Открытый талант: И.Казакова

Atklātais talants: I. Kazakova

14 03 26 05

14 03 26 19

Irina Kazakova

 

Talants, atklāts Reinkarnacionikas Institūtā

Dzeja sāka nākt pie manis pēc iegremdējuma, kur es ieraudzīju sevi kā rakstnieku, tas bija Ivans Buņins (Иван Бунин). Es palūdzu parādīt, kā notiek radošais process darbu rakstīšanas laikā. Te es uzreiz sajutu, kā galvvidū ienāk enerģijas plūsma, es pacentos iegaumēt šo sajūtu. Nākamajā dienā es sakoncentrējos, lai sacerētu rakstu vietnei, bet sapratu, ka rakstu dzejoli.

 

Я иду по жизням, собирая свет!

 

Солнечные блики на моём окне,

Это откликается у меня в душе.

Я сегодня мастер для самой себя,

Изливаю счастье, всем вокруг даря!

 

Каждое мгновенье – это результат

Выбранных сюжетов, словно стратостат.

Я иду по жизням, собирая свет,

Чтобы ярче в жизни стал душевный цвет.

 

Разделю с другими радость будних дней,

Научу расширить, насладиться ей.

Покажу, как можно им принять себя,

Душу наполняя и любовь храня.

Es eju pa dzīvi, vācot gaismu!

 

Saules atspulgi manā logā,

Tas atsaucas man dvēselē.

Es šodien esmu meistare sev pašai,

Izstaroju laimi, visiem apkārt dalot!

 

Katrs mirklis – tas ir izvēlēto

Sižetu rezultāts, gluži kā stratostats.

Es eju pa dzīvēm, vācot gaismu,

Lai spožāka dzīvē kļūtu dvēseles krāsa.

 

Sadalīšu ar citiem ikdienas prieku,

Sākšu paplašināt, baudīt to.

Parādīšu, kā viņiem pieņemt sevi,

Dvēseli piepildot un mīlestību glabājot.

 

14 03 26 20

 

О душе

 

Я искала тебя больше тысячи лет,

Я искала тебя, чтобы знать мне ответ:

Кто Я здесь? Почему и зачем я пришла?

Можно было узнать, лишь увидев тебя.

Я искала тебя среди гор и морей,

Среди трав и цветов, и особых людей.

Я летала пчелой и парила орлом,

Я искала тебя, чтобы стать мне творцом!

И однажды узнала, где нужно искать,

С осторожностью внутрь заглянула

И — о, чудо! Позволь мне тебе рассказать,

Там душа моя снова проснулась!

Сердце нежно открыло мне тайну души[1]

И любя прошептало: «Теперь не спеши…»

Я ценность для самой себя!

Par dvēseli

 

Es meklēju tevi vairāk nekā tūkstoš gadus,

Es meklēju tevi, lai es zinātu atbildi:

Kas Es šeit esmu? Kāpēc un kādēļ es atnācu?

Varēju uzzināt, tikai ieraugot tevi.

Es meklēju tevi starp kalniem un jūrām,

Starp zālēm un ziediem, un īpašiem cilvēkiem.

Es lidoju kā bite un planēju kā ērglis,

Es meklēju tevi, lai kļūtu man radītāja!

Un reiz uzzināju, kur vajag meklēt,

Uzmanīgi iekšā ielūkojos

Un – ak, brīnums! Ļauj man tev pastāstīt,

Tur dvēsele mana atkal ir pamodusies!

Sirds maigi atklāja man dvēseles noslēpumu

Un mīlot pačukstēja: “Tagad nesteidzies…”

Es esmu vērtība sev pašai!

 

14 03 26 20

 

Я ценность для самой себя!

 

Творю я радость без конца,

Я Муза своего творенья!

И, заполняя всем сердца,

Я наполняюсь вдохновеньем.

 

О, чудо! Открываю Я

Поистине себя как ценность!

Я ценность для самой себя,

И это для меня бесценно!

 

Наставники[2] сказали мне,

Запомнить истину простую —

Чтоб возлюбить других сердца,

Себя должна принять такую!

Es esmu vērtība sev pašai!

 

Es radu prieku nepārtraukti,

Es – sava radījuma Mūza!

Un, piepildot visiem sirdis,

Es piepildos ar iedvesmu.

 

Ak, brīnums! Es atveru

Patiesi sevi kā vērtību!

Es esmu vērtība sev pašai,

Un tas man ir nenovērtējami!

 

Audzinātāji man pateica

Iegaumēt vienkāršu patiesību –

Lai iemīlētu citas sirdis,

Tev sevi ir jāpieņem tādu!

 

Irina Kazakova,
Reinkarnacionikas Institūta
1. kursa absolvente

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 26.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/otkrytyj-talant-i-kazakova/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/kristine-nikitina/11-dazadi/3857-kristine-nikitina-bernu-ieprieksejas-dzives-stasta-pasi-berni-sodien (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/11-dazadi/4079-atlantu-vestijums-kamdel-dota-dzive-cilvekam (Tulk. piezīme)