Natālija Romanova - Saruna ar Sanatu Kumaru

1. daļa.

14 10 30 01– Sveicināti, dārgie. Kas ar mani ir sakaros?

– Sanats Kumara.

– Sveicināts, Dārgais. Par ko tu gribi parunāt?

– Šodien es gribētu parunāt par dažiem pasaules procesiem un to lomu cilvēces evolūcijā.

Nesen tu biji Kijevā un biji pārsteigta par šīs lielvalsts spēku, kuras uzplaukums bija senos laikos, pēc tam tās attīstība palēninājās un uz XX gs. sakumu bija sastingusi feodāla sabiedrība.

– Pēc tā laika vibrācijām Ķīnu redzu kā milzīgu sastingušu bluķi, ļoti blīvu iekšienē, tumšu un inertu.

– Tu ieraudzīji šīs valsts egregora bildīti uz to brīdi. Bet tagad paskaties dinamikā, kas ar viņu notika XX gs. garumā. Ko tu atceries no vēstures?

– Es atceros imperatora gāšanu un komunistu nākšanu pie varas.

– Jā, kas tāds bija. Paskaties, kas notika ar “bluķi” varas maiņas un imperatora attiekšanās no troņa laikā.

“Bluķis” sakustējās, un tā iekšienē saredzama aktīva kustība. Taču tas vienalga ir tumšs, bet vietām, īpaši apakšā, sarkanīgs. Bet “bluķis” sāka pakāpeniski samazināties. “Sarkanais slānis” it kā pats sevi apakšā dedzina.

– Labi. Pārvietojies tagad laikā 5 gadus pirms iebrukuma Tibetā.

Bluķa nav. Spēka nav. Enerģijas ir diezgan vājas, pelēcīgas. Spēki tautai ir jaunās varas stipri nodeldēti, krāsa dominē bāli un nespodri zaļa. Cilvēkiem ir it kā saduļķota apziņa, un tai pat laikā migla atgādina zvaigžņu miglāju kosmosā, it kā aizmestos, formētos kaut kas jauns.

– Tagad paskatāmies pašu Tibetu un salīdzinām enerģijas viņu egregorā ar ķīniešu enerģijām.

Es skatos XX gs. 30-to gadu Tibetu. Enerģētiskā bildīte nāk liela zelta lietņa izskatā. Enerģijas gaišas, taču it kā vecas un blīvas. Sabiezējums ir blīvs un liels.

Pirms tam... Interesanti, pirms tam sabiezējuma nav. Līdz XX gs. Tibeta – tā ir vienlaidu gaisma, enerģijas ir retinātas kā kalnu gaiss. Bet no XX gs. sākuma sākās to plānveidīga sablīvēšana, un uz 30-jiem gadiem tās ir sablīvējušās līdz “zelta lietnim”. Kustība praktiski ir apstājusies, saslēgusies sevī, enerģijas it kā vienkārši ir satinušās kamolā.

Pēc vēstures, kā atceros, Tibeta gadsimtu garumā bija slēgta ārzemniekiem...

– Atceries, kad ārzemnieki sāka iekļūt Tibetā?

– XX gs. sākumā. Cik es zinu, sākumā reti, bet pēc tam arvien biežāk tur sāka iekļūt svešzemnieki – kurš ziņkārības un sirds aicinājuma dēļ un kurš – politisku apsvērumu dēļ. Atceros Aleksandras Deividas Nīlas grāmatas – viņa gandrīz vai pirmā rietumu pasaulei atklāja tik daudz neparastas informācijas par noslēpumaino Tibetu. Bet Angļi, cik zinu, pat sapņoja padarīt Tibetu par savu koloniju...

40-jos gados bildīte atgādina amorfu zelta recekli. Pilnīgi neveiklu.

– Ko redzi 50-jā?

– 50-jā sākās Ķīnas militārais iebrukums... Un tālāk... Ai, bildīte atgādina peļu sagrauztu sieru. Un šo “sieru” grauž ķīnieši...

Jā... No “siera” pēc dažiem gadiem praktiski nekas nav palicis, vienas izmētātas drupačas...

– Bet tagad atkal paskaties Ķīnas bildītes.

– Skatos 49. gadu. Gaiši zaļš ķieģelītis. Vēl nav augsts, bet jau diezgan strukturizēts. Šķiet tas ir jaunās ĶTR egregors. Skatos dinamiku 50-jos gados...

Oho... Ķīnā... Viņas egregors, šķiet ir “aprijis” tibetiešu egregoru, pie kam tibetiešu “siers” skaidri ir izrādījies garšīgs un veselīgs... Ap Ķīnu ir izveidojies smalks caurspīdīgs gaismas karkass. Tā robežas ir paplašinājušās un kļuvušas skaidrākas. Dabiski, šajās robežās ir nonākusi arī Tibeta, viņa kļuvusi par ĶTR daļu. Vai es pareizi saprotu?

– Kopumā pareizi. Virs Ķīnas ir pacēlies jauns spēku uzkrājošs egregors, kurš izmatoja Tibetas uzkrāto spēcīgo enerģētisko un garīgo potenciālu...

– Bet Tibetas sagrābšanu, piekrīti, daudzi nosoda kā genocīdu. Kā tu vari komentēt šo soli?

– Iespējams, es tevi pārsteigšu un zināmā mērā likšu vilties, bet mēs nevērtējam šo soli kā negatīvu. Tāpat, kā arī pozitīvu. Pašreiz es tev rādu tādu dinamiku, kādu mēs novērojam attiecībā pret katru valsti. Šodien mēs ar tevi paņēmām tikai divas valstis un izlases veidā paskatījāmies to mijiedarbību kā vistuvākajām vienai ar otru, ar kopīgu vēsturi un kopīgu karmu... Tu saproti, uz ko es virzu?

– Tā ir ļoti interesanta pieeja... Gribi teikt, ka tādā veidā var izsekot...

– Visdažādāko procesu dinamiku:

            Tautu un civilizāciju krišanu un pacelšanos

            Atsevišķu valstu ietekmi vienai uz otru

            Vairāku valstu grupu mijiedarbību

            Šo mijiedarbību perspektīvas un nākotnes attīstību pie dažādiem mijiedarbības variantiem...

– Tas ir, gribi teikt, ka tādā veidā mēs varam paskatīties arī Krievijas likteni – no pagātnes uz tagadni un nākotnes variantus?..

– Jā, protams.

– Bet cik precīza ir šī pieeja? Un vēl gribētos precizēt, ja tas ir egregoriālais līmenis, tad kurš vada visus šos procesus?

– Precizitāte, protams, ir relatīva, relatīvi attiecībā pret tavām uztveres un objektivitātes spējām.

Egregors – tā ir enerģētiska astrāli-mentāla struktūra, kolektīvas apziņas radīta. Atceries dūmaku dzimstošajā ĶNR pēc impērijas likvidēšanas? Sagruva vecā apziņa, bet jaunais viengabalainums uz to brīdi vēl nebija paspējis nobriest un nostiprināties. Bet par to, kas vada šajā līmenī... Lūk, tu jau arī pati smaidi un domā: “ganāmpulku vada draudzes gani, gani”. Tas noteiktā pakāpē ir pareizi. Ja par “ganāmpulku “ nosauc cilvēku kopienu, kuras kolektīvās apziņas egregors ir ar ļoti mazu apzinātības daļu. Un pietiek ar nelielu saujiņu stipras koncentrētas un vērstas enerģijas, kura var vadīt galvenās kolektīvās apziņas plūsmas. Uzdot toni, tā teikt. Ideoloģiju, modi, ticējumus, dominējošo redzes viedokli par galvenajiem dzīves aspektiem... Šī koncentrētā enerģija var gan veicināt struktūru, uz kurām viņa ir vērsta, nostiprināšanos un attīstību, gan arī ietekmēt destruktīvi, veicinot pat veselas tautas degradāciju, ticības sev zaudēšanu; viņa spēj organizēt masveida depresiju vai celt kareivīgu garu un iepīt tautu (tautas) revolūcijās, dumpjos, karos...

– Bet tāda manipulēšana gigantisko mērogos ir ļoti līdzīga maģijai.

– Visos laikos magi zināja šo noslēpumu, un viņi to arī izmantoja.

– Bet tagad maģija ir zaudējusi savu leģitimitāti, vai ne tā? Tā taču ir gribas brīvības pārkāpšana...

Egregoriālais līmenis – viņš tieši ar to arī ir labs, ka gribas brīvību šeit pārkāpt ir grūti, tāpat, kā arī konstatēt tās pārkāpšanu. Kurš ir teicis, ka kaut kas tiek darīts pret kāda gribu? Un pret kāda tieši? Kad runa ir par kolektīvo gribu, tieši individualitāte vērā netiek ņemta...

– Kas tagad ir tie “magi”, kuri kontrolē pasaules egregorus? Slepenā Valdība (SV)?

– Vari saukt viņus arī tā. Atslēga ir pie viņiem – tieši egregoriālajai pārvaldei. Redzu, tev jau ir nobriedis jautājums-atbilde...

Jā, tu pareizi saproti. Cīnīties ar šo varu ir veltīgi, kamēr apziņa nepārsniedz kolektīvā egregora līmeni. Kamēr visi ir “pieslēgti”, raustīties nav jēgas. Var “atslēgties” tikai vienā veidā – PĀRAUGT apziņā šo līmeni. Bet tas, kā saproti, nav tik vienkārši. Manipulēšanas meistarība tika attīstīta sen, un no gadsimta uz gadsimtu tikai noslīpējās. Tāpēc kolektīvās apziņas noturēšanai noteiktos rāmjos un uz noteikta viļņa tiek darīts viss iespējamais. Un cilvēki var, cik vēlas, paziņot, ka viņi ir brīvi un viņu domāšana un lēmumi ir neatkarīgi... Bet kā tas ir iespējams, ja jūs arvien tāpat esat atkarīgi no reklāmas un pārdodamajām precēm, no noteiktu cilvēku grupu materiālā izdevīguma, kuriem ir IZDEVĪGI pārdot jums to un to pēc noteiktām cenām. Un tad jau ar prioritātēm un priekšrokām masu apziņā palīdz orientēties dažādas subkultūras, reklāma, masu informācijas līdzekļi, internets, dažādu grāmatu un rakstu autori. Vai jūs spējat dot 100%-gu atbildi, ka no visām šīm ietekmēm jūs esat pilnīgi brīvi?

– Es domāju, ka no šīm neskaitāmajām ietekmēm var atbrīvoties tikai caur paša apziņas izaugsmi un caur izaugsmi Garā. Kad paliek arvien mazāk, kur pieķerties ego, ar kuru var manipulēt, un kad saikne iet nepastarpināti ar savu Augstāko Daļu, Augstāko Es?

– Laba doma :) Attīsti viņu arī tālāk. Tas ir uzdevums KATRAM, kurš grib iegūt atbrīvošanos no egregoriālās atkarības valstu līmenī – tikt skaidrībā, tieši KUR izpaužas viņa NEBRĪVĪBA, un KUR – BRĪVĪBA. Nepieciešamās uzvednes jau ir dotas...

– Mīļais Sanat Kumara, bet vai mēs tomēr varam vēl nedaudz paskatīties Ķīnas attīstības tendenci?

– Protams, varam. Mēs apstājāmies pie “gaismas karkasa” 50-jos gados. Atceries, kas notika ar Ķīnu pēc tam?

– Mao nākšana pie varas un viņa kultūras revolūcija 60-70 gadu laikā.

– Skatāmies šo periodu.

– Karkass saglabājas, bet... un tas “zaļais stienītis”, kurš bija, pazūd... Kails karkass...

– Skaties tālāk. 70-80-tos gadus.

– Karkass atkal sāk piepildīties. Bet krāsa vairs nav bāli zaļa. Bet... redzu rozā, dzeltenu kā galvenās.

– Skaties 80-90-tos.

– 90-2000-šie. Straujs pieaugums karkasa piepildīšanā. Spēka, pārliecības par sevi pieaugums, pat lepnums...

– Bet tagad paskaties mūsu laiku.

– Karkass ir pilnīgi piepildīts un, vēl vairāk, tas ir paplašinājies... Galvenais karkass tā arī aptver Ķīnu, bet... no tā iet daudz atzarojumu... Ir pārklāti Āzijas dienvidaustrumi un ziemeļu robežas ar Ķīnu. Un... Es paskatījos no augšas – viņa ir milzīga. Pie tam tas nav sastindzis monolīts, enerģijas kustas, un viņas robežas viņai manāmi ir par šauru... No dažādām karkasa pusēm stiepjas stariņi, precīzi savienojoši Ķīnu ar dažādām valstīm, ar Krieviju tajā skaitā...

2. daļa.

14 10 30 02

– Tātad, tagad uzmanīgāk tiekam skaidrībā, kā mainās egregors, mainoties masu apziņai.

Kā tu pārliecinājies Ķīnas piemērā, egregoriālā struktūra ir ļoti dinamiska un uzņēmīga pret tiem spēkiem un domformām, kuri viņu ietekmē.

Tādai dinamikai var izsekot katrā valstī, lielā un mazā, ietekmīgā un ne visai.

Tie, kuri uz pasauli skatās kā uz delnas, redz visu kopējo ainu pilnībā un pēc tās var taisīt vēstures tālākās gaitas prognozi pie dažādiem notikumu attīstības variantiem, un atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem, vērš, “iesakņo”, “sēj” jaunas idejas vai kultivē un attīsta iepriekšējās, taču, iespējams, ar noteiktām izmaiņām.

– Kas ar to nodarbojas? Vai tiešām SV patiesi neredzami pārvalda visu pasauli?

– Patiesībā SV (Slepenā Valdība) – tas ir tikai viens no līmeņiem mijiedarbībā starp Zemi, viņas evolūciju, cilvēci un Debesīm.

Kā tu zini, uz Zemes eksistē milzīga dzīvības formu daudzveidība, tajā skaitā arī cilvēciskās. Un visu šo formu attīstības gaitu novēro tie, kuri par viņām atbild.

Kā dārzniekam ir jāseko savam dārzam: jāapcērp krūmi, jāaplej augi, jāizravē nezāles un vecās, atmirstošās formas un jāstāda jaunas – un to visu savā laikā, atkarīgā no gadalaika, saviem paša mērķiem, atkarībā no augsnes, klimata kvalitātes un daudziem citiem objektīviem un subjektīviem apstākļiem...

...Tā arī Dzīves uz Zemes “dārznieki” ļoti rūpīgi un pārdomāti, taču ļoti taktiski regulē visus procesus kā makro-, tā arī mikro- līmeņos. Un šo līmeņu ir neizskaitāms daudzums, tāpat kā pašu “dārznieku”.

Cilvēks pats ir daudzdimensionāla būtne, tāpēc viņš var uztvert un tikt pakļauts ietekmei no ļoti plaša vibrāciju un plānu spektra – no zemākajām astrālajām līdz augstākajām dievišķajām. Tāpēc cilvēkam, kuram nav zināmi visa daudzdimensionālā Dievišķā Plāna smalkumi, praktiski ir neiespējami objektīvi vērtēt makro- un mikro- notikumus kā valstu, tā arī atsevišķu cilvēku dzīvē.

Visbiežāk cilvēka uztvere un sapratne apstājas Labā un Ļaunā, Gaismas un Tumsas cīņas līmenī, jo viņš pats vēl nav izgājis no inertās rupjās Matērijas un dzīvi radošā pārveidojošā Gara polāro spēku mijiedarbības ietekmes.

SV ir tikai daļa no spēkiem, kuri ietekmē Pasaules Vēstures gaitu. Un to galvenais uzdevums ir veco enerģiju atstrādāšana, lai dotu iespēju atnākt jaunām. Vecais pasīvajā inertajā stāvoklī aiziet ļoti nelabprāt, taču laiks ir nepielūdzams, tāpēc pasākumi, lai realizētu vispasaules mērķus un “pievilktu klāt” apziņas vidējo līmeni līdz plānotajam, reizēm mēdz būt visai radikāli. Protams, šos pasākumus zemās vibrāciju frekvences dēļ (to zemās vibrāciju frekvences dēļ, kam tie tiek piemēroti) nevar realizēt augstas pakāpes spēki. Tāpēc tāda veida regulēšanas tad arī izpilda organizācija, kuru jūs saucat par “SV”. Šīs “valdības” locekļi ne vienmēr apzinās savu patieso lomu, jo ego viņu līmenī nav pietiekami attīrīts tīram dievišķam darbam, taču viņam piemīt pietiekošas īpašības, lai kārtīgi izpildītu savu darbu to uzdevuma ietvaros.

Tāpēc nav jēgas visu notiekošo pasaulē uztvert tikai drūmās vai tikai rožainās krāsās. Virs SV līmeņa ir citu spēku, augstāku un attīrītāku, sfēras, kuras kontrolē “zem viņām” atrodošās, un pašas ienes noteiktu ietekmi un korekcijas vēsturiskajos un kultūras procesos ar joprojām to pašu mērķi – atbilstību Dievišķā Plāna gaitai – vienas planētas līmenī un tālāk planētu sistēmas, zvaigžņu sistēmu, galaktikas un visbeidzot (vai bezgalīgi) visas Pasaules-ēkas evolūcijas līmenī.

Jo augstāks ir uztveres līmenis, jo pilnīgāka ir spēja ieraudzīt un iepazīt viedumu, likumsakarību, mērķtiecību un dievišķu kārtību pat tajās sfērās, kur pirmajā acu uzmetienā valda haoss.

– Kādu lomu šajos procesos spēlē cilvēks?

– Caur viņu tad arī regulējas haosa un kārtības procesi, viss Dievišķās Hierarhijas spektrs darbojas un izpaužas caur viņu tajā kvalitātē un tajā pakāpē, kādās ļauj viņa caurlaides spēja pārvadīt Gaismu un Mīlestību. Ja “caurlaides spēja” nav augsta, tad caur viņu spēs darboties tikai ne pārāk augstas kārtas spēki. Un kad tādu pēc apziņas “pelēku” cilvēku ir vairākums, caur viņiem darbojas Pelēkie lielu konglomerātu, tādu kā valstu, reliģiju, lielu sociālu kopienu egregori, līmenī. Ja cilvēks atveras augstākiem spēkiem, viņš izkrīt no egregoru ietekmes, tāpēc ka viņa frekvences kļūst augstākas, un viņa apziņa spēj ieplūst augstākas kārtas kolektīvā apziņā, tādā kā “Kristus-apziņas Režģis”, piemēram.

3. daļa.

14 10 30 03

– Kā tu nojaut, lielie egregori neveidojas tukšā vietā, viņus baro arī mazi, tāpēc, lai izietu no liela egregora ietekmes, sākumā vajag tikt skaidrībā, ar kādām sīkākām viņa komponentēm cilvēks ir saistīts.

– Vai mēs varam sīkāk aplūkot kādas valsts, teiksim, ASV, egregora sastāvu?

– Labi. Paskaties uz šo egregoru tagad. Kādu tu viņu redzi?

– Kā māla krāsas mākonis. Biezs un bezveidīgs.

– Bet tagad ieskaties uzmanīgāk un paskaties, kas baro šo mākoni.

– Mazi un vidēja lieluma mākonīši, kuri ar galveno ir saistīti ar kanāliņiem. Ir arī pavisam tumši mākonīši, bet viņu nav daudz, un viņi ir diezgan sīki, vairums ir pelēku, lietus mākoņu krāsā, bet ir arī nelieli gaiši. Bet tā kā galvenais “mākonis” ir pārāk liels, viņa pamata krāsa, redzams, veidojas no visu enerģiju kopuma.

Un... vēl es redzu kanāliņus, kuri nāk arī no citu valstu egregoriem.

Tāda nepatīkama sajūta saules pinumā sākās...

– Pēc savu čakru reakcijas tu vari atsekot, uz kādām frekvencēm un kāda veida ir šie enerģētiskie veidojumi.

– Lūdzu, pastāsti sīkāk par to un par to, kas padara šo egregoru tieši tādu.

– ASV pašreiz ir ļoti attīstīta valsts, salīdzinot ar daudzām citām, bet paskatāmies, kāda ir šīs attīstības būtība, kādas sfēras un aspekti ir visattīstītākie.

Tu sajuti smagumu saules pinumā, bet tā ir manipulēšanas ar apziņu čakra. Tieši šajā valstī kontroles sistēmas un manipulēšanas iemaņas ir attīstītas un plaukst visbrīvākajā veidā, pie kam šo kontroli valdībai ir izdevies leģitimēt līdz tādai pakāpei un tik komfortabli iesakņot to cilvēku dzīvē, ka cilvēki to praktiski uz sevis nejūt. Viņi jūtas kā zivis akvārijā – ar skābekli, apsildi, vienā vārdā, ar visām ērtībām, un viņiem nevajag jūru vai okeānu, viņus apmierina savas dzīves vides caurspīdīgās robežas, un viņi pat nepievērš uzmanību tam, ka viņus no visām pusēm novēro. Kā tā varēja iznākt?

Atceries no vēstures, ka ASV tika nosaukta par lielo iespēju zemi. Bet cilvēki šajā attīstības līmenī lielas iespējas redzēja tikai, iegūstot lielu naudu, un caur naudu, kuru viņi tērēs visām savām iegribām. Pie tam galvenais stimuls attīstīties cilvēkiem ar tādām vēlmēm ir tiekšanās kļūt bagātiem.

Kā var kļūt maksimāli bagāts? Skaidrs, ka cilvēks, strādājot viens un pats sev, diezin vai ātri kļūs miljardieris. Tāpēc ir izdevīgi motivēt citus cilvēkus strādāt tev un tādā veidā, lai, no vienas puses, šiem cilvēkiem arī būtu noteikts izdevīgums un sapnis par savas labklājības iespēju, no otras, viņi šo piedāvāto “labumu” dēļ piekristu brīvprātīgai atkarībai no darba devēja.

Tāda kapitālistiska pieeja deva lielu grūdienu kā tehnoloģiju un tautas patēriņa preču ražošanas attīstībai, tā arī pasaules ekonomikas un tirdzniecības attīstībai. Tas deva grūdienu arī cilvēku attīstībai, taču kādā veidā? Vieni cilvēki iestrādāja iemaņas lietu izgudrošanā. Otri – lai izgudrotu un ieviestu idejas un domāšanas sistēmas, kuru ietvaros cilvēkiem tiek dots pamatojums, kādēļ šīs lietas un vērtības ir vajadzīgas. Trešie ir aizņemti ar šo produktu un ideju izvirzīšanu un realizēšanu tirgū. Bet aiz tā visa stāv ceturtie, kuri nosaka, kādi izgudrojumi būtu jāievieš, bet kādi nē, un finansē tieši tās jomas, kuras viņiem ir izdevīgas. Un šiem ceturtajiem rokās ir sakoncentrēta pasaules naudas plūsmu lielākā daļa, bet, kā tu zini, nauda – tā pēc būtības ir enerģija, un šīs plūsmas atbilstoši baro noteiktas struktūras, kuras, vēršoties plašumā, veido sub-egregorus. Tā kā šajās struktūrās tā vai citādi tiek iesaistīta strādājošo iedzīvotāju lielākā daļa, viņi būtiski iespaido valsts egregora īpašības. Bizness, mārketings, masu informācijas līdzekļi, izklaides industrija, bankas operācijas – lūk, uz ko pamatā tiek noturēta masu apziņa un uz ko pamatā tiek tērēti spēki, nauda, enerģija. Un visās šajās sfērās darbojas vissmalkākie manipulēšanas paņēmieni, kuri iedarbojas uz apziņu no pašas bērnības. Bet ja pamēģina atrast sakni jebkuram no šiem paņēmieniem, tad izrādās, ka tie visi aizķerei izmanto vienu pamatu, dažādās tā izpausmēs: cilvēka ideju, sapni par laimi, par labumu un labklājību...

– Iznāk, ka, izmantojot šo ideju, var mākslīgi uzspiest jebkuras lietas un vērtības... Labi pamatotas idejas un augsta, attaisnota mērķa dēļ cilvēki spēj strādāt nenogurstoši, radīt un iznīcināt...

– Neskumsti. Skaties uz šiem jautājumiem augstāk un plašākā mērogā. Tas ir nepieciešamais piesātināšanās ar materiālām vērtībām etaps, kuru ir svarīgi katram cilvēkam iziet un izzināt, kamēr viņš nenobriedīs līdz augstāku vērtību sapratnei. Viss mainās. Un tāds apziņas līmenis arī pakāpeniski sevi izdzīvos. Egregoru tīkli ir mākslīgi un iluzori. Un viņos dzīvo tie, kam tas ir evolucionāri nepieciešams. Egregoriālās ietekmes, tāpat, kā arī Noturēšanas Spēki – pēc būtības ir berzes spēki, kuri nav nekas vairāk kā sargi, eksaminētāji. Viņi noteiktās robežās notur un nelaiž tālāk tos, kuri nav pietiekoši izauguši pāriešanai uz nākošo klasi. Šos eksaminētājus nevar ne apmānīt, ne uzpirkt. Taču tu viegli tiksi garām, un viņi noteikti palaidīs, tikko kā tavs eksāmens būs sekmīgi nolikts.

Pateicos tev, Sanat Kumara!

14.10.24.

14 10 30 04

 

Pievienots 30.10.2014

http://www.sanatkumara.ru/stati-4/razgovor-s-sanatom-kumaroy

Tulkoja Jānis Oppe