Мой путь в Реинкарнационику

Mans ceļš uz Reinkarnacioniku

14 09 02 01

 

14 09 02 02

Iraīda Saiko

Sveicu jūs, dārgie draugi!

Mani sauc Iraīda Saiko. Es mācos Reinkarnacionikas Institūta 2. kursā. Gribu dalīties ar jums savā stāstā, kā es nonācu Māra Drešmaņa Reinkarnacionikas Institūtā.

Institūtā es nonācu 2013. gada martā uz 1. kursu. Klīstot pa Internetu, es nonācu Aļonas Starovoitovas (Алена Старовойтова) vietnē, kur noskatījos video, tur Māris stāstīja par saviem ceļojumiem uz iepriekšējām dzīvēm.

Meklēt atbildes uz saviem jautājumiem es sāku sen, kad radās problēmas ar manu veselību. Viss sākās, lasot grāmatas par atveseļošanos: tās bija G. Malahova (Геннадий Малахов), S. Lazareva (Сергей Лазарев), M. Goluganas (Майя Гогулан), M. Norbekova (Мирзакарим Норбеков), K. Niši (Katsuzō Nishi), S. Konovalova (Сергей Коновалов), V. Lobodjina (Владимир Лободин) u.c. grāmatas.

Šis atveseļošanas un izziņas process man šķita ļoti interesants, vēl jo vairāk, ka bija pozitīvi rezultāti.

Pirms trīs gadiem no dzīves aizgāja mani dārgie māmiņa un tētis... Man tas bija spēcīgs sitiens “pa pakrūti”. Visa pasaule man kļuva pelēka un nemājīga. Dvēseles sāpes neļāva man dzīvot pilnvērtīgu dzīvi.

Manā galvā pastāvīgi riņķoja domas, ka agri vai vēlu mēs visi nomirsim, tātad mēs esam nolemti... Vienalga šo termiņu ierobežo vidējais dzīves ilgums.

 

Kamdēļ vispār ir vērts dzīvot?

Gadījums vai Dievs noorganizēja man iespēju vietnē noskatīties video, atnākt uz Institūtu pēc atbildes par dzīves jēgu un sākt meklēt garīgo ceļu, pa kuru pašlaik eju.

Šeit es izlasīju Maikla Ņūtona (Michael Newton) grāmatas “Dvēseļu liktenis”[1] un “Dvēseļu ceļojums”[2], Teda Endrjūsa (Ted Andrews) grāmatu “Kas tu biji pagātnes dzīvē (How To Uncover Your Past Lives) (Кем ты был в прошлой жизни)” u.c. Šeit es pirmo reizi veicu ceļojumu uz pagātnes dzīvi.

Man ļoti gribējās redzēt savus vecākus, parunāt ar viņiem, palūgt piedošanu, pastāstīt par ģimeni. Un tas notika! Pieprasījums bija par dzimtu, dzimtas koku. Tas bija neaizmirstams regresijas seanss! Mani pārklāja emociju, pārdzīvojumu, sajūtu un asaru vilnis.

Es satikos ar saviem vecākiem Dvēseļu Pasaulē, mēs apkampāmies un palūdzām savstarpēju piedošanu, runājām par to, ka nāves nav, ka ir milzīga mūžīgā mīlestība un mūžīgā Dvēsele.

Es ieraudzīju visu savu lielo dzimtu un savu dzimtas koku. Neparastas mīlestības jūtas pret visiem pārpildīja mani, ieplūda manas sirds dziļumā.

Es satikos un parunāju ar Dzimtas dibinātāju pa māmiņas līniju. Viņa dzīvoja senajā Lemūrijā. Lemūrieši atdzīvināja zemi, būvēja pilsētas. Viņa uzdāvināja man pavedienu-ceļa rādītāju. Es to pieņēmu un noglabāju sirds apvidū.

14 09 02 03

Es tiku piepildīta ar gaismu un spēku, un šī gaisma pārgāja uz visu dzimtu. Visi sadevās rokās un sāka griezties riņķa dejā, it kā simtiem uguņu iedegās un apgaismoja visu telpu ap dzimtas koku.

Es satikos ar savas Dzimtas dibinātāju, viņš dzīvoja Atlantīdā. No viņa es uzzināju, ka mana dzimta turpināsies, radīs un sēs dzīvību uz zemes.

Kā dāvanu es saņēmu pērli, novietoju to pirmās čakras pamatā. Pērle dos dzimtai spēku un jaudu.

Es visiem pateicos par dāvanām. Virs dzimtas koka parādījās jātnieks uz balta zirga un apgaismoja visus ar zelta gaismu. Visi sadevās rokās un izveidoja apli.

Divu dzimtu enerģija savienojās un izveidoja dubultspirāli, kura pacēlās augšup un devās uz dzīvības sākotni. Dievišķa gaisma pielēja visu telpu ap koku, tas spīdēja ar neparastu spožu liesmu.

Kad es atgriezos stāvoklī “šeit un tagad”, mana Dvēsele ilgi trīsēja no sajūsmas un jūtu un emociju pārpilnības. Es apzinājos mūžīgo saikni ar savām saknēm. Dzimtas glabātāji – senči, un turpinātāji – bērni – lūk, mūsu reālais spēks.

Katrs no mums – tas ir posms paaudžu ķēdē un ģenētiskās atmiņas un Dvēseles īpašās atmiņas nesējs. Tagad es zinu, ka dzīvei ir jēga. Dzīves jēga – pašā dzīvē.

 

Sk. arī: Kādēļ mēs dzīvojam uz šīs Zemes?[3]

 

Vajag radīt labo, mīlēt savus tuviniekus, nenodarīt viņiem sāpes. Nežēlot maigus un siltus vārdus. Saudzēt un mīlēt!

 

Бог дает нам века,

Только то, что душой мы желаем.

Но беда человека

В том, что душу свою мы не знаем.

Мы желаем успеха,

Удовольствий телесных, порока,

А душе – не до смеха,

И она умирает до срока.

Достижений бездушность

Увлекает нас в смерти владенья.

Мы теряем воздушность,

Беспричинного счастья паренье.

Бог в терпении вечном

Нас в объятья свои ожидает

И в мерцании млечном

Наши души к себе призывает.

Но душа не узнает,

Если в теле она не проснется,

Сколько счастья бывает,

Когда сердце в гармонии бьется.

В бесконечной Вселенной,

Что в безмерном блаженстве играет,

И о жизни нетленной

Лишь душа, пробудившись, узнает.

В этом теле конечном,

Что бежит за богатствами тщетно,

Забывая о Вечном

И о том, что само оно смертно.

Dievs dod mums gadsimtus,

Tikai to, ko mēs dvēselē vēlamies.

Bet cilvēka nelaime ir,

Ka savu dvēseli mēs nepazīstam.

Mēs vēlamies panākumus,

Ķermeņa baudas, netikumus,

Bet dvēselei – smiekli nenāk,

Un viņa mirst pirms termiņa.

Sasniegumu bezjūtība

Ierauj mūs nāves valdījumos.

Mēs zaudējam gaisīgumu,

Spēju lidot no pēkšņas laimes.

Dievs mūžīgā pacietībā

Mūs savos apkampienos gaida

Un Piena Ceļa mirdzumā

Mūsu dvēseles pie sevis sauc.

Bet dvēsele neuzzinās,

Ja ķermenī viņa nepamodīsies,

Cik daudz laimes mēdz būt,

Kad sirds harmonijā pukst.

Par bezgalīgo Visumu,

Kurš neizmērojamā svētlaimē spēlējas,

Un par neiznīcīgo dzīvi

Tikai pamodusies dvēsele uzzinās

Šajā mirstīgajā ķermenī,

Kurš skrien pēc bagātībām veltīgi,

Aizmirstot par Mūžīgo

Un to, ka pats viņš ir mirstīgs.

 

Reinkarnacionika ir daudzšķautņaina un sniedz daudz iespēju. Esmu ļoti pateicīga visiem kursa biedriem, kapteiņiem un Institūta vadītājiem par iespēju mācīties un attīstīties.

Pateicos!
Iraīda Saiko

 

P.S. Vai jūs aizkustināja Iraīdas stāsts? Dalieties komentāros!

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 02.09.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/moj-put-v-reinkarnatsioniku/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

 

[1] Skat. https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/astrologija-zilesana/dveselu-liktenis-dzive-starp-dzivem-jauni-petijumi.html (Tulk. piezīme)

[2] Skat. https://www.janisroze.lv/lv/gramatas/pratam-garam-un-kermenim/astrologija-zilesana/dveselu-celojums-dzive-starp-dzivem.html (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/741-irina-akulova-dzoels-vitons-dveselei-nav-dzimuma-un-dzives-jega-apmacisanas-un-attistisanas (Tulk. piezīme)