Ņina Oševa - Tēva Absolūta apsveikums

16.03.06. 22:54

Ņina: Es sveicu Tēvu Absolūtu un sūtu Tev mīlestības un pateicības enerģijas, un lūdzu Tavu svētību, Tavu apsveikumu sievietēm – Gaismas Kareivjiem, sakarā ar sieviešu svētkiem uz Zemes.

 

Tēvs Absolūts:

16 03 08

Mīļās, mīļās jūs Manas meitas!

Ar tiem uzdevumiem, kurus esat uzņēmušās, kā pamatu planētas virzīšanai uz Gaismu, jūs tiekat galā lieliski. Un Es, kā jūsu Tēvs, gribu pievērst tam jūsu uzmanību, lai jūs zinātu, ka Es redzu katru jūsu kustību, katru vārdu un katru domu.

Jūsos vēl arvien izpaužas cerība, ka spēsiet izdarīt to, kas nepieciešams, lai cilvēce pamostos.

Malači!

Malači, ka, neskatoties uz to, ka bargas informācijas līdz jums nonāk daudz, jūs tomēr stāvat ticībā un neļaujat sev atkāpties.

Pateicos, pateicos jums, mīļās meitas, mīļotās!

Jūs atcerējāties, izjutāt savu piederību Tēvam, un citādi būt nevarēja!

Tagad, laikā, kad daba mostas, un Pavasara enerģija jebkurā gadījumā nāk uz Zemi, jūs ar savu cītību ienesat jaunas enerģijas, lai planēta un cilvēce plauktu un mostos.

Dāvāju jums tik daudz Tēva mīlestības, cik jūsu sirds pašlaik spēj pieņemt. Zinu, ka, pateicoties dalībai Tēva Darbos, jūsu sirdis atveras, paplašinās un ietilpina Mīlestības enerģiju arvien vairāk un vairāk, lai atnestu to uz Zemi – arī Manu meitu.

Sūtu jums Tēva svētību un ticu, ka nebūs apstāšanos jūsu virzībā uz Olimpu.

Jūsu dzimtas pašlaik pieņem Manas enerģijas un svētību, jo tam, ar ko jūs nodarbojaties, ir milzīga ietekme uz visu.

Lai jums būtu Zemes un Debesu prieks. Jūs vēl esat tur, blīvajā plānā, un tāpēc, apsveicot jūsu tīrās Dvēseles, saku jums, ka arī jūsu ķermeņi ir brīnišķīgi un prieka enerģijas cienīgi, un dodu jums viņu bez ierobežojumiem Ticībā, ka tikai labo jūs ar viņu radīsiet kopā ar Tēvu!

Ar mīlestību pret katru no jums, Tēvs Absolūts, visu Visumu Radītājs, Augstākais Saprāts.

PS: Ņina, iepazīstini ar to visas sievietes, kuras dzīvo uz Zemes, neatkarīgi no tā, kādās grupās viņas pauž savu darbību vispārējam labumam.

 

Ņina: Pateicos, Tēvs, pateicos. Es pašlaik izjūtu svētību no tās enerģijas, kura ietverta šajos vārdos, un ticu – katra, kura lasa šīs rindas, izjutīs Tavu Mīlestību.

23:07

 

Pievienots 08.03.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/pozdravlenie-ottsa-absoliuta

Tulkoja Jānis Oppe