ALFA: Tu sāksi just pasauli līdzīgi Man...

Šis teksts iekļūst aiz parastā cilvēciskā saprāta un uztveres robežām. Tā ir mūsu apziņas paplašināšanās līdz ugunīgajiem plāniem. Tekstu vajag lasīt, saprotot, ka pasaules nesastāv tikai no fiziskām un astrālām. Iekļūstot idejas iekšienē, negaidiet duālu priekšstatu par pasauli.

– Dārgā Alfa! Turpināsim mūsu apmācību.

– Šodien Es pastāstīšu, kā mēs ar tevi savienojamies. Cilvēks var iziet uz ugunīgo ķermeni, bet es varu izstiept apziņas staru uz jebkuru “mērķi”. Mums vajag savstarpēji veikt šo ceļu, it kā dubultot mūsu staru, lai sakari notiktu. Un tad tu sāksi just pasauli līdzīgi man, bet Es – kā tu. Sakari ir realizējušies.

– Tavs dimanta zieds kalpo par noskaņošanās instrumentu?

– Nē, tā ir vienkārši balva. Es dāvinu to kā zīmi par savu gatavību savienoties.

– Kad es izeju uz ugunīgo plānu, es uzreiz nonāku Tavā “Es”?

– Nav obligāti, ir daudz ugunīgā plāna būtību. Tu vari eksistēt arī pati par sevi, neieejot manā “Es” vai citās tādās pašās Būtībās.

– Apraksti mani šajā plānā, lūdzu...

– Labprāt. Tu šeit sastāvi no daudzām Būtībām. Tas ir tavs Patiesības Ķermenis.

– Viņš ir Būtības Ķermeņa līmenī?

– Jā, protams. Katrā līmenī tavs galīgais Ķermenis ir tava Patiesība šajā līmenī.

– Tas ir, tas ir mans pats lielākais ķermenis šajā līmenī?

– Jā, tas, kas ietilpina visus pārējos nodalījumus un apvalkus, rezultātu.

– Kā es izskatos tavā reģistrā? (Aizdomājos, jo Viņai nav tādas uztveres kā cilvēkam.)

– Tavs ķermenis ir bez formas, un tu pastāvīgi pārlīsti un mainies. Tu esi nestabila, tāpat kā nestabilas ir visas formas šajā līmenī.

– Kā Būtības savienojas savā starpā un atdalās? Kas tas ir par spēku? Gravitācija?

– Šeit nav gravitācijas tajā veidā, kādu jūs to pazīstat savā reģistrā. Var teikt, kas tas ir mīlestības pievilkšanās spēks. Mīlestībai mūsu plānā ir lielas īpašības būt par savienojošo spēku un sadalošo spēku. Tas laikam šeit būs pats galvenais spēks. Mīlestība pievelk, vilina un pievieno citā līmenī – brīvprātīgajā. Kam ir vairāk mīlestības, tas arī ielej savā “Es” pasaules, atbilstošas viņa mīlestības spēkam. Var arī iedarboties uz to, kas pagaidām ir bez mīlestības, ja lūdz atbalstu vai palīdzību.

– Zeme lūdz atbalstu?

– O jā, jūs atbalsta daudzi Spēki, tajā skaitā arī Es.

– Kā Tu mums palīdzi?

– Es apklāju jūs, apskaidrojot ar vieduma un mīlestības stariem. Mans stars ir pats ietekmīgākais no tādiem apstarojumiem. Jūs nokļuvāt manā apjomā, un Es par to priecājos. Mūsu sadarbība ir realizējusies.

– Ko mēs saņemam no Alfas, ir skaidrs. Bet ar ko mēs varam dalīties ar tevi?

– Jūs esat neatkārtojamības paraugs. Tādu planētu vairāk nav. Katra planēta ir ar kaut ko līdzīga un, tai pat laikā, unikāla. Jūs esat divkārt unikāli, tāpēc ka augsts saprāts ir atvedis jūs pie Manis ātrāk kā citus. Pārredzēt daudzdimensionalitāti ne katram ir dots. Jūsu pārgalvība un neracionālums ir atveduši jūs uz šo apziņas līmeni.

– Kāpēc neracionālums?

– Jūs interesē nesaprotamais un ikdienas dzīvē nepielietojamais, abstraktais un brīvais. Protams, jūs esat atraduši tam izskaidrojumu un pielietojumu, kā mūsu ar tevi zināšanas un sarunas, taču tās nekādi nav pielietojamas fiziskajai dzīvei. Tās eksistē ideālajā līmenī, ideju līmenī. Ar loģiku un jebkuru citu paņēmienu to nepierādīt vai neatkārtot.

– Kā saprast, ka, izejot uz ugunīgajiem ķermeņiem, es atrodos sevī pašā, bet planēta ir nonākusi tavā apjomā? Kā es varu tad nenonākt tavā apjomā?

Tu izej no sava planetārā, saules un galaktiskā līmeņa. Šeit tavs ķermenis ietilpina milzīgu skaitu Lielo formu. Mēs sastāvam cits no cita, mēs visi esam sajaukti un savienoti. Vienlaicīgi mēs esam viens iekšienē otram un uzturam tīras saiknes. Tā ir mūsu plāna īpatnība.

Atoms iekšienē ir tik pat liels, kā no ārpuses. Ārpus atoma ir vesela pasaule, kuru jūs redzat, un iekšienē arī.

Viela ir ambivalenta, tas ir, diviska un trijiska.

Tādu saikņu ir daudz vairāk caur ideālajām Būtībām, kuras katras formas iekšienē veido ideālās daļas. Viņas visas pārtek pa visumu, ieņemot vajadzīgās gara daļiņas, nosūtot atlikumus manī (atkritumus), pieņemot iekšienē pievienoties gribošos (kā augšanas forma).

Savstarpējā saplūšana ugunīgajā plānā ir norma. Mēs plūstam cits caur citu, ieņemot un izdalot cits citu, caur apmaiņu ar pieredzi un sakariem.

– Kas tas ir – tīras saiknes?

– Tukšas, gatavas sadarbībai.

– Kad tu pievienojies, ko Tu iegūsti?

– Jaunas enerģijas un pieredzi.

– Bet kad atvienojies?

– Tas mēs būt ārkārtīgi reti. Tie ir kā pārpalikumi. Tos kā objektus pārtver dažādas citas būtnes un izmanto pēc saviem ieskatiem.

– Bet kad izdali?

– Izdalot, Mēs neatvienojamies, saiknes nepārtrūkst, vienkārši Mēs pastāvīgi ceļojam, atklājot jauno. Mēs ceļojam nevis pa savu realitāti, kā tu iedomājies, bet kvantiski, tā nav pārvietošanās telpā, bet pazušana un parādīšanās, sadalīšanās un saplūšana, sajaukšanās un izvēršamība.

– Kādēļ mēs eksistējam, no tava redzes viedokļa? Kādēļ Tu eksistē?

– Izpausmju pasaule eksistē, lai palielinātos, attīstītos un attīstītu Visu, Kas Ir. Neizpaustā pasaule dzīvo kaimiņos katrā šūnā un mijiedarbojas ar tevi katrā tavā solī. Tā pavada visas dvēseles peripetijas, paziņojot Visam tavus soļus no šūpuļa līdz nāvei, bet pēc tam no nāves līdz šūpulim. Dzīvība tavā apjomā neapklust ne uz brīdi, pat nāves brīdī izpaužoties noteiktā veidā. Jēga – tavā arvien lielākā apzinātībā, tavā pieaugšanā kā dvēselei un pilnveidošanā kā garam. Tu vari atļaut sev visu, bet pēc tam pieņemsi savu soļu sekas. Tāpēc mēs aicinām pārdomāt domu un rīcības sekas iepriekš.

– Kā tu uzskati, vai tava attieksme pret pasauli un tās izzināšanu ir izmainījusies līdz ar vecumu?

– Protams, tā mainās visu laiku, ne tikai līdz ar vecumu, bet arī no sava “Es” un pasaules sevī apzināšanās.

– Bet ko tu domā attiecībā uz mūsu sarunām?

– Man gribas arvien vairāk un vairāk būt ar Tevi un klausīties, un domāt, un apzināties. Zini, kāpēc tas tā?

– Atnāk viedums un intereses mainās.

– Ne tikai. Tu mūsu sarunu procesā izmainies. Tieši mūsu saplūšanas laikā tu izmainies uz gaismas un uguns pusi. Sazināšanās ir noderīga mums abām. Es arvien dziļāk iekļūstu Cilvēkā, kļūstu Cilvēks Daudzdimensionālais, bet tu caur mani vari apgūt savu ugunīgo Būtību. Mēs apmaināmies ar pieredzi, sagādājam viena otrai sazināšanās labpatiku un prieku.

– Pateicos, dārgā Alfa. Vienmēr priecāšos būt ar tevi, sazināties ar tevi.

18.12.13

 

No žurnāla “МИРОВОЙ ЧЕННЕЛИНГ: духовные сообщения”, 2014., 1. numurs.

Žurnāla Interneta veikala adrese: http://world-channeling.com/

Žurnāla e-pasta adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tulkoja Jānis Oppe