Džeina Robertsa - Runā Sets. Dvēseles mūžīgā realitāte[1]

Fragments no 19. nodaļas

Alternatīvā tagadne. Daudzkāršais fokuss

15 08 12

Sāksim ar parasto nomoda stāvokli, kurš jums ir zināms. Vienu soli no tā atrodas cits apziņas līmenis, uz kuru jūs neapzināti pārejat. Mēs nosauksim to „A-1”. Tas ir kaimiņos jūsu parastajai apziņai, atsevišķi no tā ļoti nenozīmīgi, taču tajā noteikti ir novērojami efekti, kādu nav parastajā stāvoklī.

Šajā līmenī var izmantot daudz spēju, pārdzīvot tagadni dažādos veidos, kā pamatu izmantojot jums jau zināmo fizisko informāciju. Parastajā stāvoklī jūs redzat ķermeni. A-1 stāvoklī jūsu apziņa var ieiet svešā ķermenī un dziedināt viņu. Atbilstoši jūsu spējām jūs varat apzināti vadīt matēriju no iekšienes, pilnīgā domu skaidrībā.

A-1 var izmantot kā papildus platformu, tā teikt, ar kuru jūs uz fiziskajām parādībām varat skatīties skaidrāk. To izmantojot, jūs uz laiku atbrīvojaties no ķermeņa problēmām un ar šīs brīvības palīdzību tiecaties no tām atbrīvoties. It bieži, kaut arī ne vienmēr, ir iespējams atrisināt problēmas, kuras šķiet neatrisināmas. Izdarītās iedvesmas šeit ir daudz efektīvākas. Vieglāk ir formēt tēlus, un tie ir kustīgāki. Tātad, A-1 – tas ir solis sānis, bet pietiekami svarīgs.

Tātad A-1 var padarīt par pirmo soļu secībā, kuri ved pie „dziļākiem” apziņas stāvokļiem. To var izmantot arī kā pirmo saistītos etapos. Katrs dziļāks apziņas stāvoklis arī var kļūt par pirmo soli uz citiem apziņas līmeņiem. A-1 līmenī nonākt ir viegli. Kad jūs klausāties mūziku, kura jums patīk, kad jūs nodarbojaties ar iemīļotu klusu nodarbi, jūs varat uztvert zināmu sajūtu. To var pavadīt jūsu pašu raksturīgas uzvednes. Jūs varat īpašā veidā klauvēt ar pirkstiem. Varat atkārtot kaut kādu žestu. Jūs varat sapņaini raudzīties pa kreisi vai pa labi.

Jebkuras tamlīdzīgas fiziskas uzvednes var jums palīdzēt atšķirt šo apziņas stāvokli no tā, kurš dominē parasti. Jums vienkārši vajag to atpazīt, iemācīties to uzturēt un pēc tam eksperimentēt tā izmantošanā. Kā likums, tas arī ir fiziski orientēts, tas ir, spējas parasti ir vērstas uz fiziskās apkārtnes matērijas iekšējo uztveri un vadību. Tātad, pašreizējo momentu jūs varat uztvert no dažādām unikālām pozīcijām, kuras parasti ir nepieejamas.

Jūs varat momenta realitāti uztvert no savu zarnu vai rokas redzes skatupunkta. Ar laiku jūs iemācīsieties just iekšēju mieru un jezgu, kuri vienlaikus eksistē fiziskajā ķermenī. Tas atnes sapratni un izbrīnu, sajūtu par vienotību ar visu dzīvo materiālo vielu, no kuras jūs pašlaik fiziski sastāvat. Praksē jūs varat iemācīties intuitīvi apzināties savu iekšējo fizisko vidi tāpat, kā ārējo fizisko apkārtni.

Samērā ar treniņiem jūsu saprāta saturs kļūs tikpat pieejams. Jūs redzēsiet savas domas tikpat skaidri, kā paša iekšējos orgānus. Šajā gadījumā jūs viņus varat redzēt simboliski, caur jums saprotamiem simboliem, piemēram, sajauktas domas – kā nezāles, no kurām viegli atbrīvoties.

Jūs varat palūgt jūsu saprāta domu saturu pārnest uz intensīvu tēlu, kurš simboliski nodod atsevišķas domas un kopējo mentālo ainu, un pēc tam aizvākt to, kas jums nepatīk, un aizvietot ar pozitīvākiem tēliem. Tas nenozīmē, ka iekšējai ainavai vienmēr ir jābūt saulainai, taču tai ir jābūt labi sabalansētai.

Tumšai un, īpaši – drūmai iekšējai ainavai ir jāizraisa vērīgums. Jums nekavējoties ir jāsāk to mainīt. Tas viss maniem lasītājiem ir pieejams, kaut arī katram kaut ko izdarīt būs vienkāršāk, bet kaut ko – sarežģītāk. Jums jāsaprot, ka pašlaik es runāju par praksi. Piemēram, izklāstītajā veidā jūs varat uzlabot fizisko stāvokli. Šajā gadījumā, pētot iekšējo domu ainavu, jūs tajā atradīsiet avotu, kurš sākotnēji ir izraisījis fizisku saslimšanu.

Sajūtas var pētīt tādā pašā veidā. Tās liksies citādas, kustīgākas. Domas, piemēram, var likties kā stacionāras konstrukcijas, ziedi vai koki, mājas vai reljefs. Sajūtas visbiežāk parādās kustībā – ar ūdeni, vēju, laika apstākļiem, debesīm un mainīgu krāsu. Tātad, šajā stāvoklī var ieraudzīt jebkuru fizisku saslimšanu, ieskatoties ķermenī un konstatējot to. Pēc tam, mainot to, ko jūs redzat, jūs varat ieiet savā vai svešā ķermenī stipri samazināti, vai kā gaismas punkts, vai vispār nemateriāli, bet apzinoties ķermeņa iekšējo vidi.

Jūs maināt to, ko vajag mainīt, jebkurā veidā, kāds jums ienāks prātā, – vēršot tajā virzienā ķermeņa enerģiju, ieejot miesā un savienojot kaut kādas daļas, kurām tas vajadzīgs, vadot mugurkaula zonas. Pēc tam no apziņas A-1 kaimiņu platformas jūs uztverat domu – savu vai cita cilvēka – mentālās struktūras jebkurā jums ērtā veidā.

Jūs varat šīs struktūras uztvert kā ātri ņirbošas frāzes vai vārdus, kurus parasti redzat sev saprātā vai cita cilvēka saprātā. Jeb jūs varat dzirdēt vārdus un domas, vai redzēt jau aprakstīto „ainavu”, kurā domas simboliski veido ainu.

Tas viss jums parādīs, kā domas ir izraisījušās fizisko slimību un kādas tieši. To pašu var izdarīt ar sajūtu struktūru. Tās var uztvert kā kustīgus tumšu un gaišu krāsu uzliesmojumus, jeb jūs sajutīsiet vienu globālu emociju. Ja šī emocija ir ļoti stipra, to var ieraudzīt dažādos ietērpos. Gan domu, gan emociju gadījumā jūs pārliecināti izvēlaties tās, kuras saistītas ar slimību. Tādā veidā jūs veicat izmaiņas trīs līmeņos.

A-1 var izmantot arī kā jaunrades, koncentrācijas, apmācības, atpūtas un meditāciju kopēju struktūru. Jūs vienkāršības labad varat radīt savu paša šī stāvokļa tēlu, iedomājoties to kā istabu, patīkamu ainavu, platformu. Agri vai vēlu šī stāvokļa simbols uzradīsies pats.

Tātad šo stāvokli var izmantot arī kā pāreju nākamajā apziņas stāvoklī, kurš ved pie dziļāka transa, taču joprojām ir saistīts ar jums pazīstamo realitātes sistēmu.

Jeb to var izmantot kā soli uz nākamo apziņas līmeni – tas ir, divus soļus no parastās realitātes. Šajā gadījumā jūs nonākat nevis pie pašreizējā momenta dziļas izpētes un uztveres, bet pie tā apzināšanās un saprašanas, ko var nosaukt par tagadnes alternatīviem momentiem.

Jūs atejat no jums pazīstamās tagadnes. Tas ved pie pētījumiem, kuri šajā grāmatā jau ir aprakstīti, – pie varbūtībām. Šis stāvoklis var jums dot lielu priekšrocību, kad jūs mēģināt atrisināt problēmas, saistītas ar nākotnes plāniem, kuri ar lēmumiem ietekmē nākotni, un faktiski ar jebkuriem jautājumiem, kuri prasa svarīgu lēmumu pieņemšanu nākotnei. Šajā stāvoklī jūs spējat pārcilāt dažādus alternatīvus risinājumus un to iespējamās sekas – nevis iztēlē, bet praksē.

Šīs varbūtības ir reālas, lai kādu lēmumu jūs nepieņemtu. Piemēram, jums priekšā ir trīs varianti, un jums ir jāizvēlas viens. Šajā stāvoklī jūs izvēlaties pirmo variantu. Alternatīvā tagadne – tas ir moments, kurā jūs izdarāt izvēli. To izdarījuši, jūs maināt tagadni, skaidri redzat, kā tieši tā ir izmainījusies un kādas darbības un notikumus šīs izmaiņas nesīs nākotnē, kura attiecas uz konkrēto alternatīvo tagadni.

Jūs to pašu darāt ar katru no citām izvēlām – joprojām atrodoties šajā apziņas stāvoklī. Metode katrā gadījumā ir vienāda. Jūs pieņemat lēmumu. Pēc tam jebkurā jums ērtā veidā jūs apzināties fiziskās sekas ķermenī. Jūs ieejat ķermenī, kā es aprakstīju agrāk – kā pie dziedināšanas. Ass jutīgums ļauj jums saprast, kādu tieši fizisko iedarbību radīs pieņemtais lēmums: vai ķermeņa stāvoklis paliks iepriekšējais, vai no viņa nāk stabila veselības sajūta, vai arī dzimst lielas problēmas.

Tieši tāpat jūs pētāt domu un sajūtu aspektus, bet pēc tam vēršat uzmanību uz ārieni, uz apstākļiem, kuri parādīsies no šīs alternatīvās tagadnes. Jūsu domu skatienam pavērsies notikumi. Jūs varat to pārdzīvot vai vienkārši veikt vērošanu. Tie var izrādīties tik spilgti, ka jūs uz laiku nomaldīsieties, bet, ja jūs saglabājat kontaktu ar šo apziņas līmeni, tas notiek reti. Kā likums, jūs labi apzināties, ko darāt.

Atkarībā no situācijas jūs tādā pašā veidā varat noskaidrot pieņemtā lēmuma iedarbību uz konkrētiem citiem cilvēkiem. Pēc tam jūs atgriežaties parastajā apziņā, izejot caur stāvokli A-1, kuru izmantojāt iesākumam. Pēc atpūtas perioda atgriežaties un pieņemat otro lēmumu, pēc tam trešo utt. tādā pašā veidā. Pēc tam, jau apziņas parastajā stāvoklī, jūs pieņemat vēlamo lēmumu, ar iegūtās informācijas un pieredzes palīdzību.

Nosaukumiem nav nozīmes. Lai būtu vienkāršāk, nosauksim šo apziņas līmeni A-1-a.

Eksistē līmenis A-1-b, kaimiņos šim, kurš ar sākas no alternatīvās tagadnes un kuru var izmantot daudziem citiem mērķiem.

Parastam cilvēkam nav viegli tajā nokļūt. Viņš ir saistīts ar grupas tagadni, ar masu varbūtībām, rasu problēmām un civilizācijas attīstību. Šis līmenis būtu īpaši noderīgs politiķiem un pie varas esošajiem cilvēkiem. Ar tā palīdzību var ieskatīties arī varbūtējā pagātnē. Piemēram, tas noderētu, pētot senas drupas un izzudušas civilizācijas, bet tikai, ja aplūko konkrētu varbūtīgu pagātni, kurā viņas ir eksistējušas.

Nākamo kaimiņu līmeni mēs nosauksim A-1-c, iepriekš aprakstītā turpinājumu, kurā pieaug darbību, kustīguma un pieredzes brīvība. Noteiktā pakāpē šeit ir iespējams piedalīties uztveramajos notikumos. Pašlaik mums nevajag iet tālāk, tāpēc ka jūs, kā likums, nepieskaraties šiem līmeņiem, un tie ved uz realitātēm, maz saistītām ar jūsējo. Tie ir pārāk atsevišķi apziņas stāvokļi, un parastos apstākļos jūsu patreizējā apziņa nespēj iet tālāk šajā virzienā.

Pirmais stāvokli, A-1, ir vispraktiskākais un vispieejamākais jums. Bet itin bieži jums nepieciešams kā nākas izjust līmeni A-1, pirms veikt nākamo soli. Neskatoties uz saviem ierobežojumiem, tas ļauj būtiski paplašināt jūsu apziņu. Piemēram, ar tā palīdzību jūs varat uzzināt, kas būtu, „ja es būtu izdarījis to vai, lūk, to”. Atcerieties, tie ir kaimiņu līmeņi, izvietoti pa horizontāli.

Uzreiz zem A-1 atrodas līmenis A-2, dziļāks stāvoklis, ja izmanto augšas un apakšas jēdzienus. Tas ir mazāk fiziski orientēts nekā A-1. Jūs saglabājat domas un apziņas skaidrību. Šis stāvoklis ļauj pētīt jūsu pagātni, kā jūt to saprotat, tajā sistēmā, kura jums ir zināma.

Šeit jūs arī apzināties pagājušās reinkarnācijas. Ja kaut kāda personīga problēma nerisinās no līmeņa A-1, jūs varat pāriet uz A-2 un konstatēt, ka tās cēloņi guļ citā eksistencē. Šim stāvoklim ir raksturīga palēnināta elpošana un, ja nav doti citi norādījumi, viegla temperatūras pazemināšanās un garāki palēninātas frekvences alfa-viļņi.

Saikne ar apkārtni un tās apzināšanās saglabājas. Tās var būt mākslīgi nobloķētas rezultatīvuma paaugstināšanai, bet tas nav obligāti. Acis bieži ir atvērtas, kaut gan var izrādīties, ka vienkāršāk ir turēt tās aizvērtas. Jutīgums saasinās. Parādās mentāli, fiziski un emocionāli pagājušo personību aspekti, turklāt nav obligāti sekot metodēm, kuras aprakstītas līmenim A-1.

Viņus var uztvert dažādi, atkarībā no personības, kura atrodas šajā stāvoklī, īpašībām. Viņus var izmantot, lai meklētu idejas cēloni pagātnē, lai meklētu kaut ko, tur pazaudētu – kamēr meklējamais atrodas jūsu varbūtību sistēmā.

Uzreiz zem tā atrodas A-3. Tas atkal ir iepriekšējā turpinājums, kurš attiecas uz masu problēmām – zemes kustību, jūsu planētas vēsturi, kādu jūs to zināt, informāciju par uz viņas dzīvojušajām rasēm, dzīvnieku vēsturi, gāzes un ogļu slāņiem, dažādiem laikmetiem, kuri pārjoņoja pa jūsu planētu un mainīja viņu.

 

Pievienots 12.08.2015, atjaunots 13.08.2015

http://sanatkumara.ru/stati-2015/govorit-set-vechnaya-realnost-dushi

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. Jane Roberts; Джейн Робертс. http://www.koob.ru/roberts_j/seth_speaks (Tulk. piezīme)