Helēna Aleksejeva - Vientulības tēma

16 03 31

Мы выбираем и часто страдаем,

Выбрать по зову души забываем,

В сердце нет мира, Голос не слышим,

Живём мы не так, как глаголем и пишем.

Ведь это так просто к Лучу прикоснуться,

И с чистым сердцем в Дом свой вернуться.

Mēs izvēlamies un bieži ciešam,

Izvēlēties pēc dvēseles aicinājuma aizmirstam,

Sirdī nav miera, Balsi nedzirdam,

Dzīvojam ne tā, kā runājam un rakstām.

Ir taču tik vienkārši Staram pieskarties,

Un ar tīru sirdi savās Mājās atgriezties.

 

Vientulība... Katrs savā veidā saprot šo stāvokli. Pēc manas sapratnes vientulība – tas nav tad, kad tu ieslīgsti garlaicībā un depresijā, bet kad paliec vienatnē ar savām domām un nedomāšanu un sāc iepazīt savu iekšējo pasauli, kura sinhroni strādā ar Dzīvo Kosmosu.

Vientulība – tā ir kā savas dzīves, tā arī citu cilvēku dzīves vērošana no malas. Vairums cilvēku baidās palikt vienatnē ar sevi, zinot, ka nāksies turklāt iziet no komforta zonas.

Es jau rakstīju, ka vientulība – tas ir, kad paliec Viens ar Mūsu Tēvu.

Un, tikai atrodoties klusas vientulības stāvoklī, tu sāc dzirdēt Viņu, Dievs iznāk ar mums uz kontaktu.

Vientulība – tas ir, kad visa daba-māte ienāk tevī ar savu elpu, un tu jūties viņas daļiņa, bet pēc tam, saplūstot ar šo nenovērtējamo dzīvības plūsmu ar katru savu šūniņu, jūti Vienotību.

Kad man iepatikās palikt vienai, mani nesatrauca, ka no manis daudzi var novērsties. Vienmēr atrodas arī tie, kuri tevi nesapratīs, nosodīs, taču ceļā ir daudz cilvēku, ar kuriem ir interesanti pavadīt kādu laiku. Taču pēc dzīvām, dvēseli ar prieku piepildošām saziņām, man atkal vajag manu pašas telpu. Un tās nav četras betona sienas, kuras uz mani spiestu.

Vientulība – tas ir smalkais ēters, ar neskaitāmu dzirksteļu daudzumu, kuras krīt uz zemi un virpuļo apkārt, gluži kā sudraboti knišļi.

Tas ir krēsls un galds, kur es sēžu miljardiem zaļu lapu un ziedu ieskauta, kuri prot radīt tādu klusumu, ka, tā apburts, arī pats nevari ievilkt elpu.

Tie ir noslēpumainie Andu kalni.

Tā ir daudzkrāsainu putnu čiepstēšana un nakts zvaigžņu mirdzums tīri melnās debesīs.

Tās ir pie sevis vilinošas priecīgas varavīksnes un pērkons, kurš rauj debesis gabalos.

Tās ir domas par to, lai uz visas zemes iestātos veselīgs un harmonisks miers un cilvēki aizmirstu, kas ir rūgtuma asaras.

Tā ir pateicība par to, ka vīrs, bērni un mazmeitiņa ir veseli un laimīgi un ka mēs visi runājam vienā valodā, saskanīgā ar laika garu.

Tā ir pateicība par katru radošu dienu uz zemes zem svelmainiem saules stariem vai zem lietusgāzes jautrajām skaņām.

Man iepatikās raksts (zemāk). Piekrītu tam, kas rakstīts, jo arī pašai patīk atrasties vientulībā.

http://dateshidze.ru/blog/pro-novoe-pokolenie-odinokikh-liudei/

 

Познав блаженство тишины,

Ту тишину ищу во всём.

Приходят и уходят сны,

Свет солнца озаряет дом,

Но тихо в нём.

Друзья в проблемах копошатся,

А я не знаю, что ответить,

Я с тишиной хочу остаться,

Она внутри весь Дом осветит

И Бога встретит.

Поговорить со мной ты хочешь?

Давай сначало помолчим.

Лишь тишины испить захочешь,

Тогда мир новый сотворим

Огнём своим.

Iepazinusi klusuma svētlaimi,

To klusumu meklēju visā.

Nāk un aiziet sapņi,

Saules gaisma apspīd māju,

Bet kluss ir tajā.

Draugi problēmās rakņājas,

Bet es nezinu, ko atbildēt,

Es ar klusumu gribu palikt,

Tas iekšā visu Māju apgaismos

Un Dievu satiks.

Gribi parunāt ar mani?

Sākumā paklusēsim.

Tikai klusumu izdzert vēlēsies,

Tad jaunu pasauli radīsim

Ar uguni savu.

 

12.09.14.

 

Prāta stāvoklis un apziņa.

 

Весь мир перед тобой в безУмном цвете,

Когда ум в состоянии безУма,

И жизни качество на этом свете

Зависит от сознания ума.

Ум постоянно что-то сильно хочет,

А человек, как курица на гриле-

В делах весь вертится и всё хлопочет,

В созданном им же, суетливом мире.

Он в попыхах подумает о Боге,

Очистит душу всуе от грехов,

А ум – опять в делах, опять в дороге,

Опять не спит до первых петухов.

Освободись от мыслей, человек!

И в этот миг весь мир свободным станет,

Мир без ума запомнится навек,

И человек БлагоДарить не перестанет!

Visa pasaule tavā priekšā bezPrāta krāsā,

Kad prāts ir bezPrāta stāvoklī,

Un dzīves kvalitāte šajā pasaulē

Ir atkarīga no prāta apziņas.

Prāts kaut ko pastāvīgi stipri grib,

Bet cilvēks kā vista uz grila –

Viss darīšanās grozās un rosās,

Viņa paša radītājā nemierīgajā pasaulē.

Viņš steigā padomās par Dievu,

Velti tīrīs dvēseli no grēkiem,

Bet prāts – atkal darīšanās, atkal ceļā,

Atkal neguļ līdz pirmajiem gaiļiem.

Atbrīvojies no domām, cilvēk!

Un šajā mirklī visa pasaule brīva kļūs,

Pasaule bez prāta paliks atmiņā uz visiem laikiem,

Un cilvēks Pateikties (БлагоДарить) nepārstās!

 

Pievienots 31.03.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/tema-odinochestva

Tulkoja Jānis Oppe