Открытый талант: Н.Михайлова

Atklātais talants: N. Mihailova

14 03 26 05

14 03 26 24

Nadežda Mihailova

Talants, atklāts Reinkarnacionikas Institūtā

 

Книга Судьбы

 

По Рижскому взморью гуляю,

Сквозь рокот прибоя и песни волны.

Мои мысли с волной убегают

И, вновь возвращаясь,

Несут мне картины книги судьбы.

Как капельки росы, сливаясь воедино,

Из воплощенья в воплощенье[1],

Неся тот дар судьбы,

Дарованный мне Свыше,

И жизни заплетаясь в ярчайшую канву,

Сияют красками Вселенских очертаний.

Волна летит, смывая все с пути,

Меняя очертания судьбы,

Где взлеты и паденья,

Наш замысел в игре судьбы.

Я на распутье трех дорог:

Сын императора, поэт, шаман.

Что выбрать, я пока не знаю.

И только возвращаясь,

В Мире Душ[2], в пространстве, полном любви,

Осмыслив прошлое с позиции Души,

Мы обретаем опыт.

Моя Душа стремится воплотиться,

Познать себя и, выбрав одну из трех дорог,

Летит навстречу счастью.

Likteņa Grāmata

 

Pa Rīgas jūrmalu staigāju,

Caur krasta bangām un viļņa dziesmām.

Manas domas kopā ar vilni bēg

Un, atkal atgriežoties,

Likteņa grāmatas ainas man nes.

Kā rases lāses, kopā saplūstot,

No iemiesojuma uz iemiesojumu,

Nesot to likteņa dāvanu,

Kas man no Augšas dāvāta,

Un dzīves, savijoties spilgtā kanvā,

Mirdz Visuma aprišu krāsās.

Vilnis lido, noskalojot ceļā visu,

Mainot likteņa aprises,

Kur ir pacēlumi un kritumi,

Mūsu nodoms likteņa spēlē.

Esmu trīs ceļu krustcelēs:

Imperatora dēls, dzejnieks, šamanis.

Ko izvēlēties, es pagaidām nezinu.

Un, tikai atgriežoties

Dvēseļu pasaulē, telpā, kas mīlestības pilna,

Apjēdzot procesu no Dvēseles pozīcijas,

Mēs iegūstam pieredzi.

Mana Dvēsele tiecas iemiesoties,

Izzināt sevi un, izvēloties vienu no trim ceļiem,

Lidot pretim laimei.

14 03 26 25

 

Nadežda Mihailova,
Reinkarnacionikas Institūta
1. kursa absolvente

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 26.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/otkrytyj-talant-n-mihajlova/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/nadezda-batalova/11-dazadi/3830-nadezda-batalova-ieprieksejas-dzives-vai-reinkarnacija (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/2661-filma-par-dveselu-pasauli-musu-dzimtas-majas (Tulk. piezīme)