Natālija Romanova - Saruna ar Sanatu Kumaru par Krieviju

15 08 06

– Sanat Kumara, tik daudz informācijas pašlaik tiek publicēts sakarā ar Slepeno Valdību, Pasaules Sazvērestību, kā arī par Krieviju, par Krievijas un viņas genofonda mērķtiecīgu iznīcināšanu, iznīdēšanu gadsimtu garumā. Vari dot izskaidrojumu šajā jautājumā? Kas ir taisnība, kas meli, un kāda ir Krievijas un krievu tautas loma pasaules procesā patiesībā?

– Pirmām kārtām ir skaidri jāizprot, ka pasaules procesi, kuri notiek uz Zemes, tautu un civilizāciju mērogos atspoguļo Plānu, kurš ir ierakstīts un apstiprināts “Debesīs” no to puses, kas ir atbildīgi par rasu attīstību. Nevajag aizmirst, ka uz Zemes tiek realizēts LIELAIS eksperiments. Un daudz kas, ļoti daudz kas ir “iešūts” gēnos tiem vai citiem cilvēkiem, caur kuriem Plāns tiek realizēts, un Spēle attīstās saskaņā ar Scenāriju.

 

Katrai pusei ir savi uzdevumi. “Tumšajai pusei” – uzdevums censties cilvēku apziņas stingrāk ievilkt materiālisma tīklos – un sastrādāt daudzveidīgās dzīves “nogrieztībā” no Tēva apstākļos pilnvērtīgu pieredzi. Manipulēšana, vara un varas spēles – tā arī ir pieredze, saskanīga, atbilstoša tam apziņas vibrāciju līmenim, kurā atrodas iedzīvotāju pamata masa. Tā ir bijis vienmēr: tumsai vieglāk ir pārvaldīt neizglītotus un “tumšus” cilvēkus. Un savu misiju – apziņas turēšanu tumsā un vajadzīgo zināšanu izstādīšanu, izsludināšanu tādā veidā, kāds izdevīgs “tumsai” un kāds veicina tās uzdevumus.

Taču arī Gaismas Spēki neguļ. Vienkārši pagaidām, saskaņā ar kosmisko ciklu, tumsa spēku līdzsvarā dominē. Bet, kā zināms, no absolūtas Tumsas Gaisma dzims. Un, lai procesi plūst lēni, un, šķiet, visa pasaule ir iegrimusi tumsā un ripo uz sabrukumu, nedomā tā. Spēku līdzsvars tiek stingri ievērots. Un Gaismas Spēki stingri izpilda to, kas viņiem ir noteikts saskaņā ar dienu un stundu, tāpat kā arī Tumsas Spēki. Pašlaik ir tikai pati RA-gaismas ausma, tāpēc tiesāt un prasīt, lai spoži iemirdzētos Saule ŠEIT, TAGAD virs galvām – ir tikpat muļķīgi un tumsonīgi, kā prasīt, lai ziema kļūtu par vasaru vai vasarā pēkšņi kristu sniegs. Bet virzīties līdzi Saulei – no Ausmas līdz Rietam un tālāk atkal līdz Ausmai un rīkoties piemēroti to enerģiju plūsmā, kuras nāk, un vislabākajā veidā – lūk, labākais uzdevums Sirdij, jutīgai un viedai.

Jūs – tie, kuri nenogurstoši tuvina Gaismas Laiku.

Jūs – tie, kuros ir gan Gaisma, gan Tumsa.

Izaudzējiet Gaismu sevī – līdz Pusdienlaikam no Ausmas,

Un Tumsa tad pašķirsies pati.

– Sanat Kumara, kāpēc Audzinātāji visu laiku brīdina un sargā no aktīvām darbībām pret Tumsu?

– Tāpēc ka jūsos pašos pagaidām tumsas ir ļoti daudz. Un, saduroties ar ārējo Tumsu, jūs varat tikai vairot gan iekšējo, gan, tātad, arī ārējo Tumsas spēku. Un, tātad, tikai kavējat Gaismas uzvaras laiku. Te ir arī atbilde uz jautājumu, kāpēc tik lēni, pēc jūsu domām, norit Pamošanās, kaut gan pēc daudziem pareģojumiem un Plāna (vienas no Plāna versijām) – uz pašreizējo brīdi jau bija jāpamostas vairāk nekā pusei Zemes iedzīvotāju.

Laiks ir relatīvs un subjektīvs jēdziens. Jūs paši esat laika, telpas un notikumu enerģiju pārvadītāji.

Aizdomājieties par jūsu lomu un par to, KO turpināt radīt, joprojām nezinot (не ВЕДая).

Attīrieties sākumā paši. Ļaujiet TĪRAI plūsmai iet caur jums. Lai nerastos jūsos pārestības, dusmas, sapīkumi ne pret vienu un ne pret ko, un tad jūs iegūsiet spēju caur gaismu, kura iet caur jums, neitralizēt jebkurus Tumsas spēkus – ar Mīlestību, kura sadedzina visus tiltus, salauž baiļu un nemiera bultas, šķēpus.

Tagad sakarā ar Krieviju – sīkāk.

Jūs uz zemes Tās dzīvojat, kura glabā (хРАнит) un atceras Sākotnējās Tīrības laiku, un informācija par to ir iespiesta, ieprogrammēta dabas (приРОДных) dzīlēs: neskaitāmu (беЗчисленных) mežu, ezeru, upju, kalnu akmeņos, kokos, zālēs un ūdenī. Tajā ir Matrica, kuru ielika tie, kas šeit dzīvoja neatminamos laikos un zināja, ka atkal būs Atdzimšanas Laiks. Un šo informāciju glabājat (хРАните) arī JŪS – savā apziņā, kaulos un šūniņās, pašās ASINĪS. Un kodi šie, lai arī tie pagaidām snauž, laikā aktivizēsies. Bet laiks pienāks tad, kad pie harmonijas nonāksiet jūs – paši ar sevi un Māmuļu-Dzimto (РОДной) Dabu (ПриРОДой).

Kā redzat, uz harmonijas graušanu un neiespējamību to pilnībā atjaunot ir vērsts viss tas, ko sauc par “civilizācijas labumiem” un tiek jums uzspiests visos līmeņos: caur barību, acīm, ausīm... Caur daudzveidīgu (разноОБРАЗную) informāciju, caur konfliktiem, pasaules krīzēm un caur... nicināšanas, necieņas pret Dzimto Valsti un vietu, kur dzīvojat, audzināšanu.

Bet, ja jūs gribat Tumsai pienācīgu pretsparu dot – kliegt uz visiem stūriem par to, Rietumus un Ameriku vainot, savu zemi lamāt – padomājiet, vai ir kāda jēga?

Jo tumsa taču āķējas tikai pie ŠIEM mezgliņiem. Un tālāk – atkal jūs – ne vairāk kā Tumsas marionetes...

Ko tad darīt?

Pietiek tikai atcerēties, KAS JŪS ESAT – Tēvzemes Dēli un Meitas. Kura baro un atbalsta jūs līmeņos, acīm neredzamos, bet sirdij pazīstamos.

Dzīvojiet godīgi, Dzimteni mīliet,

Piedodiet visiem un visiem Pateicieties (БлагоДарите).

Tad ātrāk pienāks tik sengaidītais laiks,

Un Krievzeme Pārvērstā pasauli pie Gaismas atvedīs.

– Pateicos, dārgais Sanat Kumara, par sarunu!

 

2015.08.04.

Caur Natāliju Romanovu

 

Pievienots 06.08.2015

http://www.sanatkumara.ru/stati-2015/beseda-s-sanatom-kumaroy-o-rossii

Tulkoja Jānis Oppe