Инопланетные исследования

Citplanētu pētījumi

14 03 31 07

Cik apbrīnojami ir iekārtots Visums[1]! Mēs visur esam pabijuši, dzīvojam dažādas dzīves pilnīgi dažādās vietās un dažādās formās... Un vēl paspējam kaut ko paņemt “atmiņai”.

Un pēc tam šī “atmiņa” izpaužas mūsu pašreizējā dzīvē kā dažādas bailes, bloki, kompleksi, ierobežojošas pārliecības...

Bet mums ir burvīga metode Reinkarnacioloģija, kura ļauj mums ceļot uz pagātni, pētīt mūsu iepriekšējos piedzīvojumus un atrast tos momentus, kuri saistīti ar mūsu tagadni.

Un mēs pētām, nonākam pie apzināšanām, izpratnēm, tādā veidā mainot sevi uz labo pusi. Un, mainot sevi, mēs mainām pasauli mums apkārt.

Lūk, ko uzzināja grupas “Citas pasaules” dalībnieki par sevi un to, ko Dvēsele atnesa uz pašreizējo iemiesojumu.

 

Planēta Aris

Sofija Nurļijeva:

“Es ieraudzīju planētu ar nosaukumu Aris, kur notiek apziņas paplašināšanās tiem, kas tur nonāk. Šajā manas dzīves periodā tas ir tieši tas, kas man nepieciešams.

Es strādāju pie apkārtējo cilvēku pieņemšanas. Pēdējo dažu dzīvju apskate parādīja, ka tajās ir klātesoša nodevība un niknums visās to izpausmēs. Tieši tie traucē man šajā dzīvē pieņemt cilvēkus tādus, kādi viņi ir.

 

Sk. arī Kā iemācīties pieņemt un mīlēt sevi.[2]

 

Tieši nodevība un niknums nošķir mani no cilvēku pieņemšanas, un tieši tie noveda pie tā, ka parādījās ierobežojošas pārliecības attiecībā uz apkārtējiem.

Uz planētas Aris notiek tāda apziņas paplašināšanās, ka atnāk visa pilnīga apzināšanās. Vienlaikus es izjutu šī stāvokļa globālo mērogu. Tas ne ar ko nav salīdzināms, pat ar Dvēseļu Pasauli. Tas pavisam kas cits.

Es ieraudzīju, ka katrs enerģijas avots uz šīs planētas pilda savas funkcijas un ka tie visi ir saistīti savā starpā, un ka bez mūsu dalības viss būtu nepilnvērtīgs pat visam Visumam.”

 

Fobijass

14 03 31 08

Marjama Anvarova:

“Savu planētu Fobijass es pazīstu sen, esmu tur bijusi un sapratusi, kādas ierobežojošas pārliecības esmu no turienes paķērusi. Taču šoreiz es nonācu pie manis ierobežojošo pārliecību avota un praktiski pie šo pārliecību likvidācijas.

Uz planētas es no zaļas kā sienāzis būtnes ar izvalbītām acīm transformējos gaisa, ūdens enerģijā, putnā ar milzīgiem spārniem.

Brīdī, kad es apzinājos manas bailes fiziskajā plānā, ķermenim bija ļoti karsti, īpaši mugurai. Parādījās apbrīnojama milzīgu spārnu sajūta. Mani spārni – tā ir mana brīvība, mana pilnīgā atbrīvošanās no bailēm.”

 

Bez tā, ka mēs pētījām blokus, kompleksus, ierobežojošas pārliecības, iegūtas mūsu iepriekšējos iemiesojumos[3], mums kļuva interesanti uzzināt par visu šo šķēršļu eksistēšanu citu planētu iedzīvotājiem.

Vai uz citām planētām ir tādi jēdzieni kā bloki, kompleksi… Ja ir, tad kā tie viņus ietekmē un kā visu šo bloku, kompleksu, ierobežojošo pārliecību enerģiju var izmantot par labumu sev.

 

Svetlana Paslavska:

“Man salīdzinājumam parādīja divas planētas. Uz pirmās dzīve bija lieliska. Enerģētiskas būtnes tur lidoja medūzu izskatā, pēc formas līdzīgas lidojošajiem šķīvjiem. Tur nav ne auksts, ne karsts. Klimats ir ļoti labvēlīgs dzīvei, tāpēc mītni nevajag.

Barošanās uz kosmosa enerģiju rēķina – ēdienu arī nevajag.

Pārvietošanās ar teleportāciju – mašīnas un lidmašīnas arī nevajag. Dzīvo un baudi. Nekādu rūpju un pieķeršanos. Katrs ir pats par sevi, un tajā pašā laikā visi ir vienoti.

Visus apvieno Beznosacījuma Mīlestība[4]. Mēs pajautājām, vai mēs uz Zemes varam sasniegt tādu dzīves līmeni. Taču no cilvēka redzes viedokļa tāda dzīve ir neinteresanta. Nav, uz ko tiekties.

Un te man parādīja otru planētu. Es robota veidolā gatavoju šo planētu dzīvei. Šeit tu esi ierobežots pilnīgi. Tevī ir ielikta programma, un tu vienkārši ej pa to. Ne soli pa labi, ne soli pa kreisi, nekādu rūpju un nekādu jūtu. Arī nav dzīve mūsu izpratnē.

Un tālāk informācija: “Bet jums uz Zemes ir zelta vidusceļš starp pilnīgu brīvību un pilnīgu ierobežošanu. Novērtējiet to!” – “Kā tad mums labāk tikt galā ar saviem blokiem un ierobežojumiem?” mēs pajautājām.

Atnāca atbilde: “Ja tev ir cienīgs mērķis, tad, ejot uz to, tu viegli pārvari visus šķēršļus.” Tas man lika aizdomāties par mana mērķa pareizību dzīvē.”

 

Zeme

14 03 31 09

Lara Ļitvinčuka:

“Zeme – pētījumu planēta, “spēļu laukums”. Dvēsele iemiesojas, lai “izspēlētu noteiktu scenāriju” uz Zemes. Un pēc šī scenārija Dvēsele saņem visu nepieciešamo.

Visus šķēršļus, blokus un ierobežojumus mēs, cilvēki, izdomājam sev paši. Tā ir tikai izvēle, pētījums, spēle, nepieciešami Dvēseles izaugsmei.

Saskaņojoties ar noteiktu vibrāciju, Dvēsele pievelk to no Visuma telpas. Nostrādā negrozāmais likums “Līdzīgs pievelk līdzīgu”.

Visus savus pārbaudījumus, kurus Dvēsele izvēlas pieredzes iegūšanai, viņa iziet ar vienu mērķi – saprast un pieņemt. Un atslēga no tā visa – tā ir Mīlestība. Tamlīdzīgu pieredzi mūsu Dvēseles var piedzīvot tikai uz Zemes.

Visu, ko mēs mēģinām atrast ārpusē, Gaismu vai Mīlestības avotu[5], – viss ir iekšienē katram cilvēkam. Tā ir tā Dievišķā Dzirksts, ar kuru katra Dvēsele atnāk uz Zemi. Ir tikai jāpieņem tā un jāatver tai sava sirds.”

 

Mēs atradām apstiprinājumus mūsu pētījumiem, izpratnēm, apzināšanām citu planētu iedzīvotāju atzinīgajā reakcijā, ļoti siltā un labestīgā attieksmē pret mums, piepildītā ar mīlestību, mieru un svētlaimi.

Ar mums bija mūsu Audzinātāji, Skolotāji… Viņi visi palīdzēja mums patiesības izzināšanā un jaunu zināšanu iegūšanā. Balva – jaunas enerģijas brīnišķīgas plūsmas, kuras viņi mums dāvāja.

Mēs pateicamies Jums, mūsu Skolotāji, Audzinātāji, jaunie tālie draugi. Mēs esam vienots vesels. Vienots un nedalāms.

 

Jeļena Petračuka,
Reinkarnacioloģijas praktiķe.
Pētnieciskā grupa “Citas pasaules”[6]

 

P.S. Jūs kādreiz esat domājuši par to, ka jūs esat no citas planētas? Dalieties komentāros savās domās, sapņos par citām pasaulēm vai tēliem, kuri pie jums ir nākuši.

 

 ZR

Žurnāls “Reinkarnacioloģija”

 

Reinkarnacioloģijas Akadēmijas projekts. Mūsu uzdevums – ar piemēriem no dzīves pastāstīt, ka dvēseles pieredzes atmiņas, sakrātas iepriekšējās dzīvēs, var uzlabot pašreizējo dzīvi.

 

Pievienots 31.03.2014.

https://ru.journal.reincarnatiology.com/inoplanetnye-issledovaniya/

Tulkots ar lapas administrācijas atļauju

Tulkoja Jānis Oppe

 

[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/lana-culanova/11-dazadi/3852-lana-culanova-ka-atrast-savu-zvaigzni (Tulk. piezīme)

[2] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/citi-raksti/natalija-pluhina/11-dazadi/696-natalija-pluhina-bet-tu-noperc-ziloni-jeb-ka-iemilet-sevi (Tulk. piezīme)

[3] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/tatjana-zotova/11-dazadi/2635-tatjana-zotova-ka-mus-ietekme-ierobezojosas-parliecibas-no-pagatnes-dzives (Tulk. piezīme)

[4] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/3996-si-magiska-milestiba (Tulk. piezīme)

[5] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4059-milestiba-pret-sevi-fundaments-radisanai (Tulk. piezīme)

[6] Skat. http://www.sanatkumara.lv/index.php/reinkarnaciologija/zurnals-reinkarnaciologija/11-dazadi/4056-magija-citas-pasaules (Tulk. piezīme)