Фобии детей, утверждавших, что они помнят прошлые жизни

Fobijas bērniem, kuri apgalvo, ka atceras iepriekšējās dzīves

Phobias in Children Who Claim to Remember Previous Lives

19 07 19 01

Mazi bērni bieži, vēl pirms sāk runāt, izjūt bailes, par kurām viņi paziņo ar skaļām neapturamām raudām. Kāds bīstas no tumsas, kāds no ūdens, kāds no asām skaņām, braucošām mašīnām, policista utt.

Nereti gadās tā, ka sava spēcīguma ziņā bailes nekādi neatbilst tam, kas kalpojis kā cēlonis. Un tad var runāt par bērnu fobiju – stiprām iracionālām bailēm, kuru cēlonis atrodas aiz reālās situācijas ietvariem.

Dažreiz bailes nav nemaz tik lielas, un runa ir fobijām, taču tās ir pilnīgi neizskaidrojamas, raugoties uz notiekošo. Dr. Jans Stīvensons (Ian Stevenson), Virdžīnijas Universitātes Psihiatrijas katedras vadītājs, meklēja tādu baiļu cēloņus, pētot bērnus, kuri atminējās savas iepriekšējās dzīves.

 

Bērnu fobiju izplatība

Starp 387 bērniem, kas apgalvoja, ka viņi atminas iepriekšējās dzīves, fobijas bija 141 (36%). Tās bija sastopamas dažādā biežumā visās kultūrās, kuras tika pētītas.

Starp fobijām, kuru cēloņi tika atklāti, pats zemākais rādītājs (26%) Indijā, bet pats augstākais (51%) Lībijā. No 42 bērniem – ASV iedzīvotājiem, kas atminējās savas iepriekšējās dzīves, – fobijas bija 13 (31%).

 

Fobiju savstarpējais sakars ar notikumiem, kas kļuva par nāves cēloni pagātnes dzīvē

Fobijas gandrīz vienmēr atbilst tam nāves scenārijam, par kuru stāsta bērni. Bērnam, kurš apgalvo, ka viņš atminas, kā noslīcis, var būt bailes iegremdēties ūdenī; tie, kas paziņo, ka viņu dzīve beidzās no naža dūriena, var bīties no aukstajiem ieročiem utt.

19 07 19 02

Vairums fobiju ir saistītas ar vardarbīgu nāvi visādos veidos. Tās daudz retāk ir novērojamas bērniem, kuri pagātnes dzīvē nomiruši dabiskā nāvē.

No 240 iztaujātajiem indiešu bērniem 135 aizgājuši no dzīves sakarā ar vardarbīgu nāvi, no tiem 53 indivīdiem bija fobijas (39%), bet starp 105 indivīdiem, kas nomiruši dabiskā nāvē, fobijas bija tikai 3 bērniem (3%).

Šajā pēdējā grupā, lai arī procents nav augsts, fobijas tomēr bija sastopamas. Kādam bērnam bija stiprs riebums pret jogurtu. Viņš apgalvoja, ka atminas savu dzīvi, kad bijis vīrietis un saindējies ar bojātu jogurtu, un nomiris no tā (akūts gastroenterīts).

Cits piemērs: bērns atminējās savu pagātnes dzīvi, kad viņš bija jauna sieviete, kura nomirusi no ilgstošas slimības – iedzimtas sirdskaites; viņam bija lielas bailes no zālēm, injekcijām un asinīm.

Dažādiem vardarbīgas nāves variantiem fobiju biežums nav vienāds. Piemēram, 47 gadījumos, kad dzīve beidzās ar noslīcināšanu ūdenī, 30 bērni paziņoja par savām bailēm no ūdens (64%), bet 30 gadījumos, kad nāvi bija izraisījis čūskas kodums, 13 bērni teica, ka stipri baidās no čūskām (43%).

 

Sk. arī Pagātnes dzīves stāsts par to, kā Šrilankas nemiernieki pāriemiesojās dvīņu meitenēs.[1]

 

Vispārinājumi un juteklīgās asociācijas, kas ir baiļu pamatā

Fobijas bieži izpaužas kā vispārinājums un uztveres pārnešana uz tagadni no pagātnes vai kā juteklīgas asociācijas – divas īpatnības, kuras parasti norāda uz bailēm, kas saistītas ar traumējošiem pārdzīvojumiem.

19 07 19 03

Kā vispārinājuma piemēru var sniegt gadījumu ar bērnu no Indijas, kurš atminējās savu iepriekšējo dzīvi, kad viņš bija bramins (Indijā tā ir pati augstākā kasta no četrām pastāvošajām; kaut gan kastu piederība tiek nodota pa dzimtas līniju, tradicionāli par braminiem kļūst garīgie audzinātāji, garīdznieki, zinātnieki, skolotāji un ierēdņi – tulkotājas piez.).

Šis bērns izjuta noturīgu antipātiju pret vīriešiem ar bārdu, kas, redzams, bija saistīts ar to faktu, ka tajā viņa pagātnes dzīves periodā (20. gs. 20. gadi) bārdas nēsāja musulmaņi (un sikhi) un ārkārtīgi reti indieši (tas bija laiks, kad Indijā saasinājās nacionālā atbrīvošanās cīņa pret angļu kolonistiem, ko pavadīja asi starpkonfesionāli konflikti – tulkotājas piez.).

Vēl viens vispārinājuma piemērs bija gadījumā ar bērnu no Lībijas, kurš atminējās savu iepriekšējo dzīvi, kad viņu nāvīgi ievainoja kravas mašīna; bērns izjuta bailes ne tikai no kravas mašīnām, bet no visiem transportlīdzekļiem.

Cits piemērs no šīs virknes: bērns no Turcijas stāstīja, ka viņš atminas savu pagātnes dzīvi, kurā viņu nogalinājis cilvēks, vārdā Hasans. Un savā pašreizējā dzīvē viņš ļoti bijās no visiem vīriešiem, vārdā Hasans.

Par juteklīgās asociācijas piemēru var sniegt gadījumu ar mazu zēnu no Turcijas, kurš apgalvoja, ka atminas, kā aprāvās viņa pagātnes dzīve, kad furgons, kurā viņš braucis, ietriecies šaura tilta balstā.

Zēns stipri bijās no automobiļiem, kā arī no tilta, uz kura notika šī avārija un kurš atradās netālu no bērna pašreizējās piedzimšanas vietas.

19 07 19 04

Cits juteklīgās asociācijas piemērs arī ir saistīts ar turku zēnu. Viņš atminējās savu dzīvi, kad viņš bijis vīrietis un noslīcis upē; šī upe tecēja netālu no viņa ciema, un savā pašreizējā dzīvē viņš baidījās tuvoties tai vietai, kur reiz tika noslīcis.

Bērnam no Indijas bija bailes, kas balstījās kā uz vispārinājumu, tā arī uz juteklīgu asociāciju. Viņš atminējās savu pagātnes dzīvi, kad viņu, mazu zēnu, frizieris un veļas mazgātavas strādnieks nogalināja blakus templim.

Vispārinājums izpaudās tajā, ka šis bērns stipri bijās no visiem frizieriem un veļas mazgātavas strādniekiem, bet juteklīgā asociācija tajā, ka, nonācis tā tempļa rajonā, kur pagātnes dzīvē tika nogalināts, viņš izjuta neiedomājamas bailes.

 

Fobijas agrā bērnībā

Daudzos gadījumos fobijas bērniem izpaudušās vēl pirms tam, kad viņi sākuši stāstīt par savām iepriekšējām dzīvēm, no kurām nākušas šīs bailes.

Maza meitene no Šrilankas tik ļoti pretojusies, kad viņu mazgāja, ka, iegremdējot vannā, viņu turējuši trīs pieaugušie. Sešu mēnešu vecumā, vēl, pirms sāka runāt, viņa pauda spēcīgas bailes no autobusa un skaļi kliedza, kad viņu tajā veda.

Iepriekšējā iemiesojumā, ko viņa aprakstīja vēlāk, viņa bijusi jauna meitene (no cita ciema) un gājusi pa šauru ceļu, kas šķērsojis applūdušos rīsa lauku. Kad garām braucis autobuss, meitene, atkāpusies malā, lai to palaistu garām, iekritusi ūdenī un noslīkusi.

Zēns no Turcijas ļoti bijies no lidmašīnām vēl pirms tam, kad viņš sāka runāt; ieraudzījis tās vai izdzirdējis to dūkoņu debesīs, viņš skrējis pie mammas un spiedies pie viņas, vai slēpies zem gultas. Vēlāk viņš stāstīja, ka iepriekšējā dzīvē bijis cilvēks, kurš gājis bojā aviokatastrofā.

 

Sk. arī Bērni stāsta apbrīnojamus gadījumus no iepriekšējām dzīvēm.[2]

 

19 07 19 05

Citam zēnam no Šrilankas, kurš tikko sācis runāt gada vecumā, bija fobija, saistīta ar policistiem. Ieraugot policistu vai policistu mašīnu, viņš kliedza: “Policija!” un skrēja uz māju.

Četru gadu vecumā viņš stāstīja par savas iepriekšējās dzīves detaļām, kas precīzi atbilda notikumiem Šrilankā 1971. gada aprīlī, kad armija un policija apspieda nopietnu dumpi, nogalinot simtiem nemiernieku.

Viņa vecāki ticēja, ka viņu bērns apraksta kāda nemiernieka dzīvi, kurš gāja bojā šīs sacelšanās laikā.

 

Fobijas kā neparastas uzvedības sindromu komponente

Šo bērnu bailes bija tikai viena no iezīmēm, raksturojošām neparasto uzvedību, kas atbilda to cilvēku dzīves raksturam un apstākļiem, kurus bērni atminējās kā sevi iepriekšējā iemiesojumā.

Piemēram, kāda bērna māte Šrilankā nejauši konstatēja, ka viņš kļūst kluss un paklausīgs, kad izdzird vārdu “kravas mašīna”. Viņš uzmanīgi uzvedās policistu klātbūtnē un, kad tos redzēja, iebēga mājā un pēc kāda laika jautāja, vai viņi ir aizgājuši.

Šis bērns interesējās par tabaku un alkoholu, kas bija sveši viņa ģimenei. Viņš atminējās savu pagātnes dzīvi, kad nodarbojās ar nelegāla alkohola ražošanu un viņu bieži apmeklēja policija savos reidos. Būdams kaislīgs smēķētājs, kuram patīk iedzert, viņš gāja bojā, kad, būdams stipri piedzēries, pakļuva zem ātri braucošas kravas mašīnas.

Četru gadus veca meitene no Birmas sakņupa aiz bailēm katru reizi, kad redzēja lidojošu lidmašīnu. Uz tēva jautājumiem, kas viņu tā biedē, viņa atbildēja, ka baidās no lidmašīnas, kura viņu nošaus. Pamazām viņa izskaidroja, ka atceras sevi kā japāņu kareivi (domājams, Otrā pasaules kara laikā), kurš tika nogalināts no lidmašīnas, kas šāva pļaujošā lidojumā.

Papildus lidmašīnu fobijai šai meitenei patika spēlēties, it kā viņa būtu kareivis, un uzvedās vīrišķi; dēļ tā, ka viņa atteicās valkāt meiteņu apģērbu, viņa tika izslēgta no skolas.

 

Sk. arī Kerola Bomena atklāj bērnu pārdzīvojumu reālismu un norāda uz bērnu baiļu un fobiju sākotnēm.[3]

 

19 07 19 06

 

Kad šīs bailes izbeidzas?

693 bērniem, apgalvojošiem, ka viņi atminas savas iepriekšējās dzīves, vidējais vecums, kad viņi sāka par to paziņot, – 3-4 gadi, bet, kad viņi pārstāja skart šīs tēmas, – 7-8 gadi.

Bailes, kas saistītas ar nāvi iepriekšējās dzīvēs, visbiežāk izpaužas tajā periodā, kad viņi par to runā, un atkāpjas samērā ar to, kā vājinās atmiņas un ar tām saistītās sarunas.

Taču dažreiz fobijas saglabājas pat pēc tam, kad bērniem ir pazudušas skaidras atmiņas par iepriekšējām dzīvēm.

Piemēram, bērns no Indijas, par kuru tika stāstīts augstāk, atminējies, kā viņu iepriekšējā iemiesojumā cietsirdīgi nogalināja frizieris un veļas mazgātavas strādnieks, izjuta spēcīgas bailes, kad bērna vecumā atpazina vienu no slepkavām, kurš turpināja dzīvot tajā pašā kopienā.

11 gadu vecumā šis bērns atkal stipri izbijās no sava slepkavas, reiz satiekot viņu uz ielas, kaut arī uz to brīdi vairs nevarēja sakarīgi izskaidrot, no kurienes radušās šīs bailes. Vēl pēc diviem gadiem bērnam pavisam izzuda bailes attiecībā pret šo cilvēku, kaut arī viņš atcerējās, ka agrāk bijās no viņa.

 

Sk. arī Pagātnes dzīves stāsts – par zēnu, kurš pārdzīvoja Holokaustu, bailēm un smakšanas lēkmēm.[4]

 

Kad nav pierādījumu par pēcdzemdību traumatisku pieredzi vai fobiju modeļiem

Pētot šos gadījumus, es neesmu sadūries ar situācijām, kad bērniem kopš savas dzimšanas brīža būtu kāda uz fobijām balstīta traumatiska pieredze. Tāpat nebija arī citu ģimenes locekļu ar fobijām, kuras bērns varētu atdarināt.

Dažreiz informētāji pieminēja, ka citi ģimenes locekļi ir baidījušies no ūdens vai čūskām, vai vēl no kaut kā, kas biedēja viņu bērnus; taču viņi vienmēr ir teikuši, ka bērna fobija savas intensitātes ziņā bijusi milzīga un nav nekādi salīdzināma ar viņa ģimenes locekļu bailēm.

19 07 19 07

 

Paranormālas interpretācijas

Šeit aplūkoto gadījumu interpretēšanai var tikt pielietota jebkura tradicionāla zinātniska pieeja, taču pat kopumā tās neizskaidro vairumu no bērnu – kas apgalvo, ka viņi atminas pagājušās dzīves – fobijām.

Paranormālu izskaidrojumu starpā reinkarnācija, kaut arī ir pats acīmredzamākais variants, ne tuvu nav vienīgais no iespējamajiem.

Agrāk mēs esam apsprieduši arī citu interpretāciju iespējamību, piemēram, sekundāro personību, kam piemīt spēja gūt zināšanas caur otru cilvēku, un bērna “apsēstību”, kura pēc būtības ir kontakts ar bezķermenisku apziņu.

Šī raksta ierobežotais apjoms neļauj apspriest šīs tēmas. Lai izskaidrotu dažas bērnu fobijas, nepieciešamas netradicionālas pieejas, zinātnei pagaidām nezināmas. Turpmākie pētījumi ļaus mums lemt, vai reinkarnācija ir labākais variants šo fenomenu interpretēšanai.

 

Autors: Jans Stīvensos

Avots: https://med.virginia.edu/perceptual-studies/wp-content/uploads/sites/360/2016/12/STE34Stevenson-1.pdf

 

Krievu valodā sagatavojusi un tulkojusi Irina Martinova speciāli žurnālam “Reinkarnacioloģija”.

 

P.S. Jūs bērnībā vai jūsu bērni ir izjutuši neizskaidrojamas bailes?

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, ka dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

Pievienots 19.07.2019.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/detskie-fobii/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/4199-srilankas-nemiernieki-kuri-reinkarnejas-ka-dvinu-meitenes (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4211-berni-kuri-apgalvo-ka-ir-dzivojusi-ieprieksejo-dzivi-un-vinu-sniegtas-detalas-kuras-ir-tik-parsteidzosas-ka-gruti-tam-noticet (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/2-uncategorised/4172-bernu-ieprieksejas-dzives-intervija-ar-kerolu-boumenu (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4204-holokausta-pagatnes-dzives-stasts-ar-fobijam-religijas-mainu-un-dveseles-planu-reinkarnacijas-gadijums-koncentracijas-nometnes-ebreju-upuris-teuvo-koivisto (Tulk. piezīme)