Ņina Oševa - Gribu dalīties pieredzē

16 06 08 02

Zinu, ka situācijas, kurās nav pieņemšanas, cieņas, pateicības un mīlestības, rodas visās malās pāros, ģimenēs, kolektīvos. Es saprotu – jo ātrāk mēs – cilvēce iziesim pieņemšanas, savienojamības mācības, jo maigāk notiks planētas uzkāpšanas jaunā dimensijā process.

Ne pirmo gadu es vadu personības attīstības grupas, bet tādu mācību, kā šo, vēl nebijusi izgājusi – nosodījumu par to, ka daru to labuma dēļ, bet Dievam, cilvēkiem, saka, jākalpo nesavtīgi, par velti.

Manā sapratnē šajā manas apziņas attīstības etapā cilvēka galvenā misija – tā ir kalpošana cilvēkiem, kuri ir Dieva daļiņas. Un to dara katrs cilvēks jau šeit un tagad, ar to velti, kuru viņam devis Dievs. Mēs visi kalpojam cits citam, sniedzam pakalpojumus, piedaloties kaut kā radīšanā, izmantojot to velti, ar kuru mūs apbalvojis Dievs. Tā tad arī ir kalpošana Dievam, nevis kaut kādu upuru nešana, nevis kāda – tā neredzamā – pielūgšana. Un ar pakalpojumiem mēs visi apmaināmies.

Kādam Dievs ir devis velti šūt skaistu apģērbu, un viņš ar šo velti kalpo cilvēkiem. Un mēs ar jums, pērkot apģērbu, maksājam ne tikai par audumu, bet arī par to velti, kuru skroderis ir ielicis, taisot no audekla apģērbu. Kāds mīl gatavot un strādā kafejnīcā, sniedzot cilvēkiem pakalpojumu, lai viņi netērētu savu laiku ēdiena gatavošanai, un mēs maksājam ne tikai par produkta vērtību, bet arī par viņa darbu, kurš ir saekonomējis mums laiku citām mūs vajadzībām. Kādiem patīk uzņemt filmas, un mēs viņiem maksājam par to, ka viņi ir dalījušies ar mums savā kaut kādas tēmas redzējumā.

Taču prasīt apmaksu par pakalpojumiem, kuri sniegti garīgās attīstības ietvaros, kad cilvēks dalās zināšanās, savā pieredzē, lai palīdzētu cilvēkiem nekāpt uz tiem grābekļiem, uz kuriem jau kāds ir uzkāpis, saekonomētu laiku viņiem vajadzīgās pieredzes iegūšanā, lai atrisinātu savus uzdevumus, tiek uzskatīts par mantkārību. Dzīve ne reizi vien mums katram dod iespēju pārliecināties par to, ka pastāvīga virzīšanās uz mērķi, bez audzinātāja, bez tā, kas šo ceļu jau ir nogājis, vadības noved pie tā, ka sava mērķa sasniegšanas termiņš būtiski pieaug.

Mūsu mācība brieda pakāpeniski, ilgi, bija smaga gan man, gan dažiem grupas dalībniekiem. Es sapratu, ka radušās domstarpības var novest pie tā, ka grupas, radītas noteikta uzdevuma izpildīšanai, veselums tiks traucēts. Apzinos, ka ir liela nepieciešamība ne tikai pašai pabeigt tādas mācības iziešanu tās apgūšanas rezultātā, bet arī palīdzēt ar savu pieredzi grupas dalībniekiem. Veiktā darba rezultātā dzima kurss, kurš saucas „Garīgums un nauda”. Taču kāds uzskatīja, ka šis jautājums viņam jau ir skaidrs, un viņam pietiek zināšanu par šo tēmu. Tā vai citādi, bet domstarpības noveda pie tā, ka izpratnes trūkums sāka ietekmēt grupas darbu. Es pateicos Dievam, ka man ir kanāls saziņai ar Viņu, jo nav iespējams pārvērtēt Viņa palīdzību tādu mācību iziešanā.

 

Mana pieredze šīs situācijas dziedināšanā

16.05.21. 07:56. Sveicināts, mans Augstākais Es. Pieņem no manis mīlestības un pateicības enerģiju. Sen neesmu sazinājusies ar Tevi un tāpēc jūtu, ka dvēsele sāk skumt. Piedod man un palīdzi tikt skaidrībā, kāpēc, neskatoties uz tām pūlēm, kuras es pielieku savā pašattīstībā, es nevaru iziet no grūtsirdības stāvokļa? Prieka mirkļi mēdz būt. Īpaši mijiedarbības seansu ar Augstām Būtībām laikā. Taču biežāk man ir apjukuma sajūta. Ko es varu saprast, pieņemt, lai izietu no šī stāvokļa? Man vajadzīga manai sapratnei pieejama atbilde.

AEs: Tu taču jau izzināji, ka viss ir atkarīgs no tavām domām. Tad uzņemies kontroli pār viņām un ikdienas pārveido to, kas tev nepatīk. Jums ir aizspriedums, ka nauda ir ļaunums. Un tu mēģini no tā aiziet, bet tevi atkal atgriež pie šīs domas. Izdari izvēli, kas tev ir naudas enerģija, un pārstāj reaģēt uz tiem, kam ir cita izpratne šajā jautājumā, kā uz tiem, kas ir pret tevi.

Jums visiem ir visdažādākie priekšstati daudzos jautājumos, bet tas taču nedod jums iespēju pārtaisīt citam citu tā, lai būtu pilnīga sakrišana.

Atšķirības ir un būs. Tās tādēļ arī ir nepieciešamas, lai būtu izpausta Dieva katras izpausmes individualitāte caur jums. Atstājot citiem tiesības būt tādiem, kādi viņi ir, dod sev tiesības būt tādai, kāda tu sev patīc.

Nav iemesla atstāt šo jautājumu neatrisinātu tālāk. Tu taču redzi, kā tas tevi notur. Lai kā tu nemēģinātu kādu pārliecināt par kaut ko, tas neiznāks, kamēr cilvēks pats savā laikā nesaņems to mācību, kura ir viņam Dieva sagatavota.

Atdziesti savās ciešanās un sāc savu dienu tādu, kādu tu to gribi nodzīvot: ciešot vai līksmojot?

– Līksmojot!

Un ko tu savas līksmības labā šodien izdarīji? Pat savu mīļoto mūziku neieslēdzi.

Tava iekšējā stāvokļa atspulgs vienmēr paudīs to, kas ir tevī. Tad, lūk, apzinies to un likvidē sevī skumju cēloņus. Kādas domas dod to rezultātu, kāds tev nepatīk?

– Doma par to, ka mani nepieņem kolektīvā.

Lūk, tad arī maini viņu uz to, kuras rezultāts iepriecinās tevi un kolektīvu.

– Man ir pilnīga savstarpējā saprašanās ar kolektīvu. Tā?

Tā, ja tas tevi iepriecinās.

– Pateicos Tev, mans Augstākais Es, pateicos. 08:12.

Darba procesā ar šo tēmu dzima jauna doma.

Es dzīvoju saskaņā, mīlestībā un pārpilnībā (formēju to, tas man vairāk patīk, tas ir tuvāk manai Dvēselei).

16.05.21. 08:40.

Ņina: Mana Dvēsele, parunā ar mani. Kādi uzdevumi pašlaik tev stāv priekšā, un ko es varu izdarīt, lai šī iemiesojuma mērķis tiktu izpildīts?

Dvēsele: Apziņas paplašināšanās – lūk, mērķis, kurš ir nozīmīgs katram pašlaik uz Zemes dzīvojošajam.

Ņina: Ko tas nozīmē konkrēti man?

Dvēsele: Izzinot pasaules-ēkas uzbūvi, pielietojot zināšanas, aiziet no jebkuriem ierobežojumiem, kuri traucē izpaust sevī Diev-cilvēka īpašības. Tiem, kuriem nav tādas sapratnes, nākas izmantot rekomendācijas, kāda dotas, kaut kad, kaut kāda laikā. Tādēļ arī Radītājs lūdz patstāvīgi iziet uz sarunu ar Viņu, lai būtu iespēja katru vest uz to mērķi, kuru viņš uzņēmās, pieņemot lēmumu piedalīties šajā eksperimentā.

Ņina: Vai tad Tēvam vajag, lai visi dzīvo ierobežojumos?

Dvēsele: Cilvēkam ar paplašinātu apziņu darbam ir jābūt nevis sodam, bet priekam. Jo Radītājs taču strādā pastāvīgi. Vai tad viņam pastāvīgi ir jācieš? Ar tādu šauru pasaules sapratni, ka visiem nepieciešams darīt vienu un to pašu, jūs neattīstīsiet sevī spēju būt līdzradītājiem. Atklājot savu potenciālu, cilvēkam ir jājūt savs virziens, savs ceļš, un nekādi nav jāvirza uz savu taku tie, kam ir cits uzdevums. Kādēļ jūs cenšaties kādu pārtaisīt? Ieklausieties sevī, darbojieties, un pie jums atnāks tie, kas sevī dzird to pašu, ko jūs. Tie tad arī ir domubiedri. Un savienošanās ar viņiem katra potenciālu būtiski palielinās. Bet, kad notiek citam cita pārtaisīšanas vai kāda ietekmēšanas process, tad nav virzības, nav prieka, un rezultāts ir mīņāšanās uz vietas.

Plaši atveriet savas sirdis, izdzirdiet sevi un darbojieties saskaņā ar savu iekšējo Es.

Ņina: Pateicos. 08:49

Es sastādīju plānu darbam ar domas spēku, pielietojot zināšanas par saskaņas, mīlestības un pārpilnības realitātes formēšanu, un uzdevu jautājumu Debesu Tēvam.

16.05.21. 09:07.

Debesu Tēvs, pieņem no manis šo situācijas dziedināšanas plānu un izanalizē, cik lielā mērā esmu to radījusi saskaņā ar Taviem Kanoniem, saskaņā ar Taviem plāniem attiecībā uz manām zemes mācībām?

D.T.: Mieru pasaulei! Lūk, ko Es izdzirdēju šajos vārdos. Lai nabadzības robeža atkāpjas no visiem, kas ķersies pie šī realitātes parauga radīšanas. Lai katrs, kura apziņa pieņem šo realitātes variantu, izvēlas sev pārpilnības mēru, neradot turklāt Dvēseles un Gara pagrimumu.

Pēc jūsu realitātes līmeņa standartiem ir ķermeņa vajadzības, un tās prasa zināmus izdevumus. Radiet visu, pēc kā ir vajadzība, un Es atbalstīšu jūs, lai jūs neciestu trūkumu. Turklāt esiet gatavi ne tikai rakstīt plānus, bet arī meklēt savu pūļu pielikšanas veidus pārpilnības radīšanā.

Ņina: Pateicos. 09:11.

Vairākas dienas strādāju pēc šī plāna, pielietojos zināšanas par vajadzīgās realitātes radīšanu ar domas spēku. Atkal pieprasījums Tēvam.

16.05.24. 08:07. Tēvs Absolūt, iemāci, ieskaidro! Ko mēs darām ne tā? Kāpēc grupā ir tādas domstarpības, un to jau jūt visi, nevis tikai es.

Es aizgāju atvaļinājumā, redzot, ka daži grupas dalībnieki ir noguruši no tās pavadības, kura notika no Tevis caur mani. Cerēju, ka kāds no oponentiem uzņemsies atbildību par grupas vadīšanu kopumā, kaut gan grupas vairākums izteica savu nepieciešamību pēc tā, ar ko es varu dalīties ar viņiem. Neizpaudās.

Pašlaik domstarpības grupā arvien pieaug. Lūdzu: iemāci, ieskaidro mums. Vērs mūsu darbības uz to, lai viss notiekošais būtu vērsts, lai nostiprinātu kolektīvu, kurā Tu esi ielicis tik daudz Tavu zināšanu, spēku, cerību. Kas mums traucē arī turpmāk strādāt saskanīgi, kā sākām? Jo, kā es tagad redzu, radot grupu, taču bija vairāk saskaņas, nekā tagad. Kas to ir izraisījis? Kā novērst? Jeb grupa ir izpildījusi savu uzdevumu, un mēs visi esam gatavi patstāvīgai attīstībai? Pagriez mani uz pareizo ceļu šajā jautājumā, palīdzi ieraudzīt manu un grupas virzības ceļu.

Tēvs Absolūts:

Uzstādīto jautājumu uzskaitījums ir absolūti precīzs.

Jums pašlaik ir sarežģīts periods, ko izraisījis tas, ka zināšanu daudzums ir pieaudzis, bet, ko ar to darīt, jūs neesat izlēmuši. Jebkuras zināšanas Es dodu, lai pārbaudītu tās darbībā, iegūtu pieredzi un nodotu to citiem. Bet, lūk, šeit jums ir āķīgs uzdevums.

Visas rekomendācijas savu grupu radīšanā, Manis caur tevi nodotas, nav izdzirdētas. “Vārās” katls, pārslogots ar informāciju, lien ārā lepnības uzzibsnījumi (nenorādi, es pats varu). Taču nav darbības pieredzes (vadīt grupas, nodot zināšanas), un no šejienes nodod tiem, kas jau ir, tas ir, cits citam.

Bet kur ir attīstība? Attīstība ir tad, kad impulss iziet aiz apļa ietvariem. Bet jums notiek atkal staigāšana pa to pašu apli, tas ir, to, kas tika dots caur tevi, tagad saņem citi, bet nes atkal uz šejieni, tas ir, uz grupas iekšieni, nevis uz āru. Lūk, arī šūpo jūs no spriedzes, kura var novest arī pie plaisām, kas tad arī ir redzams jau ar neapbruņotu aci.

Sapulcējieties garīgā padomē un izlemiet, kādi uzdevumi jums pašlaik ir pieņemami. Jo, kad atveras kanāls, tad Šeit taču ir Spēki, gatavi pielikt Sevi caur jums blīvajā plānā ar prieku. Bet jums, tur atrodoties, ir jāattiecina “gribu” un “varu”, neaizmirstot, ka jūs tiecas uz Diev-cilvēka stāvokli, un potenciāla pieaudzēšana – tas ir normāli. Taču tai ir jābūt plūstošai, pakāpeniskai, tādai, lai būtu gan jums, gan citiem par prieku, kā piemērs attīstībai tādā veidā, kādu izgājāt jūs, ja dvēsele vēl nav atgādinājusi par savu ceļu.

Bieži tā arī mēdz būt: kad apziņa guļ, cilvēkam ir grūti izdzirdēt dvēseli un uzzināt savus uzdevumus, taču viņu modina tas, kurš ir pamodies un iet savu ceļu, un sauc: nāc man līdzi, paskaties, kas tas ir par ceļu. Un, lūk, kurš iet aiz zemes skolotāja, noteiktā etapā atceras savu ceļu un izlemj, cik lielā mērā jūsu ceļi ir savienojami. Kāds turpina ceļu pie Manis kopā, kāds, sataustījis savu taku, atiet un, ja ir gatavs, iet pa to pats un citus aiz sevis ved, bet, ja nav gatavs patstāvīgai augšupkāpšanai, saņem citu skolotāju. Ne visi ir gatavi būt skolotāji. Taču šeit starp jums ir sapulcēti tie, kuri uzņēmās tādus uzdevumus, un tagad tad arī ir moments noteikt, ko katrs spēj. Gatavs – darbojies, neesi gatavs – ej blakus vai atrodi jaunu skolotāju. Vajadzīga disciplīna.

Pašlaik katram no jums ir atklāti sakari ar Garīgajiem Skolotājiem. Bet, ka uz Zemes ir tas, kurš var palīdzēt, pielietojot zināšanas, nav par traucēkli, bet tikai palīdz dziļāk iedziļināties notiekošā procesā, un iegūt to pieredzi, kura palīdzēs patstāvīgā ceļā. Svarīgi ir izvēlēties momentu, kad apzinies gatavību patstāvīgai darbībai.

Viss tas tad arī ir attīstības, savas pilnveidošanās skola.

Jūsu attiecību krīzes būtība ir, ka jūs esat pārstājuši spraust kopīgus mērķus. Savi mērķi nesakrīt ar grupas mērķiem. Tas ir tas, kam nepieciešams pievērst uzmanību, un ir pienācis laiks katram sevi tā izjust, lai izdarītu izvēli darboties, darboties, nevis domāt, ka darbojos, jūsu izvēlētajā virzienā.

Ņina: pateicos 08:37.

Es turpinu strādā pēc sastādītā plāna.

16.05.25. 08:02.

Ņina: Mūsu Tēvs, Debesu Tēvs, pieņem no manis mīlestības un pateicības enerģijas un paud savu viedumu. Lūdzu, palīdzi mums nostāties uz mūsu uzdevumu, kurus mēs uzņēmāmies uz šo iemiesojumu, pildīšanas ceļa. Palīdzi apzināties, cik lielā mērā mēs tos pildām un kur mēs esam pieļāvuši novirzīšanos no tā kursa, kurā Tava vešana palīdzēja mums pildīt pieņemtos uzdevumus? Iemāci, kur mēs pieļāvām novirzīšanos no mūsu izvēlētā dvēseļu attīstības ceļa?

Debesu Tēvs: Tajā, kas pašlaik starp jums notiek, ir sacensība. Tā neizpaužas tieši, bet kā fakts tā ir klātesoša. Jūs sacenšaties par to, lai parādītu, kurš no jums ir attīstītāks, turklāt pilnīgi aizmirstot, ka attīstīts cilvēks nekad tam nepievērsīs citu uzmanību. Viņš darbojas, vēloties palīdzēt citiem, apzinoties, ka viņš un citi cilvēki ir Veselā daļas, un nevar daļa no veselā būt harmonijā, ja citas daļas ir ārpus tās.

Kad jūs no šī redzes viedokļa sāksiet raudzīties uz grupu, tad arī sāks izpausties harmonija katrā, arī kopumā grupā. Rādot cits citam, cik kurš par kuru ir “attīstītāks”, jūs nokausējat sevi ar to, ka tērējat enerģiju, dotu grupas attīstībai. Jo attīstītāks ir cilvēks savā apziņā, jo vairāk viņš saprot nepieciešamību palīdzēt tajā citiem, palīdz izvēlēties savas attīstības ceļu, parādot vienoto ceļu, kur kustība norit ar piedošanas, pieņemšanas, pateicības, nevis pretenziju citam pret citu, enerģijām.

Uzskatot visu, kas bija agrāk, kā pieredzi, nepieciešamu, lai nonāktu šajā punktā, kurā jūs pašlaik atrodaties, jums būs vieglāk izpaust pateicības enerģiju par to, ka tik ilgi cietāt kļūmes cits no cita, kamēr neapzinājāties nepieciešamību transformēt negatīvu sevī.

Ar ko šī mācība ir slikta? Ar to, ka spriedze iet pāri malām? Ja jūs tik spētu atcerēties to, kas ar jums ir bijis agrāk, jūs pasmaidītu par to, kas notiek pašlaik. Ieņemot šo mācību sevī tikai kā pieredzi augšupkāpšanai garā, jums nepieciešams sevi pārbaudīt uz apziņas patiesumu, uz gatavību pieņemt visu un visus ar pateicību! Visu un Visus!!!

Bez tādas apzināšanās mācības atkārtosies un virzība uz laiku apstāsies.

Man prieks, ka jūs šeit kopā risināt šo jautājumu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs. Nepieciešams atvērt to, kas jums ir paslēpts aiz kulisēm, un Es to izdarīšu.

Es jums parādīšu, cik jūs esat zemi un augsti, cik jūs esat labi un ļauni, cik jūs esat dāsni un mantkārīgi. Un tikai, ja jūs spēsiet to sevī ieraudzīt, atzīt un izteikt nodomu uzskatīt šo mācību par izietu, jūsos šīs enerģijas transformēsies tajās, uz kurām jūs gribat būvēt savu mijiedarbību. Saprotot visu situācijas sarežģītību, Es saku: viss ir labums!

Lūdzu jūs, kā skolā pirmajā klasē, tieši tagad atrast trīs iemeslus uzskatīt šo situāciju par labumu. Atrodiet, nosakiet, kādu labumu katrs sev ir paņēmis no šīs mācības, un tad jums būs daudz vieglāk nepadoties tādai pagājušo kļūdu ietekmei, plānojot un radot šo dzīvi.

Svētu jūs, manas dārgās pionieres, darbam un Veselā labumam. Nesiet savu pieredzi telpā, kura ir ap jums, nesiet cilvēkiem, nekaunoties stāstīt, kādās situācijās jūs esat bijuši un kā jūs no tām iznācāt. Jo tas taču ir vajadzīgs visiem.

“Kur šodien ir harmonija? – jautājiet sev to katru dienu, – manī ir? ģimenē ir? valstī ir? uz planētas ir?” Un, ja izjutāt, kādā līmenī tās nav, pajautājiet sev: “Bet ko es esmu darījusi, lai tā tur būtu?” Un dariet, dariet.

Debesu Tēvs, Dievs, Radītājs, Tēvs Absolūts visiem Maniem bērniem, nevis tikai jums.

Ņina: pateicos, pateicos. 08:24.

Es aicinu uz tikšanos visaktīvākos manas mācības dalībniekus un lūdzu, aizejot no apvainojumu, pretenziju izteikšanas, uzlūkot mums visiem radīto situāciju kā Dieva mācību, radītu katrai no mums.

Lūdzu izpildīt Tēva rekomendācijas nožēlošanā, plusu atrašanā šajā mācībā, lai situāciju izdziedinātu kopā, nevis pa vienam, jo tad taču efekts daudzkārt pastiprinās.

Šim nolūkam es izmantoju nožēlošanas lūgšanu, Vasenkovas Margaritas Anatoļjevnas radītu, kuru viņa pielietoja darbā ar sevi, lai izdziedinātu attiecības ar cilvēkiem.

Milzīga pateicība viņai par to, ka dalās zināšanās, pa kripatiņai izvēloties no milzīgā informācijas daudzuma, kurš tiek dots cilvēkam no augšas, dalās tajā, kas nepieciešams cilvēkiem, uzsākušiem augšupkāpšanas apziņā ceļu. Pati viņa ir apzinājusies, sapratusi, ka mūsu tikšanās ir noteiktas no augšas, un pildīt uzdevumus, paņemtus uz šo iemiesojumu, cilvēkiem traucē iepriekšējo dzīvju pieredze. Atrodot savu kalpošanu, viņa, tāpat kā mēs visi, iegūst savu iemiesojuma uzdevumu risināšanas pieredzi un arī dalās tajā vietnes Родонай (Rodonai[1]) lapās un personīgajā sarakstē.

Lūk, šī lūgšana.

 

NOŽĒLOŠANAS un PIEDOŠANAS LŪGŠANA

par karmas pienākumiem, konstatētiem pašreizējā iemiesojuma apstākļos

MŪSU TĒVS! DEBESU TĒVS!

MĒS (nožēlojošo vārdi), APZINĀJĀMIES, KA IR KARMAS PIENĀKUMI, saistīti ar pagājušo dzīvju notikumiem un konstatēti pašreizējā iemiesojuma notikumos.

Būdami sasaistīti vairākos pagājušos iemiesojumos, MĒS NESPĒJĀM SASNIEGT HARMONISKAS ATTIECĪBAS, pārkāpjot Mūžības Likumus, tajā skaitā Harmonijas, Enerģiju Balansa, Enerģētiskās apmaiņas un citus Likumus, kā rezultātā ienesām zemfrekvences enerģijas ne tikai savā TELPĀ, bet arī savas DZIMTAS un citu, ar mums mijiedarbībā esošu, DZIMTU TELPĀ, un tālāk nesām PĀRESTĪBAS JŪTAS (“asins pārestību nesām tālāk savās dzimtās”), līdz pat iemiesojumam Šeit un Tagad uz Planētas Zeme Blīvajā Plānā, atnesot sev līdzi mūsu izpausmes Blīvajā Plānā neharmoniskas enerģijas.

PIEŅĒMĀM BRĪVU UN BRĪVPRĀTĪGU LĒMUMU PAR KOPĪGU NOŽĒLOŠANU ar mērķi pilnīgi dzēst karmas pienākumus citam pret citu un Debesu Tēvu VIENOTĀS DZIMTAS LABUMAM.

Balstoties uz pieņemto BRĪVPRĀTĪGO GRIBAS IZPAUSMI, MĒS PIEŅEMAM LĒMUMU:

1. Par harmonisku attiecību uzturēšanu citam ar citu turpmāk.

2. Ievērojos harmoniskas attiecības, mēs realizējam mijiedarbību grupā (kolektīvā, ģimenē) kā pēc PERSONĪGĀS PAŠA PILNVEIDOŠANĀS nosacījumiem, tā arī sniedzot IESPĒJAMO PALĪDZĪBU CITS CITAM, ja ir LŪGUMS PĒC TĀDAS PALĪDZĪBAS (saskaņā ar Dievišķo izskaidrojumu 16.05.25.)

3. Ievērojot harmoniskas attiecības, mēs realizējam mijiedarbību projektā “Adaptācija” saskaņā ar Dievišķo Norādījumu un šo Bausli – jūs visi esat vienlīdzīgi Dieva priekšā, un nav starp jums pirmo un pēdējo – pēc iespējas piedaloties apzināšanās līmenī: iespējamā labuma atnešana Visu Augstākajam Labumam.

4. Pieņemot šo lēmumu, MĒS APZINĀTI, BALSTOTIES UZ BRĪVU GRIBAS IZPAUSMI, ATZĪSTAM, ka visi līgumi, vienošanās, kontrakti un citas pienākumu formas citam pret citu tiek uzskatītas par anulētām (ja tās ir). Mums nav pretenziju citam pret citu. Izsakām SAVU PATIESU NOŽĒLU CITS CITAM. Un, ja nepieciešama kāda noformēšana, tajā skaitā saskaņā ar piemērojamiem likumiem, mēs HARMONISKI pabeigsim NOFORMĒŠANU vai pieņemsim saskaņotus jaunu vienošanos nosacījumus.

5. Pieņemtos pienākumus Debesu Tēva priekšā pēc šīs vienošanās atzīšanas katra risina personīgi, atkarībā no apzināšanās, ka tādi PIENĀKUMI ir, saskaņā ar savu Garīgās Augšupkāpšanas ceļu un brīvprātīgu piedalīšanos KOLEKTĪVAJĀ PROVIDENCĒ pēc saskaņotiem un apzinātiem nosacījumiem, īstenojot apzinīgu kalpošanu DEBESU TĒVAM un VIENOTĀS DZIMTAS LABUMAM, VISU AUGSTĀKAJAM LABUMAM.

6. Mēs BRĪVPRĀTĪGI pieņemam Debesu Tēva NORĀDĪJUMU par šīs Nožēlošanas un Margaritas un Ņinas Nožēlošanas, kā ar NOŽĒLOŠANAS par DZIMTU, nolasīšanu laika sprīdī, kuru noteicis Debesu Tēvs.

MŪSU TĒVS! DEBESU TĒVS!

Lūdzam piedot grēkus un kļūdas, kuras pieļāvām, izejot savas mācības kopā, un lūdzam Tavu Dievišķo Svētību negatīvu, zemfrekvences enerģiju transformēšanai, kuras mēs radījām pagājušos un pašreizējā iemiesojumā, lai atraisītu karmas mezglus mūsu starpā Vispārējam labumam.

Mēs (nožēlojošo vārdi), APZINOTIES NODARĪTO UN KARMAS PIENĀKUMU ESAMĪBU, saistītu kā ar pagājušo dzīvju notikumiem, tā arī ar notikumiem, izpaustiem pašreizējā dzīvē, lūdzam nodot mūsu PATIESU NOŽĒLU, NOŽĒLOŠANU VISIEM, KAM ATNESĀM SĀPES, CIEŠANAS, NEPIEŅEMŠANU jebkurā izpausmes formā.

MŪSU TĒVS! DEBESU TĒVS!

Mums ne pret vienu nav PRETENZIJU, ir KARMAS PIEREDZES APZINĀŠANĀS, ka, tikai izejot kļūdu un zaudējumu ceļu, var izdarīt pienācīgu IZVĒLI starp LABO un ĻAUNO, iepazīstot DIEVIŠĶO SKOLU un VIEDUMU.

MĒS (nožēlojošo vārdi), APZINĀJUŠIES KARMAS PIENĀKUMU ESAMĪBU, kuri saistīti ar pagājušo dzīvju notikumiem un konstatēti pašreizējās izpaušanās notikumos:

VĒRŠAM SAVU MĪLESTĪBAS ENERĢIJU turpmākai laimīgai dzīvei HARMONIJĀ, TAISNPRĀTĪGUMĀ un TAISNĪGUMĀ, MĪLESTĪBĀ un LABKLĀJĪBĀ, VISAI MŪSU DZIMTAI un visiem, kuri cietuši no mūsu nodarījumiem.

 

MŪSU TĒVS! DEBESU TĒVS! PIEŅEM MŪSU NOŽĒLOŠANU

Mūsu Tēvs! Debesu Tēvs!

– Pateicamies Tev par mūsu vadīšanu paša pilnveidošanās ceļā.

– Pateicamies Tev par zināšanām, kuras dod mums iespēju uztvert visu notiekošo kā labumu.

– Pateicamies Tev par veselību, kuru Tu dāsni dāvā mums.

– Pateicamies Tev par siržu piepildīšanu ar mīlestību citam pret citu, pret mūsu Vienoto Dzimtu, pret visiem senčiem, kuri pagājušos iemiesojumos un tagad pavada mūs mūsu mācību apjēgšanā.

– Pateicamies Tev par to, ka palīdzi mums ieraudzīt cilvēkos daļu Tevis, palīdzi mīlēt un patiekties viņiem.

– Pateicamies.

Pirms lūgt cilvēkus uz tādu nopietnu sarunu, es, lasot N. N. Koteļņikovas grāmatu (grāmata “Санат Кумара. Рождение новой Земли[2]” (“Sanats Kumara. Jaunās Zemes dzimšana”) nonāku pie lappuses, kur viņa nodaļā “Nožēlošana uz Gaismas un Tumsas robežas” dalās zināšanās, pieredzē par to, kā aizvākt cēloņus, mūs ietekmējošus, nākošus no pagātnes.

Es šīs mācības dalībniekiem lieku priekšā iziet vēl arī tādu nožēlošanu, jo citu veidu nožēlošanas pieredzi mēs jau pazīstam. Mani izdzirdēja, un priekšlikums bija pieņemt vienbalsīgi.

(Šo nodaļu no N.N. Koteļņikovas grāmatas es jums pārdrukāju pilnībā, jo tādas nožēlošanas veikšana stāv priekšā visiem, bet grāmatas, iespējams, blakus nebūs.)

 

Sanats Kumara. Jaunās Zemes dzimšana. (N.N. Koteļņikova.)

Nodaļa “Nožēlošana uz Gaismas un Tumsas robežas”

Pirms matrica... kļūs par dvēseli, to papildina ar stingri noteikta daudzuma īpašībām: 1% pozitīvas enerģijas, 1% negatīvas enerģijas un 1% neitrālas enerģijas.

Dvēseles pozitīvās un negatīvās enerģijas rada pretstatus, kuri pastāvīgi cīnās viens ar otru, un to mehānismu, kurš pretnostatījumā rada mūžīgo kustību uz pilnveidošanos.

Л.А.Секлитова, Л.Л.Стрельникова. “Матрица – основа души[3]” (L.A. Seklitova, L.L. Streļņikova. “Matrica – dvēseles pamats”).

 

Mēs visi pazīstam nožēlošanas spēku. Es to veicu ar katru grupu Skolā, un ne reizi vien esmu darījusi pati. Tomēr tas, kas transformējās pēc tās nožēlošanas, kura man bija šajās dienās, pēc spēka pārspēja visas pārējās. Tikai tagad mēs sākam apzināti saprast, ka mēs visi atrodamies uz Gaismas un Tumsas robežas un ka mums ir kā gaiši, tā arī tumši aspekti. “Tu nepasaki neko jaunu, tas ir rakstīts burtiski katrā ezotēriskā grāmatā!” – jūs teiksiet. Nav arī jaunums, ka mēs daudzu inkarnāciju laikā bijām saistīti kā ar gaišiem, tā arī ar tumšiem spēkiem. Bet pašlaik, lai harmonizētos un attīrītos nožēlošanā, mēs piesaucam tikai Gaismas Spēkus. Viņi daudz dara mūsu labā, bet ir tas darbs, kuru spēj izpildīt tikai Tumsas spēki.

Gaismas Spēki nespēj aizvākt to, ko mēs radījām ar Tumsas Spēkiem savos tumšajos periodos – cilvēku piesaistes, lāstus, maģiskus buramvārdus. Tas viss ir dzīvs mūsu hronikās un mūsu bijušo upuru hronikās. Krajons par to saka tā: jūsu solījumi Dievam – nabadzības, bezlaulības – enerģētiski vēl arvien ir aktīvi, tie darbojas un no tiem vajag atteikties. Bet vai tad mūsu līgumi ar Tumšajiem nedarbojas tāpat, kā solījumi Dievam? Noskaidrojās, ka ne tikai darbojas, bet arī neļauj citiem cilvēkiem attīstīties, aprijot viņu enerģiju pa viņiem pagājušās dzīvēs atvērtiem tumšiem kanāliem. Es zinu, ka biju mags, ka dažās dzīvēs izmantoju melno maģiju saviem mērķiem. Es pamodos agri no rīta ar skaidru sapratni, kas man ir jāizdara. Šoreiz nožēlošanai es piesaucu gan tumšos, gan gaišos spēkus. Un trīsreiz izrunāju savus lūgumus.

Piesaucu Radītāju noteikt savu Gribu un savu Plānu manī! Attīrīt mani no pagātnes un atraisīt to karmu, kura saistīta ar aizejošo pagātni.

Piesaucu palīgā Gaismas Elohim un Tumsas Elohim. Piesaucu atjaunot Radītāja Plānu manā ķermenī, Gaismas un Tumsas, Visa, Kas Ir daļu īstenā savienojuma tajā proporcijā, kura man ir harmoniska pašlaik, plānu.

Es piesaucu Tumsas Elohim paņemt uz saviem Tumsas novadiem visas tumšās piesaistes ar visiem cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām, visās dzīvēs, visos laikos, tās piesaistes, kuras uz viņiem vēl paliek manas pagātnes darbības rezultātā, ar nodomu vai neviļus pārkāpjot viņu gribu – lai piepildītos mana griba, mana griba triumfētu. Es atsakos no visām savām pretenzijām, lai uz kuru pusi tā nebūtu, no visām vēlmēm būt varenākai, augstākai, laimīgākai, viedākai, no ambīcijām, sāncensības un jebkāda spēka pielietošanas savā labā.

Es piesaucu Tumsas Elohim paņemt uz saviem novadiem tās tumšās piesaistes pie manis uz visiem cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām, visās dzīvēs visos laikos, piesaistes, kuras vēl arvien paliek uz viņiem un traucē viņiem izpildīt Radītāja Gribu – vispārēju pāriešanu uz gaišākām Zemes un cilvēces vibrācijām.

Es piesaucu Tumsas Elohim izšķīdināt tumšās piesaistes uz cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām, visās dzīvēs, visos laikos, un pieņemt šīs enerģijas savā Tumsas potenciālā.

Es lūdzu Tumsas Elohim nonullēt manas pieķeršanās tumšajiem elkiem, skolotājiem un Dieviem enerģijas visās dzīvēs visos laikos. Es tāpat lūdzu Tumsas Elohim novākt uz manis visu cilvēku, kuri veica savus tumšos rituālus ar mani visās dzīvēs visos laikos, visas tumšās piesaistes.

Pauze

Es lūdzu Gaismas Elohim paņemt uz saviem Gaismas novadiem visas piesaistes ar cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām, kuras uz viņiem vēl paliek manas pagātnes darbības rezultātā, ar nodomu vai neviļus pārkāpjot viņu gribu – lai piepildītos mana griba, mana griba triumfētu – visās dzīvēs, visos laikos.

Es lūdzu Gaismas Elohim paņemt uz saviem novadiem piesaistes pie cilvēkiem, zemēm, lietām un dzīvniekiem enerģijas, kuras radās manas mīlestības pret viņiem, manas stiprās pieķeršanās vai īpašuma dēļ, kuras vēl paliek uz viņiem manas pagātnes darbības rezultātā un traucē viņiem un man attīstīties visās dzīvēs visos laikos.

Es lūdzu Gaismas Elohim nonullēt manas pieķeršanās gaišajiem elkiem, skolotājiem un Dieviem, izņemot Radītāju-Avotu, visās dzīvēs, visos laikos. Es tāpat lūdzu Gaismas Elohim novākt uz manis visu cilvēku, kuri veica savus reliģisko rituālus, piesaistes visās dzīvēs, visos laikos.

Pauze

Es turpmāk apņemos ar visu uzmanību, akurātumu un piesardzību izmantot savu dievišķo radošo enerģiju, man Radītāja dotu, lai veiktu sevis un Zemes pārveidošanu visu cilvēku, Saules Sistēmas un Radītāja vārdā.

Es pateicos par man dāvāto dispensāciju un visu enerģiju, man doto, izmantošu tikai Gaišiem un Dievam tīkamiem mērķiem.

Tālāk var nolasīt lūgšanu ciklu enerģiju attīrīšanai un nostiprināšanai. Šo nožēlošanu var taisīt kā papildinājumu visām zināmajām nožēlošanām visās ezotērikas skolās, kuras neņem vērā Tumsas Spēku jaudu un nozīmi.

 

Mēs satikāmies 16.05.25. Es uzaicinātos iepazīstināja ar šo informāciju, un izvirzīju savu priekšlikumu par kopīgu tāda darba ar sevi veikšanu, lai iegūtu tādu uzdevumu risināšanas pieredzi.

Nevaru teikt, ka mēs uzreiz visi nonācām pie vienota viedokļa, taču mēs pieņēmām lēmumu, ka tāds darbs ir jāizpilda visiem, jo apzināmies, cik svarīgs ir tas darbs, kura dēļ Radītājs saveda mūs vienā grupā, un saprotam, ka jebkuras pretenzijas darbam tikai traucē. Bet šo pretenziju cēloņi atrodas katrā no mums.

Pildot Tēva norādījumu, es, apzinoties tāda darba ar sevi svarīgumu, vajadzīgumu, patiesi ticot, ka tas palīdzēs iziet pie harmoniskākām attiecībām, divas dienas skaitīju lūgšanas un veicu darbu pie kļūdām, tas ir, meklēju plusus šajā mācībā.

Lūk, tas, ko es sevī atradu, apzinājos, pieņēmu kā labumu.

16.05.26. Pateicos tev, Debesu Tēvs, par to, ka Tu pievērsi manu uzmanību nepieciešamībai spēt visā notiekošajā ieraudzīt tikai labumu.

1. Pateicoties šai situācijai, es apzinājos, ieraudzīju, sajutu, ka mans iekšējais stāvoklis vēl ir tālu no harmonijas, jo manī ir gan gaišais, gan tumšais, un tumšā ir vēl vairāk par to, kas nepieciešams harmonijas uzturēšanai, un tātad tas ir jāatrod un jātransformē gaismā.

2. Kādas tad īpašības ar mīnusa zīmi manī ir pārsvarā? Sāncensība, tiekšanās būt pirmajai, neaizstājamība. Mans ego ir izaudzis par lielu, lai motivētu manu attīstību uz harmoniju.

3. Neprasme pieņemt patiesību.

Es atzīstu, ka manī ir tumšas enerģijas. Es pateicos tumšajām enerģijām par to, kas tās man palīdzēja, piedaloties noteiktās situācijās, iegūt noteiktu pieredzi, apgūt noteiktu mācību.

Pateicoties tumsas enerģijām, es ieguvu pieredzi un apzinājos, ka sāncensība, kuru es pieņēmu par līdera lomu, neved pie garīgas vienotības.

Pateicoties tumsas enerģijām, es ieguvu pieredzi un apzinājos, ka, tiecoties pierādīt, ka esmu labāka, svarīgāka, vajadzīgāka, es pārkāpu pirmo bausli, Tēva dotu: jūs visi esat vienlīdzīgi Dieva priekšā, un nav starp jums pirmo un pēdējo.

Pateicoties tumsas enerģijām, es ieguvu pieredzi un apzinājos, ka nepieciešams ievērot balansu, ievērot visu enerģiju enerģētiskās apmaiņas likumu harmonijas uzturēšanai.

Es apzinājos, ka, tiecoties pāriet uz augstāku vibrēšanas frekvenci, man vajag sevī attīstīt spēju pieņemt, pateikties, mīlēt.

Pateicoties tumsas enerģijām, es apzinājos, ka man nav pilnīgas ticības Tēvam. Ja tā manī būtu bijusi, es jebkuru situāciju, jebkuru cilvēku pieņemtu ar prieku, kā labumu, dotu man, lai pilnveidotos, nemēģinot nodot cilvēkiem zināšanas un pieredzi, kuras ir, ja viņi uz to nav izteikuši savu nodomu.

Tagad, apzinoties vārdu “Lai jums notiek pēc jūsu ticības[4]” patiesumu, es šo situāciju uztveru kā lielu labumu man un visiem tās dalībniekiem. Es transformēju lepnības, sāncensības, pretenziju, pārestību enerģiju pieņemšanas, pateicības un mīlestības enerģijā. Es apzinos, ka, piedaloties tādā mācībā, es ienesu savu pieredzi Vienotajā Informācijas Laukā. Pateicos par šo mācību Tēvam un visiem tās dalībniekiem šeit blīvajā plānā. Es apzinos, ka man bija jāiziet tāda mācība, lai harmonizētu sevi un caur sevi Telpu.

Pateicos Tev, Debesu Tēvs, par iespēju iziet tādu skolu. Pateicos visiem maniem garīgajiem Skolotājiem, kuri pavada mani tādu mācību iziešanā. Pateicos visiem, kuri šeit blīvajā plānā palīdz man apjēgt Pasaules-ēkas uzbūvi un noteikumus eksistēšanai viņā.

Pēc tam, kad es atradu šīs mācības labumu, uzreiz sākās brīnumi. Tajā pašā dienā es saņēmu vēstules un zvanus ar pateicību par to, ko es dodu cilvēkiem, bija vairākas neplānotas tikšanās ar cilvēkiem, kurus nebiju redzējusi vairākus gadus, un viņi visi man pateicās, pateicās, pateicās. Arī es viņiem pateicos, pateicos, pateicos. Mana sirds piepildījās ar mīlestību pret dzīvi, pret cilvēkiem.

Šorīt agri no rīta mani pamodināja Debesu Tēva aicinājums, un es pierakstīju sekojošo.

 

16.05.27. 04:40

Ņina: Debesu Tēvs, es klausos Tevi.

Debesu Tēvs: Ieejot jaunās, no vecajām saitēm brīvās attiecībās, mani Bērni, esiet uzmanīgi, būvējot to, kas jūs pavadīs mūžīgi. Es redzu, kas kļuva par cēloni, ka jūsos atvērās jauna gaiša domu plūsma, taču arī tumsa, kura aug jūsos, novirzoties no Mūžības Kanonu sapratnes, arī ir jūsu dzemdināta.

Sevi tagad atbrīvojot, nekraujieties atkal ar to, no kā būs jāatbrīvojas. Ziniet, pats galvenais – apzināties, ka Es esmu visur, Es esmu katrā, un nav tā, kas jums ir sūtīts par lieku. Tādos momentos, kad Vēsts par Mani ienāk jūsu dzīvē, ir svarīgi dot viņai pieraksta vietu uz mūžīgiem laikiem un, nezaudējot saikni ar viņu, būt kustībā uz priekšu.

Atspoguļojot jūsu iekšējo saturu, apkārtējā telpa precīzi parādīs, cik tur ir tīrs, un jūs, būdami ar tādu pamatīgu pieredzi, pastāvīgi orientēsieties, kurp kustēties un kādā veidā.

Gods un slava tiem, kas uzņemas pūles attīrīt apziņu, savu pirmām kārtām, jo visas izmaiņas savā apkārtnē, uz kurām jūs pretendējat, sākas jūsos.

Ņina: Debesu Tēvs, es pateicos Tev par Tavu Viedumu un Pacietību, Tevis paustām, pavadot mani paša pilnveidošanās procesā. Es redzu, kā mainās mana apkārtne, pateicoties tam, ka esmu izmainījusies es.

P.S. Ja šis mans mēģinājums dalīties savā pieredzē ir nesis jums kaut kādu labumu, dodiet man ziņu pa e-pastu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Pievienots 08.06.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/chochu-podelitsya-opitom

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://rodonay.ru/ (Tulk piezīme)

[2] Skat. Книга А4. Санат Кумара. Рождение Новой Земли http://sanatkumara.ru/obyavleniya/diski-natali-kotelnikovoy (Tulk piezīme)

[3] Skat. http://www.ozon.ru/context/detail/id/19989736/ (Tulk. piezīme)

[4] Mateja evaņģēlijs 9:29 (Tulk. piezīme)