Helēna Ortnera - Saule un viņas loma cilvēka dzīvē

Izvilkumi no Amoras Guaņ Iņ grāmatas

“Plejāžu Dievišķās plūsmas prakses”[1]

16 02 09

Atsūtījusi Elena Ortner

2. nodaļa “Kristāliskās gaismas pilsēta”, Pamācības no Delfīna zvaigznes Tempļa Augstākās padomes*

______

*Delfīna zvaigznes Templis – tā ir mistēriju skola, paredzēta, lai dalībniekiem palīdzētu sasniegt visa ķermeņa apskaidrošanu, Kristus Apziņu un augšupcelšanos. – Red. piez.

“Pirms iemiesoties uz Zemes fiziskajos ķermeņos, mūsu dvēsele katru reizi iet cauri Saulei. Saules iekšienē mēs atstājam savas dvēseles nospiedumu ar kop-radītu* Dievišķo Plānu nākamajai dzīvei. Kad mēs veicam ceremonijas ar Zemes dienas orbītas rītausmas, pusdienas, rieta un pusnakts aspektiem, mēs izdarām izlīdzināšanos ar šiem kodiem.

Jūs varat arī skatīties uz Sauli iekurā laikā un lūgt viņai palīdzēt jums savu mērķu sasniegšanā, ieelpojot gaismu savā ķermenī un čakrās.

Kad mēs virzāmies pa dzīvi un sasniedzam savus mērķus, Saule mums atbrīvo jaunus kodus ar savu staru palīdzību, kuri aktivizē nākamos mērķus mūsu dzīvē. Šīs svētās attiecības tiek godātas vairumā vietējo kultūru visos laikos.

______

*Tas ir, radītu kopīgi. – Red. piez.

II daļa

Izlīdzināšanās ar kosmiskajiem laika cikliem

3. nodaļa

Pagātne, tagadne un nākotne kā Transcendents Tagad

Sīriusa Ercenģeļa Hermesa čenelings, 1997. gada februāris*

______

*Lasot čenelingus (šīs grāmatas nākamajās nodaļās), ieturiet pauzi pirms katra jauna vēstījuma, lai piesauktu Svēto Būtni, kura to nodod. Noskaņojiet savu uztveres spēju, un pēc tam turpiniet

...Bet tagad mēs gribam jums paskaidrot kaut ko par Sauli. Jūsu Saule ietver visu informāciju par jūsu augstāko mērķi šajā dzīvē. Tā ir nošifrēta tādā veidā, ka, kad jūs piedzimstat jebkurā dzīvē, jūsu dvēsele iet cauri Saules centram visai īpašā veidā. Jūs ne tikai atstājat uz Saules nospiedumu no tā, ko jūsu dvēsele gatavojas darīt šajā dzīvē, bet jūs atstājat arī savas dvēseles nospiedumu Dievišķajā Plānā Zemei.

Tātad, kad jūs dzimstat, jūsu struktūrā jau ir ielikti kodi, kuri aicināti noskaņot jūs uz tās realitātes kop-radīšanu, kurā jūs ieejat. Saule jūsu kodus glabā lielāka plāna ietvaros. Tātad jums nepieciešams nodibināt saikni ar Sauli. Šīs zemes [Austrālijas] pamata kultūras, maiju, citu Amerikas cilšu kultūras un visas svētās vietējās kultūras ir pazīstamas ar to, ka ir rītausmas tautas. Viņas ik dienas pulcējās un sagaidīja rītausmu, tāpēc ka šajā laikā viņas varēja izdzirdēt to, ko Saule viņām gribēja teikt kopš pagājušās dienas. Viņas sveica jaunas dienas dzimšanu, tāpēc ka katru dienu Saule atbrīvo jaunus kodus, kuriem jums nepieciešams sekot pašreizējā momentā. Mēdz būt laiki, kad jauni kodi netiek atbrīvoti, un jūs joprojām izpildāt iepriekšējos.

Tiekoties ar Sauli, jūs varat uz viņu paskatīties un palūgt atnākt pie jums un pamodināt jūsu svētās atmiņas. Jūs varat teikt Saulei: “Es zinu, ka tu glabā manas atmiņas, atslēgu manas dvēseles pamodināšanai un manu Dievišķo mērķi.” Pēc tam uzaiciniet Sauli savā ķermenī un čakrās.

Jūs esat Saules bērni, un, sveicot viņu, jūs gūstat iespēju pamodināt sevī šos kodus. No tā, ko jūs ar tiem izdarīsiet, ir atkarīgs tas, ko Saule dos jums nākamajā dienā. Tātad, ja Saule dod jums kodus, kuri mudina jūs spert soli, nesalīdzināmu ar to, ko jūs darījāt agrāk, bet jūs pretojaties un negribat šo soli spert, tad jūs vairs jaunus kodus nesaņemat, kamēr nepieciešamā darbība nebūs uzsākta.

Eksistē arī atgriezeniskā saite, kad jūsu dvēsele atgriež Saulei to, ko jūs esat gatavi saņemt. Jūs zināt, ka, kad jūs atverat savu kroņa čakru, tur atrodas prizma, kura sastāv no 108 skaldnēm? Šī prizma saucas Dieva vārdos. Šīs skaldnes tieši atbilst laiku atbrīvojošiem mehānismiem, kuri atrodas Saulē. “108 Dieva vārdi” – tas ir vēl viens izteikums, kurš saka, ka katrai apziņai piemīt 108 savas pašas Dievišķības un saiknes ar Dievišķo Avotu skaldnes.

Dažas skaldnes atbilst katram attiecību aspektam, otras ir saistītas ar kalpošanas mērķiem, trešās – ar to, kā iemācīties būt garam ķermenī, un arī daudzas citas. Šīs skaldnes pašas par sevi ir ļoti sarežģītas. Un, kad viņas jūsu kroņa čakrā attīrās, kad gaisma ieiet jūsos, katra prizmas skaldne spēj lauzt šo gaismu. Jūs sasniedzat pilnīgas apskaidrības stāvokli, kad jūsu prizmas visas 108 skaldnes ir attīrītas, lai stari varētu apgaismot katru no viņām.

Kad jūs sveicat Sauli, saules stari saistās ar šīm jūsu smadzeņu skaldnēm, kā arī ar jūsu dvēseli, lai paraudzītos, ko jūs esat attīrījuši un ko gatavi saņemt. Ticiet: skatoties uz Sauli, jūs varat atvērt vienu no šīs lielās prizmas skaldnēm, vienkārši apsveicot viņu un palūdzot pamodināt jūs – ja jūs esat gatvi.

Amoras Guaņ-Iņ grāmatas internetā:

http://lib100.com/book/channeling/affinity/html/?page=21

http://www.klex.ru/aef

http://www.koob.ru/guan_ing/

Saules Tempļi

2. nodaļa “Kristāliskās gaismas pilsēta”, Pamācības no Delfīna zvaigznes Tempļa Augstākās padomes

...Šastas kalns – tā ir viena no daudzajām svētajām vietām uz Zemes, kur atrodas Saules Templis. Citi Saules Tempļi, kurus es zinu, atrodas:

♦ Kilauea kalna austrumu piekrastē Havaju Lielajā salā;

♦ zem kalna Uluru jeb Aiers-Rok (Ayers Rock) (Austrālija);

♦ Lielajā Piramīdā Gizā (Ēģipte);

♦ Glastonberijas Torā (Glastonbury Tor) (Anglija), kur atrodas senā Avalona;

♦ Palenkē (Palenke) (Meksika);

♦ Maču Pikču (Machu Picchu) (Peru).

Šīs sešas vietas arī ir čakras, ietilpstošas Zemes trīspadsmit Čakru sistēmā, tāpat kā Šastas kalns. Saules Tempļi tradicionāli tika izmantoti kā ceremoniju noturēšanas vieta rītausmā, ekvinokciju un saulgriežu laikā, lai palīdzētu cilvēkiem noskaņoties uz Dievišķo Plānu, jo viņš saskan ar mūsu laika cikliem (atbilstošiem orbitālajiem cikliem). Citiem vārdiem, mēs izlīdzinām sevi ar savu vietu kosmosā, savas dvēseles mērķi, Zemi un visuma Dievišķo Plānu caur savu saikni ar vietējo Sauli.

 

Pievienots 09.02.2016

http://sanatkumara.ru/stati-2016/solntse-i-ego-rol-v-zhizni-cheloveka

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.koob.ru/guan_ing/affinity (Tulk. piezīme)