Юбилейные стихосплетения

Jubilejas dzejoļi

16 12 01 07

 

3. decembrī (2016) Reinkarnacionikas Institūtam[1] paliek 5 gadi!

Pavisam vēl bērnišķīga jubileja, bet cik daudz jau ir izdarīts!

Un mums, Institūta 2. kursa šodienas studentiem, ir ļoti labi redzama gan šī darba nopietnība, gan Visuma humors, kurš aiz tā stāv.

Institūts ne tikai iedod mums profesiju[2], tas katrā no mums atklāj potenciālu. Tajā skaitā arī radošo. Tāpēc pirmais, kas ienāca mums prātā sakarā ar apsveikumiem, tās ir dzejas.

Mēs tā aizrāvāmies ar savu jūtu radošo izpausmi, ka izdevām veselu poētisku izlasi. Protams, tā nepretendē uz māksliniecisku vērtību, taču pilnībā atspoguļo mūsu iespaidus no šīs apbrīnojamās telpas.

Sāksim ar kolektīvo jaunradi.

16 12 01 08

 

Burimē par reinkarnācijas tēmu

 

Открывают капитаны

Наших прошлых жизней страны.

Помогают нам деканы

Раскачать киноэкраны.

 

С каждым кадром киноленты

Открывается сюжет.

Приключений, несомненно,

Прожитых когда-то лет.

 

И волна Энергий разных

Захлестнула мигом! В раз!

Но с улыбкой вдохновенной

Точим грани, как алмаз!

 

С Высшим Я объединяясь,

Силу, мудрость познаем.

И таланты извлекая,

Каждой гимн душе поём.

 

Узнаем себя в артисте,

И в бомже, и в соловье,

И в коте, и в культуристе,

И в доспехах на войне.

 

Побывал я на пиру.

С королем играл я в шашки.

Был отчаянной монашкой,

Яд подлившей королю.

Atklāj kapteiņi

Mūsu iepriekšējo dzīvju zemes.

Palīdz mums dekāni

Sašūpot kinoekrānus.

 

Līdz ar katru kinolentes kadru

Atklājas sižets.

Piedzīvojumi, neapšaubāmi,

Reiz nodzīvotie gadi.

 

Un dažādu Enerģiju vilnis

Mirklī uzbrāzās! Uzreiz!

Bet ar smaidu iedvesmotu

Slīpējam skaldnes kā dimantu!

 

Ar Augstāko Es apvienojoties,

Spēku, viedumu izzinām.

Un, talantus izvelkot,

Katram dvēseles himnu dziedam.

 

Atpazīstam sevi aktierī,

Gan bomžā, gan lakstīgalā,

Gan kaķī, gan kultūristā,

Gan bruņās karā.

 

Es pabiju dzīrēs,

Ar karali spēlēju dambreti.

Biju izmisīga mūķene,

Indi pielejot karalim.

Tatjana Druka, Natālija Butenko, Olga Sitņikova, Jūlija Ļebeģeva, Kirils Hekinens

 

16 12 01 09

 

Veltījums Reinkarnacionikas Institūtam

 

Пространство Магии — Искусства

Из бденья вечности поднять

Души священной благодать,

Найти источник Жизни новый,

Развития миров основы

Одновременно изучать

И Свет собою излучать

Тебе дано…

 

И это ново —

Найти с Земли Небес Дорогу,

Связать всецело, воедино,

В одно творение

Великие произведения,

Что память верная хранит,

И не помехою гранит

Могильных плит и запах тленья,

И гибель всех библиотек,

И переписывание тех

Историй, неугодных Сильным.

 

Твоя дорога – путь к свободе,

Освобожденье от забвенья.

И чтится каждое мгновенье,

Души сверкающий алмаз

Открывшее.

 

И сколько в нас ты

Веришь Силой,

И нежной, и несокрушимой.

Открыто сердце отворив,

Мы принимаем твой призыв

Идти дорогою Души

И быть у Жизни в услуженье,

Быть приводящим к Исцеленью

И мирно следовать самим

За гласом тех, кем ТЫ Храним.

Maģijas telpa – Talanti

No mūžības nomoda pacelt

Dvēseles svēto pārpilnību,

Atrast Dzīves avotu jaunu,

Pasaules attīstības pamatus

Vienlaikus pētīt

Un Gaismu no sevis starot

Tev ir dots...

 

Un tas ir kas jauns –

Atrast no Zemes uz Debesīm Ceļu,

Sasaistīt pilnībā, vienoti,

Vienā radījumā

Dižos mākslas darbus,

Ko uzticīgā atmiņa glabā,

Un nav traucēklis ne kapu plākšņu

Granīts, ne trūdu smaka,

Ne visu bibliotēku bojāeja,

Ne to stāstu pārrakstīšana,

Kas Stiprajiem nevēlami.

 

Tava taka – ceļš uz brīvību,

Atbrīvošanās no aizmirstības.

Un tiek godināts katrs mirklis,

Dvēseles mirdzošo dimantu

Atklājis.

 

Un, cik tu mūsos

Tici ar Spēku,

Gan maigu, gan nesatricināmu.

Sirdi atklāti atverot,

Mēs pieņemam tavu aicinājumu

Iet pa Dvēseles ceļu

Un kalpot Dzīvei,

Vest pie Dziedināšanas

Un mierā pašiem sekot

To balsij, kas TEVI Glabā.

Olga Sitņikova

 

16 12 01 10

Была я бедной и богатой,

Простой пастушкой, знатной дамой

И даже как-то Далай-Ламой,

Путь торя тихо на осле.

 

И милой, скромной танцовщицей,

И покоряющим столицу

На берег выброшенным нищим

Своим отцом на корабле.

 

Секреты, тайны, шпионаж,

И крики, выстрелы, шантаж,

И смерть в плену и на костре —

Все это прожито во мне.

 

Друзей, родных, любимых взгляды

Легко почувствовать мне рядом.

Прийти, побыть и поддержать,

С любовью в сердце оставлять

В воспоминаниях своих,

Благодаря за жизни их.

 

Мужская ль, женская судьба

Была душой наделена

Мне в этом, прошлых воплощеньях,

Каким бы ни было решенье,

Со мной всегда Учителя,

И их духовная основа

Дает мне силы вновь и снова

Движенье жизни познавать

И новый опыт создавать.

Biju es trūcīga un bagāta,

Vienkārša gane, dižciltīga dāma

Un pat reiz Dalailama,

Turot ceļu klusi uz ēzeļa.

 

Gan mīlīga, necila dejotāja,

Gan galvaspilsētas iekarotājs,

Krastā izmests ubags

No sava tēva kuģa.

 

Mīklas, noslēpumi, spiegošana,

Gan kliedzieni, šāvieni, šantāža,

Gan nāve gūstā un uz sārta –

Tas viss ir manī pārdzīvots.

 

Draugu, radinieku, mīļoto skatienus

Viegli sajust man blakus.

Atnākt, pabūt un atbalstīt,

Ar mīlestību sirdī saglabāt

Atmiņās savās,

Pateicoties par viņu dzīvi.

 

Vīrišķs vai sievišķs liktenis

Bija dvēseles piešķirts

Man šajā, iepriekšējos iemiesojumos,

Lai kāds nebūtu lēmums,

Ar mani vienmēr ir Skolotāji,

Un viņu garīgais pamats

Sniedz man spēkus atkal un no jauna

Dzīves kustību izzināt

Un jaunu pieredzi radīt.

Olga Sitņikova

 

16 12 01 11

Сняв ботинки,

Сброшу платье,

Шапку на пол,

Шарф упал.

 

Все неважно…

В этот вечер попаду я вдруг на бал?

Броши, кружева, паркеты,

Платьев шелк и шепот дам.

Справа, слева кавалеры

Красотою наповал

Сражены, и все вздыхают:

«Ах, прекрасная мадам,

Подарите взгляд небесный,

Руку, сердце — всё отдам»

Novilkusi zābakus,

Nometīšu kleitu,

Cepuri uz grīdas,

Šalle nokrita.

 

Viss ir nesvarīgi…

Šovakar es pēkšņi nonākšu ballē?

Brošas, mežģīnes, parkets,

Apģērbu zīds un dāmu čuksti.

No labās, kreisās puses kavalieri,

Skaistuma galīgi

Satriekti, un visi elš:

“Ak, skaistā madāma,

Uzdāviniet debešķīgu skatienu,

Roku, sirdi – visu atdošu.”

Olga Sitņikova

 

Sk. arī Poētiska jaunrade kā dvēseles atklāšanās.[3]

 

16 12 01 12

 

Мир иной теперь не страшен,

Опыт смерти испытавши,

Знаем, что Душа нетленна,

Учит собственный урок.

Умирали на арене

И от растерзанья зверем,

И на казни умирали,

И тонули мы в морях.

Умирали, засыпая —

Испускали Душу вверх.

Проживали вновь мгновенья,

Переписывая жизнь.

Сверху изучали тело,

Отношение к нему.

Были даже привидением,

Путешествуя в Миру!

Cita pasaule tagad bailes neizraisa,

Nāves pieredzi piedzīvojuši,

Zinām, ka Dvēsele ir neiznīcīga,

Mācās savu mācību.

Mirām arēnā

Un zvēra saplosīti,

Un nāvessodu piedzīvojām,

Un jūrās mēs slīkām.

Mirām, aizmiegot –

Izlaidām Dvēseli augšup.

Atkal izdzīvojām mirkļus,

Pārrakstot dzīvi.

No augšas pētījām ķermeni,

Attieksmi pret to.

Bijām pat spoki,

Ceļojot Pasaulē!

Jūlija Ļebeģeva

 

16 12 01 13

 

Иду с закрытыми глазами

Сквозь мысли, время и пространство.

Мне вспышки света показали —

Любуюсь радужным убранством,

Перемещаюсь в ритме танца.

 

Я налегке: орлом летаю,

Ныряю в океан к дельфинам,

От нежности вселенской таю,

По древним я брожу руинам

Средь лемурийских исполинов.

 

Простые вещи в Духе Света

Вдруг видятся совсем иначе:

Мне парные даны предметы —

Мечи, кристаллы… Предназначен

Союз иль за двоих работа

До звездного седьмого пота?

Eju ar aizvērtām acīm

Caur domām, laiku un telpu.

Man gaismas uzliesmojumus parādīja –

Priecājos par varavīkšņaino iekārtojumu,

Pārvietojos dejas ritmā.

 

Man nav nekā lieka: kā ērglis lidoju,

Nirstu okeānā pie delfīniem,

No Visuma maiguma kūstu,

Pa senām drupām es klīstu

Starp Lemūrijas milzeņiem.

 

Vienkāršas lietas Gaismas Garā

Pēkšņi izskatās pavisam citādi:

Man priekšmeti pārī doti –

Šķēpi, kristāli… Paredzēta

Savienība vai diviem darbs

Līdz zvaigžņu spēka pilnīgam izsīkumam?

Natālija Butenko

 

16 12 01 14

Играя в прятки, замирать

У иллюзорных декораций,

Не зная временных локаций,

Забыв, что значит умирать

 

И воплощаться снова в мире,

Где ты, родившись в чьем-то роде,

Живешь в темнице своей плоти,

А образ мой покрылся пылью.

 

Совпала наша частота,

На миг встречаемся в астрале,

Но растворяемся в тумане:

Нас разделяет пустота.

 

И ты меня совсем не помнишь,

В твоем виденьи я лишь фон,

В сюжете сна — актер-фантом

Из жизни позабытой, прошлой.

 

Чем дальше в бездну отдаляюсь,

Тем ближе становлюсь к себе.

Любовь-иллюзия к тебе –

Лишь свет внутри меня. Прощаюсь,

 

Забыв, что значит этот ад.

Взлечу над собственною бездной

В привычной форме, бестелесной,

Где фиолетовый ландшафт…

Spēlējot paslēpes, pamirt

Pie iluzorām dekorācijām,

Nezinot laika lokācijas,

Aizmirstot, ko nozīmē mirt

 

Un atkal iemiesoties pasaulē,

Kur tu, piedzimis kādā dzimtā,

Dzīvo savas miesas cietumā,

Un manu tēlu klāj putekļi.

 

Sakrita mūsu frekvence,

Uz mirkli satiekamies astrālā,

Bet izgaistam miglā:

Mūs šķir tukšums.

 

Un tu mani nemaz nesaproti,

Tavā vīzijā es esmu tikai fons,

Sapņa sižetā – aktieris-fantoms

No dzīves aizmirstās, pagājušās.

 

Jo tālāk bezdibenī attālinos,

Jo tuvāks kļūstu sev.

Mīlestība-ilūzija pret tevi –

Tikai gaisma manā iekšienē. Atvados,

 

Aizmirsis, ko nozīmē šī elle.

Pacelšos virs sava bezdibeņa

Ierastajā formā, bezķermeniskajā,

Kur violeta ainava…

Kirils Heikinens

 

Bērni-eņģeļi

И снова несколько миров.

Поочередно бывший в каждом,

Я возвратился в этот вновь,

Чтоб принести с собой, что важно.

 

Один — ошибки показал.

Другой — всех страхов отраженье.

Но вот открылся третий зал,

Где в завершенье все сраженья.

 

И там я вспомнил об одном:

Есть существа порядка выше.

Я это знаю, одно «но» —

Я в стороне держусь обычно.

 

Я этих терминов и догм

Вполне нарочно избегаю.

Но как иначе я бы мог

Переназвать, что точно знаю?

 

Бывает так: среди родных —

Мне это четко показали —

Рождается один из них,

Из тех, кого я встретил в зале.

 

Встречалось? Кто-то из детей —

Ну, нет сомнений, это — Ангел.

Светлее тысячи огней

И ярче звезд, одна ведь — рядом.

 

К чему все это — мне бы знать.

Но просто хочется напомнить

И постараться передать

Тот свет с любовью безусловной.

 

Быть может, он кого зажжет —

Подарит искру, вдохновенье.

И он реакцией цепной

Свой путь продолжит в мире этом.

Un atkal dažas pasaules.

Pēc kārtas pabijis katrā,

Esmu atgriezies šajā atkal,

Lai atnestu sev līdzi, kas svarīgs.

 

Viena – kļūdas parādīja.

Otra – visu baiļu atspulgs.

Bet, lūk, atklājās trešā zāle,

Kur beidzas visas kaujas.

 

Un tur es atcerējos vienu:

Ir par kārtu augstākas būtnes.

Es to zinu, viens “bet” –

Es parasti turos malā.

 

Es no šiem terminiem un dogmām

Pilnīgi tīšām izvairos.

Bet kā gan citādi es varētu

Pārdēvēt, ko patiešām zinu?

 

Mēdz būt tā: tuvinieku vidū –

Man to skaidri parādīja –

Piedzimstam kā viens no viņiem,

No tiem, ko es satiku zālē.

 

Satiku? Kādu no bērniem –

Nu, nav šaubu, tas – Eņģelis.

Gaišāks par tūkstošiem uguņu

Un spilgtāks par zvaigznēm, viena taču – blakus..

 

Un kādēļ tas viss – kaut es zinātu.

Bet vienkārši gribas atcerēties

Un pacensties nodot

To gaismu ar beznosacījuma mīlestību.

 

Varbūt kādu aizdegs –

Uzdāvās dzirksti, iedvesmu.

Un viņš ar vērtīgu reakciju

Savu ceļu turpinās šajā pasaulē.

Kirils Heikinens

 

Apsveicam ar jubileju Reinkarnacionikas Institūta radītāju, vadītāju un idejisko iedvesmotāju Māri Drešmani[4], kā arī visu saskanīgo komandu.

Patiecamies jums par burvīgo radošo atmosfēru, kas valda šajā telpā un ļauj mums attīstīties!

 

Reinkarnacionika Institūta
2. kursa 9. plūsmas 6. grupa

 

P.S. Dalieties savos iespaidos par Reinkarnacionikas Institūtu un apsveiciet ar jubileju komentāros!

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 01.12.2016.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/yubilejnye-stihospleteniya/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3832-nadezda-batalova-7-iemesli-iet-soruden-macities-uz-reinkarnaciologijas-institutu (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4043-tresas-tukstosgades-profesija (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4140-bernu-un-vecaku-kopiga-jaunrade (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3834-nadezda-batalova-kas-vins-ir-maris-dresmanis (Tulk. piezīme)