МироТворцы — Миссия моего Рода

Miera Nesēji – manas Dzimtas Misija

14 09 23 01

 

14 09 23 02

Jeļena Isengela

Es mācos Reinkarnacionikas Institūta otrajā kursā. Kārtējā tematiskajā nodarbībā mēs saņēmām uzdevumu izpētīt savu Dzimtu. Es vērsos pie Sevis Augstākā Aspekta, lai uzzinātu, pie kā varu griezties ar pieprasījumu par Dzimtu iegremdējumam kopā ar dažiem mūsu institūta studentiem. Atbilde atnāca ātri. Mēs veicām īsu ceļojumu ar pieprasījumu – Manas DZIMTAS pētīšana[1].

 

Mans Dzimtas Koks

Es iegāju meditatīvā stāvoklī. Sekojot pavadoņa jautājumam – kurš var man palīdzēt tikt skaidrībā manos jautājumos par Dzimtu, tās programmām utt., es nonāku Dvēseļu Pasaulē manā iemīļotajā norā zem sava Koka (viņš man tā arī saucas – Koks pārdomām un apzināšanām). Nezināju pat, ka tas ir mans Dzimtas Koks... Es pietuvojos viņam.

14 09 23 03

Šis Milzis bija savīts no diviem kokiem – Ozola un Bērza. Tas simbolizē divu senu dzimtu saplūšanu. Mans tēvs – Ozols – Ārieši, māte – Bērzs – Slāvi.

Aplūkoju saknes. Tās ir spēcīgas un guļ kā uz zemes virsmas, tā arī dziļi iestiepjas tajā. Zem paša Koka ir ala, tajā lapsu ģimene audzina savus pēcnācējus. Kad es pienācu pie Koka, māte-lapsa, – pirmā, kas mani sagaidīja, – sāka glausties gar manām kājām, luncinot asti kā mājas runcis J Viņi bija atraduši aizsardzība zem šī Koka...

Viss Koks man iztēlojās kā liela ekosistēma. Bija jūtama aktīva Dzīve šajā zarotnē. Šeit bija daudz visa kā! Putni: vieni vienkārši sēdēja zaru ēnā un dziedāja, otri vija ligzdas, bet trešajiem jau bija izšķīlušies putnēni.

Ieraudzīju lielu stārķi, kurš stāvēja ligzdā un klabināja knābi, saucot savu iemīļoto ģimenes radīšanai... Vāveres jautri skraidīja no zara uz zaru ar riekstiņiem, cienājot visus savā ceļā. Daudz visādu vabolīšu-zirneklīšu. Visi bija aizņemti ar savām darīšanām... Koks elpoja dzīvību, bija jūtamas viņa vibrācijas. Viņš bija pazinis mani.

Uz jautājumu, vai visām šīm dzīvajām radībām ir sakars ar Dzimtas labklājību, atnāca skaidra atbilde – JĀ! Vārdos grūti izpaust to enerģiju, kura nāca no Koka – tas bija Spēks, Jauda un Esības prieks vienlaikus! Tā bija tā Totālā Pārticība, kuru mēs visi tiecamies izjust.

 

Dzimtas pamatlicēji

Pēc manas vēlēšanās no Koka tās puses iznāk vīrietis, ļoti līdzīgs manam tēvam, un sieviete – tā esmu Es pati. Vecākus sauc – Dmitrijs un Lia. Viņi man pasniedz saini. Es attinu, bet tur ir tikai viens vārds – BŪT! Es saprotu, ko tas nozīmē, bet viņi piebilst, ka dziļāka apzināšanās atnāks vēlāk.

 

Manas Dzimtas Misija

Pavadoņa nākamais jautājums – vai manis redzētais ir kaut kā saistīts ar Dzimtas programmu?

Mana Dzimta tika radīta ar īpašu misiju – tie ir Miera Nesēji.

 

“Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem.” [Mateja evaņģēlijs 5:9]

 

“Sirds tīrība – tas ir pasaules, klusuma un miera pamats. Uz šī pamata balstās pasaules līmenis, paradīzes piramīdas, kura paceļas debesīs, septītais līmenis. Nevar būt miermīlīga sirds, kura pildās ar mūsu nīcīgās pasaules aplamajiem nodomiem, neprātīgajām vēlmēm un citām kaislībām, jo tas viss izraisa ūdeņu viļņošanos un saceļ drūmas vētras cilvēku dzīves jūras plašumos.

Augstumos attīrās pat duļķains ūdens no stāvošām peļķēm. Pacel arī tu, cilvēk, savu sirdi augstumā, un debesis to attīrīs. Tavā tīrajā sirdī iemājos miers, un tavas dvēseles mierīgajā spogulī būs redzams Tas Kungs.

Klusums un miers – tas ir garīgs baudījums. Līdzīga tam ir sirds tīrība – arī garīgs baudījums. Kam ir miers sevī, tas jūt milzīgu baudu savā dvēselē. Un šo baudu nevienam nav pa spēkam viņam atņemt.

“Jo Viņš ir mūsu miers: Viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti, ienaidu.” [Efeziešiem 2:24]”[2]

 

Tas ir liels Dzimtas uzdevums, tā radās, kad vēl nebija karu. Visiem Dzimtas locekļiem ir jāsēj miers, dažreiz jāapvieno tas, kas citiem šķiet neiedomājams, jāatdzemdina, jāaugšāmceļ.

Bieži Dzimtā bija novirzīšanās no galvenā uzdevuma, bet visi galu galā atgriezās pie Sākotnes. Dažreiz bija izkropļojumi. Ieraudzīju vecvecmāmiņu-dziednieci, kura meistarīgi dziedināja cilvēkus, bet, kad pie viņas vērsās, piemēram, aizvilināt vīrieti no ģimenes, tad arī palīdzēja. Viņa Zināja, ka rada ne labumam, bet vienalga darīja...

Skan pavadoņa jautājums – vai Dvēseles ir piesaistītas noteiktām Dzimtām vai viņas var staigāt no dzimtas uz dzimtu?

 

Jā, Dzimtas pieredze turklāt tikai bagātinās, un informācijas laukā pat tiek pārrakstītas dažas programmas, un ir pat tādas, uz kurām parādās zīmogs – iziets. Dvēselei izvēles brīvība ir vienmēr, un nav nekādu ierobežojumu. Visas pieredzes izriet no galvenā – Dvēseles Uzdevuma[3].

 

Un man nāk arī informācija, ka katrai Dzimtai ir Kuratori, viņi apgādā ar visu informāciju dvēseles, kuras iet uz iemiesojumu vienā vai otrā Dzimtā.

 

Dzimtas uzdevumi

Ir arī tā, ka no paaudzes uz paaudzi tiek nodotas slimības vai kādi atkārtojošies notikumi. Redzu to kā uzdevumu Dzimtas attīstībai, kurš ir jāatrisina.

Dažreiz tas ievelkas uz vairākām paaudzēm, samazinās Dzimtas locekļu skaits, un tā ir uz izmiršanas robežas. Tad Dzimtas Glabātāji sūta pieprasījumu uz Smalko Pasauli, un iemiesojumam gatavojas dvēsele (un bieži viņa ir no Dzimtas pašiem pamatlicējiem), kura uzņemas uzdevumu atjaunot harmoniju Dzimtā un atrisināt Dzimtas programmu. Tā ir dvēseles izvēle, viņai tiek sniegts pilns atbalsts no visiem Gaišajiem Spēkiem augšā un no Dzimtas kopumā un vēl pietiekami daudz enerģijas izvirzīto uzdevumu atrisināšanai.

Kad dvēsele iemiesojas un, dzīvojot dzīvi cilvēka ķermenī, tuvojas Dzimtas uzdevuma atrisinājumam, Debesis vēro šo patiesības un apzināšanās momentu. Un tajā mirklī – mums, cilvēkiem, tādā, šķiet, parastā – tiek radīts spēcīgs impulss, kurš izdziedina Dzimtu pa to atkārtojumu, slimību un visa cita ķēdīti – tas notiek gan pa horizontāli, gan pa vertikāli...

Smalkajā plānā tajā brīdī skan fanfaras un aplausi... Bet pats cilvēks tajā momentā, dažreiz pat neapzinoties, kas notiek patiesībā, saņem atpakaļ tik spēcīgu enerģijas plūsmu no visām pusēm!

 

Sk. arī: Smalkās pasaules palīdzība darbā ar dzimtu[4].

 

Mani uzdevumi Dzimtā

Es tagad esmu atnākusi uz Dzimtu ieviest kārtību un pabeigt dažas Dzimtas programmas[5]. Un vēl līdz ar manu bērnu parādīšanos ieplūst jauna un “svaiga elpa”. Apbrīnojami ir tas, ka Savu zaru Dzimtas Kokā redzu kā patstāvīgu koku – Ābeli ar āboliem, sulīgiem un veselīgiem. Jāsaka, ābolus dievinu un ēdu lielos daudzumos.

14 09 23 04

Uz jautājumu, kā es varu kontaktēties ar Dzimtu un saņemt atbalstu, atnāk atbilde, ka man labi izdodas saziņa ar kokiem, ar dabu. Caur to es varu mijiedarboties ar Dzimtu.

Dzimtas uzdevumus es pildu, nesot labumu un sējot mieru un gaismu cilvēku sirdīs. Saņemu arī informāciju, ka ir vienkārši – JĀBŪT! Bez šaudīšanās uz visām pusēm, vienkārši Jābūt!

Pabeidzot mūsu ceļojumu – manu iegremdējumu –, mani apkampa ciltsvecāki (ieraudzīju un sajutu Lias cieši sapītajās bizēs iepītas rudzupuķes un to smaržu). Viņi lika priekšā uzaicināt visu DZIMTU...

Milzīgi daudz dvēseļu sapulcējās pie Koka. Visas nostājās pa labi un pa kreisi no manis. Mēs sadevāmies rokās, un es sajutu visu JAUDU un SPĒKU, it kā divu upju straumes saplūstu vienā lielā upē. Tēva plūsma bija zila, bet Mātes – rozā. Šo enerģiju es pavērsu uz Dzimtas koku. Tas bija tik Majestātiski! Virs mums parādījās liela varavīksne. Es ar ēteriskām rokām visus apkampju, PaTeicos (БлагоДарю) visiem un katram atsevišķi!

No vecmāmiņas beigās saņēmu vēstījumu, ka iet uz kapsētu nav vajadzības (tur nav neviena), bet, lūk, atcerēties labo un skaisto var, jo gaišu domu laikā pie Dvēseles iet dziedinoša Prieka enerģija, lai kur viņa neatrastos...

 

Jeļena Isengela,
Reinkarnacionikas Institūta
1. kursa absolvente

P.S. Jums ir pieredze saziņā ar saviem senčiem? Pastāstiet par to komentāros!

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 23.09.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/mirotvortsy-missiya-moego-roda/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/vera-prosvirnina/11-dazadi/3824-vera-prosvirnina-dzimtas-karma-dzimtas-energiju-dziedinasana-un-attirisana (Tulk. piezīme)

[2] Citāts no Svētītāja Serbijas Nikolaja traktējuma. Skat. arī https://theognosia.wordpress.com/tag/svetitajs-serbijas-nikolajs/ (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4015-dveseles-uzdevums-intervija-ar-maiklu-nutonu (Tulk. piez.)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3835-nadezda-batalova-iepazisanas-ar-dzimtu (Tulk. piezīme)

[5] Skat...