Буддизм о реинкарнации

Budisma pamatceļvedis: par reinkarnāciju

A Basic Buddhism Guide: On Reincarnation

By Takashi Tsuji

 

19 07 05 08

Vai jūs, budisti, ticat atdzimšanai kā dzīvniekam[1] nākamajā dzīvē? Vai nākotnē tu būsi suns vai govs? Vai dvēsele pāriet cita cilvēka vai kāda dzīvnieka ķermenī? Kāda ir atšķirība starp transmigrāciju (pārvietošanu – tulk. piez.) un reinkarnāciju[2]? Vai tas ir tas pats, kas atdzimšana? Vai karma ir tas pats, kas liktenis? Šos un simts līdzīgus jautājumus man bieži uzdod.

Mūsdienās pastāv rupjš pārpratums budisma izpratnē, īpaši attiecībā uz reinkarnācijas jēdzienu. Izplatītais pārpratums ir tāds, ka cilvēks ir dzīvojis neskaitāmas iepriekšējās dzīves, parasti kā dzīvnieks, bet kaut kādā veidā šajā dzīvē viņš piedzimst kā cilvēks un nākamajā dzīvē viņš atkal atdzims kā dzīvnieks, atkarībā no sava pašreizējā dzīves veida.

Šis pārpratums rodas tāpēc, ka cilvēki parasti nezina, kā lasīt sūtras vai svētos rakstus. Ir teikts, ka Buda atstāja 84 000 mācību; simboliskā figūra atspoguļo cilvēku dažādās izcelsmes īpašības, gaumi utt. Buda mācīja atbilstoši katra indivīda mentālajām un garīgajām spējām. Vienkāršajiem lauku ļaudīm, kas dzīvoja Budas laikā, reinkarnācijas doktrīna bija spēcīga morāles mācība. Bailes no piedzimšanas dzīvnieku pasaulē noteikti ir biedējušas daudzus cilvēkus rīkoties kā dzīvniekiem šajā dzīvē. Ja šodien uztveram šo mācību burtiski, mēs esam apmulsuši, jo nevaram to racionāli saprast.

19 07 05 09

Šeit ir mūsu problēma. Līdzībai, ja to uztver burtiski, mūsdienu prātam nav jēgas. Tāpēc mums jāiemācās atšķirt līdzības un mītus no realitātes. Tomēr, ja mēs iemācīsimies iet tālāk, kāpjot pāri līdzībām un mītiem, mēs spēsim saprast patiesību.

Cilvēki teiks: "Ja tas ir tā, kāpēc gan nerunāt tieši, lai mēs nekavējoties varētu saprast patiesību?" Šis apgalvojums ir saprotams, bet patiesība bieži vien ir neizsakāma. [Red. komentārs: mēs kā cilvēki esam ierobežoti "Budas zināšanu" izpratnē. Mēs nevaram izteikt PATIESĪBU, tikai vārdus PAR Patiesību.] Tādējādi rakstnieki un skolotāji bieži tika ķērušies pie iztēles valodas, lai lasītāju vadītu no zemākas uz augstāku patiesību. Reinkarnācijas doktrīna bieži tiek saprasta šādā gaismā.

 

Kas nav reinkarnācija

Reinkarnācija nav cilvēka vienkārša fiziska piedzimšana. Pieņemsim, ka Džons nākamajā dzīvē atdzimtu kā kaķis. Tādā gadījumā Džonam būtu nemirstīga dvēsele, kas pēc viņa nāves pārtaptu kaķa formā. Šāds cikls tiktu atkārtots atkal un atkal. Vai arī, ja viņam paveiktos, viņš atdzimtu kā cilvēks. Šāds priekšstats par dvēseles migrāciju budismā noteikti nepastāv.

 

Sk. arī 35 dvēseles evolūcijas soļi.[3]

 

Karma

Karma ir sanskrita vārds no saknes "Kri" – darīt vai taisīt un vienkārši nozīmē "darbību". Tā darbojas Visumā kā nepārtraukta cēloņa un seku ķēdes reakcija. Tā neaprobežojas tikai ar cēloņsakarību fiziskā nozīmē, bet tai ir arī morālas sekas. "Labs iemesls, labs rezultāts; slikts iemesls, slikts rezultāts" ir izplatīts teiciens. Šajā ziņā karma ir morāles likums.

19 07 05 10

Pašlaik cilvēki pastāvīgi izdala fiziskos un garīgos spēkus visos virzienos. Fizikā mēs mācāmies, ka enerģija nekad netiek zaudēta; tā tikai maina formu. Šis ir vispārējais enerģijas nezūdamības likums. Tāpat arī mentālā un garīgā darbība nekad netiek zaudēta. Tā tiek pārveidota. Tādējādi karma ir morālās enerģijas nezūdamības likums.

 

Sk. arī Karma un reinkarnācija.[4]

 

Ar darbībām, domām un vārdiem cilvēks atbrīvo garīgo enerģiju Visumam, un viņu savukārt ietekmē viņa virzienā vērstās ietekmes. Tāpēc cilvēks ir visu šo ietekmju sūtītājs un saņēmējs. Visi apstākļi, kas viņu apņem, ir viņa karma.

Ar katru darbību-ietekmi, ko viņš sūta un tajā pašā laikā saņem, viņš mainās. Šī mainīgā personība un pasaule, kurā viņš dzīvo, veido viņa karmas kopumu.

Karmu nevajadzētu jaukt ar likteni. Liktenis – tas ir priekšstats, ka cilvēka dzīvi viņam iepriekš paredz kāds ārējs spēks un viņš nekontrolē savu dzīvi. No otras puses, karmu var mainīt. Tā kā cilvēks ir apzinoša būtne, viņš var apzināties savu karmu un tādējādi censties mainīt notikumu gaitu. Dhammapadā (Budas teicienu kolekcija dzejoļu formā un viens no visplašāk lasītajiem un pazīstamākajiem budistu rakstiem – tulk. piez.) mēs atrodam šādus vārdus: "Viss, kas mēs esam, ir mūsu domāšanas rezultāts, tas ir balstīts uz mūsu domām un sastāv no mūsu domām."

Tas, kas mēs esam, ir pilnībā atkarīgs no tā, ko mēs domājam. Tāpēc cilvēka rakstura cēlums ir atkarīgs no viņa "labajām" domām, darbībām un vārdiem. Tajā pašā laikā, ja viņam ir pazemojošas domas, šīs domas vienmēr ietekmē viņu uz negatīviem vārdiem un darbībām.

 

Sk. arī Reinkarnācija pasaules reliģijās.[5]

 

Pasaule

Tradicionāli budisms māca,  ka pastāv desmit esamības sfēras. Augšpusē ir Buda (1), un skala iet uz leju šādi:

(2) Bodisatva (Bodhisattva) (apgaismota būtne, kurai ir lemts būt Budam, bet viņa ar nolūku paliek uz zemes, lai mācītu citus),

(3) Pratieka Buda (Pratyeka Buddha) (Buda sev),

(4) Sravka (tiešs Budas māceklis),

(5) debesu būtnes (pārcilvēki [eņģeļi?]),

(6) cilvēki,

(7) Asura (cīņas gari),

(8) zvēri,

(9) Preta (izsalkušie spoki),

(10) samaitāti cilvēki (elles būtnes).

19 07 05 11

Tagad šīs desmit sfēras var uzskatīt par nefiksētām, neobjektīvām pasaulēm, proti, par mentāliem un garīgiem prāta stāvokļiem. Šos prāta stāvokļus rada cilvēku domas, darbības un vārdi. Citiem vārdiem sakot, tie ir psiholoģiski stāvokļi. Šīs desmit sfēras ir "savstarpēji imanentas un savstarpēji iekļaujošas, katrā no tām ir atlikušās deviņas sfēras". Piemēram, cilvēku valstībai ir visi pārējie deviņi stāvokļi (no elles līdz Budas stāvoklim). Cilvēks, no vienas puses, ir spējīgs uz patiesu egoismu, radot savu elli, no otras puses, viņš var būt patiesi līdzjūtīgs, atspoguļojot Amidas Budas (Debesu Buda, kuru pielūdz Japānā; tiek uzskatīts, ka viņš dzīvo “šķīstajā zemē” tālu rietumos, uz kurieni ticīgie dodas pēc nāves – tulk. piez.) līdzjūtību. Arī Budas prātā ir pārējās deviņas sfēras, jo kā gan Buda var izglābt ellē esošos, ja viņš pats neidentificējas ar viņu ciešanām un nevada viņus uz apgaismību.

 

Mācība

Mēs varam gūt vērtīgu mācību par reinkarnāciju.

Kurā valstībā tu tagad dzīvo? Ja esi izsalcis pēc varas, vispārējas mīlestības un atzinības, tu dzīvo Preta pasaulē jeb izsalkušo spoku vidū. Ja tevi motivē tikai cilvēka organisma alkas, tu eksistē zvēru pasaulē.

Tāpēc apsver savus motīvus un nodomus. Atceries, ka cilvēkam raksturīgi būt desmit posmu viduspunktā; viņš var vai nu pēkšņi vai pakāpeniski nolaisties ellē, vai arī caur disciplīnu, pilnveidošanos un ticības pamodināšanu pacelties līdz Budas Apgaismotajam stāvoklim.

 

Avots: http://www.buddhanet.net/e-learning/reincarnation.htm

 

Krievu valodā tulkojusi Irina Martinova speciāli žurnālam “Reinkarnacioloģija”.

 

P.S. Jūs esat definējuši savu pasauli saskaņā ar budisma teoriju?

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, ka dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 05.07.2019.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/buddizm-o-reinkarnatsii/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-druka/11-dazadi/2691-tatjana-druka-ko-maca-dzive-dzivnieka-kermeni (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3830-nadezda-batalova-ieprieksejas-dzives-vai-reinkarnacija (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-beglaka/11-dazadi/1283-tatjana-beglaka-35-dveseles-evolucijas-soli (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4008-karma-un-reinkarnacija (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/alla-sirko/11-dazadi/3783-alla-sirko-pasaules-religijas-apstiprina-dveseles-pariemiesosanos (Tulk. piezīme)