Ņina Oševa - Diženās Dievietes enerģijas Permā

 15 12 30

Šodien, lasot informāciju, kuru Natālija Nikolajevna Koteļņikova saņēma vebinārā ar Saules Brālību 15.12.06.. es sajutu, ka Diženā Dieviete aicina mani uz sarunu.

15.12.08. 13:15

Ņina: Dārgā Diženā Dieviete, sveicu Tevi, mīlu un pateicos par to iesvētījumu, kuru Tu devi mums – 15.12.06. vebināra dalībniekiem, piepildot mūs ar briljanta enerģijām.

Man ļoti bija vajadzīga piepildīšanās ar Prieka enerģiju, un šajā saziņas ar Tevi seansā es sajutu, ka Tu mani ar viņu piepildi. Es ar iekšējo redzi redzēju milzīgu spēcīgu, tīru, kristālskaidru gaišu šīs enerģijas plūsmu un sapratu, ka tik daudz man ir dots tādēļ, lai es ar šo plūsmu varētu dalīties. Seansa laikā es priecājos par to Prieku, kurš ir manī. Es arī tagad jūtu viņa klātbūtni, un katru dienu man kļūst vieglāk, interesantāk, un visu notiekošos es saprotu un pieņemu mazliet jaunā veidā, par ko Tev pateicos, pateicos, pateicos.

Lūdzu izskaidro, iemāci, kā es ar šo enerģiju varu dalīties ar cilvēkiem? Kas man un cilvēkiem priekš tā ir jāizdara, lai viņi arī sajustu šīs enerģijas klātbūtni sevī un lai viņu dzīve iegūtu jaunas krāsas, jaunu jēgu? Lai mūsu dzīvē notiktu notikumi, kuri iepriecina mūs un Saules Brālību, Tēvu Absolūtu. Iemāci, kā man nodot šo Prieka briljanta enerģiju?

Diženā Dieviete: Tas impulss, ko tu no Manis pieņēmi, pirmkārt ir svarīgs tev. Un Es, redzot tavu centību, kura izpaužas caur aktīvu piedalīšanos vebināros ar Mums, nosūtīju tieši tev šo staru, kurš pašlaik ir vajadzīgs un svarīgs visiem uz Zemes. Tā grūtsirdība, kuru izjūt cilvēce, nedod jums iespēju aktīvi piedalīties augšupiešanā kopā ar planētu, bet tā ir visa Veselā evolucionēšanas harmoniskā procesa daļa.

Visa Veselā vienas daļas atpalikšana no paša Veselā ienes korektīvas visā augšupiešanas procesā. Un tāpēc es tev piešķiru tiesības nest šo enerģiju visiem, kuriem tā vajadzīga.

Pašlaik sākas jauns projekts, kurš kļūs par tādas enerģijas pārvadītāju uz Zemi, un cilvēku, kuri vēlas dot labumu Māmuļai Zemei un cilvēcei, uzdevuma būtība tāda, lai pašlaik nestu tieši šo enerģiju uz planētu.

Daudzi no vebināra dalībniekiem saņēma savu viņiem nepieciešamās enerģijas strūklu, bet tie, kuri spēj pieņemt enerģiju ne tikai priekš sevis, bet arī nodošanai citiem, varēja saņemt iesvētījumu tādam darbam, tādai dalībai kopējā Plānā, un tu esi viena no viņiem.

Lai nodotu tādu enerģiju tiem, kuri vēlas viņu pieņemt, ir nepieciešama viņu piekrišana un spēja viņu pieņemt, negūstot kaitējumu. Jā, jā – kaitējumu. Bet ne to kaitējumu, par kuru tu tagad padomāji (kaitējumu fiziskajam ķermenim). Kaitējums var būt no tā, ka cilvēks ar nesagatavotu apziņu var sākt šo enerģiju izmantot nevis sev par labu, bet, sevi graujot, tas ir, viņš var „aizlidot”, kā jūs mīlat teikt, un atrauties, atdalīties no nepieciešamo uzdevumu pildīšanas, kuri veicina viņa attīstību, viņa augšupiešanu, viņa evolucionēšanu.

Un tāpēc tādu palīdzību Es caur tevi sniegšu tiem, kuri spēj pašlaik pavērst savas domas nodarbei vispārējam labumam. Tādi tavā apkārtnē ir, un viņu skaits pastāvīgi pieaugs. Lai tādi seansi kļūst jums pastāvīgi jebkurā laikā, jebkurā mirklī tu spēsi pieņemt un nodot šo plūsmu cilvēkiem bez kaitējuma, ja viņu apziņa ir gatavībā.

Ņina: Kā noteikt, vai cilvēka apziņa ir gatava pieņemt šo enerģiju? Kas ir viņa gatavības rādītājs?

Diženā Dieviete: Rūpes par tuviniekiem: par tiem, kas atrodas uz jūsu planētas, un tālāk Kosmosā, Telpā. Kad cilvēks savā saprātā ielaiž domas, ka viņš ir daļa no Veselā, daļa no Vienotā, nevis atsevišķs ķermenis, kurš iet savu ceļu, viņš sāk aizdomāties par to, ka var un vēlas nest labumu Visam, viņš ir gatavs piedalīties tādā nodarbē. Un, protams, Visa apgaismošana noteikti notiks caur viņa paša apgaismošanu.

Pašlaik jūsu smalko ķermeņu attīrīšanas uzdevums ir ļoti svarīgs. Un maz ir to, kuri pieņem to materiālu, kuru jums pirms tam deva caur semināriem, bet jauno enerģiju pieņemšanas temps pieaug. Viņas visur sāk ienākt jūsu pasaulē. Un Mēs, Daļas, kuras veido Saules Brālību, pielietojam visdažādākos paņēmienus, lai jums šajā ziņā palīdzētu. Lai ne visi šodien spēj pieņemt to, ko dodam caur Natāliju, bet kaut kā ir jāpalīdz cilvēcei, atsevišķiem viņas pārstāvjiem ar gatavu apziņu sākt pieņemt šo enerģiju savai un vispārējai attīstībai, evolucionēšanai. Un Es lūdzu tev uzņemties šo nodarbi un veikt tādus seansus tajā vietā, kur tu parādies.

Pašlaik šī enerģija sāk izpausties tur, kur tu atrodies, vienkārši caur tavu klātbūtni tādā daudzumā, lai nekaitētu cilvēkiem. Taču tiem, kas spēj ar saprātu pieņemt nepieciešamību piedalīties tādu svarīgu enerģiju pārvadīšanā uz Zemi, tiek dotas tiesības piedalīties noteiktā darbā, pārvadot Prieka Enerģijas plašākā mērogā, lai cilvēku apziņas kopējo lauku piepildītu ar šo enerģiju. Mūsu turpmākajos seansos tu arī bez tāda teksta spēsi pieņemt to, ko Es tev sūtīšu tādas nodarbes Visa labumam dalībnieku grupai. Vāc prom šaubas tieši tagad. Zini, ka nekas nenotiek vienkārši tāpat.

Zinu, ka ir projekts „Adaptācija”, un ir svarīgi to ievest cilvēku dzīvē. Tici, ka Prieka enerģija, ko Es jums nodošu mūsu saziņas seansos, kļūs par vienu no galvenajiem jūsu grupas virzieniem, un tajā piedalīsies arvien vairāk cilvēku. Tādā veidā pieaug dalībnieku skaits Saules Brālības skolai. Ir svarīgi saprast vienoto saikni starp visiem projektiem, kurus Radītājs izpauž caur jums uz planētas. Nav atsevišķa projekta, bet ir uzdevumi, kuri stāv priekšā katrai grupai, kura ir izteikusi piekrišanu Zemes augšupiešanas nodarbei.

Paud savu viedumu un atrodi iespēju arī šo darbu iekļaut savā grafikā.

Ņina: Dārgā Diženā Dieviete, es ar prieku pieņemu lēmumu piedalīties tādā nodarbē vispārējam labumam. Kas mums priekš tā ir vajadzīgs?

Diženā Dieviete: Saskaņa, prasme atslābināties, patiesa vēlēšanās pieņemt un iznēsāt šo enerģiju pa Zemi. Katrs šo seansu dalībnieks tiks apveltīts ar tādu enerģijas daudzumu, cik spēs pieņemt bez kaitējuma sev, un vēl mazlietiņ, lai nodotu citiem bez viņu lauka izkropļošanas. Nepiespiežot citus piedalīties augšupiešanā, bet palīdzot cilvēkam apzināties viņa klātbūtnes svarīgumu visā notiekošajā, nevis būt klāt kā aizmigušai daļiņai, bet kā visu augšupiešanas procesu aktīvam dalībniekam, kurš veicinās šo enerģiju esamību uz Zemes.

Tici Man, šī nodarbe ir ne mazāk svarīga, kā tas, ko jūs darāt, piedaloties, būvējot Mīlestības Telpu planētai. Prieka enerģija ir ne mazāk svarīga kā Mīlestības enerģija, un ir pienācis laiks parādīt, izskaidrot šīs enerģijas nozīmīgumu cilvēcei. Tā ir nevis atdalīšana, bet izpausme tam, kas pašlaik ir ļoti svarīgs, nepieciešams, lai būvētu augšupiešanas procesu lielākā harmonijā.

Cilvēces pastāvīgo grūtsirdību nosaka daudzi cēloņi, un vecās zināšanas, kā ar šiem cēloņiem tik galā, dod mazu efektu. Ir pienācis jaunu zināšanu laiks, un ir pienācis laiks tās nodot cilvēkiem. Tava prasme pieņemt ne tikai informāciju, bet arī pašas dažādākās enerģijas lielākā daudzumā, nekā vajadzīgs tev pašai, un nodot to cilvēkiem, tiek ļoti novērtētas Šeit, un Mēs – visi Saules Brālības dalībnieki – redzam tavu gatavību un lūdzam būt par tādu enerģētiku pārvadītāju Zemei un cilvēkiem.

Ņina: Jā, protams, es priecājos par šo nodarbi un pateicos Tev, Diženā Dieviete, un visai Saules Brālībai par tādu augstu novērtējumu manai spējai pieņemt un nodot. Ar ko mums sākt šo nodarbi?

Diženā Dieviete: Pavēsti, ka sākas jūsu projekta jauns atzars, un, kurš ir gatavs piedalīties šajā projektā, tas tajā iekļaujas, pilnīgi patstāvīgi pieņemot lēmumu. Nav nepieciešams uzreiz visiem tur piedalīties, ja cilvēks pats nejūt vajadzību pēc šīs enerģijas vai nav gatavs dalīties viņā ar citiem. Taču pat neliels dalībnieku skaits nesīs labumu sev un apkārtnei. Sākas vienmēr un viss no maza strautiņa, un, ja tas ir derīgs Veselajam, tas aug un paplašinās, ko tad arī parādīja Saules Brālības Skola.

Ir svarīgi to darīt ar prieku, priekā Prieka dēļ.

Jūs jau esat izgājuši no darbības lauka, kad nepieciešams tikai tīrīt planētu. Pašlaik šī nodarbe vēl ir ļoti svarīga, un jūsu dalība tajā ir nenovērtējama. Taču ir pienācis laiks ienest jauno, kas ir svarīgs un nepieciešams, lai planētas augšupiešanas programma turpinātos.

Jūs esat mūsu pārstāvji uz Zemes, un jūsu spēja pildīt jebkuru darbu vajadzīgo enerģiju pārvadīšanā ir izgājusi lielu pārbaudi. Jūs šajā nodarbē esat profesionāļi, un lūdzam jūs attīstīt šīs spējas citos cilvēkos caur zināšanu un enerģiju nodošanu.

 

Es ilgi baidījos veikt tādu seansu grupā un nolēmu iegūt tādu pieredzi sākumā pašai sev. Un izdarīju to tikai 15.12.17.

 

Prieka Enerģija no Diženās Dievietes. Dziedinošs seanss

15.12.17. 07:43

(Pārrakstīts no audioieraksta.)

Es, Ņina, piesaucu Diženo Dievieti un sūtu Tev mīlestības un pateicības enerģiju. Lūdzu Tevi, piepildi mani ar Prieka enerģiju.

Es jūtu, ka viss ķermenis piepildās ar enerģiju. Caur 7. čakru momentāni ātri līdz kāju pēdām notiek manis piepildīšana. Tagad šī enerģija, kura manī ienāca, it kā paplašinās, tas ir, bija tās iekļūšana manā ķermenī no augšas uz leju, bet tagad tā ķermenī sadalās pa horizontāli. Vēl vairāk, es pašlaik jūtu, ka tā iziet ārpus mana fiziskā ķermeņa robežām un sadalās manā ēteriskajā ķermenī…

Tagad Diženā Dieviete saka man, lai es turpinu uzskaitīt smalko ķermeņu nosaukumus. Saka, ka šī enerģija tiek sadalīta arī manā mentālajā ķermenī. Tas vien, ka es domāju par Viņu un atrodos savienošanās ar Diženo Dievieti kanālā, ir pamats tam, ka šī enerģija sadalās mentālajā ķermenī. Un pašlaik cilvēce atrodas savu mentālo ķermeņu formēšanās procesā, un ir ļoti svarīgi šajā mentālajā ķermenī ienest, ieguldīt, iebūvēt prieka enerģiju.

Tagad nāk jauns vilnis, pēc apjoma vairāk piesātināts, taču mīkstāks. Sajūta ir ļoti patīkama.

Pašlaik šī enerģija manī ienāk nevis grūdieniem, pa porcijām, bet vienmērīgāk, plūstoši. Es jūtu, ka smaidu, izrunājot šos vārdus. Lieliska sajūta. Jūtu, ka nedaudz spiež uz ausīm no iekšienes, it kā bungādiņas man no iekšienes izliektos uz āru. Taču tas nesagādā nekādas nepatīkamas sajūtas, vienkārši tā ir jūtams.

Diženā Dieviete: Es tev caur fizisko ķermeni ļauju izjust, ka enerģijas ienāk, un visjutīgāk to var parādīt caur bungādiņām.

Pašlaik es ar ādu jūtu piepildīšanos, un ir sākusies enerģijas pāriešana no centrālā kanāla uz mana ķermeņa perifēriju.

Diženā Dieviete: Pienāks brīdis, kad tu šo enerģiju pieņemsi absolūti bez kādām sajūtām. Un tas nozīmē, ka tavs ķermenis vibrēs šīs enerģijas frekvencē, un tad starpības sajūtās nebūs, bet piepildījums ar šo enerģiju ietekmēs notikumus, kuri notiks tavā dzīvē. Lūk, kādēļ mēs piepildām tevi ar šo enerģiju, lai tava dzīve būtu labvēlīgāka, vēlīgāka, priecīgāka…

Apbrīnojami, pašlaik jūtu kaut kādas izmaiņas, kuras notiek iegurnī.

Diženā Dieviete: Šeit atrodas orgāni, kuri ir saistīti ar tavu sievišķo būtību. Un šeit ir disbalanss, tāpēc Es piepildīšu šīs šūnas un šos orgānus ar Prieka enerģiju, jo tevī kā garīga būtnē nepietiek šīs enerģijas. Nepieciešams pievērst uzmanību šo procesu, kuri notiek tavos orgānos fiziskajā pasaulē, harmonizācijai.

– Diženā Dieviete, es lūdzu Tavu palīdzību šīs mana fiziskā ķermeņa sistēmas, manas ģenitālās sistēmas harmonizācijā. Es pateicos tev par gādību un palīdzību man kā garīgai būtnei, un manai izpausmei fiziskajā ķermenī. Pateicos, pateicos!

Pašlaik enerģijas ieiet kājās, interesanti, ka ir tās klātbūtnes sajūta gurnos un ikros, taču tā nav tik spilgti izteikta kā potītēs, kur visvairāk notiek piepildīšanās ar enerģiju. Tā ir tā vieta, kur man ir grūti, kad es ejot saliecos.

Pašlaik ir sajūta, ka enerģija iesakņojas vai iekārtojas muguras muskuļu šūnās, un ne tikai muskuļos, bet arī mugurkaula šūnās, plecu muskuļos, plecu joslas sistēmā, tā to var nosaukt.

Tagad enerģija ir sasniegusi elkoņu, roku delnu, pirkstu locītavas. Enerģija iekļūst gūžas locītavās, ceļgalu, pēdu, kāju pirkstu locītavās. Tas ir, darbs norit pa visām locītavām uzreiz.

Šis darbs ir vērsts uz to, lai tuvāk normai pievilktu tos procesus, kuri notiek šajās locītavās, lai es varētu izturēt spriegumu, kurš palielinās no jauno enerģiju ienākšanas uz planētu.

Enerģija nāk mīkstāk un iziet aiz blīvā ķermeņa robežām.

Pašlaik jūtu, ka notiek darbs aiz blīvā ķermeņa robežām, bet tas ir vērsts, lai palīdzētu krūšu muskuļiem. Kreisajā krūtī jūtu durstīšanu. Ir tāda sajūta, it kā tur būtu atrasts sablīvējies mezgliņš, pinkulītis. Diženā Dieviete ar savu enerģiju gluži kā attin kaut kādu mezgliņu, izkustina viņu, izšķīdina, izstiepj kaut kādu sabiezējumu, lai šajā vietā nebūtu nosprostojuma un lai jebkuras enerģijas caur manu ķermeni varētu iet brīvi.

Sāpes, kuras bija jūtamas darba ar krūtīm sākumā, samazinās, gluži kā kūst. Enerģija piepildīja iegurņa sievišķos orgānus, pēc tam izgāja aiz fiziskā ķermeņa robežām, un enerģiju aktīva griešanās bija jūtama 1. čakras rajonā.

 

15.12.17. 14:29. Diženā Dieviete, pieņem no manis mīlestības un pateicības enerģiju! Lūdzu, izanalizē, cik precīzi es šodien jutu Prieka enerģijas kustību manā ķermenī un kādas izmaiņas manī ir notikušas, patiecoties šim seansam?

Diženā Dieviete: Katras šūniņas stāvoklis izlīdzinās un tuvinās, piemērojas tam, lai atbrīvotos no nevajadzīgajām sprieguma vibrācijām. Jo biežāk tu tādus seansus spēsi pieņemt, jo ātrāk šī šūnu spēja tiks atjaunota. Taču svarīgs nav tādu seansu veikšanas ātrums, bet sistēmiskums.

Izmantojot zināšanas, kuras saņemat caur dažādiem kanāliem, jums ir tiesības izvēlēties to palīdzību, kāda jums ir pieņemamāka. Un tu vari mūsu seansu noteiktu grafiku izkārtot tā, LAI TEV PĒC SEANSA BŪTU LAIKS ATPŪSTIES, JO NOTIEK ŠĪS ENERĢIJAS PROLONGĒTA DARBĪBA TAVAM ĶERMEŅU LABUMAM.

Diženā Dieviete, ja es šo enerģiju pieņemšu 1 reizi nedēļā, vai šis grafiks atbildīs ķermeņa atjaunošanai tādā režīmā, kādu var saukt par optimālu?

Diženā Dieviete: Tāds darbs paredz daudzkārtīgu šīs enerģijas izvietošanu, sadalīšanu, un ir vajadzīgs ne tikai stingrs grafiks, bet arī gatavība šo enerģiju pieņemt, tas ir būt miera, atslābuma stāvoklī bez traucējumiem no ārienes. Jebkurš darbs, piesaistot sevī kaut ko jaunu, prasa mieru un atslābumu. Un, ja tu vari izpildīt šos nosacījumus, tad seansu biežums var būt jebkāds.

Diženā Dieviete, kad es pārrakstīju tekstu no audioieraksta, klausoties to no jauna, tad jutu tās pašas vibrācijas kā seansa laikā. Tas tā ir, jeb es maldos?

Diženā Dieviete: Vai tad tev tas ir jaunums, ka enerģija, uzlikta uz noteikta nesēja, nodot tam savas vibrācijas. Enerģiju var nodot caur dažādiem nesējiem. Tu esi enerģijas uztvērējs un raidītājs, audioieraksts viņu saglabāja, un kad to atver, tas ir, ieslēdz, lai klausītos, viņa translējas tāpat kā caur tevi.

Diženā Dieviete, vai tas nozīmē, ka var, nepieslēdzoties kanālam, ieslēgt audioierakstu un, klausoties to, saņemt tādu pašu enerģiju, kāda tiek nodota pa kanālu?

Diženā Dieviete: Var, bet kādēļ? Ieraksts veiks to iedarbību uz orgāniem un sistēmām, kāda bija nepieciešama tajā momentā, kad ar tiem mijiedarbojos Es. Šūnu stāvoklis pēc kāda laika mainīsies, un man nebūs grūtību dot viņām to, kas vajadzīgs tajā momentā.

Vai es varu veikt tādus seansus cilvēkiem? Un ko es jutīšu: to, kas notiek manā ķermenī, vai to, kas notiek visiem seansa dalībniekiem?

Diženā Dieviete: Katram grupas sastāvā tiks doti tie enerģijas iekļāvumu, ieslēgumu, nianšu veidi, kādi nepieciešamai pašlaik. No sākuma tu diezin vai spēsi sekot katra grupas dalībnieka stāvoklim. Bet izmaiņas kopīgajā laukā jutīsi. Ar katru seansu iespējas attīstās.

Ir sākums, un jau tas ir labi. Kas un kā tevī attīstīsies, vairāk ir atkarīgs nevis no tā, ko Es nodošu, bet no tā, ko tu spēsi pieņemt. Lūk, tam tad arī ir nosacījumi: miers un atslābums.

Pateicos, pateicos. 14:57

 

15.12.20. 22:46. Es piesaucu Diženo Dievieti un lūdzu dot svētību veikt mūsu grupā Prieka enerģijas pieņemšanas un nodošanas seansu. Lūdzu izskaidro, vai es varu noturēt tādus seansus cilvēkiem, kuri atrodas lielā attālumā no manis, tas ir, citās pilsētās? Jeb tas pagaidām ir tiem, kas atrodas blakus mūsu grupā? Kādas būs rekomendācijas pirmā grupveida seansa noturēšanai?

Diženā Dieviete: Mūsu kontakta pamatu veido tava vēlēšanās pieņemt un nodot šo enerģiju, kas sakrīt ar to, ko Mēs pieņemam par mūsu mijiedarbības ar zemiešiem pamatu.

Jo agrāk jūs sāksiet saprast šīs enerģijas nozīmi, jo labāk katram šīs nodarbes dalībniekam. Pieņemšanas stāvoklī cilvēks atrodas neatkarīgi no attāluma. Svarīgāks ir nevis „sekošanas tālums”, bet gatavība pieņemt un izteikts nodoms.

Izpeldinot sevi šajā enerģijā, spēsi tā sadalīt, ka cilvēks jebkurā vietā, ja viņš vēlas, var saņemt Mūsu palīdzību.

Pieaugs ne tikai Mūsu spēja iekļūt jūsu telpas ietvaros, bet arī jūsu spēja pacelties līdz tam līmenim, kurā Mēs ar jums varam mijiedarboties.

Nav svarīgi, vai katrs dalībnieks uzreiz spēs izjust mūsu pieskārienus jūsu blīvajiem ķermeņiem. Svarīgi ir tas, ka ir nodoms un iespēja tajā piedalīties. Droši ķeries pie šī uzdevuma un meklē to, kas veicina tādus seansus, nevis to, kas kavē viņus. Tas tiek sasniegts ar ticību.

Vai es spēšu saprast, izjust to, kas notiks ar grupas dalībniekiem?

Svarīgi ir uzmanību koncentrēt nevis uz to, bet uz to, kas notiek tevī. Ar laiku spēja just Mūsu lauku pieaugs, bet pagaidām tas seanss, kas tika veikts tev, parādīja: turpinājums ir nepieciešams. Kanāla pieskaņošana tiks regulēta katru reizi atkarībā no dalībnieku gatavības. Un tāpēc pašlaik nav iespējams pateikt, kas un kā noritēs. Viss ir atkarīgs no tām vibrācijām, uz kurām jūs esat noskaņoti. Un tāpēc pirms seansa sākuma veiciet atslābināšanās, pieslēgšanās praksi un esiet gatavi pieņemt visu, kas tiks dots.

Bez apziņas sagatavošanas tādi seansi netiek uztverti. Taču jūsu grupas dalībnieki ar apziņu spēj pieskarties slāņiem ar augstāku vibrēšanas frekvenci, un Mēs ceram uz pašu labāko seansa iznākumu. Pateicamies par patiesu vēlēšanos kalpot planētai.

Pateicos. Ņina. 23:03.

 

15.12.21. 01:54. Neskatoties uz vēlo laiku, es nolēmu pamēģināt mazliet mijiedarboties ar DD.

Es piesaucu Diženo Dievieti un lūdzu veikt man dziedinošu seansu un piepildīt mani ar Prieka enerģiju.

Uzreiz sajutu, ka norit piepildīšanās caur 7. čakru. Tādā jūtamā plūsmā enerģija virzās ķermeņa iekšienē, pa sutratmu. Ļoti skaidri viņu jūtu labajā kājā un mazāk skaidri, vājāk kreisajā kājā. Jūtu durstīšanu krūtīs, izspīlēšanu, piepildīšanu. Pašlaik enerģija piepilda plecu joslu, īpaši spilgti ir izteikta sajūta no muguras puses.

Pašlaik labi jūtu enerģiju abās kājās, rokās, plecos. Norit plūstoša, mīksta čiekurveida dziedzera, hipofīzes, smadzeņu abu pusložu piepildīšanās ar šo enerģiju. Jūtu enerģijas kustību otrajā čakrā un ģenitālajā sistēmā, kā arī kājās, gurnos, ceļgalos. Nevis muskuļi, bet kauli piepildās ar enerģiju. Pa kreiso kāju gluži kā skudriņas skrietu.

– Diženā Dieviete, izskaidro, lūdzu, kāds darbs notiek manā ķermenī?

Man izskaidroja, ka sakarā ar nogurumu, sastrādātu iepriekšējās divās dienās (noturēju kursu), man sniedz palīdzību, lai atjaunotu potenciālu rītdienai. Sakarā ar atpūtas laika saīsināšanos man sniedz tādu palīdzību. Atkal jūtu kustību galvaskausa rajonā, pa muguru, kājās.

1. čakrā aktīva kustība, un vēdera lejasdaļā (zarnu trakts, ģenitālā sistēma). Sajūta, ka šie orgāni ir piepildīti ar enerģiju. Pašlaik rokas tiek piepumpētas ar enerģijas porcijām, katrā pirkstā. Plaukstu čakrās jūtu aktīvu enerģijas griešanos. Ļoti patīkamas sajūtas.

Atkal, tāpat kā pagājušajā seansā, jūtu, ka manas bungādiņas no ārpuses ievelkas uz iekšu.

5. čakrā, kakla līmenī jūtu griešanos. Man liek saprast, ka norit darbs ar čiekurveida dziedzeri, traheju, zemžokļa siekalu dziedzeriem, balss saitēm. Patīkamas sajūtas. Ar katru ķermeņa šūnu jūtu piepildīšanos visur. Pašlaik ķermeņa piepildīšana no aizmugures: mugura, gūžas.

Norit darbs 3. čakrā, skaidri jūtu viņas griešanos pulksteņa rādītāja virzienā. Ķermenī starp kuņģi un nabu jūtu piepildīšanos ar enerģiju, tas ir, viņa nevis vienkārši griežas, bet pašu čakru piepilda ar enerģiju. Norit darbs ar 4. čakru. Jūtu, ka viņa ir daudz plašāka par 3. čakru. Atkal spēcīgs darbs 7. čakrā, patīkams spiediens no piepildījuma, dāsns piepildījums. Daudz šurp tiek dots enerģijas, un viņa labprāt šo enerģiju pieņem.

Ķermeņa piepildīšana ar enerģiju lāpstiņu rajonā. Tāda sajūta, ka tur izdara revīziju, pārpurina šūniņas, liek viņām vibrēt. Plaušas caurskata pret gaismu, noskaidro viņu tīrību, viņas caurskata, revidē. Diženā Dieviete ir atradusi nepietiekami tīras alveolas. Liek saprast, ka tās ir smēķēšanas sekas (reiz jaunībā es ar to aizrāvos). Jūtu, ka no alveolām kaut ko pelēku izgrābj. Kad es tikko sāku tīrīt čakras, bija tāda pati sajūta.

Pašlaik strādā ar 5. un 6. čakru no aizmugures. Sajūta, ka no 6. čakras gluži kā kaut ko vilktu ārā, lai viņā kaut kas atvērtos. Tur ir kaut kas, kas traucē redzējuma atvēršanos. Un tas ir jāaizvāc, lai labāk saprastu, justu un redzētu tādos seansos.

Ne sāpju sajūta, bet gluži kā durstīšana ar adatiņām čiekurveida dziedzera līmenī. Tiek paskaidrots, ka man čiekurveida dziedzera rajonā ir sablīvējums, kurš izveidojies, sasitot pakausi pret koka sakni. Un es tagad atceros, ka bija tāda situācija jaunībā: atpūtāmies pie dabas, blēņojāmies, un es pakausi atsitu pret koka sakni, galva noreiba, bija viegli nelabi. Vīrs izbijās, un mums nācās braukt uz poliklīniku. Toreiz neko nopietnu nekonstatēja, un es par to pilnīgi aizmirsu. Pašlaik ar šī sitiena sekām, ar sablīvējumu strādā: attīra, atblīvē, atjauno šo pakauša daļu.

Atkal darbs ir pārslēdzies uz 1. čakru. Saprotu: nāk informācija par to, kas tur notiek, taču nevaru to „ieģērbt” vārdos, kaut gan saprotu, ka man mēģina to izskaidrot.

– Diženā Dieviete, vai var paskaidrot, kādas izmaiņas ir 1. čakrā, kas tur notiek?

DD: Sakarā ar to, ka šī enerģija ir tik svarīga pašlaik uz Zemes, un es esmu uzņēmusies viņu pārvadīt, ir pieņemts lēmums palielināt dzīves ilgumu.

Pašlaik tāda patīkama sajūta krūtīs. Lidojuma, brīvības sajūta, gluži kā kaut kas tur ir aizvākts, un tagad ir daudz vietas manām plaušām, sirds muskulim.

Enerģijas plūsma nedaudz vājinās.

Diženā Dieviete: Nē, enerģija vēl tiks dota, bet tā ir pārslēgšanās uz saudzējošāku režīmu. Tas bija attīrīšanas process, bet tagad būs skalošanas process. Tā ir tā pati enerģija, taču viņa darīs citu darbu, tāpēc arī sajūtas ir dažādas, bet enerģija ir tā pati.

Pašlaik viss ķermenis momentāni piepildās ar viļņiem, šī enerģija ir ļoti mierīga. Varētu likties, Prieka enerģija, varētu likties, ir jābūt kaut kādam uzbangojumam, sajūsmai, taču viņa ļoti vienmērīgi, pastāvīgi, nevis ar grūdieniem, brīvi ienāk ķermenī, un ķermenim ir ļoti patīkami.

Visa uzmanība ir pārslēgusies uz vēderu: aknu, aizkuņģa dziedzera, liesas rajonu. Šeit ir aktīvs darbs: gluži kā izmīca, izšūpo, ir noteikti sablīvējumi. Un norit nevis attīrīšana, bet sagatavošanās attīrīšanai; lai tā noritētu bez sarežģījumiem, ir nepieciešama tāda gremošanas orgānu sagatavošana atbrīvošanai no kaut kā nevajadzīga.

Pārsteigums, sajūsma, Garu aizrauj no tā, ko es jūtu, saprotu un varu tajā dalīties. Kad tādu darbu veic Natālija Nikolajevna Koteļņikova, man liekas, kas tas ir normāli, bet te es pati to daru: pieņemu enerģiju, saprotu, kas manī notiek, un nododu to vārdos! Atkal enerģija nāk vertikāli lielā platā joslā pa muguru un aiziet zemē. Durstīšanas, plūkāšanas sajūta labajā pēdā no iekšpuses. Tur kaut ko aizziež vai ieziež.

Sajūtama enerģijas kustība smadzeņu puslodēs, starp 6. un 7. čakru. Attālums starp viņām nav liels, bet es skaidri jūtu, ka enerģijas kustība notiek tur. Sajūta, ka tur atrodas kaut kāda lodīte, un to gluži kā saspiež, atlaiž, saspiež, atlaiž. To gluži kā pārbauda elastīgumā. Tā ir soma-čakra, ja esmu pareizi sapratusi. (Soma-čakra pārstāv vienu no mazajām čakrām septītās čakras iekšienē.) Viņu gluži kā modina. Viņa nav aktīvā stāvoklī, un viņu motivē darbam. Neaktivizē, tas ir virziens no ārpuses, viņu neaktivizē, bet motivē aktīvākai funkcionēšanai.

Pašlaik sajūtu 7. čakru un jūtu, kā caur viņu iet tās enerģijas atbildes impulss, kura no viņas aizgāja uz zemes centru. Viss ķermenis to jūt, taču īpaši skaidra šī sajūta ir 7. čakrā. To nepieciešamas izdarīt, lai būtu zemes prieka sajūta, lai prieks būtu ne tikai no sazināšanās ar smalko, pēc manas sapratnes, augstāku plānu. Man palīdz iemācīties gūt prieku šeit, uz Zemes. Ir uzdevumi, kuri vēl jāizpilda uz Zemes, un būs labāk, ja es biežāk atradīšos prieka stāvoklī, tāpēc tiek sniegta tāda palīdzība – attīstīt spēju priecāties, par to, kas uz Zemes.

Atkal spēcīga enerģijas kustība 2. čakrā, jostas vietas rajonā, viņu kā izšūpo, izsūc. Caur šīs čakras aizmugurējo piltuvi kaut ko atbrīvo. Tā ir palīdzība ģenitālajai sistēmai, krusta kaulam.

Enerģija paceļas augstāk, un es sāku saprast, kur man ir nieres, es varu precīzi parādīt, kur viņas ir. Norit piepildīšanās ar ļoti siltu, gandrīz karstu enerģiju. Līdz šim momentam enerģija bija tāda, ka es viņas temperatūrai nepievērsu uzmanību, tas ir, viņa bija tāda kā mana ķermeņa temperatūra. Tagad ir sajūta, ka tiek sildītas rokas, un tajā pašā laikā seansa beigšanās sajūta. Mani gluži kā glāsta iekšienē, glāsta katru manu šūniņu, katru ķermeņa orgānu. Glāsta šķiroties un sola, ka šķiršanās nebūs ilga. Būtu tik vēlēšanās, un tikšanās būs iespējamas vienmēr.

Pateicos Tev, Diženā Dieviete, pateicos! Pateicos par tādu man sagādātu palīdzību un prieku. Šis apbrīnojamais prieks: tas ir tik viegls un mierīgs.

Pateicos. Pateicos, pateicos. Ņina.

 

15.12.21. 14:45. (Pirmais seanss Prieka enerģijas pieņemšanā no Diženās Dievietes, kuru es noturu grupai: 12 cilvēkiem Permā un 3 cilvēkiem citās Novada pilsētās.)

Ņina: Sākam, mēs tagad pārbaudīsim sazemēšanās, auras stāvokli. Tam mums būs 2-3 minūtes. Nāk informācija, ka mums nevajag 2-3 minūtes: mums viss ir labi. (Mēs tikko kā beidzām meditāciju, kurā būvējām Mīlestības Telpu, un pirms tās jau veicām šo darbu.)

Es piesaucu Diženo Dievieti un lūdzu noturēt mums seansu mūsu ķermeņu dziedināšanā ar Prieka enerģiju, kura palīdzēs mums būt gataviem pieņemt jaunas enerģijas, kuras nāk uz Zemi.

Uzreiz jūtu spēcīgu, bet ne asu karstas enerģijas plūsmu pa muguru. Strādā 7. čakra, 6., 5., 4., 3., 2. un 1. čakra. Viss aktīvi griežas. Viņas nedaudz dreb, un šī enerģija mēģina viņas saskaņot vienā ritmā. Enerģija iet cauri visam ķermenim un caur kājām aiziet uz Zemes kodolu. D.D. lūdz būt pacietīgiem un ļaut sākumā šo enerģiju caur mums nodot Zemei.

Sākas enerģijas pārdalīšana no vertikālās plūsmas pa ķermeņa šūnām, tas ir, enerģija sāk horizontāli paplašināties. Īpaši es to jūtu jostas vietas un galvas rajonā. Jūtu, ka 6. un 7. čakrā notiek darbs. Pašlaik notiek plecu, apakšdelmu, plaukstu, pirkstu piepildīšana, ļoti stipri strādā čakras uz rokām. No turienes strūklakā izšļācas enerģijas telpā mums blakus. Šī enerģija mirdz dzirkstelēs kā brīnumsvecītes: strūklaka, dzirksteļu spiets. Un šajā istabā jau viss ir piepildīts ar šīm dzirkstelēm, tāda līksme ir to vidū. D.D. saka: Mēs jums parādījām, kā jums ir jālīksmojas (mēs trešdien taisāmies svinēt dzimšanas dienas – manu un Natašas Smoļinas), un D.D. saka: lūk, tā jums ir jālīksmojas.

Pašlaik notiek darbs ar kāju muskuļu šūnām. Katra šo muskuļu šūniņa gluži kā ar spēku pielīst. Mums visiem dod rekomendāciju: vairāk kustības. Mums visiem šeit nav izstrādāts līdz galam. Tagad mums palīdz aktivizēt šīs šūnas, taču mums ir jāpievērš sava uzmanība kustības palielināšanai blīvajā plānā.

Enerģija iet ikros un pēdās. Un tur tiek veikts tas pats darbs: izlīdzina ķermeņa šūniņu membrānas, kuras no sastāvēšanās, no mazas kustības ir it kā sagrumbotas, kā apžāvētas vīnogas. Viņas ar dzīvinošu spēku iztaisno un piepilda ar enerģiju.

Tagad jūtu enerģijas kustību galvā, zemāk par acīm. Redzes sistēmu revidē, pārbauda, kādā stāvoklī ir mūsu redzes sistēmas, diagnosticē. Pašlaik jau ir konstatētas nobīdes, un tās mēģina vest pie normas: kaut kur kaut ko atvelk, kaut kur kaut ko atbīda. Ar dzīvinošu spēku piepilda acu audus. Tas viss tiek darīts tādēļ, lai atbrīvotu telpu enerģijas brīvai virzībai, kad enerģija nāks spēcīgākā plūsmā, un pašlaik notiek tāda sagatavošana. Deguna blakusdobumu rajonā jūtu enerģijas spirālveida kustību.

Aktivitāte vairāk izpaužas 1. čakrā. Mums tiek sniegta palīdzība izdzīvošanas spējas paaugstināšanai. Enerģija šajā čakrā sablīvējas, savācas. Sajūta, ka 1. čakra ir piepildījusies, un tagad enerģija no viņas iet uz kaulu sistēmas šūnām. Arī šīs šūnas tiek diagnosticētas, kur un kas ir jāpalabo, jāpievieno. Spēcīga enerģijas kustība pa mugurkaulu no apakšas uz augšu, un tas skriemelis, līdz kuram ir aizgājusi enerģija, sāk mirdzēt. Tagad šī enerģija jau ir lāpstiņu rajonā. Viss, kas ir zemāk, jau mirdz.

4. čakras rajonā no mugurpuses tīra, paplašina piltuves.

D.D: Jā, to tu saprati pareizi. Tas nenozīmē, ka jums tur ir kāds trūkums, tas tiek darīts profilaksei.

Enerģija pāriet uz plecu locītavām, viņas kā ar stariņu caurlūko, lai pārbaudītu, konstatētu punktus. Kur palīdzība nepieciešama vairāk nekā visām šūnām.

Pašlaik aktīvāks darbs norit 2. čakrā. Viņu piepilda ar enerģiju. Pa mugurkaulu uz augšu enerģija iet lieliem, siltiem viļņiem, arī pa muguras muskuļiem. Tā vairs nav attīrīšana, bet tiek dota enerģija diagnosticēto šūnu atjaunošanai. Viņa tās saved kārtībā.

Enerģijas uzmanība ir pārgājusi uz kakla muskuļiem un skriemeļiem. Viņi sāk mirdzēt.

Manī pašlaik aktīvi strādā ar pakausi, turpina darbu ar galvaskausu, kurš tika sākts vakar: vāc prom sekas no krišanas un sasišanās pret koka sakni. Atjauno šo galvaskausa kaula daļu. Enerģija ietin čiekurveida dziedzeri.

D.D.: Jūs esat tik norūpējušies par čiekurveida dziedzera aktivizēšanu, un Mēs jums tagad palīdzēsim. Šī dziedzera iekšienē norit darbs.

Tagad enerģija ir pārgājusi uz 6. čakru, norit šīs čakras izpēte no iekšienes. Tāda sajūta, ka viņu ar maigiem pirkstiņiem iztausta no iekšienes. Viņa ir ļoti svarīga, un tāpēc pēta katru šīs čakras punktu, tas ir, atkal diagnostika no iekšienes. 6. čakras piepildīšana ar Prieka enerģiju notiek porcijās.

Es domās uzdodu jautājumu: ar Prieka enerģiju? Bet kāpēc es nesmaidu? Vakar smaidīju. Nu, lūk, es to jau saku un smaidu. Man saka: lūdzu, smaidi cik gribi, bet noņem spriegumu. Nav svarīgi, cik daudz tu izteiksi to, kas pašlaik jūsos notiek. Svarīgi ir tas, cik caur tevi pārvadīs cilvēkiem, jo katrs taču pašlaik kaut ko jūt.

Pašlaik enerģija iet pa visu mugurkaulu no augšas uz leju bez grūdieniem.

D.D.: Tas ir tā darba rezultāts, kuru Mēs jums veicām. Tas ir kā pierādījums tam, ka ceļi enerģijas iešanai cauri ir brīvi. Lūk, redzat, neskatoties uz to, ka jūs paši regulāri kaut ko tīrāt, bet, lūk, ir Mūsu darba rezultāts. Izjūtiet un iegaumējiet, cik mierīgi iet enerģijas?

Pašlaik ir sajūta, ka bungādiņas velk uz leju.

D.D.: Tev visjutīgākā tava ķermeņa daļa rāda, ka enerģijas iet uz leju.

Enerģija griežas pulksteņa rādītāja virzienā 5. čakrā, gan kakls, gan aizdegune ir iesaistīti šajā procesā tāpēc, ka šeit kaut ko dezinficē. Ne gluži, ka kaut ko attīra, bet rada apstākļus, pie kuriem, pat ja vīrusi un mikrobi tur nokļūs, viņiem nebūs apstākļu tur attīstīties.

D.D.: Šī enerģija, kura ar jums pašlaik mijiedarbojas, ir rada tai, ko izstrādā jūsu imunitāte. Imūnsistēma organismam dod spēku pretoties ārējai iedarbībai.

Sajūta, ka enerģija paceļas augstāk un skar deguna apgabalu, paceļas līdz acu līmenim. Galvaskausa iekšienē norit darbs, lai paaugstinātu imūno spēju atbalstīt tos orgānus, kuri atrodas šajā rajonā.

6. čakru pašlaik pārbauda no augšas, no ārpuses. Pašai čakrai šī enerģija gluži kā rada pārklājumu, kurš padarīs viņu izturīgāku. Tā ir plēve, kura ir iebūvējusies čakrā, lai viņu nostiprinātu.

Tagad enerģija ļoti lēni paceļas uz 7. čakru, un viņa no mums atvadās, it kā iziet no mums ar nožēlu. Viņa saka; es varētu priekš jums izdarīt vairāk, bet diemžēl seansa laiks ir ierobežots. Ceru, ka tā nav pēdējā reize. To saka pati enerģija. Arvien vājāk, vājāk. Tagad viņa ir jau virs galvas, ķermenī nav jūtama, bet, lūk, tur, kur mēs iedomājamies 8. čakru, vēl jūtu kustību.

Seanss ir pabeigs. Tagad izjutīšu, kā enerģija pa sutratmu virzās augšup – lejup, augšup – lejup…

Dārgā Dievišķā Dieviete, paldies Tev par šo seansu! Pateicos, pateicos, pateicos. Ņina.

 

Pievienots 30.12.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/energii-velikoy-bogini-v-permi

Tulkoja Jānis Oppe