Walter Semkiw - Evidence and Principles of Reincarnation-Understanding Past Lives

Valters Semkivs - Reinkarnācija: pierādījumi un principi – izprotam iepriekšējās dzīves

 

Autors: Valters Semkivs (Walter Semkiw), medicīnas doktors, viņa resursi Born Again un Return of the Revolutionaries.

Klikšķiniet uz attēliem, lai tos palielinātu. Lūdzu, iepazīstieties ar Reinkarnācijas pētniecības misijas paziņojumu.

Aplūkojiet arī: Reinkarnācijas pētījumu sasniegumi: veltījums Janam Stīvensonam, medicīnas doktoram[1].

 

No neatkarīgi izpētītiem reinkarnācijas gadījumiem, kas kopumā sniedz pierādījumus par reinkarnāciju un dzīvi pēc nāves, izriet šādi principi:

 

Fiziskā līdzība reinkarnācijas gadījumos

20 11 10 01

Sejas veidojums, sejas forma un proporcijas var būt nemainīgi no dzīves uz dzīvi. Vīriešiem sejas apmatojums, piemēram, bārda un ūsas, var pāriet no viena iemiesojuma uz otru. Fiziskie ieradumi, piemēram, pozas un roku žesti, arī var būt nemainīgi no dzīves uz dzīvi.

Jans Stīvensons, (Ian Stevenson)[2], medicīnas doktors, kurš nomira 2007. gadā, bija psihiatrs Virdžīnijas Universitātē. Savas karjeras laikā Dr. Stīvensons apkopoja un pētīja aptuveni 2500 gadījumus, kuros bija iesaistīti bērni, kuri spontāni sīki atcerējās iepriekšējās dzīves. Dr. Stīvensons devās uz bērna mūsdienu un pagātnes dzīves ainām, lai intervētu lieciniekus, tādā veidā novērtējot šajos pagātnes dzīves stāstos sniegtās detaļas. Apmēram 1500 no šiem bērnu iepriekšējās dzīves gadījumiem varētu būt faktiski apstiprināti.

Divi galvenie Jana Stīvensona gadījumi, kas tika pētīti vairāk nekā 20 gadus un kas liecina, ka sejas vaibsti var palikt nemainīgi no vienas dzīves uz otru, ir Sjūzenas Ganemas (Suzanne Ghanem) un Daniela Jurdi (Daniel Jurdi) gadījumi.

Nemainīgi sejas vaibsti visas dzīves laikā tika novēroti arī citos Jana Stīvensona gadījumos, kā arī daudzos citos neatkarīgi pētītos reinkarnācijas gadījumos.

Piemēram, spēcīgajā reinkarnācijas gadījumā Džeimss Hjūstons, jaunākais, (James Huston, Jr), | Džeimss Leiningers (James Leininger)[3], kā arī reinkarnācijas gadījumā Džons B. Gordons (John B. Gordon) | Džefs Kīns (Jeff Keene) tiek dramatiski parādīts, ka sejas vaibsti var palikt tie paši visos iemiesojumos.

Ķermeņa tipi var būt nemainīgi no dzīves uz dzīvi, lai gan izmēri var atšķirties. Cilvēks vienā dzīvē var būt maza auguma, bet nākamajā – garš. Cilvēkam var būt liekais svars vienā iemiesojumā, bet citā iemiesojumā viņš ir izvēlējies saglabāt veselīgāku svaru.

 

Dvēseles enerģijas šablons jeb hologramma

20 11 10 02

Kā fiziskais izskats var palikt nemainīgs no vienas dzīves uz otru? Atbilde uz šo jautājumu nav zināma, bet es pieļauju, ka dvēsele projicē enerģijas šablonu jeb hologrammu auglī, kurš attīstās, un audi veidojas ap to.

Princips ir līdzīgs tam, kā ķirurgi ortopēdijā izmanto elektrisko strāvu, lai sakārtotu kaulus smagu lūzumu gadījumos. Šis enerģijas veids ne tikai nosaka fizisko izskatu, bet var tikt arī izmantots, lai lejupielādētu informāciju un talantus augošajā ķermenī un prātā, kas var izskaidrot, kāpēc dzimst brīnumbērni.

Arī ģenētikai ir sava loma, un šķiet, ka cilvēka izskatu rada dvēseles enerģijas šablona un ģenētiskā mantojuma mijiedarbība. Indivīdam, kurš iemiesojas citā rasē, būs fiziskas īpašības, kas atbilst šai rasei, lai gan sejas proporcijas, kaulu struktūra joprojām būs nemainīga no viena iemiesojuma uz otru. Arī līdzība ģimenes ietvaros rodas ģenētikas dēļ. Rezumējot – dvēseles enerģijas šablons mijiedarbojas ar rasu un ģenētiskajiem faktoriem, lai radītu cilvēka izskatu.

 

Garīga būtne vai spoku fotogrāfijas

20 11 10 03

Pierādījumi, kas apstiprina, ka pastāv tāds enerģētisks ķermenis, kurš līdzinās fiziskajam ķermenim, ir redzami gara ķermeņa fotogrāfijās, kas fiksētas virs letālā negadījumā iesaistītām automašīnām. Šajā fotogrāfijā gara ķermeņa seja ir identiska mirušā pusaudža sejai automašīnā.

Lūk, gara ķermeņa seja ir fiksēta ļoti dinamiskā pozā ar plaši atvērtu muti, ko līķim būtu neiespējami noturēt, jo bojāgājušais zēns automašīnā ir noslīdējis uz priekšu uz priekšējā pasažiera sēdekļa. Turklāt šķiet, ka fotogrāfijā notvertā seja kustas no vienas puses uz otru. Dinamiskā sejas poza un kustība no vienas puses uz otru runā pretī tam, ka fotogrāfija ir radusies dubultas ekspozīcijas vai kādas citas nepareizas darbības rezultātā, lietojot kameru.

 

20 11 10 04

Kad garīgās būtnes ir pārsūtījušas sevis attēlus no garu pasaules, tiek novērots, ka tām ir gara ķermeņi, kas līdzinās viņu fiziskajiem ķermeņiem, kad tie bija dzīvi.

 

Reinkarnācija, sejas vaibsti un skaistums

Runājot par skaistumu, šķiet, ka jebkurš konkrēts sejas veidols var tikt uztverts kā skaists vai izskatīgs. Skaistuma uztvere lielā mērā ir atkarīga no tādiem faktoriem kā sejas krāsa un ķermeņa uzbūve. Piemēram, sieviete vienā iemiesojumā var būt gara, tieva, ar brīnišķīgu ādu, perfektu smaidu un tonētu ķermeni. Pateicoties šiem faktoriem un to ietekmei uz viņas izskatu, šī sieviete var kļūt par modes modeli vai skaistumkaralieni. Citā iemiesojumā šī pati sieviete ar identisku sejas veidolu var piedzimt ar rupjiem sejas vaibstiem, resnu ķermeni un līkiem zobiem. Tādā gadījumā novērotāji šo sievieti uzskatītu par parastu.

Proti, jebkurš sejas veidols var tikt uztverts kā skaists vai nepievilcīgs, balstoties uz šiem mainīgajiem lielumiem. Es uzskatu, ka mēs varam pārmaiņus būt pievilcīgi un parasti no dzīves uz dzīvi, balstoties uz mācībām, kas mums jāapgūst konkrētā iemiesojumā.

Reliģijas, tautības, rases, etniskās piederības un dzimuma maiņa reinkarnācijas gadījumos

Ļoti svarīgs novērojums reinkarnācijas pētījumos ir tāds, ka indivīdi var mainīt reliģiju, tautību, etnisko piederību, rasi un dzimumu no vienas dzīves uz otru. Lielākā daļa karu ir balstīta uz atšķirībām šajos kultūras identitātes marķieros. Viens no visspēcīgākajiem reinkarnācijas gadījumiem, kas parāda reliģijas, tautības un etniskās piederības maiņu no viena iemiesojuma citā, ir: Annas Frankas (Anne Frank) | Barbro Karlēnas (Barbro Karlen) reinkarnācijas lieta.

20 11 10 05

Anna Franka tika vajāta un nomira koncentrācijas nometnē kā ebrejiete, savukārt Barbro piedzima kristiešu ģimenē Zviedrijā. Ja nacisti zinātu, ka vienā dzīvē var piedzimt par ebreju, bet citā par kristieti, tad Holokausts nekad nebūtu noticis.

Līdzīgi – ja Izraēlas ebreji saprastu, ka viņi var reinkarnēties par Palestīnas musulmaņiem un otrādi, ka protestanti var reinkarnēties kā katoļi un šiīti zinātu, ka viņi var atgriezties kā sunnīti, tad vardarbība un terorisms, kas balstīti uz šo dažādo piederību, tiktu mazināti.

 

Dzimuma maiņa reinkarnācijas gadījumos ar ieskatu homoseksualitātē, lesbiānismā, transseksuālismā, transgenderismā un dzimumidentitātes traucējumos

Reinkarnācijas pētījumi turklāt apliecina, ka aptuveni 10 procentos gadījumu dvēsele maina dzimumu. Par šo procentuālo daļu ziņoja Jans Stīvensons, medicīnas doktors, savā sērijā par 1200 reinkarnācijas gadījumiem, kuros bērniem bija spontānas pagātnes dzīves atmiņas, kas tika objektīvi apstiprinātas.

Šis novērojums var sniegt mums ieskatu par to, kāpēc daži cilvēki ir homoseksuāli vai kāpēc viņiem ir dzimumidentitātes problēmas. Kā jau minēts, Jana Stīvensona reinkarnācijas pētījumi liecina, ka dvēseles maina dzimumu tikai 10 procentos gadījumu. Ja dvēsele ir pieradusi iemiesoties vienā dzimumā un pēc tam visu mūžu dzīvo pretējā dzimumā, šī dvēsele joprojām var identificēties ar iepriekšējo, ierasto dzimumu. Tas var izraisīt homoseksualitāti, transseksuālismu, transdzimuma problēmas un dzimumidentitātes traucējumus.

Svarīgi Jana Stīvensona pētījumu gadījumi, kas demonstrēja dzimuma maiņu līdz ar homoseksualitāti vai dzimuma identitātes problēmām, ir:

Vīrietis, japāņu karavīrs, reinkarnējās kā sieviete un kļuva par lesbieti.

Čuejs, zēns, noslīka un iemiesojās kā meitene, bet saglabāja vīrišķas iezīmes.

20 11 10 06

Pat tajos gadījumos, kad mainās dzimums, sejas veidols var palikt nemainīgs, kā parādīts reinkarnācijas gadījumos Luīze Vanderbilta (Louise Vanderbilt | Veins Pītersons (Wayne Peterson) un Čārlzs Pārhērsts (Charles Parkhurst) | Pennija Pīrsa.

Rezumējot, lielākā daļa cilvēku saglabā vienu un to pašu dzimumu no vienas dzīves uz otru. Šķiet, ka cilvēka dvēselei ir iedzimts vīrišķais vai sievišķais sākums. Tie, kas ir iedzimti vīrišķīgi, mēdz reinkarnēties kā vīrieši. Tie, kas ir iedzimti sievišķīgi, dod priekšroku atgriezties sievietes ķermenī. Mēs visi periodiski mainām dzimumu, lai uzzinātu, kā ir būt otram dzimumam. Lai gan tas ne vienmēr notiek – ja dvēsele maina dzimumu, iespējams, ka var rasties homoseksualitāte vai dzimuma traucējumi, piemēram, transseksuālisms.

Iepriekšējās dzīves gadījums, kas iegūts citādā veidā – manā darbā ar Kevinu Rajersonu (Kevin Ryerson) – parāda, kā dzimuma maiņa var izraisīt dzimumidentitātes problēmas un ietver gadījumu: Beibs Didriksons Zaharias (Babe Didrikson Zaharias) | Brūss/Keitlina Dženere (Bruce/Caitlyn Jenner).

 

Reinkarnācija un personības iezīmes

Šķiet, ka personības iezīmes paliek nemainīgas no dzīves uz dzīvi. Cilvēka pieeja dzīvei un veids, kā citi jūs uztver, paliek nemainīgi. Dažas no mūsu personības iezīmēm ir pozitīvas, un mēs tās nesam sev līdzi. Citas personības iezīmes var būt kaitīgas un izraisīt ciešanas no vienas dzīves uz otru. Šķiet, ka daļa no mūsu evolūcijas ir nogludināt nelīdzenās vietas mūsu nosliecēs.

Piemēram, cilvēks, kurš pēc dabas ir ārkārtīgi agresīvs. Agresivitātes priekšrocība ir tā, ka cilvēks sasniedz mērķus. Negatīvs aspekts ir tas, ka agresīva pieeja var ievainot citus cilvēkus. Agresīva cilvēka mērķis vienas vai vairāku dzīvju laikā būtu iemācīties ņemt vērā citu jūtas.

 

Dzimumzīmes un rētas no iepriekšējām dzīvēm reinkarnācijā

Jans Stīvensons centās pētīt dzimumzīmes un iedzimtus defektus, kas, šķiet, bija saistīti ar traumatiskām brūcēm iepriekšējā iemiesojumā. Piemēram, ja kāds nomira no lodes vai naža brūces iepriekšējā iemiesojumā, Stīvensons atzīmēja, ka dzimumzīme vai rēta nākamajā dzīves laikā var parādīties tajā pašā ķermeņa vietā. Viņš apkopoja šādus gadījumus savā milzīgajā divsējumu darbā “Reinkarnācija un bioloģija: ieguldījums dzimumzīmju un iedzimtu defektu etioloģijā (Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects)”.

Mēs varam izmantot mūsu koncepciju par enerģijas šablonu, kas ir fiziskā ķermeņa pamatā, lai saprastu mehānismu, kā dzimumzīmes var būt saistītas ar iepriekšējās dzīves brūcēm. Šķiet, ka šo enerģijas modeli var ietekmēt fiziska trauma. Traumatiskais nospiedums enerģētiskajā ķermenī pēc tam izpaužas sekojošā iemiesojumā fiziskajā ķermenī.

 

Reinkarnācija izskaidro brīnumbērnus un iedzimtos talantus

20 11 10 07

Šķiet, ka garīgi un intelektuāli mēs turpinām tur, kur esam pārtraukuši. Mūsu smagi nopelnītie garīgie, intelektuālie un mākslinieciskie sasniegumi tiek saglabāti — tie ir daļa no mums. Tādējādi centieni sevi virzīt uz priekšu nekad netiek izniekoti, jo mēs no dzīves uz dzīvi balstāmies uz saviem centieniem. Brīnumbērnus var izskaidrot ar reinkarnāciju, jo šķiet, ka dvēsele spēj lejupielādēt informāciju un talantus jaunajā fiziskajā ķermenī un prātā.

Piemērs tam, kā talantu un koncepcijas var lejupielādēt no dvēseles, ir reinkarnācijas gadījums Pols Gogēns | Pīters Tīkamps (Peter Teekamp), jo Pīters neapzināti atkārtoja skices, ko tika veidojis savā iepriekšējā Gogēna iemiesojumā. Reinkarnācijas gadījums Džons Eliotsons (John Elliotson) | Norms Šīlijs (Norm Shealy) parāda, kā ārsta talantu var pārnest no viena iemiesojuma uz otru.

Talanti var pārnākt no vienas dzīves uz otru, taču, ja dvēselei ir jāiet cits ceļš noteiktā dzīvē, talanti var tikt bloķēti.

Lai gan šķiet, ka mums ir līdzīgs garīgā brieduma un intelektuālās attīstītības līmenis visās dzīvēs, mums nākas samierināties ar to, ka esam nabagi un bagāti, slaveni un nezināmi. Mēs pārmaiņus tiekam novietoti uzmanības centrā un ārpus tā. Šķiet, ka mūsu dzīves statusu nosaka karma, ko esam radījuši iepriekšējās dzīvēs, kā arī mācības, ko mūsu dvēsele ir sev iecerējusi. Tomēr pastāv modelis, ka spēcīgas dvēseles atgriežas kā spēcīgas dvēseles, lieliski mākslinieki atgriežas kā lieliski mākslinieki, un tie, kas ir atstājuši ietekmi pagātnē, to mēģina atstāt atkal nākamajās dzīvēs.

 

20 11 10 08

Reinkarnācija un rakstīšana, komunikācijas stils un balss

Tāpat kā personības iezīmes paliek nemainīgas no dzīves uz dzīvi, cilvēka izteiksmes veids var būt līdzīgs no vienas dzīves uz otru. Gadījumā Džons B. Gordons (John B. Gordon) | Džefs Kīns (Jeff Keene) Bērklijas štata Kalifornijas Universitātē veiktā oficiālā lingvistiskā analīze parādīja, ka rakstīšanas struktūra var palikt nemainīga no viena iemiesojuma uz otru.

Zināmas atšķirības rakstīšanas stilā, protams, būs vērojamas dažādu laikmetu atšķirīgo paražu dēļ. Tomēr ir vērojama konsekvence izteiksmes veidos un saturā. Tāpat kā portreti ļauj mums redzēt, kā cilvēka izskats var būt vienāds no dzīves uz dzīvi, vēsturiskie dokumenti, dienasgrāmatas un cita pieejamā dokumentācija ļauj mums izpētīt rakstīšanas stilu dažādos iemiesojumos.

Būs interesanti redzēt, vai balss īpašības paliek nemainīgas no viena iemiesojuma uz otru. Gadījumā Rosetta Pampanini (Rosetta Pampanini) | Charity Sunshine operdziedāšana bija aicinājums abās dzīvēs. Pastāv ieraksti, kas ļautu salīdzināt balsi un dziedāšanas stilu no viena iemiesojuma otrā.

 

Ksenoglosija: aizmirstas valodas un personības saglabāšana dvēselē

Iepriekšējās sadaļās tika teikts, ka personības elementus, piemēram, rakstura iezīmes, lingvistisko rakstīšanas stilu un talantus, var pārnest no vienas dzīves uz otru. Ekstrēmāki piemēri ietver ksenoglosijas gadījumus, kad pagātnes dzīves personība pašreizējā iemiesojumā parādās neskarta.

20 11 10 09

Ksenoglosija ir spēja saprast svešvalodu, kas nav apgūta pašreizējās dzīves laikā. Līdz ar valodas atgūšanu no iepriekšējās dzīves dažos ksenoglosijas gadījumos papildus parādās visa iepriekšējās dzīves personība un būtībā pārņem pašreizējās personības ķermeni. Šie gadījumi parāda, ka dvēsele var saglabāt iepriekšējās dzīves personības neskartas.

Ksenoglosijas gadījums Šarada (Sharada) | Utara Hudara (Uttara Huddar), ko pētīja Jans Stīvensons, medicīnas doktors, dramatiski demonstrē šo fenomenu. Līdzīgi gadījumu skaitā ir Džensons Džeikobijs (Jensen Jacoby) | TE un Grečena Gotlība (Gretchen Gottlieb) | Doloresa Džeja (Dolores Jay).

Iztēlosimies, kā tiek saglabāta personība, iedomāsimies sevi kā burbuli, kas ir mūsu dvēseles miniatūra versija. Kad mēs iemiesojamies, mūsu burbulis izpaužas no mūsu dvēseles. Mūsu burbulis satur mūsu dvēseles enerģiju un īpašības. Kad mūsu iemiesojums ir pabeigts, dvēsele rezorbē burbuli, kas esam mēs, un saglabā to sevī uz visiem laikiem. Mēs esam daļa no savas dvēseles, taču mēs saglabājam savu individualitāti, kas attīstīta mūsu dzīves laikā uz Zemes.

Tādos reinkarnācijas gadījumos kā Šarada | Utara Hudara Šaradas burbulis, kurš mājoja dvēselē kopš iemiesojuma beigām, iznāca no dvēseles, lai izpaustos caur Utaru, dvēseles burbuli, kurš ir iemiesojumā tagad.

 

Reinkarnācija un sazarotais iemiesojums jeb paralēlās dzīves (sauc arī par dvīņu dvēselēm, dvīņu liesmām)

20 11 10 10

Neatkarīgi izpētīti reinkarnācijas gadījumi, tostarp daudzi, ko pētījis Virdžīnijas universitātes medicīnas doktors Jans Stīvensons, liecina, ka dvēsele vienlaikus var iedzīvināt vairāk nekā vienu fizisko ķermeni. Es šo fenomenu saucu par “sazaroto iemiesojumu”. Ar to es domāju vienas dvēseles izlaistus divus cilvēkus, kuri ir iemiesoti vienlaikus kā “sazarojums”. Dramatisks un pārliecinošs gadījumu kopums, kas ilustrē sašķelto iemiesojumu, ietver Penniju Pīrsu (Penney Peirce). Citus gadījumus, kas saistīti ar iemiesojumu sazarošanu, var pārskatīt, noklikšķinot uz Reinkarnācijas Pētījumu lapas gadījumu kategorijas ar nosaukumu “Sazarotais iemiesojums”.

Kā darbojas sazarotais iemiesojums, kas pazīstams arī kā paralēlās dzīves? Lai gan mēs to precīzi nezinām, mēs varam sazaroto iemiesojumu iedomāties līdzīgu tam, kā spoguļbumba var sadalīt gaismas staru daudzos gaismas staros. Līdzīgi dvēsele vienlaikus var projicēt vairāk nekā vienu gaismas staru vai vairāk nekā vienu enerģijas šablonu fiziskajā iemiesojumā. Mēs varam arī iedomāties divus zarus kā cilvēka divas rokas. Katrai rokai ir sava eksistence, tomēr abas rokas ir vienu smadzeņu jeb prāta kontrolē. Sazarotajā iemiesojumā mēs varam raudzīties uz “zariem” kā dvēseles piedēkļiem.

Burbuļa analoģiju, kas izmantota iepriekš, lai izskaidrotu, kā dvēsele var sevī saglabāt iepriekšējās dzīves personības, var izmantot arī, lai labāk izprastu sazaroto iemiesojumu. Mēs varam sazaroto iemiesojumu iedomāties kā dvēseles spēju vienlaikus izlaist vairāk nekā vienu burbuli fiziskā iemiesojumā.

 

Attiecības, kas atjaunotas caur reinkarnāciju, dvēseļu grupas un jūsu liktenis jeb dzīves plāns

16 10 06 17a

Birmas māsas reinkarnējās kā dvīnes

Šķiet, ka cilvēki nonāk dzīvē grupās, pamatojoties uz kopīgu karmu un emocionālu pieķeršanos. Cilvēku pāri bieži atgriežas kopā, un var atkārtoties visas ģimeniskās savienības. Kad indivīds reinkarnējas, klāt būs citi šīs personas karmiskās grupas locekļi. Piemēram, iepriekš minētajā Pennijas Pīrsas reinkarnācijas gadījumā attiecībā uz sazaroto iemiesojumu Pennijas māsa Alise Kerija (Alice Cary) savas dzīves laikā reinkarnējās kā viņas māsa arī savā šodienas dzīvē. Personas karmiskās grupas locekļu identificēšana ir vēl viens svarīgs kritērijs iepriekšējās dzīves sakritības noteikšanai.

Jans Stīvensons veica ļoti svarīgu dvīņu pētījumu, kurā faktiski tika apstiprinātas 31 dvīņu kopas (62 cilvēku) pagātnes dzīves. 100 procentos no šiem gadījumiem dvīņiem bija nozīmīgas attiecības pagātnes dzīvēs. Visizplatītākais no pagātnes dzīves nākušais attiecību veids bija brāļu un māsu attiecības, kam sekoja draudzība, citas attiecības ģimenē un pēc tam laulātais no pagātnes iemiesojuma.

 

Dvīņu attiecības no pagātnes dzīves

Brāļi un māsas: 35%

Draugi: 29%

Citas ģimeniskas attiecības: 19%

Laulātie: 16%

Stīvensona dvīņu pētījums sniedz pārliecinošu pierādījumu tam, ka dvēseles plāno dzīvi, lai atkalapvienotos ar mīļajiem caur reinkarnāciju. Divi šajā pētījumā aprakstītie gadījumi ir saistīti ar Birmas dvīņu kopas reinkarnāciju, kas parāda arī fizisku līdzību no viena iemiesojuma uz otru. Iepriekš ir sniegti šo Birmas dvīņu attēlu salīdzinājumi; viņas bija māsas savos iepriekšējos iemiesojumos. Phyu reinkarnējās kā San un Saipai reinkarnējās kā viņas dvīne Nyunt.

Kā mēs savienojamies ar savām karmiskajām grupām? Atbilde, šķiet, ir liktenis. Analizējot pagātnes dzīves gadījumus, tiek novērots, ka mums visiem ir iepriekš noteikts liktenis jeb dzīves maršruts, kas mūs ved pie cilvēkiem, ar kuriem mums ir jāpavada laiks.

Lai labāk izprastu, kā darbojas liktenis, izmantosim ceļojuma analoģiju. Uztveriet savu dzīvi kā pagarinātu atvaļinājumu, ko plānojat iepriekš. Jūs izlemjat, kuru vēlaties redzēt un kurš jums ir jāredz, kurp vēlaties doties un kādās aktivitātēs piedalīties.

Jūs saskaņojat savu maršrutu ar cilvēkiem, ar kuriem vēlaties satikties. Jūs, jūsu karmiskie draugi un mīļie, visi piekrītat plānam pirms jūsu dzimšanas. Kad jūs nonākat dzīvē, liktenis nodrošina, ka jūs satiksieties ar savu karmisko dvēseles grupu.

20 11 10 12

Karmiskās piederības uzstādījumi var būt mūsu ģimenes, darba dzīve un izklaides pasākumi. Šie uzstādījumi ir posmi, kuros mēs izspēlējam savas dzīves karmiskās drāmas. Tas jaunā veidā apgaismo Šekspīra frāzi: “Visa dzīve ir tikai skatuve.”

Mēs tiekamies ar dažādām karmiskām grupām dažādos dzīves punktos. Kad mums rodas vēlme uzņemties jaunu darbu, ceļot uz jaunu pilsētu vai uzsākt jaunu atpūtas veidu, daudzkārt tā ir daļa no mūsu likteņa. Jaunas ģeogrāfiskas vietas aizved mūs pie karmiskajām grupām, ar kurām mums ir jābūt kopā.

 

Ksenoglosijas gadījums reinkarnācijā ar apzinātu nāves pieredzi, ārpusķermeņa pieredzi, tālvadības redzi, paplašinātu dvēseles apziņu, sazarotu iemiesojumu, spoku un dzīves plānošanu, lai reinkarnētos tajā pašā ģimenē

Patiesi ievērojams reinkarnācijas gadījums, ko pētīja Jans Stīvensons un Frensiss Storijs (Francis Story), ir saistīts ar taju mūku un zemnieku, kurš apzināti piedzīvoja savu nāvi un atdzimšanu un uzrakstīja autobiogrāfiju par savu reinkarnācijas stāstu. Kā minēts iepriekš virsrakstā, šis pagātnes dzīves gadījums demonstrē reinkarnācijas principus, kas ļauj mums ļoti dziļi izprast iepriekšējās dzīves. Lai uzzinātu vairāk:

Skat.: Ksenoglosija, sazarotais iemiesojums, nāves pieredze tajā pašā ģimenē: reinkarnācijas gadījums Nai Leng | Choate.

 

Reinkarnācija un brīvā griba

Ja tā ir taisnība, ka mums ir dzīves plāns, ļoti liels jautājums ir, vai mums ir brīvā griba. Šķiet, ka, lai gan mums visiem ir iepriekš noteikts maršruts, kuru esam apņēmušies ievērot, mums ir brīvā griba attiecībā uz to, ko mēs ceļā darām. Patiešām, izaugsme un cilvēka evolūcija nevar notikt bez brīvās gribas. Dažiem cilvēkiem var būt strukturētāks maršruts, kas ierobežo novirzīšanos no ceļa, savukārt citiem var būt mazāk strukturēts spēles plāns. Katrā ziņā mums ir brīvā griba mūsu izvēlētajos ceļos.

 

Reinkarnācija un dežavu

Karmiskās grupas sniedz ieskatu par dežavu pieredzi. Ja mēs satiekamies ar cilvēkiem, kurus pazinām iepriekšējās dzīvēs, nav pārsteidzoši, ka satiekoties mēs varam sajust atpazīšanas dzirksti. Tā kā cilvēkiem ir konsekventi uzvedības modeļi, mēs varam atpazīt šīs iezīmes un savdabīgās reakcijas, kad situācijas atkārtojas. Visbeidzot, dežavu var rasties, ja atpazīstam notikumu, kas ir daļa no mūsu maršruta. Mēs varam pamanīt zīmi mūsu iepriekš izvēlētajā ceļā.

 

Reinkarnācija un aborts

Ja pieņemam, ka reinkarnācija eksistē, abortu var aplūkot citādi, jo reinkarnācijas pētījumi liecina, ka dvēseles pastāv pirms ieņemšanas, nevis tiek radītas ieņemšanas brīdī.

Aborts novērš iespēju dvēselei iemiesoties noteiktā ģimenē, lai gan dvēsele var apvienoties ar konkrēto ģimeni, izmantojot citus paņēmienus, piemēram, reinkarnējoties šajā ģimenē vēlāk vai iemiesojoties ģimenes emocionālā tuvumā.

Ļoti interesants gadījums, kas saistīts ar abortu jautājumu, ir Jana Stīvensona reinkarnācijas lieta Perti Haikio (Pertti Haikio) | Semjuels Helanders (Samuel Helander). Pēc nāves piecu gadu vecumā Perti varēja no garu pasaules telepātiski sazināties ar savu joprojām dzīvojušo māsu Marju. Marja bija stāvoklī un domāja par abortu. No garu pasaules Perti viņai teica, lai viņa netaisa abortu, jo viņš grib caur viņu reinkarnēties. Rezultātā Marja turpināja grūtniecību, un šķiet, ka Perti patiešām atdzima kā viņas dēls Samuels.

Interesanti, ka reinkarnācijas gadījumā Fēlikss Fresnels (Felix Fresnel) | Kristofers Albrehts (Christophe Albrecht) tiek sniegta informācija, kas liecina, ka dvēsele dziļi pieķeras auglim aptuveni 3. grūtniecības mēnesī.

 

Gara būtnes vai garīga pavadoņa iesaistīšanās reinkarnācijas gadījumos

20 11 10 13

Daudzos neatkarīgi aplūkotos reinkarnācijas gadījumos, tostarp tajos, ko pētīja Jans Stīvensons, medicīnas doktors, reinkarnācijas gadījumu noteikšanā vai risināšanā tiek novērota gara būtnes iesaistīšanās. Labi piemēri ir reinkarnācijas gadījumi Džons B. Gordons (John B. Gordon) | Džefs Kīns (Jeff Keene), Džons Eliotsons (John Elliotson) | Norms Šīlijs (Norm Shealy) un Kerols Bekvits (Carroll Beckwith) | Roberts Snovs (Robert Snow).

Jans Stīvensons ziņoja, ka “vēstījošais sapnis” bieži parādās reinkarnācijas gadījumos, kad dvēsele sapņos paziņo vai paredz savu gaidāmo iemiesojumu, kas tiek nodots tiem, kuri būs dvēseles draugi vai ģimene tās nākamajā iemiesojumā. Faktiski vēstījošais sapnis tika novērots 22 procentos no Stīvensona aptuveni 1200 apstiprinātajiem bērnu pagātnes dzīves atmiņas gadījumiem. Vēstījošie sapņi arī ir pierādījums tam, ka dvēseles plāno dzīvi.

Vēl viens piemērs tam, ka dvēsele plāno savu nākamo iemiesojumu, ir reinkarnācijas gadījums Džeimss Hjūstons, jaunākais, (James Huston, Jr), | Džeimss Leiningers (James Leininger)[4]. Šajā gadījumā Džeimss Leiningers, būdams mazs bērns, saviem vecākiem paziņoja, ka ir viņus vērojis pirms dzimšanas. Mazais Džeimss pastāstīja Brūsam un Andrea, saviem vecākiem, ka ir novērojis viņus rozā viesnīcā Havaju salās un nolēmis, ka viņi būs labi vecāki. Brūss un Andrea patiešām bija apmetušies rozā Royal Hawaiian viesnīcā vairākus mēnešus pirms Džeimsa ieņemšanas. Neviens mazajam Džeimsam nebija stāstījis par viņa vecāku uzturēšanos Havaju salās pirms viņa dzimšanas.

 

Reinkarnācija, sinhroni notikumi un gadadienu fenomens

Vēl viena iezīme, kas tiek novērota pagātnes dzīves pētījumos, ir tāda, ka mūsdienās tiek novēroti sinhroni notikumi un simboli, kas, šķiet, pastiprina saiknes ar pagātnes dzīvi. Šķiet, ka garīgās būtnes var sazināties ar cilvēkiem, organizējot šādus simboliskus notikumus. Lai gan stingrus secinājumus uz šādiem sinhroniskiem notikumiem nevar balstīt, šķiet, ka reinkarnācijas gadījumos tie notiek.

 

20 11 10 14

Pievilkšanās noteiktām ģeogrāfiskām vietām un ģeogrāfiskā atmiņa reinkarnācijas gadījumos

Indivīdus bieži piesaista pagātnes dzīves ģeogrāfiskie apstākļi. Daudzos gadījumos tiek novērota cilvēku vilkme uz vietām, kur viņi ir dzīvojuši iepriekš. Indivīdi var dzīvot šajos apgabalos vai atvaļinājuma laikā apmeklēt senas spoku vietas. Dažos gadījumos šķiet, ka dvēsele vienkārši jūt nostalģiju pēc pazīstamiem apstākļiem.

Citos gadījumos dvēsele var novirzīt indivīdu uz noteiktu vietu, lai iedarbinātu atmiņā pagājušo dzīvi vai veicinātu garīgo pamošanos. Roberta Snova un Džefrija Kīna gadījumi ilustrē, kā norādījumi par ģeogrāfiskajām vietām var aizvest pie atklāsmēm par iepriekšējām dzīvēm.

Turklāt, kad cilvēki ierodas iepriekšējās dzīves vietās, tas var stimulēt atmiņas par to, kā atrast konkrētas vietas, piemēram, iepriekšējās mājvietas. Piemēram, Annas Frankas (Anne Frank) | Barbro Karlēnas (Barbro Karlen) gadījumā desmit gadu vecumā Barbro spēja aizvest savus vecākus no viņu viesnīcas uz Annas Frankas māju bez norādēm, lai gan viņa nekad iepriekš nebija bijusi Amsterdamā.

 

Pagātnes dzīves atmiņas un regresija pagātnes dzīvēs

Atmiņas par iepriekšējām dzīvēm var būtiski ietekmēt cilvēku, kurš tās piedzīvo. Atmiņas var rasties spontāni vai pagātnes dzīves regresijas rezultātā. Pagātnes dzīves regresijā terapeits ieved cilvēku dziļas relaksācijas stāvoklī. Subjektam māca atgriezties laikā, līdz tiek piedzīvotas iepriekšējā dzīves vai uzpeld atmiņas par tām.

Pagātnes dzīves atmiņas, kas iegūtas, izmantojot regresijas, un šķiet precīzas, tika novērotas reinkarnācijas gadījumā Kerols Bekvits (Carroll Beckwith) | Roberts Snovs (Robert Snow), kā arī aizraujošajos gadījumos Grečena Gotlība (Gretchen Gottlieb) | Doloresa Džeja (Dolores Jay) un Džensons Džeikobijs (Jensen Jacoby) | TE, kurus pētīja Jans Stīvensons, medicīnas dektors.

 

20 11 10 15

Ja reinkarnācija ir reāla, kā mūsdienās iedzīvotāju skaits var būt daudz lielāks nekā pagātnē?

Vienkāršākais veids, kā raudzīties uz šo problēmu, ir aplūkot iemiesošanās biežumu. Agrāk, kad iedzīvotāju skaits uz Zemes bija daudz mazāks, dvēseles varēja iemiesoties daudz retāk. Kad iedzīvotāju skaits bija viena desmitā daļa no tagad esošā, tad dvēseles varēja iemiesoties desmit reizes retāk.

Piemēram, iepriekšējos laikmetos dvēsele varēja iemiesoties tikai reizi 1000 gados, bet, kad iedzīvotāju skaits laika gaitā pieauga desmit reizes, dvēsele varēja iemiesoties ik pēc 100 gadiem. Tā kā Zemes iedzīvotāju skaits gadsimtu gaitā ir pieaudzis, dvēselēm ir bijusi iespēja iemiesoties biežāk. Ar mūsdienu iedzīvotājiem šķiet, ka dvēseles var iemiesoties gandrīz nepārtraukti. Medicīnas doktora Jana Stīvensona pētītajos pagātnes dzīves gadījumos, kuros bija iesaistīta Sjūzena Ganema (Suzanne Ghanem) (attēlā pa labi) un Daniels Jurdi (Daniel Jurdi), reinkarnācija notika pēc viena gada.

Vēl viens veids, kā izskaidrot Zemes pieaugošo iedzīvotāju skaitu, ir sazarotā inkarnācija, kad viena dvēsele vienlaikus apdzīvo vairāk nekā vienu cilvēka ķermeni.

Detalizētāks skaidrojums par reinkarnāciju un iedzīvotāju skaita pieaugumu ir sniegts manā grāmatā “Dvēseles izcelsme un reinkarnācijas mērķis (Origin of the Soul and the Purpose of Reincarnation)”.

 

Secinājumi par reinkarnāciju un iepriekšējo dzīvju izpratni

Rezumējot, no dzīves uz dzīvi indivīdiem, šķiet, ir vienādi sejas vaibsti, personības iezīmes, talanti un pat lingvistiskais rakstīšanas stils. Viens no veidiem, kā domāt par reinkarnāciju, ir iztēloties procesu – iet gulēt vakarā un pamosties nākamajā rītā.

Tāpat kā mēs no rīta pamostamies no miega kā tas pats cilvēks, kas bijām iepriekšējā vakarā, līdzīgi domājiet par nāvi un reinkarnāciju. Mēs mirstam un pamostamies nākamajā dzīvē kā viens un tas pats cilvēks. Atšķirībā no pamošanās no miega pēc reinkarnācijas mēs parasti neatceramies, kas mēs bijām iepriekšējā vakarā.

Vēl – pēc reinkarnācijas varam pamosties citā valstī un ģimenē ar citu etnisko piederību un reliģiju nekā iepriekš. Mēs varam arī pamosties citā dzimumā un rasē. Šie faktori un iespējas, kas mums tiek doti, ietekmē mūsu dzīves ceļu.

Kā minēts iepriekš, reinkarnācijas pierādījumi liecina, ka dvēseles plāno dzīvi, tostarp ģimenes, kurās tās piedzimst. Tādējādi tautības, reliģijas, rases, dzimuma vai etniskās piederības maiņa ir apzināts lēmums, kas pieņemts, lai veicinātu dvēseles pieredzi un izaugsmi. Kopumā šķiet, ka izaugsme, dvēseles evolūcija notiek, kad esam dzīvi kā cilvēki, līdz sasniedzam punktu, kad pabeidzam savu Zemes skolu un varam turpināt attīstību gara plānos.

20 11 10 16

No sabiedrības viedokļa ļoti svarīgs ir novērojums, ka reliģija, tautība, rase un etniskā piederība var mainīties no viena iemiesojuma otrā. Tā kā lielākā daļa karu ir balstīta uz atšķirībām šajos kultūras identitātes marķieros, reinkarnācijas pierādījumi var palīdzēt radīt mierīgāku pasauli, jo mēs saprotam, ka mēs visi patiešām esam universālas dvēseles. Kad mēs sevi uztveram kā universālas dvēseles, kad mēs saprotam, ka mēs visi esam brāļi un māsas, kas kopā attīstās visu mūžu uz Zemes, tikai tad uz Zemes patiesi var iestāties miers.

 

Reinkarnācijas gadījums Džeimss Hjūstons, jaunākais, (James Huston, Jr), | Džeimss Leiningers (James Leininger)[5]

Reinkarnācijas Pētījumu mājaslapa

Reinkarnācijas gadījumu izpētes kategorijas

 

Pēdējo reizi rediģēts: 10.11.2020.

https://www.reincarnationresearch.com/principles-of-reincarnation/

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4206-jana-stivensona-reinkarnacijas-petijumi-virdzinijas-universitate-un-bernu-pagatnes-dzives-atminas (Tulk. piezīme)

[2] Skat. 1. vēri. (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4196-vecaki-doma-ka-zens-ir-reinkarnejies-pilots (Tulk. piezīme)

[4] Skat. 3. vēri (Tulk. piezīme)

[5] Skat. 3. vēri (Tulk. piezīme)