Открытый талант: М.Анисимова

Atklātais talants: M. Aņisimova

14 03 26 05

 

14 03 26 26

Marina Aņisimova

Talants, atklāts Reinkarnacionikas Institūtā

Uzrakstīts pēc nodarbības, kurā ieraudzīju sevi kā Pētera I galma dzejnieku. Rakstu Dvēselei – redzu atklātu plūsmu. Vārdi paši piepilda galvu. Jūtos kā radītājs. Un pēc pasūtījuma rakstu slavinošas Odas. Tās ir populāras. Par tām labi maksā. Taču – plūsmas nav, mokoši meklēju katru vārdu. Jūtos kā amatnieks. Pēc nodarbības grupā pieslēdzos plūsmai.

Paši no sevis atnāca Vārdi.

 

Поток

 

Аккуратно ступая, в поток захожу,

Как по минному полю — в Сознанье брожу.

Что со мной? Что случилось? — Мой внутренний взор

В мыслях звездной Вселенной[1] рисует узор.

 

Я боюсь поскользнуться, неверно упасть,

Потеряться, найтись и снова пропасть!

Мысль блуждает в потемках.

Душа же стоит: ждет, не дремлет и говорит:

 

Ты почувствуй, прислушайся, оСознай!

Нет! Не зря прилетела в радостный край!

Эта жизнь для Тебя! Так живи и твори!

Воздух чистый сознательно Сердцем вдохни!

 

Так зажгись, как звезда,

И гори без конца!

Освещая собой

Этот мир на века!

Plūsma

 

Akurāti kājas liekot, iekāpju plūsmā,

Kā pa mīnu lauku – Apziņā klīstu.

Kas ar mani? Kas noticis – Mans iekšējais skats

Domās ar zvaigžņoto Visumu rakstu zīmē.

 

Es baidos paslīdēt, nepareizi nokrist,

Pazaudēties, atrasties un atkal pazust!

Doma klīst tumsā.

Bet Dvēsele stāv: gaida, nesnauž un saka:

 

Sajūti, ieklausies, apZinies!

Nē! Ne velti atlidoju uz priekpilnu zemi!

Tā ir dzīve Tev! Tad dzīvo un radi!

Gaisu tīro apzinīgi ar Sirdi ieelpo!

 

Tad iededzies kā zvaigzne,

Un dedzi bez gala!

Apgaismojot ar sevi

Šo pasauli uz mūžiem!

14 03 26 27

 

Marina Aņisimova,
Reinkarnacionikas Institūta[2]
1. kursa absolvente

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 26.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/otkrytyj-talant-m-anisimova/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3843-nadezda-batalova-paralelas-dzives-mits-vai-realitate (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4018-reinkarnaciologija-tavu-iespeju-telpa (Tulk. piezīme)