Открытый талант: Н. Засядько

Atklātais talants: N. Zasjadjko

14 03 26 05

 

14 03 25 40

Nataļja Zasjadjko

Talants, atklāts Reinkarnacionikas Institūtā

Eju pa dzīvi ar atvērtu sirdi, vieglā solī un ar saulīti dvēselē. Vārdi, ko izleju uz papīra, sākumā skan manī kā mūzikamaģiska un neparasta. Es atceros to, es jūtu to, es gaidu to, es baudu to. Un iekšējais meditatīvais darbs un iegremdēšanās seansi to veicina.

 

“Vieglums” – grupveida nodarbības rezultāts, kad iegremdējāmies Dvēseļu pasaulē[1], kur es ar visām dvēseles fibrām, ar visu savu ķermeni izjutu vienu no maniem “turienes” hobijiem – lidot Zeltainā elfa tēlā un dāvāt visiem cilvēkiem iedvesmu.

 

Легкость

 

Я погружаюсь вглубь себя,

Гляжу налево и направо.

Я самочувствую любя.

То есть – игра, что мне по нраву.

 

Я легкостью наполню храм

Души моей – моей отрады:

Свою любовь дарю ногам,

И руки с туловищем рады.

 

И голова легка, как шаль –

Сплетенье столбиков, цепочек.

Дарить любовь себе не жаль:

Я оживаю, как цветочек.

 

 Я легкостью наполню дом,

Вдохну ее в сады, усадьбы,

Впущу в колодец, в гастроном,

На шахте побываю, свадьбе.

 

Едва земли коснусь стопой

И вновь взлетаю я мгновенно,

Из жарких стран на водопой

Перемещаюсь вдохновенно.

 

Я легкостью наполню свет –

Весь мир пусть озарится ярко!

И звонче золотых монет

Пусть льется песнь того подарка!

 

Я погружаюсь вглубь себя,

Гляжу налево и направо.

Я самочувствую любя…

Жизнь на земле – моя забава!

Vieglums

 

Es iegremdējos sevis dziļumā,

Skatos pa kreisi un pa labi.

Es pašsajūtu mīlot.

Tas ir – spēle, kura man patīk.

 

Es ar vieglumu piepildu manas

Dvēseles – manas līksmes templi:

Savu mīlestību dāvāju kājām,

Arī rokas ar rumpi priecājas.

 

Un galva ir viegla kā šalle –

Stabiņu, ķēdīšu vijums.

Dāvāt mīlestību sev nav žēl:

Es atdzīvojos kā puķīte.

 

Es ar vieglumu piepildu māju,

Iedvesīšu to dārzos, muižās,

Ielaidīšu to akā, gastronomā,

Šahtā pabūšu, kāzās.

 

Tik tikko zemei ar pēdu pieskaršos,

Un atkal es momentāni paceļos,

No karstām zemēm uz dzeramo vietu

Pārvietojos iedvesmoti.

 

Es ar vieglumu piepildīšu gaismu –

Lai visa pasaule iemirdzas spoži!

Un skanīgāk par zelta monētām

Lai plūst tās dāvanas dziesma!

 

Es iegremdējos sevis dziļumā,

Skatos pa kreisi un pa labi.

Es pašsajūtu mīlot…

Dzīve uz zemes – mana izprieca!

14 03 25 41

divider 2

“Saulīte” – mans aicinājums un vēršanās pie dzimtās dvēseles[2], manis pašas daļiņas. Kādā no iegremdējumiem es spilgti izjutu, ka man nevajag neko, tikai – vienkārši mirdzēt.

Солнышко

А Солнышко – тебе благоволит

И лучики протягивает смело.

А Солнышко, как доктор Айболит,

Залечит раны быстро и умело.

А Солнышко – душевный камертон

Звенит, вокруг разбрызгивая волны.

А Солнышко – волшебный обертон

И звукоряд, гармониками полный.

А Солнышко – пленительный магнит

Притягивает взгляды, души, мысли.

А Солнышко – сердечко отворит,

Очистит все программы, что зависли.

А Солнышко – от радости поет;

Поет себе – не ждет, когда поверим.

А Солнышко – семь тысяч знает нот.

А может – восемь… Хочешь, мы проверим?!

Saulīte

Un Saulīte – tev labvēlīga

Un stariņus pastiepj droši.

Un Saulīte kā dakteris Aikāsāp,

Sadziedēs brūces ātri un prasmīgi.

Un Saulīte – dvēseles kamertonis

Skan, apkārt šļakstinot viļņus.

Un Saulīte – maģisks virstonis

Un gamma, harmoniku pilna.

Un Saulīte – valdzinošs magnēts

Pievelk skatienus, dvēseles, domas.

Un Saulīte – sirsniņu atvērs,

Attīrīs visas programmas, kas pakārušās.

Un Saulīte – no prieka dzied;

Dzied sev – negaida, kad noticēsim.

Un Saulīte – septiņus tūkstošus nošu zina.

Bet varbūt – astoņus… Gribi, pārbaudīsim?!

14 03 25 42

 

Nataļja Zasjadjko,
Reinkarnacionikas Institūta[3]
1. kursa absolvente

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, kā dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 25.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/legkost/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat...

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4061-mana-dveselu-pasaule (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4018-reinkarnaciologija-tavu-iespeju-telpa (Tulk. piezīme)