Jaunā Cilvēka deklarācija

 

Šodien daudziem cilvēkiem ir laiks sev uzdot jautājumu: „Kas es esmu; kādēļ es esmu atnācis uz Zemi un ko es varu izdarīt evolūcijas labā.” Savulaik lielais krievu zinātnieks A. I. Čiževskis (А. И. Чижевский) ir teicis: „Saule bīda cilvēkus uz evolūciju, liekot viņiem darīt vismaz kaut ko,” taču daudzi cilvēki paliek vienaldzīgi pret procesiem, kuri notiek Visumā. Cilvēks, kurš dzīvo tikai materiālā pasaulē, ir noslēgta sistēma, no šejienes vājumi, slimības. Zemes frekvence ir stipri izmainījusies, evolucionārie procesi ir paātrinājušies, tāpēc Cilvēkam ir jāatbilst jaunajām frekvencēm. Atvērtas Sirds priekam ir augsta frekvence, tas ir viens no harmoniskas dzīves nosacījumiem.

Mūsu frekvenci mākslīgi pazemina tie, kuri pārvalda mūsu dzīvi, bet ir pienācis Gaismas, Prieka laiks, ir laiks pamosties un radīt savu Dzīvi pašiem, atklājot savu iekšējo Dievišķo potenciālu. Kad cilvēks atrodas prieka stāvoklī, viņu nav iespējams vadīt, viņš neizies zemās frekvencēs. Frekvence 7 herci – tā ir baiļu frekvence. Cilvēki, jūtot bažas par tuviniekiem, bailes zaudēt darbu, par bērnu nākotni, kļūst par šīs frekvences avotiem. Ja daudz cilvēku izjūt negatīvas emocijas, tad rodas rezonanse, kura spējīga izraisīt zemestrīci. Cilvēku negatīvas emocijas grauj Planētu, iedarbojas uz floru un faunu.

Agrāk eksistēja Svētās Birzis. Svētās Birzis uzturēja augstu frekvenci, harmonizēja telpu un veicināja šīs harmonijas izplatīšanos sabiedrībā un Dabā, un haoss atkāpās. Mežus intensīvi sāka iznīcināt Filareta laikos. Tieši viņa laikā sāka dedzināt Svētās Birzis, kopā ar tām nodega veselu kontinentu meži. Pēc Svēto Biržu iznīcināšanas uz Zemes sākās intensīvāka auksta laika iestāšanās.

Meži bija kā Rezervāti, tur saglabājās mūsu Senču Vēdu, Prieka un Taisnprātīgo Domu Gars. Svētās Birzis organizē telpā procesus, kuri novērš cilvēka novecošanu un novīšanu, kas ved pie cilvēka un Cilvēces labklājības un tālākas evolūcijas. Viss ir savstarpēji saistīts, Daba palīdz mums, mēs viņai. No emociju kvalitātes ir atkarīga mūsu dzīve, apkārtējās realitātes nabadzība vai bagātība. Jo vairāk priecīgu emociju, jo spēcīgāka un daudzveidīgāka būs biosfēra. Emociju kvalitāti uz Zemes ir nepieciešams mainīt. Jo vairāk mēs attīstīsim Prieka Kultūru, kura reiz eksistēja uz Zemes, jo bagātāka, skaistāka un daudzveidīgāka būs ap mums biosfēra un pati cilvēku sabiedrības dzīve.

Mēs esam nogājuši no Attīstības Maģiskā Ceļa, izgājuši uz tehnokrātisko ceļu. Tie ir mūs sagrābušās civilizācijas darbības augļi, viena no tās galvenajām diversijām – mūsu civilizācijas pārorientēšanās no attīstības Dabas Ceļa uz tehnokrātisko. Tā rezultātā mums šodien ir problēma, mūsu civilizācija ir izrādījusies sveša dzīvam organismam – Planētai Zeme. Uz Zemes notiekošo procesu izpratne, apzinīga attieksme pret mūsu Dzimto Planētu, dzīve Priekā, Gaismā, Mīlestībā dos pozitīvu efektu Dabas atdzimšanā. Šodien mums ir nepieciešams atgriezt dzīvē Senās Zināšanas, atvērt Sirdis Beznosacījuma Mīlestībai. Un tad mums ir reālas izredzes atkal radīt Paradīzi uz Zemes. Ar pozitīvu enerģētiku cilvēks var piepildīt telpu, ja atgriezīs dzīvē vecu tradīciju: dažas minūtes veikt kopīgu meditāciju Pateicībai un Mīlestībai pret Zemi. Cilvēkiem šajā laikā ir jābūt noskaņotiem uz Prieka vilni, tad mēs spēsim radīt spēcīgu radīšanas frekvenci, kura sinhronizēs visus procesus uz Zemes, par spīti masu informācijas līdzekļiem. Vēl lielāks efekts tiks iegūts, ja šajos momentos vienlaicīgi visi cilvēki nolasīs lūgšanas, mantras, vēršanos pie Violetās Liesmas. Radot vienotu brīnišķīgu mūsu Māmuļas Zemes Domtēlu, mēs spēsim atdzīvināt Paradīzi uz Zemes.

Jauna cilveka deklaracija

Пусть наша Земля расцветает,

Галактик жемчужиной станет,

Пусть опыт всего мирозданья

В ней лучшую силу проявит.

Lai mūsu Zeme plaukst,

Par galaktiku pērli kļūst,

Lai visas Pasaulsēkas pieredze

Viņā labāko spēku pauž.

 

Hindu līderis Mahatma Gandijs bez neviena šāviena sagrāva angļu koloniālo impēriju, tikai tāpēc, ka Indijas tauta kā viens pieņēma viņa trīs cīņas principus: nevardarbību, nemantrausību un pilsonisko nepakļaušanos. Taču nostrādāja ne tik daudz šie principi, cik kopīgas sapulces, kurās bija obligāta kopīga harmonijas un aprimuma meditācija.

Ja zemas frekvences, nonākot rezonansē ar apkārtni, to grauj, tad augstas frekvences, kārtnas apkārtējo priekšmetu frekvencēm, izraisa to struktūras ārstēšanu un sakārtošanu. Tādos apstākļos nav iespējamas ne katastrofas, ne plūdi, ne zemestrīces. Evolūcijas galvenais virzošais spēks ir kultūra, domu, jūtu kultūra, rituālās barošanās kultūra, tas viss ļauj izpaust Dievu Augstākos spēkus un ļauj ar tiem mijiedarboties. Bez pareiziem rituāliem nav iespējamas pilnveidošanās un evolūcija. Šodien Senās Vēdiskās tradīcijas atgriežas, ļoti svarīgi ir apvienojoši Rituāli. Izpratne par to ļaus Cilvēcei apvienoties.

Civilizācijas dzīves jēga, tāpat kā viņas atsevišķa locekļa dzīves jēga, parādās vienīgi tad, kad civilizācija sasniedz nemirstību. Lai cik attīstīta nebūtu civilizācija un lai kādam tipam viņa nepiederētu, ja netiek ievēroti nemirstības nosacījumi, tad viņas bojāeja ir neizbēgama.

Mūsu jūtas un domas spēj vadīt kosmiskus procesus. Pēdējos 20 gadus nodarbojoties ar seno ieražu pētniecību, es atradu virkni Rituālu, kuri spēj iedarboties uz dabas parādībām. Ja tos vienlaicīgi izpilda liels cilvēku daudzums, tad tie uz rezonanses rēķina izraisa spēcīgus Dabas spēkus, kuri spēj novērst haosu, sakārtot Telpu, izmainīt Notikumu Lauku. Harmonijas radīšanas uz Zemes uzdevums ir pa spēkam cilvēkiem, kuri ir mērķēti uz Dievišķiem mērķiem. Katram cilvēkam atkal ir jākļūst par Dievu. Tad būs iespējams aizsargāt Dabu, saglabāt viņā ielikto harmoniju un pašam vadīt savu evolūciju. Ir nepieciešama cilvēku apvienošanās grupās, kuras sāktu savu darbību ar Rituālu veikšanu. Tas ir svarīgākais Jaunā laika uzdevums. Uz Zemes un Kosmosā var eksistēt vienīgi tās civilizācijas, kuras ir nonākušas pie Vienotības izpratnes. Tādas civilizācijas ir mūžīgas. Cilvēcei ir enerģiski jāķeras pie Mežu atjaunošanas. Piestādot šodienas stepes, tuksnešus ar kokiem, kuri izaug konkrētajā apvidū, mēs spēsim paaugstināt atmosfēras spiedienu, un tad siltās gaisa masas atnāks uz Ziemeļiem. Tieši tad Grenlande, Antarktīda, Ziemeļpola salas atkal pārklāsies ar mežiem, bet samērā ar meža zaudēto augu kultūru un sugu daudzveidības atjaunošanos šīs teritorijas pārklāsies ar tropisko un subtropisko veģetāciju. Daudzpakāpju meži mīkstina klimatu. Mežu augšanas vietās gandrīz nemēdz būt zemestrīces, tādās vietās dzīvo Harmonija.

Otrs svarīgs pasākums, kurš nepieciešams civilizācijas izdzīvošanai, ir augsta morāle, kura vestu pie harmonijas cilvēku starpā un ar Dabu.

Cilvēces mūsdienu stāvoklis Kosmosā

Lai saglabātu Cilvēci un atgrieztu Paradīzi uz Zemes, nepieciešams nodibināt kontaktu ar Zemes paralēlajām civilizācijām. Nepieciešams arī stāties kontaktā ar slāvu un pareizticīgo ieražu Zintniekiem. Viņi praktiski ir paralēlas civilizācijas uz Zemes un ir saglabājuši maģisko kultūru, kuru mēs esam zaudējuši. Leģendas par burvju zemēm – Belovodji (Беловодье), Agartu (Агарти), Šambalu, Kapalu mums par viņām stāsta. Tieši šīs Civilizācijas palīdzēja Krievijai noturēties II Pasaules kara laikā. Vēdiskie rituāli pieaudzē Dievu spēku un nostiprina Saikni ar viņiem.

Rituāla laikā cilvēks mērķtiecīgi izmanto Dievu Spēku, lai sasniegtu Dievišķus mērķus. Vienotībā ir Spēks.

Ko darīt, lai atgrieztu Paradīzi uz Zemes.

Dzimuši Dievi, mēs nonākam pasaulē, sauktā par civilizāciju, kura dara visu, lai cilvēkā nevarētu izpausties Dievišķība. Ja cilvēks zinās un ticēs, ka viņš ir dzimis Dievs, varens un nemirstīgs, viņš darīs visu nepieciešamo, lai atgrieztu viņam no dzimšanas nosprausto. Tad noturēšanas spēku vara izzudīs vienā naktī. Atgriešanās pie senās morāles dos cilvēkiem spēju radīt, kas ļaus atjaunot senās civilizācijas sasniegumus un atgriezīs cilvēkiem zaudētās dievišķās iespējas. Augstas morāles cilvēki kļūst zinošie, spējīgi just citus cilvēkus tādā mērā, lai saprastu viņu domas un vēlmes, tāpēc var sazināties telepātiski. Bet egoisms sagrauj visas cilvēku pieķeršanās.

Mums katram stāv priekšā pieci galvenie uzdevumi, kurus mums jāsāk risināt nekavējoši.

1) Visu zemiešu konsolidācija, balstoties uz seno vispārcilvēcisko sākotnējo morāli, kura ļaus Cilvēcei saliedēties vienotā viengabalainā organismā, lai vairāk neviens to nevarētu paverdzināt.

2) Atgriešanās pie savām sākotnējām vērtībām. Kopīgas Prieka un Pateicības Meditācijas. Seno Rituālu veikšana Zemes Spēka Vietās ar mērķi harmonizēt Telpas.

3) Atgriešanās pie saviem mēriem.

4) Augsti organizētu ekoloģisku parku, apmetņu, meža iecirkņu ar augstu simetrijas pakāpi atjaunošana, kura ļaus radīt harmonijas un mīlestības telpu.

5) Iestāšanās Kosmiskajā Koalīcijā.

 

1) Atgriezies pie senās morāles, pie savām saknēm, cilvēks atgriezīs sev visas pagājušās, iestrādātās dievišķās spējas. Senā vispārcilvēciskā morāle izriet no krievu tautas galvenajām īpašībām, kuras tika šīs morāles saformētas: labsirdīgums, līdzcietība, vecāko godāšana, taisnīgums, godprātība, atsaucība, ietilpīgums. Pēc šīm īpašībām ir viegli atjaunot morāles principus. Lai atgrieztos pie sākotnējās morāles, ir jāatjauno citu cilvēku jušana, un pamodīsies cilvēkā Dievs – viszinošs un visuresošs, dižens un pilnīgs. Un tad Debesu Rases Lielā Dzimta atnāks palīgā Cilvēkam-Dievam, jo viņš ir kļuvis zinošs. Un tad viņš varēs norādīt apkārtējiem, iestigušiem ilūzijās, ceļu, pa kuru no laiku galiem ir gājuši mūsu Senči – bez kariem, terora, bada, nabadzības. Ceļu, uz kura stāv priekšā atgriezties cilvēkam, jo visi citi ceļi šodien – tas ir strupceļš cilvēkam un Cilvēcei.

2) Mūsdienu cilvēks ir pazaudējis vērtību prioritātes. Pati lielākā labpatika, kuru var gūt cilvēks – tā ir saziņa, kura nes izzināšanu, ir sacīji pazīstamais krievu fiziologs A. A. Uhtomskis (А. А. Ухтомский). „Tieši caur saziņu cilvēks iepazina Dievu, jo katrā no mums ir palikusi Viņa daļiņa, saziņas mākslas būtība ir tieši tāda, lai to ieraudzītu. Tikai Sirsnīga saziņa dos cilvēka zaudēto spēju uzplaukumu.”

Ja visi cilvēki atcerēsies kaut ko priecīgu savā dzīvē, radīs lūgšanu par Cilvēces veselību, veiks kopīgas pateicības meditācijas, tad pozitīvo emociju augstās frekvences neitralizēs visas zemfrekvences iedarbības.

3) Īstenojis trešo uzdevumu, atgriezies pie saviem mēriem, cilvēks savā dzīvē atgriezīs harmoniju, kas veicinās viņa tālāku pilnveidošanos. Zelta griezumu izmantošana dzīvē cilvēcei atgriezīs jaunību un nemirstību, veicinās viņu pārvēršanos Dievos. Evolūcijas ceļš ir tāds: ir jānodarbojas ar sevi un ārējo vidi vienlaicīgi, kas paredz kolektīvu ar domubiedriem, kuri sev uzstādījuši uzdevumu – atkal kļūt Dieviem. Tas ir savdabīgs cilvēku atlases kritērijs uz Jauno Laiku. Cilvēkiem, kurus apvieno dievišķs mērķis, nav neatrisināmu uzdevumu, ja viņi ir sapulcējušies kopā simts cilvēku.

4) Atrisinot šo uzdevumu, jau vienkāršāk būs īstenot ceturto, kad katrs Zemes cilvēks ik gadu audzēs un stādīs piecus, desmit, simts, tūkstoš kokus, lai radītu Paradīzi uz Zemes.

5) Piektā uzdevuma realizēšanai nepieciešams radīt Asociāciju, kuras mērķis būs Cilvēces pieņemšana Kosmiskajā Koalīcijā. Cilvēki ir sadalīti daudzās grupās, kuras atšķiras pēc uzskatiem, konfesijām, nacionalitātēm, valodām, kas traucē apvienošanai. Ja mēs spēsim pārkāpt visiem šķēršļiem, lai saglabātu Cilvēces dzīvi, mēs ātri atjaunosim mūsu civilizācijas bijušo varenību. Un tad cilvēki atkal lidos uz visiem Visuma stūrīšiem mācīties un pētīt dzīvi uz citām Planētām un citās Pasaulēs. Un pie mums no citām pasaulēm lidos Zintnieki, Gudrie, pētnieki, kuri pētīs zemes saziņas formas, Zemiešu mākslas un sasniegumus. Visi pieci uzdevumi ir savstarpēji nosacīti, bet pats galvenais – tā ir vispārcilvēciskās Morāles atjaunošana. To atjaunojuši, cilvēki spēs atgriezt sev zaudētās dievišķās iespējas, izmainīt savu likteni par dievišķīgu, sasniegt nemirstību un varenību un atkal sākt domāt kā dievi. Pieturoties pie sākotnējās vispārcilvēciskās Morāles, mēs spēsim ātri atjaunot Planētas veģetatīvo pārklāju. Beznosacījuma Mīlestības Telpā spēj augt jebkurš augs. Atjaunojot Planētas veģetatīvo pārklāju, mēs redzēsim, kā atplaukst Zeme, un draiskosies debesis visās Svargas krāsās, un pacelsies Arktikas kontinents. Tiks atjaunots Viss, kam lemts būt Mūžīgam. Un caur sapratnes asarām mēs ticam, ka atmirdzēs virs Zemes Meru kalns, un atgriezīsies uz Zemes Saules Dievi, un paši cilvēki atkal kļūs Dievi, un atkal iestāsies uz Zemes Paradīze.

 

Pēc grāmatas „Kā mums atgriezt Paradīzi”, autors V.A. Šemšuks, materiāliem.

(В.А. Шемшук „Как нам вернуть Рай”[1])

„Krievu cilvēki atnāca uz Zemi, lai sētu Evolūcijas Graudus Kosmosā. Mēs, Debesu Lauku Arāji, spējam atrauties no zemes pievilkšanas, lai turpinātu mūžīgās sējas Ceļu Visuma Laukos. Ir pienācis laiks paust savu Ugunīgo Spēku.” K. Ustinovs (К. Устинов)

 

Dārgie Draugi, aicinām Jūs pievienoties kopīgai meditācijai „Pateicība Zemei”, kura notiks ik nedēļu, ceturtdienās 21:00 pēc Ņujorkas laika, telefona konference:

+1(917)-962-0650 papildus 751273

 

No vēstules:

Dārgie Draugi!

Balstoties uz V.A. Šemšuka grāmatu „Paradīze uz Zemes”, mēs uzrakstījām jaunā cilvēka deklarācijas projektu. Ar mērķi noturēt kopīgas telefona konferences un meditācijas „Pateicības Zemei”. Lai apvienotu cilvēci, paplašinātu Apziņu, lai pildītu savu Augstāko misiju. Pievienotajā failā.

Mēs veicam ekspedīcijas pa mūsu tālo Senču Ziemeļamerikas Spēka Vietām. Daudz Hiperborejas artefaktu ir saglabājies šajā kontinentā. Piramīdas, Kromlehi, Seidi, Labirinti un citas Megalītiskas konstrukcijas. Veicot rituālus no „Ziemeļu tradīcijām”, kuri tika atklāti N.I. Šersteņņikovam[2] (Н.И. Шерстенников), novērojam daudz fenomenālu parādību. Halo debesīs, Plazmoīdus, optiskus un akustiskus neparastus efektus.

Ja jūs ieinteresēs mūsu darbība, aplūkojiet, lūdzu, mūsu vietni:

http://www.agnitour.com/

Ar cieņu Jurijs, Olga Ševčenko

------------

Cell: 347-855-7778

Sincerely Yury, Olga Shevchenko

С уважением Юрий, Ольга Шевченко

 

Tulkots ar autoru atļauju.

Atsūtīts 2015.06.13.

Tulkoja Jānis Oppe