Jevgeņijs Adamovs - Vibrāciju tehnoloģijas pašsagraušanas programmu aizvākšanai

15 07 14

Mūsu domas un emocijas nav nekas cits kā smalkākā enerģijas forma, kuru mēs ģenerējam apkārtējā telpā. Naids, mīlestība, skaudība, pateicība – tas viss ir noteikts vibrāciju līmenis ar zināmiem raksturojumiem.

 

VISIEM DZĪVĪBAS PROCESIEM IR ENERĢĒTISKA DABA

 

Katrai mūsu ķermeņa šūnai un orgānam ir sava frekvence. Visam visapkārt ir sava frekvence, pat mūsu planēta nav izņēmums. Ir zināms, ka Zeme „dzied” uz akorda fa diēza mažors. Starp citu, zinātnieki atzīmē, ka viņas parastā „reliktā” – 7,83 Hz (tā sauktā Šūmaņa rezonanse) – pēdējā laikā pastāvīgi aug, liecinot par kādu telpas evolūciju. Tāpēc mēs pastāvīgi novērojam dabas kataklizmas. Tās „apokaliptisks” lielums var būt frekvence 13 Hercu, augstāk par kuru planētu un cilvēci gaida kādi transformējoši procesi. Tāpēc runām par kvantu lēcienu, kurš gaida cilvēci, ir reāls pamats.

Mēs sazināmies ar Visumu ar vārdu, emociju un domu vibrāciju palīdzību, kad izdarām izvēli un veicam noteiktu rīcību. Visums mums atbild ar notikumiem mūsu dzīvē. Notikumi – tā ir viņa valoda, tāpēc ir ļoti svarīgi uztvert un saprast tās atbildes zīmes, kuras viņš mums sūta.

„Mana pasaules aina ir kosmiska. Cilvēku iztēlojas ļoti vienkāršoti, fizioloģiski, bet viņš ir ierīkots pēc Pasaules-ēkas tēla un līdzības: viņam ir enerģētiska uzbūve, viņam ir enerģētiskās informācijas lauks. Visi procesi cilvēkā norit pirmkārt enerģētiskajā līmenī. Apmaiņa ar enerģētisko informāciju nepārtrūkst ne uz sekundi, un īpašā laukā – informācijas telpā – ir dati par visu, kas notiek Pasaulē. Cilvēkam kā Pasaules daļai ir kanāli mijiedarbībai ar viņu. Tāpēc potenciāli cilvēkā ir ieliktas visas iespējas, – apgalvoja Alberts Vasiļjevičs Skvorcovs[1], izcils Sibīrijas fiziķis.

Mana pieredze un psihologa, bioenergooperatora un biodiagnosta daudzu gadu prakse balstās uz to, ka visiem dzīvības procesiem ir enerģētiska daba, tas ir, tie ir plūstošās enerģijas izpausmes. Jo visa pamatā taču ir nepārtraukti svārstību procesi atomu līmenī. Atkarīgā no vielas agregātstāvokļa atomi savā starpā dibina daudzveidīgas dinamiskas savstarpējās saiknes. Cilvēkā galvenais ir nevis viņa materiālais ķermenis, bet tas, kas šim ķermenim dod dzīvību – dzīvības enerģija, kura caurauž viņu ar daudzveidīgām enerģētiskām plūsmām, tas ir, Gars un Dvēsele.

Ķermeņa matērija ir pārejoša. Enerģija, kura apvelta viņu ar dzīvības spēkiem, nepazūd, pēc enerģijas nezūdamības likuma. Bet, ja cilvēkam par dzīvību ir jāpateicas Dvēselei, tad kas gan ir Gars? Daudzi viņu sajauc ar saprātu, tas ir, ar spēju loģiski, kritiski domāt, tiecoties uz objektivitāti. Jēdziens „Gars” senajiem grieķiem apzīmēja logosu, kurš sevī ietvēra saprātu šī vārda šaurā nozīmē un Garu visplašākajā nozīmē – kā sākotnējo un radošo enerģiju. Pateicoties Garam, radās viss eksistējošais savas radīšanas bezgalīgumā.

Atrodoties savu piecu sajūtu gūstā, mēs sevi redzam kā Pasaules-ēkas centru. Ne velti grieķu vārdu, kurš nozīmē Gara sakārtotības principu – „Kosmoss” sāka attiecināt uz gigantisko Visumu.

Gars – tā ir enerģija, enerģētiskas plūsmas un procesi. Tas ir visvarens un radošs spēks, kuram mēs dodam dažādus nosaukumus:

– kosmiskā, radošā enerģija, jeb pirmenerģija;

– Radītāja augstākā radošā enerģija;

– garīgais spēks, kurš ienes kārtību radījumā;

– virsapziņa, kura aptver visu esošo.

Gara enerģija vienmēr ir viena un tā pati, lai kā mēs viņu nesauktu, bet atsevišķa cilvēka Dvēsele ir piliens bezgalīgā Gara okeānā, kurā viss svārstās.

Bet mēs, cilvēki, varam to nepamanīt. Mūs mācīja: „Matērija ir mūžīga, dzīvība ir pārejoša.” Bet matērija un dzīvība taču vienādā mērā ir visuresošās pirmenerģijas izpausme. Viņa mums parādās pašos dažādākajos veidos, bet viņas izcelsme vēl arvien ir mīkla.

Kā ir sacījis Makss Planks, gala rezultātā nav nekādas matērijas. Mums tikai liekas, ka tā ir, mūsu pasauli ierobežo sajūtu orgānu piecas sajūtas, pasaules patiesās dabas mums nav. Reāli eksistē tikai visdažādākās frekvences un intensitātes enerģētiskas svārstības. No tām mūsu sajūtas apziņai „rada” mums pazīstamo pasauli.

Visur, kur ir dzīvība, dzīvības spēki darbojas enerģētisku procesu formā. Bez tiem dzīvības nemēdz būt! Dzīvība – tas ir kopums no bezgalīgiem procesiem, kuri norit elektronu līmenī pašās daudzveidīgākajās šūnu un viņu mijiedarbības kombinācijās. Visi dzīvības procesi mikropasaulē notiek dažādu frekvenču svārstību veidā. Vai runa ir par bioelektriskiem un bioplazmas starojumiem, par atsevišķu šūnu mikroelektrostacijām, par biofotoniem (informācijas pārnesējiem no šūnas uz šūnu), par tā sauktajiem nervu impulsiem vai par joniem (elektrisku lādiņu nesējiem) – visur mēs redzam, ka organisma šūnas apmainās ar universālu dzīvības enerģiju, atdodot un uztverot viņu dažādu starojuma avotu veidā.

Šī parādība ir pats pirmais jebkuras bioloģiskas sistēmas eksistences nosacījums. Bez tā nebūs nervu impulsu pārraides, ne barošanas, ne augšanas, ne kustības. Ko organisms darīs ar visiem „celtniecības materiāliem”, ja viņam nebūs enerģijas to pārstrādāšanai un izmantošanai savām vajadzībām?

Tātad, visu dzīvības procesu pamatā ir vibrācijas, svārstības, starojumi. Savā grāmatā „Gaismas Ceļš (Путь Света)” Skvorcovs raksta:

„Vibrāciju plūsmas caurauž visu esošo Pasaules-ēkā. Dzīvība ir vibrāciju plūsmu daļa. Cilvēks ir vibrāciju būtne. Radītājs arī ir vibrāciju būtne, un tur ir mūsu līdzīgums viņam.” (Es vēl piebilstu, arī līdzība.)

Cilvēka pamatā ir vibrācijas, tās pašas vibrācijas, par kurām līdz pēdējam laikam zinātne un medicīna noklusēja. Turklāt medicīnas galvenais uzdevums ir simptomu noņemšana fiziskajam ķermenim, bet, lūk, slimību rašanās cēloņi, kuriem pamatā ir vibrāciju traucējumi – tā nav viņas prerogatīva. Lūk, kāpēc medicīna daudzos gadījumos ir bezspēcīga, bet cilvēks mierina sevi ar cerību ar tablešu palīdzību kļūt veselam.

Galaktika – tas milzīgs vibrāciju reaktors, kuram ir lieliskas iespējas – attīstība, transformācija, pārveidošanās... Cilvēks – tā ir Galaktikas mini-kopija, arī viņš ir īsta enerģētiska stacija.

Visam esošajam ir smalki lauki, graujoši vai radoši. Par piemēru kalpo cilvēks. Vibrāciju plūsmu pamats tieši arī ir daļiņas, agrāk sauktas par Dīraka monopoliem, precīzāk, tās ir vibrācijas. Zinātnieki līdz šim laikam strīdas, vai tādas daļiņas ir, vai nav. Bet Pols Dīraks, izcils fiziķis teorētiķis, un, redzams, gaišreģis, šo daļiņu īpašības aprakstīja apmēram pirms simts gadiem.

Dabā ir savi likumi, un tos var ticami izzināt ar svārstu testēšanas palīdzību. Var noteikt, ko nes tas vai cits priekšmets, būtne, notikums utt. – radīšanu vai graušanu, jo katras vibrācijas uzbūve ir spirāle, turklāt labā spirāle ir radoša, bet kreisā – graujoša.

Katram cilvēkam ir savas individuālas vibrācijas. Tās ir fiziskā un smalko ķermeņu vibrācijas: domu, jūtu, notikumu, garīgā ceļa vibrācijas. Visu notikumu cilvēka dzīvē un viņa veselības pamatā ir vibrācijas. Un, ja tās ir radošas (labās puses spirāle), tad viņš ir vesels, laimīgs, sekmīgs. Ja spirāle ir kreisā, tad nepieciešams enerģijas no graujošām pārveidot radošās.

Pašlaik jau ir tehnoloģijas un prakses, pateicoties kurām var vākt prom sagraujošas struktūras cilvēkā un telpā. Dažas sīki savās grāmatās ir aprakstījis A. Skvorcovs, ar citām, sākot ar praksēm, kuras piedāvā Augšupceltie Skolotāji, un beidzot ar manām, iestrādātām pēdējo trīsdesmit gadu laikā, es pacentīšos jūs šodien iepazīstināt. Uzreiz teikšu, ka tajās ir daudz kopīga, vismaz savā būtībā. Tā, piemēram, Novosibirskas zinātnieks raksta, ka jebkura negatīva emocionēšana, izraisot vibrāciju sakrišanu, rada sagraujošas struktūras. Emocijas – tās arī ir vibrācijas. Ja cilvēks izjūt negatīvas emocijas attiecībā pret citu cilvēku, piemēram, vēlēšanos atriebties, nepieņemšanu, naidu, aizvainojumu vai sajūsmu, tad viņš zaudē savu individuālo vibrāciju tēlu un brūk. Vibrāciju uzlikšanos sauc par vibrāciju sakrišanu. Piemēram, ja cilvēks uz kādu ir apvainojies, tad aizvainojums ir uzlikšanās un viņa personīgajām vibrācijām. Šeit kaitējums tiek nodarīts tam, kurš apvainojas. Savu aizvainojumu, bēdu, baiļu, agresijas dēļ mēs zaudējam savu vibrāciju individuālo tēlu, savu patieso būtību un savu personīgo enerģētisko līmeni. To var raksturot kā vibrāciju sakrišanu jeb vibrāciju atkarību no negatīvām domprogrammām un emocijām.

Tagad vibrāciju sakrišanas parādība ir atrasta, aprakstīta, un to var aizvākt ar gaismu nesošām vibrāciju tehnoloģijām, tajā skaitā ar tādām, kādas dod, piemēram, Natālija Koteļņikova, Amora Guaņ Iņ u.c. Vibrāciju sakrišanai nav jābūt, tā bojā cilvēka individualitāti un veselumu. Cilvēkiem, kuri tiecas pāriet uz Jauno realitāti, nepieciešams apsteigt Zemes vibrāciju frekvences paaugstināšanos ar apzinātu savas saprāta kristāla vibrāciju frekvences pacelšanu.

Ja uz pārvietošanas (kvantu lēciena) momentu cilvēki nepacels saprāta vibrācijas līdz 15,5 Hz, tad varbūtība kvantu pārejai uz Jauno daudzdimensiālo Zemes realitāti viņiem strauji samazināsies. Dabiskai pārejai (tas ir, bez pārliekām grūtībām un mokām) ir vēlama saprāta kristāla vibrāciju frekvence lielāka par 19 Hz.

Kad saprāta kristāla vibrāciju frekvence ir zema, cilvēkiem dominē dzīvnieka – apziņas materiāls stāvoklis. Tādi cilvēki pat var nesaprast (neapzināties), ka cilvēks sastāv no gara, dvēseles un ķermeņa...

 

Pāriešanas lūgšana

 

Savas rekomendācijas cilvēcei par vibrāciju paaugstināšanu un dažas metodikas caur čenelingiem dod Augšupceltie Skolotāji. Sniedzu viena no viņiem rindas: „Vērojot jūs, Augšupceltie Gaismas Spēki nolēma planētas Zeme neaugšupceltajam cilvēkam sniegt palīdzību. Jūs esat pievērsuši uzmanību tam, kas notiek ap jums. Jūs redzat, ka notiek daudz avāriju, kurās cilvēki paliek dzīvi, taču daudzi zaudē materiālu īpašumu. Mēs jums pastāvīgi sakām, lai jūs pārskatītu savas vērtības. Mēs jums atkal sakām, ka jūs nevarēsiet uz citu dimensiju pārnes trešās dimensijas materiālās vērtības.

Augstākos ķermeņu vibrāciju līmeņos nav vajadzīgas materiālas vērtības. Šeit ir svarīgas jūsu garīgās iestrādes. Šeit ir svarīgas tās jūsu auras krāsas, kuras jūs ieguvāt visos jūsu iemiesojumos.

Šodien mūsu palīdzība ir tāda, ka mēs jums varam dot formulu, kura palīdzēs pacelt jūsu vibrācijas no jebkura līmeņa. To vajag vienkārši lasīt, cenšoties pēc iespējas stiprāk atslābināties, lai mūsu Gaisma, sūtīta kā atbilde uz jūsu lūgumu, spētu notīrīt netīrumu uzslāņojumus, kas jums ļautu dzīvot ar apzinātāku domāšanu. Tikko kā jūs sākat arvien vairāk un vairāk apzināties, jūsu vibrācijas automātiski sāks paaugstināties. Tu pati jau pamēģināji, kā šī formula darbojas. Tev ir zināms, ka noskaņojums kļūst nenoturīgs, pastāvīgi mainās. Tāpēc, ja cilvēki, ar kuriem tu sazinies, ļaus mums viņiem palīdzēt (lasīs vibrāciju paaugstināšanas formulu), bet pēc tam sāks just straujas noskaņojuma svārstības, tad vajadzēs prast viņiem paskaidrot un sniegt atbalstu. Bet tagad pieraksti formulu.

„ES ESMU TAS, KAS ES ESMU” vārdā, ar Zemes Karmas Valdnieku atļauju, Sanata Kumaras un Augšupcelto Skolotāju vadībā, Ercenģeļa Mihaēla un viņa eņģeļu leģiona vadībā, es vēršos pie savas Augstākās Būtības, sava Zeltainā Eņģeļa un lūdzu pacelt visu manu ķermeņu vibrācijas līdz tam līmenim, kurš man ir atļauts šajā manas apziņas attīstības etapā. Es lūdzu pacelt visu manu ķermeņu vibrācijas līdz tam līmenim, kurš ies par labumu manas dvēseles, to cilvēku un Būtību, kuras ir ap mani, dvēseļu attīstībai, par labumu visai Telpai un par labumu planētas Zeme evolūcijai.

Es pateicos visiem Augstākajiem Spēkiem par palīdzību.

Es lūdzu Ercenģelim Rafaēlam izdziedināt visus manus ķermeņus un piepildīt dziedināmās vietas ar tās krāsu gammas Gaismu, kura palīdzēs, dziedinot manus ķermeņus.

Es ar atvērtu Sirdi pieņemu sniegto palīdzību un pateicos Zemes Karmas Valdniekiem par atļauju, dotu Augšupceltajiem Gaismas Spēkiem sniegt palīdzību man un visai neaugšupceltajai cilvēcei, kā arī visām Būtībām, kuras vēlas virzīties pa evolūcijas kāpnēm, par labumu visai planētai Zeme.

Es pieņemu izmaiņas, kuras notiek ar maniem ķermeņiem, un apzināti vēršu Dieva Gaismu, kura iet caur mani, uz tām vietām, kur viņa nepieciešama.

Lai notiek tā!”

Šī formula ir ļoti enerģētiski ietilpīga. Un, ja cilvēki pēc formulas izlasīšanas jutīs nepieciešamību pagulēt, tad to vajag izdarīt. Viss ir jāatstāj un jāapguļas. Dažreiz ir nepieciešams vairākas minūtes, lai jūs iegrimtu miegā un atgrieztos atpakaļ, un jūs jutīsiet ļoti stipru spēku pieplūdumu. Šī formula ir mūsu velte jums. Tā sāks strādāt no tā brīža, kad jūs to izlasīsiet pirmoreiz.

To vajag lasīt pēc tās nepieciešamības, kuru jūs sajutīsiet. Kāds lasīs katru dienu, bet pēc tam taisīs pārtraukumu.

Kāds – 1 reizi nedēļā, mēnesī. Viss atkarīgs no tā, cik jūs paši palīdzēsiet savai apziņai paplašināties un ko vēl jūs darīsiet priekš šī mērķa.

Mēs sniedzam jums dāvanas, bet tikai jums jālemj, vai jūs tās pieņemsiet, vai nē. Mēs sniedzam jums palīdzību, bet tikai jūs varat to pieņemt vai atteikties no tās.

Dzīvojiet Visuma Mīlestības enerģijās! Es Esmu Sanats Kumara.”

Lūgšanu pārraidīja Valdnieks Sanats Kumara caur Leonīdu light-of-angels.ucoz.ru.

 

Sava fiziskā ķermeņa un iekšējo orgānu vibrāciju paaugstināšana

 

Pašlaik no smalkā plāna informācija no Skolotājiem un Gaismas Meistariem tiek pārraidīta mums, cilvēkiem, čenelingu formā, kura palīdz atidentificēties no vecajām enerģijām un noskaņoties uz jaunām. Daudzi no jums saņem tādu informāciju vai zina, kur to ņemt. Tā ir individuāla darba forma ar sevi, un mēs pie tās tagad neapstāsimies. Svarīgi ir saprast galveno – pašlaik ir nepieciešams savu uzmanību koncentrēt uz visu jauno savā iekšienē, sataustīt savas robežas veco noteikumu, uzskatu, dzīves sapratnes, savu iespēju formā un transformēt tās jaunajā un radošajā savā dzīvē. Lai augšupceltos kopā ar Zemi, ir jāiegūst vieglums savā Sirdī. Tāda stāvokļa sasniegšanai ir svarīgi sakārtot vecos sakarus, ienest tajos Piedošanu un Pateicību, atstāt nevajadzīgos, jūsu vibrācijas pazeminošus, un atklāties jauniem.

Cilvēkiem, kuri iet garīgu ceļu, spēcīga fiksācija uz vecajām enerģijām ir uzmanības koncentrēšana uz iepriekšējām čakru krāsām. Ir svarīgi savā iekšienē iniciēt jaunas krāsas un to vibrācijas un apzināti aktivizēt Jaunā laika enerģētiskos centrus.

Būtiski paaugstināt savas vibrācijas palīdz sava fiziskā ķermeņa un iekšējo orgānu vibrāciju paaugstināšana – jāuzdod viņiem jauna vibrāciju frekvence.

Mūsu cilvēka ķermenim piemīt sava apziņa. Taču šī apziņa ir stipri nospiesta un satur sevī informāciju par slimībām, novecošanu un nāvi. Tāpat kā visas apziņas formas, viņa var pacelties uz augstāku pakāpi un pamodināt sevī seno atmiņu par Dievišķo Cilvēku. Taču viņai vajag uzdot veselības un augstas vibrācijas frekvenci. To veicina visas darba formas ar skaņu – ķermeņa tonēšana ar skaņu – no zvaniņu un Tibetas trauku iedarbības līdz sakrālu skaņu izdziedāšanai un iekšējas vibrācijas, vēršamas uz dažādām ķermeņa daļām un orgāniem, radīšanai. Tāds darbs ir vērsts uz iekšējās sekrēcijas dziedzeru aktivizēšanu. Turpmāk viņi ģenerēs šo frekvenci un uzdos augstu skanējuma toni iekšējiem orgāniem.

Mūsu apziņas un pašuztveres paplašināšanā lielu lomu spēlē starpatomu telpu paplašināšanās. Šajās telpās starp atomiem ietverts spēcīgs potenciāls mūsu lēcienam jaunā laika enerģijās un vibrācijās! Paplašinot šīs telpas, mēs varam tā izplest savu Gaismas ķermeni, ka aptversim visu Zemi...

Fiksācija uz iepriekšējām enerģijām ir lietu ar zemu vibrāciju klātbūtne mājās. Pat labas, kārtīgas lietas, ja jūs tās neizmantojat, telpā sastingst un zaudē savu frekvenci! Izdaliet labas lietas, ar pateicību iznesiet vecās un nevajadzīgās – atbrīvojiet telpu un ļaujiet jaunā laika enerģijām ienākt jūsu Mājās.

Pārskatiet savas grāmatas. Vairumā jūs jau sen neesat ieskatījušies! Ir vērtīgas un svarīgas – izdalot cilvēkiem, jūs pagarināsiet to dzīvi. Neuzņemieties atbildību un nepiesārņojiet ar vecu informāciju cilvēku galvas! Tādas grāmatas aizvediet uz grāmatu tirgu un bez maksas atdodiet vecu grāmatu veikaliņu īpašniekiem.

Ir svarīgi mācīties jūsu apzināto informāciju atidentificēt no materiālajiem nesējiem. Pārskatiet savas dienasgrāmatas, semināru konspektus, pierakstus – pieņemiet, ka izietā spēks ir apzināts un paliks ar jums uz visiem laikiem. Visas jūsu atklāsmes sevis transformēšanas procesā paliks kā Gaismas uzliesmojumi jūsu Gaismas Ķermenī.

Pateicieties un, atlaižot apzināto Zemes informācijas slāņos – Akašas Hronikās, sadedziniet ugunī vai saplēsiet šos tekstus...

Mūsu dzīves telpā uzkrājas priekšmeti, kuri agrāk deva mums daudz spēka un saistīja mūs ar Zemes Spēka vietām. Ja jūs sen tiem neesat pieskārušies – caur tiem ir pārstājusi jums tecēt enerģija. Ja šie priekšmeti ir jums ļoti nozīmīgi – paņemiet tos rokās un sajūtiet, kuram no jūsu tuviniekiem vai draugiem tie palīdzēs iemantot spēku, atvērs portālus uz jauno enerģiju vai palīdzēs realizēt iecerēto. Piedāvājot cilvēkiem šos priekšmetus, dodiet viņiem iespēju sajust ar tiem rezonansi! Ja rezonanses nav – priekšmets nespēs priekš viņiem kļūt par Spēka priekšmetu.

Mizu, akmeņus, zarus, čiekurus var vienkārši atgriezt Zemei ar pateicību.

Ja dažiem priekšmetiem jūs īpašniekus neesat atraduši – sadedziniet tos vai apglabājiet mežā, ierokot Zemē.

Par svarīgu momentu darbā ar sevi var kļūt atidentificēšanās no priekšmetiem, kuri turpina būt ļoti mīļi vai ir jums ļoti nozīmīgi! Nododot tos ar vieglumu un pateicību citiem cilvēkiem, mēs savā iekšienē atveram telpu Jaunajam un ļaujam svaigām enerģijām tecēt caur mūsu dzīvi. Pēc maniem novērojumiem – pēc tādas darbības dzīvē ienāk kaut kas ļoti vērtīgs un jūsu sen gaidīts...

Noskaņojot sevi uz augstām vibrācijām, pievērsiet uzmanību tam, ko jūs ēdat. Jo augstākas vibrācijas – jo mazāka vajadzība pēc barības. Piemērojieties apkārtējā „pārpilnībā” atrast barību, kura ir piemērota tieši jums un veicina jūsu vibrāciju paaugstināšanu. Daudz enerģijas satur neslīpētu putraimu veseli kodoli.

Nebaidieties būt Baltā vārna pie kopīgā galda – neēdiet un nedzeriet to, kas pazemina jūsu skanējuma toni šajā pasaulē. Apzinātības un pilnīgas klātbūtnes stāvoklis jums te palīdzēs.

Noskaņojot savu apziņu uz augstām vibrācijām un gatavojoties Augšupcelšanās procesam, nepieciešams apgūt savas Augšupcelšanās „instrumentus”. Viens no tādiem instrumentiem ir savas Gaismas Piramīdas radīšana (skati Ronnas Hermanas Praksi „Gaismas/Spēka Piramīdas radīšana – Ercenģelis Mihaēls” http://www.liveinternet.ru/users/amayfaar/post126631325)

Stipri pavirzīties gatavošanās Augšupcelšanai procesā palīdzēs jūsu apzināta Augšupcelšanās Statusa pieņemšana. To izdarīt iespējams ar Gaismas Piramīdu, īpašā stāvoklī, uzaicinot visus savus Skolotājus, Pavadoņus, Eņģeļus un Ercenģeļus.

ES ESMU TAS, KAS ES ESMU” VĀRDĀ

ES PIEŅEMU SAVAS AUGŠUPCELŠANĀS STATUSU!

Apstipriniet šo procesu ar Radīšanas Kodu – trīsreiz

Izelpā – ES ESMU TAS (balsī)

Ieelpā – KAS ES ESMU (pie sevis)

Papildiniet ar saviem apstiprinājumiem, kuri palīdz jums identificēties ar šo enerģiju. Man tas ir šis:

ES ESMU AUGŠUPCELŠANĀS... ES ESMU DIEVIŠĶĀ KLĀTBŪTNE... ES ESMU

MĪLESTĪBA... ES ESMU GAISMA

Novēlu pilnīgu apzinātību un daudz Gaismas reālajā dzīvē un gatavošanās Augšupcelšanai procesā!

 

Vibrāciju paaugstināšanas paņēmieni

 

„1. Atbrīvojieties no fiziskajām slimībām. Izārstējiet to, ko varat izārstēt: zobus, aknas, novediet līdz galam hronisko slimību, locītavu, kuņģa-zarnu trakta utt. ārstēšanu. Ja slimība līdz galam neizārstējas, tad nosakiet vajadzīgo normu zāļu lietošanā (pret spiedienu, pret diabētu utt.), vajadzīgo diētu. Mīliet sevi.

2. Vingrošana, kontrastaina duša, peldēšana, pirts un enerģētiski vingrinājumi ir svarīgs enerģētiskā statusa tapšanas etaps.

3. Pastaigas svaigā gaisā, skābeklis ir svarīgs DNS aktivizācijai.

4. Barībai jābūt dabiskai, smagai gaļas barībai piemīt zemas vibrācijas.

5. Neieelpojiet dūmus un svilumu prānas un skābekļa vietā. Atsakieties no smēķēšanas.

6. Ēdiet maz, un jūs konstatēsiet, cik viegli jūs kustēsieties.

Dažādas mentālas attīrīšanās veicina fiziskā ķermeņa dziedināšanos. Mūsu ķermenis arī ir Gaisma, tiek vadīts ar domām un piekrīt mūsu domām. Atbrīvojieties no negatīva domās.

Sekojiet savām domām, un jums atklāsies bezdibenis ar to, no kā jāatbrīvojas. Neizmantojiet zemu vibrāciju domas, un jūs jau paaugstināsiet savas vibrācijas.

7. Viss, ko ir izstrādājuši emocionālie ķermeņi dzīves uz Zemes laikā dažādās inkarnācijās, dzīvo mūsu aurā un šūnās emocionālu nosēdumu veidā.

Līdzīgs pievelk līdzīgu. Atrodiet to un aizvāciet, atbrīvojošos vietu piepildot ar Gaismu.

8. Iemīliet sevi tādu nepilnīgu, kādu jūs ir radījis Dievs un atvedis šajā punkta. Viņš jūs tādu mīl... Bet jūs? Caur sevi jūs nonāksiet pie beznosacījuma mīlestības pret pasauli.

Jo mēs taču spējam mīlēt bērnus un dzīvniekus par to, ka viņi ir. Bet cilvēkus? Jā, viņi ir nepilnīgi. Bet tajā vietā, no kurienes mēs visi esam atnākuši, mēs esam vienlīdzīgi – gan bomzis, gan prezidents, gan jūs, gan jūsu „pretinieks”.

9. Atbrīvojieties no cīņas, pārejiet pie harmonizācijas ar visiem un visu. Palūdziet Eņģeļiem harmonizēt jūs ar tiem, kas jums nav pa prātam. Problēmas pazudīs pašas par sevi.

Ja ir problēmas, tātad, iespējams, ir nepareizi uzstādījumi jūsu domās. Bet varbūt tas ir signāls, ka tās ir vecas domas, noteikumi, sevi izdzīvojuši, uzspiesti jums jūsu pakļaušanai un manipulēšanai.

10. Izanalizējiet, kas jums cilvēkos nepatīk, kādas iezīmes jums „signalizē” katrā. Tas ir jūsu atspulgs – tieši tas, kas jūs tā kaitina, un tas, ko jūs aktīvi nepieņemat.

11. Nododiet jūsu bailes un pārdzīvojumus Eņģeļiem, Lai Tie, kas jūs ved, atrisina jūsu problēmas jums vislabākajā veidā.

12. Atrodiet jūsu problēmu karmiskas dziedināšanas paņēmienus:

a) aizvāciet kontraktus atsevišķi ar katru cilvēku.

b) aizvāciet šņores.

c) ejiet iekšā pagātnē un mainiet pagātni tā, lai neviens neciestu.

d) piedodiet visiem. Un katram atsevišķi, kuram ir bijusi īpaša loma jūsu dzīvē.

Regulāri kontaktējieties ar saviem Skolotājiem un Eņģeļiem, meditējiet, pielietojot dažādas prakses.

Nedomājiet, ka, ja jūs pagaidām viņus nedzirdat, arī viņi jūs nedzird. Viņi lasa pat visas jūsu domas. Viņi neko ar mums nedara, ja mēs nelūdzam vai neļaujam viņiem izdarīt.

Ziniet, – viss, kas TIEK DARĪTS, tiek darīts TIKAI JŪSU LABUMAM, GAN SLIKTAIS, GAN LABAIS. Visa pasaule strādā jūsu labā.

Lai precīzi nodotu lūgumu, bet jūsu Eņģeļi atšķirtu domas no lūguma, lūgumu nododiet balsī.

Es Esmu Sanats Kumara (Caur Koteļņikovu N.N.)”

Jūtas netraucē enerģijas plūsmām, bet emocijas rada, kā mēs jau zinām, blokus, kompleksus un dažādus kropļojumus. Ja notikumu pavadīja emocijas, stipras vai vājas, tas nosēdās šūnu atmiņas enerģētiskajās struktūrās. Šūnu atmiņa nosaka novecošanos. Ja varētu pilnībā nodzēst šūnu atmiņu, atjaunojot enerģētiskās struktūras, tad vecuma nebūtu.

Šūnu atmiņa – tās ir zemākās vibrācijas, kuras Gaismu nesošās vibrāciju tehnoloģijas nodzēš pilnībā, atjaunojot visu līmeņu imunitāti, tajā skaitā šūnu pašregulāciju. Šūnu līmenī notiek pakāpeniska attīrīšanās no enerģētiskajiem uzkrājumiem šūnās, enerģētiskās apmaiņas atjaunošanās. Notiek zemāko vibrāciju pārveidošana radīšanas vibrācijās: augstās, augstākajās, visaugstākajās.

Skvorcova A. V. un Hmeļinskas J. V. grāmatā „TĀLU PASAUĻU VĒSTNEŠI (ПОСЛАННИКИ ДАЛЬНИХ МИРОВ)” ir dota cilvēka smalkajos ķermeņos ietilpstošo vibrāciju klasifikācija.

Tās ir radošas vibrācijas, tas ir, visaugstākās, augstākās un augstas, un graujošās – viszemākās, zemākās un zemas, kurām principā cilvēkam nav jābūt.

Pēc testa rezultātiem pašreizējā laikā vibrācijas ir klātesošas diapazonā:

viszemākās – augstāk par 0 un līdz 2,7 Herciem;

zemākās – augstāk par 2,7 un līdz 9,7 Hz;

zemas – augstāk par 9,7 un līdz 26 Hz;

augstas – augstāk par 26 un līdz 56 Hz;

augstākās – augstāk par 56 un līdz 115 Hz;

visaugstākās – augstāk par 115 un līdz 205 Hz;

(augstāk par 205 Hz – kristāliskās vibrācijas, jeb jaunās, 6. rases vibrācijas).

Piemēram, bēdas dod vibrācijas no 0,1 līdz 2,4 Hz;

bailes – no 0,6 līdz 3,3 Hz;

aizkaitinājums – no 0,9 līdz 3,8 Hz;

sašutums – no 0,6 līdz 1,9 Hz;

patība dod vibrācijas maksimāli 2,8 Hz;

ātras dusmas (dusmīgums) – 0,9 Hz;

niknuma uzliesmojums – 0,5 Hz;

dusmas – 1,4 Hz;

lepnība – 3,1 Hz;

lepnums – 1,5 Hz;

noniecināšana – 1,5 Hz;

pārākums – 1,9 Hz;

žēlums – 3 Hz.

Ja cilvēks dzīvo ar pozitīvām jūtām, tad viņam ir pilnīgi citas vibrācijas:

atbilstība – no 38 Hz un augstāk;

Pasaules, tādas, kāda tā ir, pieņemšana, bez sašutuma un citām negatīvām emocijām – 46 Hz;

augstsirdība – 95 Hz;

pateicības (paldies) vibrācijas – 45 Hz;

sirsnīga pateicība – no 140 Hz un augstāk;

vienotība ar citiem cilvēkiem – 144 Hz un augstāk;

līdzcietība – no 150 Hz un augstāk (bet žēlums tikai 3 Hz);

mīlestība, kā saka, „ar galvu”, tas ir, kad cilvēks saprot, ka mīlestība – tās ir labas, gaišas jūtas un liels spēks, bet mīlēt ar sirdi vēl nesanāk – 50 Hz;

mīlestība, kuru cilvēks ģenerē ar savu sirdi pret visiem bez izņēmuma cilvēkiem un visu dzīvo – no 150 Hz un augstāk;

beznosacījuma mīlestība, upurējoša, Visumā pieņemtā, – no 205 Hz un augstāk.

Bez mīlestības viss ir nekas.

Pienākums bez mīlestības cilvēku padara aizkaitināmu.

Pienākums bez mīlestības cilvēku padara familiāru.

Taisnīgums bez mīlestības cilvēku padara cietsirdīgu.

Taisnība bez mīlestības cilvēku padara par kritizētāju.

Audzināšana bez mīlestības cilvēku padara divkosīgu.

Prāts bez mīlestības cilvēku padara viltīgu.

Laipnība bez mīlestības cilvēku padara par liekuli.

Kompetence bez mīlestības cilvēku padara nepiekāpīgu.

Vara bez mīlestības cilvēku padara valdonīgu.

Bagātība bez mīlestības cilvēku padara mantkārīgu.

Ticība bez mīlestības cilvēku padara par fanātiķi.

(Nezināms autos)

Sīkāk: http://ssor.net.ru/jizn-bez-lubvi#ixzz3fOpXwObS

 

Cilvēka saprāta kristāls un viņa fekvence

 

Saprāta kristāla vibrāciju frekvence ir apziņas attīstītības līmeņa svarīgākais raksturojums, kur katram hercam ir milzīga nozīme. Tā atspoguļo ienākošo signālu iztaujas daudzdimensionālās diskretizācijas frekvenci un nosaka informācijas uztveres patiesīgumu un precizitāti. Saprāta kristāla vibrāciju frekvence – tas ir cilvēka sasniegtā garīgā līmeņa atspoguļojums.

Jēzus Kristus laikā vibrāciju frekvence cilvēkiem vidēji bija 7 Hz (Zeme – 7,8 Hz). Apustulis Pēteris izauga līdz 16 Hz, Apustulis Pāvils – līdz 17, 5 Hz, Jānim Kristītājam bija 47 Hz, bet pašam Jēzum Kristum bija saprāta kristāla vibrāciju frekvence 105 Hz.

Uz kvantu lēcienu cikla sliekšņa cilvēki sāka garīgi mosties.

Mošanās sākums 14 Hz, mostas 15,5 Hz, garīgi pamodies augstāk par 18 Hz.

Līdz 1995. gadam cilvēkiem saprāta kristāla vibrāciju vidējā frekvence bija 8 Hz (Zeme – 7,8 Hz – pazīstama kā Šūmaņa rezonanses frekvence).

Tālāk abas frekvences sāka ātri augt.

- 2000. gada janvārī cilvēkiem vidēji – 9,2 Hz (Zeme – 9,3 Hz).

- 2007. gada janvārī cilvēkiem vidēji – 9,7 Hz (Zeme – 9,8 Hz).

- 2012. gada janvārī cilvēkiem vidēji – 11,3 Hz (Zeme – 11,1 Hz).

Uz 12.07.01. cilvēku saprāta kristāla vibrāciju vidējā frekvence – 12,1 Hz.

Uz 12.07.21. cilvēku saprāta kristāla vibrāciju vidējā frekvence – 12,6 Hz.

Uz 12.08.21. cilvēku saprāta kristāla vibrāciju vidējā frekvence – 13,1 Hz.

Uz 12.09.21. cilvēku saprāta kristāla vibrāciju vidējā frekvence – 13,2 Hz.

Cilvēkiem, kuri tiecas pāriet uz Jauno realitāti, ir nepieciešams apsteigt Zemes vibrāciju frekvences paaugstināšanos ar apzinātu sava saprāta kristāla vibrāciju frekvences pacelšanu.

Avots: http://www.lt90.org/reviews/ap_articles.php?article_id=677

 

Lada Kurovska „Kā ar dvēseli ieiet rezonansē” http://xn----8sbekc1b0bk9f.xn--p1ai/?p=4903

 

Ar savām domām par darbu ar rezonanses frekvencēm un programmas „antipātija pret sevi” novākšanu savā vietnē dalās Lada Kurovska.

„Tātad, dārgais draugs, kā es jau solīju, dalīšos ar tevi savā noslēpumā, kāpēc esmu laimīga. Ja tu uzmanīgi lasīji iepriekšējos rakstus, tev jāatceras, ka es rakstīju par tādu jēdzienu kā dzimtā frekvence. Kas gan tā tāda ir? Pasaule ap mums ir piepildīta ar dažādu diapazonu frekvencēm un vibrācijām, mēs tās dzirdam ne visas, un arī nesaprotam. Tas nav slikti un nav labi, vienkārši tā ir. Šiem diapazoniem ir savas oktāvas un savi skanēšanas viļņi, ātrumi u.c.

Enerģija izplatās pa viļņiem, bet viļņi atšķiras pēc amplitūdas (jaudas) un frekvences (ātruma), pateicoties tam tiem ir unikālas īpašības un uzvedības veidi. Enerģijas viļņi izplatās arī vidē (jeb laukā), tādā, kā gaiss, ūdens un pat apziņa.

Mūsu elektromagnētisko spektru, mērījumus mēs mēģinām apzīmēt ar terminiem (elektromagnētisks, tuvās iedarbības, tālās iedarbības un gravitācijas), bet radioviļņu spektru no ārkārtīgi zemiem, superzemiem, ultrazemiem un līdz superaugstiem un ārkārtīgi augstiem, bet, ja pārliek oktāvās, tad mēs varam viegli apzīmēt astoņdesmit vienu oktāvu. Es šeit neaprakstīšu, kādi ir zemfrekvenču spektri, kuri sastāv no radioviļņiem, bet pateikšu, ka tiem ir lielāks viļņa garums un zema enerģija. Augstfrekvences viļņi – īss viļņa garums un augsta enerģija.

Skaņa, piemēram, ir saspiešanas viļņu (jeb triecienviļņu) secība, kura ceļo caur matēriju un kuru rada priekšmeta, tāda kā skaļrunis, piemēram, vibrācija. Šie viļņi kļūst atšķirami, kad liek detektoram, tādam, kā mūsu bungādiņa, vibrēt. Jebkura skaņa, kuru mēs dzirdam, vai nu zema, vai ļoti augsta, ir regulāru, vienmērīgi izplatošos gaisa un ūdens molekulu viļņu radīta.

Viss ap mums un mūsu iekšienē vibrē. Pati Zeme pašlaik paaugstina savas vibrācijas un pakāpeniski pāriet uz augstām frekvencēm, kam mums, cilvēkiem, ir aktīvi jāgatavojas un jāieiet ar viņu rezonansē. Jāatzīmē, ka ar katru dienu šī frekvence aug, un mēs ar jums, vēlamies to vai nē, atrodamies viņas aktīvā starojumā. Tāpēc, ja jūs dzīvojat viņas ritmā un dzirdat viņu, sazinoties ar viņu un atverot sevi šai frekvencei, jūs pārvēršaties kopā ar viņu, bet, ja nē, jūs pakāpeniski kļūstat nevajadzīgi uz viņas, un jums ir nekomfortabli. Tāpēc ka jūsu frekvence vairs neatbilst jūsu atrašanās vietai. Zemes spēka vietām, kuras mēs vienmēr jūtam, ir paaugstināta frekvence, un tā sasniedz 13 un vairāk hercu. Tāpēc, atrodoties tādās vietās, cilvēks saņem savdabīgu iniciāciju, pateicoties kurai viņš noskaņojas uz pašas Zemes garīgo sirdi.

...

Lūk, padomā: tava elpa, tā viļņiem virzās uz leju, kad tu ieelpo skābekli un pārnes viņu caur plaušām asinīs, un izelpo to, kas ir palicis no atlikumu apstrādes. Sirds pumpē asinis sev iekšā pa artērijām un atpakaļ – pa vēnām: iekšā un ārā, iekšā un ārā. Nākamās augstākas vibrācijas, kuras mēs varam konstatēt – tā ir mūsu smadzeņu un nervu elektriskā dūkšana, kad lādiņi tiek nodoti pa sinapsēm. Jūs to varat sajust kā drebēšanu.

Kad jūs iegremdējaties vēl dziļāk, varat konstatēt vēl smalkākas vibrācijas no saviem neirotransmiteriem un bioķīmiskajiem procesiem, kad tie strādā ar jūsu šūnām. Vēl zemāk – tā jau ir jūsu šūnu darbība, molekulu un atomu, un, visbeidzot, kvantu objektu vibrācija.

Pastāstīšu par savu personīgo uztveri. Kad jūs atslābināties, atcerieties kaķīti pie loga, kad silda saulīte: viņš ir izlaidies, un viņš viss gluži kā tek, izplūst. Tas ir ļoti svarīgs stāvoklis, viņš ir atslābinājis savu fizisko ķermeni viļņa uztveršanai, un pats ir kļuvis plūstošs kā vilnis. Tas nozīmē, ka starpšūnu telpa ir atslābusi un atlaidusi visu, kas fiksēja informācijas un enerģiju apmaiņas iekšējo vilni, un šī saikne pakāpeniski ir sākusi atjaunoties.

Ir vairāki iegremdēšanās etapi šajā atslābumā, apzinātā un neapzinātā. Neapzinātā – mēs aizmiegam, un viss regulējas pats, tāpēc arī tautā saka, ka miegs ārstē. Bet patiesībā, atslēdzot apziņu, mēs pārejam citā režīmā, mūsu ķermenis noņem blokus un palaiž vilni caur mūsu ķermeņa bojātajiem rajoniem, kas ar laiku ved pie matērijas atjaunošanās, ja bojājumi nav pārāk nopietni.

Bet ir arī apzinātais ceļš. Pilnībā atslābinot ķermeni, es jutu, kā viņš izplūst, aiziet līdz iekšējam klikšķim, un pēc tam viņš sāk savākties atkal, bet pilnīgas izšķīšanas nav. Kad atgriezos atpakaļ, tad iekšējais drebulis, cik ilgi gan esmu uztvērusi vilni, bija ļoti spēcīgs, un man likās, ka ļoti redzams no malas, kā mani šūpo, bet pēc tam es sapratu, ka tās ir iekšējas sajūtas, bet ārējā pasaulē tas nav redzams.

Pēc atgūšanās stāvoklis vienmēr ir ļoti spēcīgs, gluži kā būtu notikusi pārslodze.

...

Pirmais un pats galvenais, kas tev jāapzinās, ir tas, ka ciešanas aizšķērso tev ceļu uz augstāko pasauli. Ciešanas dod zema līmeņa frekvences, un tu nekādi nevari izrauties no šīs plaknes. Problēma ir tur, ka mēs tā esam pieraduši ciest, un viss mūsu ķermenis ir pieradis pie šiem stāvokļiem, ka atgriezties mīlestības un svētlaimes stāvoklī ir ļoti nevienkārši. Bet neviens tevi, mans dārgais un mīļais jaunais Dievs, neliek to darīt strauji. Pakāpeniski, paaugstinot savu emocionālo stāvokli, tīrot domprogrammas un tēlus, atbrīvojoties no personīgā analfabētisma, tu palaid savas dvēseles gaismas stariņus apziņā. Un viņa sāk tevī paplašināties caur gaismu.

Tu jautāsi man, ko gan darīt, kad uzbrāžas, un tu iesaisties šajās emocijās? Tās pazūd tad, kad tu pārstāj tām piekrist vai ar tām cīnīties. Tās pārvēršas par neko, kad tu pārstāj piešķirt tām svarīgumu un meklēt tajās kaut kādas īpatnības. Kad tu ar mīlestību un, pārdzīvojot līdzi, raugies uz tiem cilvēkiem, kuri it kā ir vainīgi tavās ciešanās.

Augstākajās pasaulēs nav šo jūtu, nav ne upuru, ne pestītāju, ne līderu, ne sekotāju, nekādas valdīšanas vai „nevaldīšanas”, nekāda „šeit” vai „ne šeit”. Augstākajās frekvencēs tu iepazīsti esamības spēku. Esamība atklāj klātbūtni, bet klātbūtne atver dievišķu stāvokli, kurš uz visu raugās no augšas un no iekšienes vienlaicīgi. Dievišķais stāvoklis atklāj mīlestību kā „es” un dzīves nemainīgu dabu. Jebkurā momentā tu vari būt. Tu vari meklēt un just klātbūtni, tu vari gaidīt pēkšņu mīlestības atgriešanos, kura nekad nav pametusi. Mīlestībā nav sāpju, sāpes ir tikai atrautībā no mīlestības, bet savrupības sajūta – tā ir ciešanu izvēle.

Augstākajās pasaulēs tavs „Es” – tas ir mūsu „Es”, visiem vienota mīlošas klātbūtnes sajūta. Ja tu domā, ka neesi šis vienīgais „Es” vai, ka tas nav cits, tad var pazust, tad tu ciet. Domāt par „viņiem” vai par telpu starp jums, vai par vakuumu – nozīmē radīt mākslīgu bezdibeni, tāpēc ka nav nekā ārpus tevis, nekādu nepazīstamo, nekā sveša. Tikko kā tu izliecies, ka bezdibenis pastāv, tu radi ciešanas, kuras ir šaubas un bailes, radošas tavu cilvēka neprātu.

Dažreiz tu jutīsi sāpes, kuras ir reakcija uz dabisku saspiešanu, taču nevajag ciest. Atbrīvojies un turpini kustēties ar vilni. Dažreiz tavas telpas iekšienē parādīsies cilvēki, kuri cieš, tas nozīmē, ka tu vienmēr aplūko reālu ciešanu iespējas. Paliec ar tām pilnībā, tikai uz vienu mirkli. Netici tām, neatdarini, nenoliedz – vienkārši ļauj tām būt. Jūti to klātbūtni, ielaid sevī, ļauj tām būt tevī, saplūst ar tevi, noturi savu gaismu, un, ja tās vēlēsies, ja šīs vibrācijas būs tām pieejamas un komfortablas, tās paliks ar tevi. Bet, ja aizies, atlaid tās viegli uz viņu pasauli, nenosodot un necenšoties apturēt vai kaut ko pierādīt. Visu, ko varēji, tu priekš tām esi izdarījis, tālāk ir patstāvīgs to nobriešanas ceļš. Tavus noskaņojumus tās ir saņēmušas. Pienāks laiks, kad tās būs gatavas, un tās sameklēs savu ceļu no ciešanu pasaules, un, iespējams, tieši šī pieredze, kuru tu ļāvi tām pārdzīvot, kļūs tām par pamatu un bāku iziešanai no vecās pasaules.

Kad parādās atmiņas par mīlestību, rodas momentāna izdziedināšana, pēkšņa pozitīva pārmaiņa uz personīgu transformāciju – tajās un tevī katra ne-mīlestības ilūzijas izkliedēšanās izkliedē ciešanas priekš mums visiem. Katra bezdibeņa kolapsēšanās ir prāta darbības auglis, un ciešanas izgaist kā mākonis. Un šajā momentā tu sāc redzēt debesis. Bet pats svarīgākais – tev sāk augt spārni! Tas ir totālas vienotības ar visu pasauli sajūta. Kolosāla sajūta, kura sniedz iespēju apzināties sevi jaunā veidā.

...

1. Vecā pasaule ir lēna savrupības, bezdibeņa un baiļu dēļ, tā ir jau kā vecā raža, kura, satrūdot zemē, dod enerģiju jaunam graudam.

2. Jaunā pasaule ir ātra, pateicoties savstarpējai saiknei, samērā ar to, kā mēs tuvojamies vienotībai, dzīve kļūst momentānāka.

3. Mūsu dzīves jau darbojas pēc jauniem noteikumiem; ir balstītas uz pašreizējā laika ātrumu. Iedomājies dziestošus kartupeļu bumbuļus zemē un tajā pašā laikā asnu, kurš tiecas augšup. Izjūti viņu starpību dzīves konstitūcijā, dzīvības enerģijas daudzumā, un pats laiks jau atbilst šī asna pacelšanai augšup (Pavasaris).

4. Zeme, pati planēta paaugstina savas vibrācijas, ieskaitot mūs, kā asnu, kuram jāvirzās aiz viņas, un cilvēks pats pieņem lēmumu, kurā pasaulē viņš paliek – nāves plūsma, vecie kartupeļi vai asns, kurš tiecas augšup – dzīvības plūsma. Bet priekš tā tev, cilvēk, ir jāiziet caur sava vecā pasaules uzskata un sevis un pasaules sapratnes nāvi, un jāpieņem jaunais, iedzīvojoties ar to vienotā plūsmā.

Es domāju, mans dārgais un mīļais draugs, ka tev viss izdosies. Ja reiz tu lasi šīs rindas un neesi pārslēdzies uz kaut ko citu, tas nozīmē, ka tu jau esi dzīves plūsmā, un es ar prieku uzsmaidu tev, jo ir ļoti liels prieks redzēt tevi šajā gaismā!”

 

Emocijas un šūnu atmiņa – tas ir viens un tas pats

 

Nosacīti es šīs metodikas saucu par „darbu no augšas”, kad mēs piesaucam palīdzību no Augšupceltajiem Skolotājiem, citām Gaismas Būtībām, un ar viņu palīdzību caur gaismu un mīlestību attīrāmies no negatīva un ceļam vibrāciju līmeni, atbrīvojamies no negatīvām domām un emocijām ar garīgu prakšu, prāta un gara disciplīnas palīdzību. Vārdu sakot, ar visa tā palīdzību, par ko mēs rakstījām augstāk.

Bet pēc mana ieskata un, kā apstiprina prakse – „grūtu kļūdu dēls”, ir „darbs no apakšas”. Amerikāņu zinātniecei, ģenētiķei Barbarai Makklintokai (Barbara McClintock) 1983. gadā tika pasniegta Nobela prēmija par pētījumiem, kā mūsu emocijas ietekmē šūnu un DNS. Atklājuma būtība ir tāda, ka mūsu gēni var mainīt savu stāvokli hromosomās, atbildot uz stresa iedarbību. Turklāt katrs orgāns ir trauks, kurš satur komplektu ar noteiktām emocijām, kā pozitīvām, tā arī negatīvām, kuras ietekmē šo orgānu.

Visas emocijas formē šūnu atmiņu. Izrādās, ka emocijas un šūnu atmiņa – tas ir viens un tas pats. Kad šūnu atmiņa attīrās, atjaunojas šūnu pašregulācija, pats smalkākais imunitātes līmenis, kurš atjaunojas pēdējais. Turklāt nāk ārā zemākās vibrācijas un, atbilstoši, emocijas. Stipras emocijas vienmēr izraisa ierakstus šūnu atmiņā. Negatīva šūnu atmiņa – tas ir šūnu imunitātes bojājums. Ir tehnoloģija darbam ar šūnu atmiņu, pateicoties kurai var aizvākt graujošās programmas cilvēkā. Bieži vien šīs programmas tiek ieliktas no dzimtas. Dzimtas postošais tīkls – tā ir zemapziņas agresija. Zemapziņas agresija iever Dieva zaimošanu, alkatību, skaudību, dusmas, naidu, nodevību, nicinājumu, bailes.

Dzimtas postošais tīkls var tikt iznīcināts jebkurā atzarā ar Gaismu nesošām vibrāciju tehnoloģijām. Pateicoties šim darbam, postošais tīkls sabirst augstāk un zemāk par šo atzaru, un no šī cilvēka aizsākas Radošais Tīkls, ja viņš atgriež sev savu patieso radošo dabu. Bojātas dzimtas vibrāciju plūsmas dod dzimtas traucējumus, kuri nosaka visu nākamo dzīvi.

Ar Dzimtas postošo tīklu neitralizēšanu darbs ar sevi ir jāsāk praktiski katram cilvēkam.

Pēc mana ieskata baiļu, kompleksu un dažādu bloku cēloņi ir jāmeklē kā Dzimtas tīklos, tā arī „transpersonālajā” karmā, tas ir, pieredzē, kuru personība ir sastrādājusi iepriekšējos iemiesojumos. Tas viss nogulsnējas DNS daudzlīmeņu struktūrās informācijas bloķējumu veidā.

Enerģētisko plūsmu, kuras cilvēkam ir jālaiž caur sevi, tecēšanu kropļo bloki un kompleksi. Bloki izpaužas kā šūnu atmiņa muskuļos, tas ir, enerģētisks sastingums vai enerģijas plūduma muskuļos un enerģētiskajos kanālos traucējums. Bloki spēj arī turpmāk mainīt DNS struktūru, kā fiziskajā, tā arī smalko plānu, vibrāciju līmenī, kurš pieder smalkajiem ķermeņiem. Eksistējot ilgstoši, bloks rada kompleksu. Komplekss – tas ir enerģētisko vibrāciju plūduma kaulu struktūrās traucējums. Kompleksi var rasties uzreiz, bez blokiem-priekšgājējiem. Tas, kā likums, notiek no stipriem cilvēka satricinājumiem.

Šīs graujošās struktūras ir nepieciešams cilvēkā atrast un pārveidot. Kompleksu veidošanos iedarbina endokrīnā sistēma. Komplekss ir organisma aizsargreakcija uz ārēju iedarbību.

Ja pašregulācija strādā labi, tad tā noņem blokus un kompleksus. Taču dzīvē tas notiek ļoti reti, pašregulācijā ir pārāk daudz traucējumu. Kompleksi, kā likums, paliek un ar gadiem pastiprinās, izraisot dažādas slimības un novecošanas procesus.

Gaismu nesošās vibrāciju tehnoloģijas, atdzīvinot pašregulāciju, novāc traucējumus cilvēka enerģētikas plūsmās un viņa bailes. Kompleksu galējās pakāpes – skoliozes, osteohondrozes, dažādas kaulu patoloģijas, līdz pat kuprim.

Kas tad nosaka šūnu atmiņu? Šūnu atmiņa – tie ir nodzīvoto gadu uzkrājumi. Tie ir dažādu notikumu ierakstu sapresēti enerģētiski slāņi, pareizāk, smalko un fiziskā ķermeņa traucējumi emociju dēļ. Mūsu pašu emocijas un priekšstati, kā arī tas, ko mēs esam mantojuši no saviem senčiem, ietekmē mūsu DNS. Mūsu gēni reaģē uz emocijām. Katra mūsu ķermeņa molekula reaģē uz psiholoģisko situāciju. Bet pareizs ir arī pretējais: mūsu DNS ietekmē mūsu emocijas, noskaņojumus un uzvedību. Uz šiem principiem ir būvēta viena no pašsagraušanas programmu neitralizācijas metodikām caur darbu ar DNS. DNS – mūsos ieliktā Dievišķā matrica – ietver visu informāciju, kura nepieciešama izdziedināšanai. Mums tika jāiemācās apzināti vērsties pie viņas. Turklāt DNS un RNS lieliski saprot kā runu, tā arī emocionālus un domas-gribas impulsus. To daudzkārt ir pierādījuši akadēmiķi P.P. Garjajevs, A.N. Petrovs, prof. R. Džerards (доказано академиками П.П.Гаряевым, А.Н.Петровым, проф.Р.Джерардом) un citi zinātnieki, kā arī tas tiek aprakstīts Krajona grāmatās. Viņi zinātniski apstiprina, ka mēs patiešām esam Dievišķas būtnes, un mums no dabas piemīt spēja pašdziedināties. Izpētījis un izmēģinājis daudzas prakses, kā uz sevis, tā arī praktisku seansu gaitā, esmu izstrādājis savu dziedināšanas metodiku un tehniku. Tās jēga ir tāda, lai ar spēcīgu Radītāja enerģijas impulsu caur mūsu gribu un apzinātu, no sirds nākošu, mūsu kontaktēšanos ar DNS – attīrītu un aktivizētu ne tikai bioloģisko divu pavedienu spirāli, ierakstītu hromosomā, bet arī atjaunotu funkcijas pieciem citiem DNS pavedienu pāriem, kuri pieder smalkajiem ķermeņiem. Tādu pavedienu esamība ir apstiprināta virknē mēģinājumu, kurus ir veicis akadēmiķis P. Garjajevs, dedzinot DNS spektrogrāfā, kad pēc DNS bioloģisko pavedienu sadedzināšanas aparatūra vēl 40 dienas fiksēja informāciju.

Apkopojis atsauksmes par pieciem gadiem, es ieguvu sekojošus rezultātus: daudzpavedienu DNS aktivizācijas un šūnu un organisma kopumā vibrāciju frekvences paaugstināšanas rezultātā – pozitīvu efektu apstiprina 75% aptaujāto. Tā ir fiziskā stāvokļa uzlabošanās, tajā skaitā iziešana no slimības, organisma enerģijas paaugstināšanās, atsvaidzināšanās, psiholoģiskā un emocionālā stāvokļa pozitīvas izmaiņas, stresu pazemināšanās, savstarpējo attiecību ar cilvēkiem, mīlestības pret citiem uzlabošanās, dzīves jēgas un sava ceļa apzināšanās, mīlestība pret sevi u.c.

Ievērības cienīgs šajā darbā ir tas, ka šeit cilvēks nenodarbojas ar pašdarbību – visu smalko darbu DNS aktivizēšanā un vibrāciju frekvences un tīrības paaugstināšanā vada Augstākie Garīgie plāni, pēc Radītāja normas, kurus mēs paši piesaucam katru reizi, sākot darbu. Šīs prakses ir svarīgas ne tikai, lai dziedinātu fizisko ķermeni, bet arī attīrītu kropļojumus vērtību, ticējumu un priekšstatu, domu un emociju sistēmā, kuri tad arī ved pie slimībām un stāvokļiem. Katru aktivizāciju vada Gars un dod jums turpmāku impulsu virzībai uz mūsu Dievišķā potenciāla un gaišo jūtu realizāciju. Pēc visu hromosomu aktivizēšanas šūnā norit darbs šūnas, orgāna, organisma vibrāciju frekvences paaugstināšanā.

Reālā darba praksē tas izskatās tā: sākumā tā ir situācijas un cēloņu-seku sakaru, kuri noveduši pie tās, diagnosticēšana. Pēc tam programmu, kuras vajag novākt vai nokoriģēt, noteikšana. Cilvēka, viņa emociju un smalko ķermeņu vibrāciju frekvences noteikšana. Grupveida praktiska nodarbība ar jūsu ģenētiskā koda pārskaņošanu 6 līmeņos veselīgai un sekmīgai dzīvei (vienu, divas dienas). Pēc tam patstāvīgs darbs ar praksēm kuratora vadībā.

Jūsu Jevgeņijs Adamovs

 

Pievienots 14.07.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/vibratsionnie-technologii-ustraneniya-programm-samorazrusheniya

Tulkoja Jānis Oppe