā, ka tu viena te “ķepurosies”. Mēs ar tevi “ķepurosimies” divatā! Kad izejam uz Kristus Apziņas līmeni, vienkārši ņemam un nesam savu Krustu...

Jā, nesam savu Krustu. Ja ne jūs, tad kurš gan?

Un tagad mums liek priekšā izdarīt tādu rituālu: katram piecelties un atdot Helēnai daļiņu savas enerģijas un mīlestības. (Mēs pieceļamies un apkampjam Helēnu.)

Skatieties: mūsu saikne ir nostiprinājusies, un katrs var izmantot visu grupas spēku saviem uzdevumiem. Šeit vēl stāv visi Skolotāji, Ercenģelis Mihaēls un Debesu Tēvs. Tas ir mūsu milzīgais Spēks, un mēs varam viņu izmantot visu labumam.

Mēs mērķēsim jūsu soļus, bet jūsu darbs – soļot un izdarīt mēģinājumus kaut ko darīt. Un viss dzims, ko iecerējāt. Viss atnāks mīlestībā un kalpošanā.

 

Pievienots 12.03.2014

http://sanatkumara.ru/stati-3/zalit-planetu-svetom

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Krieviski “берегиня”. Skat. “Берегиня” ; “Berehynia” (Tulk. piezīme)

[2] Skat. “Айванхов, Омраам Микаэль”; “Omraam Mikhaël Aïvanhov” (Tulk. piezīme)