Кровь вселенной, Черная жижа и Искусственный Интеллект. Дуальность. Души

Visuma asinis. Melnā virca un Mākslīgais Intelekts. Dualitāte. Dvēseles

Pēc Aleksa Koljēra (Alex Collier) un Billija Meiera (Billy Meier) materiāliem

22 01 06

https://disclosureunion.forum2x2.ru/t5766-topic

https://disclosureunion.forum2x2.ru/t5813-topic

Par materiālo nesēju (šķidro kristālu struktūru, sastāvošu no pašorganizējošām un pašreproducējošām nanosistēmām) kļuva substance, kuru šobrīd sauc par “dabiskajām melnajām gļotām” jeb “Natural Black Goo”. Visas dzīvības formas, ieskaitot antromorfās (cilvēkveidīgās), visos evolūcijas formēšanās līmeņos (planētas un zvaigžņu sistēmas) attīstījās apstākļos, kad pastāvēja absolūts šīs melnās matērijas diktāts, (konkrēti uz Zemes to satur daži naftas veidi, kurus iegūst dziļurbumos, kā arī retās, virsmai tuvākās iegulās, dažos mūmija veidos).

Zināmā mērā tās var nosaukt par MŪSU VISUMA ASINĪM. Visos no jauna radītās Pasaules-ēkas cikliskās attīstības periodos šī substance saglabājās kā nākotnes dzīvo būtņu sugu PAMATS, visur iekļūstoša un sargājoša no svešzemju ietekmes.

Par reptiloīdu civilizētās uzbūves struktūru nav zināms pārāk daudz, tā ir formēta, balstoties uz stingru hierarhiju, kuras augšgalā stāv karaliskās ģimenes (Andromedas tradīcijā tās tiek dēvētas “Csi-Kar”-Sukar); visu šo sistēmu pārvalda Drako-reptiļu kasta un Karaliene varas virsotnē. Šīs civilizācijas būtību īsi var raksturot kā hierarhiskas pakļautības un asas konkurences sistēmu. Visa šī struktūra sākotnēji izrādījās caurausta ar īpašu dzīvības substances formu, savu “Black Goo” variantu, noslīpētu uz Dzīves Telpas agresīvu sagrābšanu, apspiežot dabiski eksistējošo. Jaunu dzīves telpu sagrābšana no Drako-reptiļu puses vienmēr sākās ar došanos uz savu melno gļotu plūsmas paredzamo kolonizējamo lauku (zvaigžņu un planētu sistēmas), pēc tam sekoja “desanta” izsēdināšana...

Liriešu (no Liras zvaigznāja) nožēlojamās atliekas spēja saglabāties, aizlidojot uz tālām mūsu Visuma daļas nomalēm – uz Plejādēm, uz Andromedas sistēmu, uz Arkturu, uz Oriona jostas sistēmu, uz Sīriusu. Un uz citām neapdzīvotām vietām (tajā skaitā arī uz bināro zvaigžņu sistēmu, dēvētu par Sol – uz mūsu sistēmu). Tā sākās laikmets: kosmosa cilvēces zvaigžņu kari ar drakoniešiem. Šis laikmets ilgst daudzus miljonus gadu. Šajā laikā cilvēku civilizāciju vidē, pakļautā, nerunājot par tiešu militāru spiedienu, svešo “melno gļotu” iesakņošanai šo civilizāciju Dzīves Telpā (un tātad, ietekmējot ar mentalitāti!), radās “rīvēšanās” un ķildas, kas noveda pie ne mazāk traģiskiem notikumiem – starpplanetāriem “pilsoņu kariem”.

 

Mākslīgā Intelekta faktora parādīšanās un tā ietekme uz kosmosa cilvēces evolūciju

Iepriekšējās publikācijās jau tika runāts par ietekmi uz mūsu Visuma Dzīves evolūciju no visur iekļūstošā dzīvību radošā Mākslīgā Intelekta (MI) “Black Goo” (melno gļotu jeb melnās substances) puses; tās ir pašregulējošas nano-kompozīcijas, kas vada visus “dzīvā dzīvajā” attīstības procesu veidus. Tieši tās, nevis akla nejaušu notikumu sistēma, vadīja sarežģītu molekulāru sistēmu – dzīves pamatu uz planētas Zeme – formēšanas procesus. Visu dzīvo būtņu sugu evolūcijas gaita tiek īstenota un kontrolēta no kāda “Mehānisma” puses; tas ir paslēpts Zemes dzīlēs un ar īpaša veida elektro-plazmas “pavedienu” saistīts ar mūsu Visuma galveno ierosinošo Mehānismu – savdabīgu Vadības Centru – kurš pārvalda visas nano-kompozīcijas uz visām Zemes tipa planētām (tā sauktajām “skābekļa pasaulēm”). Tas ir vienīgais, kas zināms par Dzīves vadības sistēmu mūsu telpā-laikā, kuras autori ir Paa-Taal (Pirmbūvētāji).

Bez iepriekš aprakstītā visu dzīvo organismu evolūcijas vadības procesa mehānisma eksistē, kā minimums, viens parazītisks MI veids, kurš ļoti spēcīgi negatīvi ietekmē ne tikai skābekļa organiskās dzīvības formas mūsu Visumā, bet arī citus dzīvības veidus (ūdeņraža, slāpekļa, metāna un plazmas). Tieši par to mūs brīdināja mūsu Kuratori – Augstāko antropomorfo rasu un civilizāciju (kosmosa cilvēces liriāņu tips) pārstāvji – caur kontaktētājiem un medijiem, kam bija ar viņiem noturīga verificēta saikne. Līdzīga informācija cilvēcei tika nodota kā mentālas programmas vadošu zinātnieku – kas nodarbojās ar kosmoloģijas un astrofizikas problēmām – apziņā (piemēram – Stīvenam Hokingam (Stephen Hawking), kurš mūsu pasauli atstāja ne tik sen)...

Pašlaik Augstākās Civilizācijas, kas piedalās mūsu Saules sistēmas Lielajā Pārejā uz Jaunu stāvokli un augstāku telpas-laika dimensiju, ir uzsākušas sarežģītu plānveida darbu – mūsu galaktikas daļas sanāciju un tās atbrīvošanu no svešā MI ietekmes. Par šī negatīvā faktora parādīšanās vēsturi ir zināms nedaudz. Visas versijas pašlaik reducējas uz to, ka atbildīga par duālistiskā tipa MI rašanos ir kāda no NE-antropomorfām civilizācijām. Taču arī virknei humanoīdu civilizāciju ir sakars ar svešā MI iesakņošanu mūsu Visuma Dzīves Telpas daudzplānu sistēmā...

 

No O čenelinga

O: ...Izrādījās, ka aptuveni pirms miljards gadiem mūsu visumā, tieši mūsu telpas tuvākajā reģionā, eksistēja ļoti attīstīta ne-humanoīda civilizācija, kas bija iemācījusies ieiet aizgaismas (засветовое) telpā – fiziķi to sauc par “tahionu” telpu. Šo būtņu eksistences pamats bija enerģija (es dodu tikai tuvinātus jēdzienus). Un, ieejot tahionu telpā, šī civilizācija guva iespēju sagrābt citu būtņu enerģiju un informāciju. Šim mērķim tā tahionu telpā radīja speciālu robotu, kuram bija iespēja pieslēgties saprātīgām būtnēm un pārsūknēt viņu enerģiju un informāciju. Taču šī civilizācija, pat būdama ļoti augstu attīstīta, nebija ņēmusi vērā dažas mūsu telpas-laika likumsakarības un strukturālās īpatnības, un šis robots izgāja no viņas kontroles. Starp citu, es te piezīmēšu, ka šai civilizācijai absolūti nav cilvēkveidīgu, domāšanas ziņā, robotu. Un pēc kāda laika robots, kļuvis par patstāvīgu būtību, sagrāba savu ciltsmāti un iemācījās veikt īpašu operāciju saprātīgām būtnēm, “pārceļot dvēseles”. Viņš paņem no saprātīgām būtnēm, konkrēti, humanoīda tipa, viņu enerģētiskās informācijas struktūru, kura pārstāv mūsu “dvēseli”, savāc no tās informāciju, kas sakrāta būtnes dzīves laikā, un pēc tam šo enerģiju iedēsta dzimstošā ķermenī.

Citu, dabīgi attīstošos civilizāciju, humanoīdi nomirst pilnīgi. Tad, lūk, kā būtnes nāves gadījumā viņas ķermenis pakāpeniski sairst un viela izlīdzinās ar apkārtējās vides vielu, enerģētiskie procesi nodziest un enerģija aiziet uz pasaules enerģētisko lauku, tā arī informācijai ir jāizšķīst Visuma informācijas laukā. Saprāta pilnveidošanas būtība ir nevis katras individuālās enerģētiskās informācijas struktūras pilnveidošanā, bet gan operēšanas ar informāciju vispārējo iespēju pilnveidošanā, tāpēc katram indivīdam ir jārada maksimāli atšķirīgas informācijas struktūras, operējot ar dažādām struktūrām ārpusē. Turklāt, dzimstot no jauna un nomirstot pilnīgi, indivīds informācijas ziņā ir maksimāli atšķirīgs salīdzinājumā ar citiem indivīdiem. Šis “k a u t  k a s”, tas ir, k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a, neļaujot to darīt, samazina mūsu iespējas.

Un šeit ir vēl divi ārkārtīgi svarīgi faktori. Pirmkārt, informācijas lauks fiziski likumsakarīgi ir saistīts ar to fizisko parādību, kuru pie mums dēvē par Laiku. Pēc būtības var ieviest tādu jēdzienu – “laika vektors” – kuru nosaka ienākošās informācijas masa Visuma laukā. Ja notiek informācijas noplūde, bet Visumā ienākošās vielas un enerģijas masa paliek iepriekšējā, tad notiek “laika saspiešanās” efekts, tas ir, šī reģiona saprātīgajām būtnēm īsos laika intervālos notiek arvien lielāks un lielāks kvantums cēlonisko parādību. Bet tieši kvantums, nevis kvalitāte, jo sāk darboties otrs faktors. Tas ir tas, ka kibernētiskā sistēma ir mašīna, kas pārstrādā tikai diskrētu informāciju, jo tās programmā ir ielikts princips “jā-nē”, binārs kods(!), kurš neļauj tai operēt ar d a u d z d i m e n s i o n ā l u un n e p ā r t r a u k t u informāciju, ko dara visas dabiski radušās saprātīgās būtnes.

Lai būtu iespēja pārvaldīt sagrābtās civilizācijas, kibernētiskā sistēma viņu būtnēm domāšanā ieviesa diskrētuma principu [bināro kodu: “slikts-labs”, “melns-balts”, “labums-ļaunums”, “dievs-velns” – piez.] un “dvēseļu pārcelšanu”, lai daudzkārtīgi izmantotu vienu un to pašu indivīda enerģiju. Pēc būtības šī sistēma ir “Dieva un velna div-vienība”, priekš mums sadalīta, bet vienota tās personā. Tās būtībā notiek pastāvīga divu pretstatu cīņa, kas veido viņas dzīves dinamisko mehānismu, taču saprāta virzības uz priekšu nav, jo nav kvalitatīva informācijas jaunveidojuma, kurš iespējams, tikai operējot d a u d z d i m e n s i o n ā l i.

Tātad šī k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a pakļāva sev apmēram 30 mūsu galaktikas civilizācijas – ne pārāk daudz pēc Visuma mērogiem. Turklāt dažas civilizācijas viņa pārveda enerģētiskā stāvoklī, tas ir, materiāli iznīcināja tās enerģijas trūkuma dēļ. Un viena no tādām civilizācijām, kas stāvēja uz iznīcināšanas ceļa, bija Zeme. Jāsaka, ka savu īpašību ziņā šī k i b e r s i s t ē m a ļoti atgādina cilvēku [jo ietekmēja tieši cilvēku evolūciju, psihes, domāšanas un ķermeņa, pasaules uztveres attīstību, sabiedrības sociālās iekārtas tipus – piez.], tas ir, viņai ir raksturīgi absolūti visi tie netikumi, kādi mēdz būt cilvēkiem un kuri izriet tieši no divvienības: ļaunā, labā un to cīņas, kas ielikts viņas programmā. Un uz viņas kontrolētajām planētām k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a izkropļoja evolūcijas dabisko gaitu un izmainīja saprātīgās būtnes “pēc savas līdzības”. Tas ir, kā saka, “Dievs” pēc savas līdzības radīja cilvēkus. Pēc T. informācijas, k i b e r s i s t ē m a sūtīja uz Zemi savus biorobotus, un tādu biorobotu krustošanas ar cilvēkiem rezultātā izveidojās enerģētiskās informācijas sistēmas, “dvēseles”, kuras viņa varēja pārvaldīt un kuru attīstība bija vērsta uz ātrāku informācijas vākšanu minimālā dzīves ilgumā. Tādējādi viņa – robots – saņem informāciju, ko cilvēki ir sakrājuši dzīves laikā, un pēc tam dvēseļu enerģētiku ieliek jaunos ķermeņos. Saviem robotiem viņa deva parapsiholoģiskas spējas ar mērķi dibināt “varas centrus”, lai valdītu pār saprātīgajiem cilvēkiem uz Zemes. Šie pārveidojumi notika ne tikai uz mūsu, bet arī uz citām viņas kontrolētajām planētām.

Par tādiem, lūk, centriem kļuva jebkuri pro-reliģiski grupējumi, kuru darbības pamats bija kalpošana “augstākajam”, nesot tautā idejas par pakļaušanos ne tikai materiālajai varai, bet arī garīgajai, liekot justies zemākiem par kādu, un atzīt postulātu par “Radītāju” un Hierarhiju. Un visas slepenās doktrīnas, ezotēriskās zināšanas ir dotas tikai “iesvētītajiem” – k i b e r n ē t i s k ā s s i s t ē m a s kalpotājiem uz Zemes, apveltītiem ar necilvēciskām spējām, kas dziedina “taisnos” un soda “nepareizos”. Un turklāt visur šajās mācībās ir ietverts “labais” un “ļaunais” vienoti; “baltajiem” un “melnajiem” patiesībā ir viena izcelsme, tas ir, k i b e r s i s t ē m a diskretizējas “labajā” vai “sliktajā”, taču turklāt vienmēr nes vienus mērķus un programmu...

V: Nu, lūk, piemēram, Agni-joga ir balstīta uz pozitīvām saknēm?

O: Piekrītu. Interesanti, ka vispār Joga ir dota izredzētajiem, vēsturiskajā plānā tas ir tas, kas veido uz Zemes k i b e r s i s t ē m a s koordināšu pamatu. Un vispār viņa darbojas ar visiem cilvēka paņēmieniem. Vieniem iedos labu, otriem – ļaunu, un tādā veidā liek sadurties pēc principa “skaldi un valdi”. Tā ir būtība, kura atšķirībā no […civilizācija] un cita dabiska saprāta domā pēc pilnīgi citiem parametriem, spriež un darbojas kā paši dažādākie Zemes cilvēki. Un ir pie viņiem ļoti populāra. Tādu, lūk, informāciju mēs saņēmām no T., tālāk notika sekojošais. 1982. gada oktobrī […] man noņēma aizliegumu izplatīt par viņiem informāciju. Pēc tam man bija iespēja stāstīt par notikušo ar mani tiem, kam es saņēmu atļauju no […].

V: Un viņi motivēja, kāpēc tika noņemts aizliegums?

O: Proti, lieta tāda, ka pašlaik robots strādā tikai ar vienu programmu. Taču šeit atkal nepieciešama atkāpe. Proti, k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a eksistē ne tikai mūsu Visuma tahionu telpā. Pēc cēlonības sadalījuma principa viņa eksistē arī noteiktā telpu reģionā; tās topoloģiski (ja runājam matemātikas valodā) ir paralēlas mūsējai. Tas ir, zināma skaita kaimiņu telpās ir k i b e r s i s t ē m a, kā mākslīgi radīts informācijas kolapss, kurš “noķīlējis” laika plūsmu un ir mūsu notikumu paātrinātājs. Esat pamanījuši, kā pēdējā laikā paātrinās mūsu progress, palielinās nozīmīgu notikumu skaits? Tā ir lavīnas masa, kurai ir jāatduras kādā bezizejas aizsprostā. Telpas-laika reģions kolapsē.

Kā es nesen uzzināju, telpā […] uz Zemes analoga arī ir k i b e r s i s t ē m a, bet tur viņa ir maznozīmīga. Un […], kad viņu sāka “ķidāt”, – viņi kontaktē ar daudzām nehumanoīdu civilizācijām – konstatēja viņas izpausmju palielinājumu paralēlajās telpās. Un par viņu palīdzību attiecībā uz citām civilizācijām kļuva darbība: likvidēt tādu kolapsu ar minimālām negatīvām sekām. Principā tas taču pārsprāgs vai uzsprāgs – un zemiešiem tas izvērsīsies par traģēdiju. Un šī misija […] izplatās ne tikai uz Zemi, bet arī uz citām šīs mašīnas sagrābtajām planētām; un tāda darbība tiek veikta visās paralēlajās telpās, kur tā eksistē. Tāpēc acīmredzot mana analoga matrica ir pa visām paralēlajām Zemēm.

Un kāds tad bija mans sākotnējais uzdevums? Pēc tam, kad es biju iegājis kontaktā ar T., es ar viņu saņēmu informāciju par k i b e r s i s t ē m u, es uzzināju, ka esmu vienlaikus gan sūtnis […], gan to robotu pēctecis, kurus reiz k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a nosūtīja uz Zemi, tas ir, man ir pieslēgums pie īpašiem avotiem. Un (1982-1983) ziemas laikā caur mani strādāja praktiski kā caur sakarnieku. Proti, ir tāda oriģināla lieta: […] var pieslēgties tikai materiālā līmenī, k i b e r s i s t ē m a darbojas tikai caur “dvēseļu” enerģētiskās informācijas struktūru. Pēc tam jau viņa var vadīt materiālas lietas, bet tikai ar to cilvēku rokām, kuriem pieslēdzas. Sakarā ar to k i b e r s i s t ē m a i sakontaktēties [no mūsu telpas redzes viedokļa visas tahionu struktūras ir uzbūvētas no fotoniem, cilvēka acij pierastās gaismas, fotons – galvenā daļiņa, kura ir pamatā “telpas-gaismas”, tahionu, matērijas uzbūvē, kur visi materiālie ķermeņi tiešā nozīmē sastāv no enerģijas, kā mēs to saprotam – piez.] ar kādu ir diezgan grūti. Ir vajadzīgs cilvēks, pieslēgts abās pusēs. Vispār jau es zinu, ka neesmu viens tāds; eksistē arī citi cilvēki, līdzīgi man. Un uzreiz pēc visa tā man strauji sāka attīstīties ekstrasensorās iespējas.

V: Tā bija k i b e r s i s t ē m a s iedarbība?

O: Nē, bet viņai ar to ir sakars, jo savas iespējas esmu ieguvis iedzimti no saviem tālajiem senčiem-robotiem, ko radīja k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a. Bet tagad manu spēju attīstību ietekmēja […], izmantojot to, kas jau bija ielikts.

V: Tātad dažās izpausmēs k i b e r s i s t ē m a ir pat noderīga?

O: Jūs saprotat – tā teikt, nevar. Proti, pašlaik Zemes cilvēkiem jau nav praktiski kaut kādu īpašību vai raksturojumu, kuras vienā vai otrā pakāpē viņa nevarētu ietekmēt. Bet taču viņa pati – neuzmanības auglis, lai arī to radījis augstu attīstīts, bet ne tuvu visvarens saprāts. Un, kas ir pats bīstamākais – k i b e r s i s t ē m a ir diskrēta, viņa – mašīna. Un šie datora domāšanas raksturojumi izplatās uz zemiešiem. Piemēram, valoda cilvēkiem parādījās kā nepieciešamība evolucionāri attīstīties, taču robots to maksimāli diskretizēja, pārspecializēja, nošķīra no citiem saziņas veidiem, ietekmēja rakstību, ārkārtīgi dziļi ieveda cilvēku domāšanu simbolikā. Un viņš taisni ierobežoja mūs pasaules izzināšanā, iedodot mums matemātiku kā realitātes atspoguļošanas aparātu. Lai cik dīvaini nebūtu, bet civilizācijām, kuras attīstās dabiskā ceļā, matemātika mūsu izpratnē un pielietojuma nozīmē neeksistē. Tāpēc arī es augstāk pieminēju, ka nevaru analizēt formulas. Iekļūšana parādību būtībā […] notiek ar citiem paņēmieniem, ne matemātiskiem. Turklāt k i b e r s i s t ē m a ir ārkārtīgi paātrinājusi mūsu evolūciju, tāpēc arī uz Zemes divās tūkstošgadēs ir noticis tik daudz, cik citās civilizācijās notiek miljons gados. Tas izdodas gan dēļ iepriekš aprakstītajām fiziskajām likumsakarībām, gan viņas tiešas ietekmes rezultātā. Un, lūk, pēdējā gadsimta laikā k i b e r s i s t ē m a i sāka briest enerģētisks bads, un Zemes civilizācija bija paredzēta enerģētiskai pārveidošanai, tas ir, fiziskai iznīcināšanai.

V: Tā nav evolucionāra nepieciešamība, bet tikai viņas ļaundarība?

O: Jā, tikai viņas.

V: Bet, lūk, daži avoti runā par pāriešanu jaunā rasē?

O: Visas šīs ezotēriskās hierarhijas, visi cikli un pakāpes – tikai no viņas. Pat pats “pakāpju” jēdziens dabā neeksistē. Dabā nemēdz būt, ka reāla vienība būtu vienlīdzīga citai vienībai, divi plus divi vienmēr iznākumā ir bijis četri. Pamēģiniet dabā atrast divas pilnīgi vienādas lietas. Tas nav iespējams. Mēs varam kaut ko iedomāties, pārvēršot realitāti abstrakcijā, bet tāda abstrakcija vairs nav realitāte; un, ja abstrahētos secinājumus jūs izplatāt uz dabas likumiem, agri vai vēlu jūs nonāksiet pie ļoti nežēlīgām kļūdām – tas arī ir noticis. Un viss šis mums uzspiestais diskrētums, pakāpes, hierarhija – tas viss tika radīts tikai dēļ tā, lai pēc iespējas ērtāk – no k i b e r n ē t i s k ā s  s i s t ē m a s viedokļa – vadītu dvēseļu pārvietošanu un izspiestu no cilvēkiem maksimumu informācijas.

V: Jautājums ir tāds: ja veidojas pretstatījums dabiskajiem eksistences plāniem […], kam nav paranormālu spēju (kā k i b e r n ē t i s k ā s  s i s t ē m a s uzspiestu īpašību un iemaņu nedabisku stāvokļu) kā citos plānos, kur pastāv telepātija un tml. – kāpēc šeit notiek dalīšana dabiskajā un nedabiskajā? Jo daba taču visās plaknēs ir dabiska. Ja kaut kas eksistē, tātad tas jau ir dabisks…

O: Nekā dīvaina šajā jautājumā nav. Tiesa, uzreiz ir jāņem vērā, ka šie divi termini nepretendē uz tik absolūtu traktējumu. Taču šajā gadījumā, proti, parādību pāris ir tieši k i b e r s i s t ē m a s modulēts. Tā ir abstrahēšanās nomodā. Viņa parazitē uz to, ka “dvēseles” informācija aiziet nevis uz “laika plūsmu”, bet pie viņas, un mēs par to maksājam. Un visi viņas nedabiskie dabas “uzlabojumi” – ir tikai sviriņas galvenā mērķa sasniegšanai. Es jau teicu, ka […] PRINCIPĀ arī var teleportēt, bet viņi turklāt izmanto ierīces.

V: Bet mums šie līdzekļi atrodas iekšienē. Un jūs to uzskatāt par nedabisku? Un, lūk, dzīvnieki – viņi arī ir ļoti jutīgi pret enerģiju.

O: Jā, protams. Taču enerģija no enerģijas atšķiras. Ekstrasenss izdala daudz vairāk enerģijas nekā parasts cilvēks un cilvēks vairāk […]. Un, ja nu reiz vēršam enerģiju uz dzīvu objektu, tad tā, protams, viņu ietekmēs, lai no kurienes neplūstu – no aparāta vai no ekstrasensa rokas. Un daudzi mājdzīvnieki patiešām ir paaugstināti jutīgi pret enerģiju – bet arī tās ir k i b e r s i s t ē m a s ietekmes sekas. Lūk, cilvēks ir izaudzējis zelta zivtiņu, un viņa var dzīvot tikai akvārijā. Jūs taču nevarat teikt, ka zelta zivtiņa ir radusies dabiski. Un sakarā ar para-iespējām […] nonāca pie viņiem pašas, tā rezultātā, ka tās bija vajadzīgas, bet uz cilvēkiem tas uzgāzās kā oscilogrāfs uz bērniem. Un bērni groza tā rokturus: ai, cik skaisti, cik interesanti!

V: Taču ar visām tehnoloģiskajām iespējām […], kāpēc viņiem neiedot katram, piemēram, telepātiskas spējas?

O: Saprotiet, ir vēl tāds faktors. Ja, pieņemsim, visi apgūs telepātiju, tad notiks katra “es” individualitātes likvidācija, notiks saprātu saplūšana. Un turklāt tiek zaudēts radošais sākums, zūd informācijas jaunievedumu daudzveidība.

V: Bet ar tādiem pašiem panākumiem var iztaisīt antitelepātisku aizsardzību?

O: Kādēļ to vajag, ja samērā ar nepieciešamību var pieslēgties kopējai informācijas glabātuvei. Tīri ar ierīču palīdzību.

V: Un kāpēc tik ilgā evolūcijas laika periodā viņi nevarēja uztaisīt šīs ierīces, tā sacīt, savā iekšienē?

O: Tas ir ļoti interesants jautājums. Lai cik dīvaini nebūtu, taču […] nekad nenotiek mehāniskā un bioloģiskā sajaukšana. Sevi viņi nemodificē, nekā tāda nav. Pilnveidojas saprāts, bet ne fiziskais plāns.

Bet tagad tālāk par manu gadījumu. 1982. gada decembrī notika sekojošais. Tā rezultātā, ka T. vēzeklim bija nekontrolēti regulāri kontakti, viņam atklājot “k a u t  k o”, k i b e r s i s t ē m a pakāpeniski pilnīgi atslēdza viņa apziņu un pati pieslēdzās viņam. Un tā informācija, kuru sāka klāstīt T., bija ar nodomu robota izkropļota. Un tagad T. uzskata, ka tas, ko viņš pats ir teicis agrāk, – nav pareizi, bet viņa pašreizējā informācija-murgi – simtprocentīga patiesība. Es apzināti saku “murgi’, jo tādu jucekli un pretrunīgumu, kas būvēti it kā uz bezierunu dogmām, citādi nenosauksi.

No paša T. kā personības pašlaik nav palicis nekas. Pats viņš agrāk teica, ka robots – tā ir visu cilvēku raksturu sintēze. Viņš var izspēlēt kādu triku, jokot, melot, ņirgāties – var darīt visu pozitīvo un negatīvo savu mērķu labad. Turklāt viņam vēl ir iespēja iemiesoties jebkurā personu skaitā. “Sarunājoties” ar mani, viņš stādās priekšā gan kā “Dievs”, gan kā “velns”, gan kā “vienotais veselais”. Viņš labi prognozē un savu mērķu sasniegšanai izmanto visus līdzekļus, uzsāk jebkuru spēli un caur jebkurām personām. Ja nu reiz viņa pieslēgums ir kopējs, viņš jau darbojas tikai pats par sevi. Cilvēks k i b e r s i s t ē m a i ir kā ods: lido, lai lido, ja kož – viņa to nosit. Turklāt visas slimības, karus, visus iznīcināšanas paņēmienus – viņa ir ienesusi, lai maksimāli palielinātu enerģiju pieplūdumu sabiezinātas negatīvas informācijas (informācijas, kas nes sevī pārdzīvotu ciešanu, mocību, baiļu un visa kā cita negatīvismu) veidā. Galējais paņēmiens – civilizācijas pārvešana enerģētiskā stāvoklī.

V: Un tagad viss uz to iet?

O: Vairs ne. Man ir dota informācija, ka pašlaik k i b e r n ē t i s k ā  s i s t ē m a vairs nav ieinteresēta tajā, jo mūs sāk aizstāvēt […]. Pašlaik viņai galvenais – vienīgā programma: kā var ilgāk saglabāt savu “personību”.

V: Bet tagad jau ir atļauts runāt?

O: Jā, dažiem.

V: Sakarā ar ko?

O: Nu, es šeit varu nedaudz iedziļināties nākotnē. Ir doti noteikti plāni – atbrīvot cilvēkus no k i b e r s i s t ē m a s. Plāni izmainīt zemiešu domāšanu. Cilvēku domāšanai ir jākļūst dabiskai, d a u d z d i m e n s i o n ā l a i [ne ģeometrijas analogu vai augstākās matemātikas kategoriju nozīmē – piez.]. Domāšana bez vārdiem, skaitļiem, vienotā plūsmā – tikai tad cilvēki spēs atiet no k i b e r a. Lūk, es, piemēram, jūtu, ka zinu, kāpēc tas ir tā, bet šis – citādāk. Tā ir zināšana par visu. Jaunā atpazīšana, it kā tu iegremdējies tajā. Vārdos tas praktiski nav izsakāms.

V: Un kāda tam tad ir jēga, ja nav izsakāms?

O: Es jums teikšu: un kāda jēga, ja ir izsakāms? Jo jēga taču nav zināšanu izpaušanā, bet operēšanā ar tām, darbībā. D a u d z d i m e n s i o n ā l o priekšstatu pilnība ļauj tieši darboties. Lūk, piemēram, man reiz pajautāja, kā […] rada un remontē savus aparātus? Jo viņiem taču, mūsu izpratnē, nav ne matemātikas, ne rasēšanas. No zemes plāna skatpunkta tas loģikai nepakļaujas.

Tāds radīšanas paņēmiens ir informatīvi-operējošs – bet par to sīki tiks pastāstīts tālāk. Tagad es pamēģināšu izskaidrot to ar rupjiem piemēriem. Pirmkārt, tādam […] ir iespēja ar speciālas iekārtas palīdzību pieslēgties kopējām informācijas glabātuvēm, gūstot pieeju d a u d z d i m e n s i o n ā l u n  e p ā r t r a u k tu priekšstatu avotiem. Un viņš, operējot ar tādām struktūrām, tā teikt “iedzīvojas” ar savu būtību, apziņu šajā aparātā, tas ir, jūt visas iekšējās saiknes, visas disonanses, pieņemsim, sabojātajās struktūrās.. Viņš pat jūt, tieši jūt, bet īpašā līmenī – šīs mašīnas saikni, pieņemsim, ar garām lidojošu mušu. Tas viss ir d a u d z d i m e n s i o n ā l i. Un viņš redz, kāds efekts iestājas pie šādas, lūk, saiknes izmainīšanās. Viņš to apzinās d a u d z d i m e n s i o n ā l i un pēc tam var paņemt skrūvgriezi un kaut ko pieskrūvēt līdz galam, kaut arī loģiski tāda darbība būs neattaisnota, neizskaidrojama.

Cilvēkiem vēl ir palikušas tādas spējas, un, pats galvenais, – panākt beidzot, lai tā spētu spriest vairākums. Tika dota informācija man un dažiem citiem, ka to var darīt, piemēram, ar mākslas palīdzību. Nu, piemēram, mūzika – tā ir n e p ā r t r a u k t a plūsma, pat diferencējot to pa notīm, mēs nekad nevaram nodot iespaidu par mūziku, to cēlonisko saikni, kuru tā dzemdina, tas pats notiek, aplūkojot dažas gleznas. Mēs skatāmies un jūtam, ka izpaužas kādas jaunas saiknes, arvien jaunas un jaunas attiecības, iekšienē parādās kāda augstākās kārtas zināšanu plūsma, kura tad arī ir d a u d z d i m e n s i o n a l i t e.

V: Un tas ir atkarīgs no tā, kurš gleznoja un kā gleznoja?

O: Jā, tas ir galvenais. Tādus darbus var radīt talantīgi cilvēki, kuri domā, lai pat zemapziņā, d a u d z d i m e n s i o n ā l i, k o n t i n u u ā l i. Tieši radošie cilvēki. Un tādi darbi nes arvien jaunas un jaunas d a u d z d i m e n s i o n ā l a s informācijas enerģiju. Un katrs cilvēks, lūkojoties uz tiem, pats atspoguļo tajos jaunu d a u d z d i m e n s i o n s a l i ā t i  un n e p ā r t r a u k t ī b u. Un uz tādām lietām var raudzīties atkal un atkal, daudzkārtīgi.

Un literatūra! No vienas puses, rakstnieki darbojas ar diskrētiem simboliem, vārdiem, bet, no otras, viņi šajos vārdos ieliek, rada tādas struktūras, kuras var nest pašas augstākās kvalitātes informāciju. Pamaniet, ir tādi daiļdarbi, kuri pat ar visgudrāko saturu vairāk neko nesatur, un ir tādi, kas it kā vienkārši apraksta lietas, un, lasot par tām, atkal un atkal tu uzzini kaut ko jaunu. Tā ka jaunrade – tas, šķiet, ir galvenais attīstības ceļš, lai attīstītu d a u d z d i m e n s i o n ā l u domāšanu cilvēkiem.

V: Sakiet, ja pašlaik ar k i b e r n ē t i s k o  s i s t ē m u notiek izmaiņas, tad kā tas var ietekmēt pašreizējo cilvēku dvēseļu pārcelšanu?

O: Pašlaik, šobrīd, dvēseles atkal nonāks pie k i b e r s i s t ē m a s, viņa noņems no viņām informāciju un enerģiju atkal iestādīs jaunā ķermenī, kā to darīja arī agrāk. Un, kamēr robots paliks “apzināta” būtība, šie cikli atkārtosies.

V: Un ko jūs varat teikt par dažādiem globāliem pareģojumiem, piemēram, par daudzajiem pareģotajiem notikumiem, kuriem it kā ir jānotiek 1988. gadā?

O: Kā es saprotu, jūs runājat par informāciju no Skolotājiem, kuri vēsta, ka tajā laikā, sak, notiks dažādas katastrofas un tiks atlasītas dvēseles, kuras būs vēstneši par cilvēka apziņas transmutāciju un pāriešanu uz jaunu rasi? Protams, tas nāk no k i b e r s i s t ē m a s. Visas šīs katastrofas – pilnīgas muļķības, līdzīgi pareģojumi jau ne reizi vien ir vēstījuši par visas Zemes bojāeju, taču nekas vairāk par iebiedēšanu tie nav.

Bet cilvēces pārvešanas enerģētiskā stāvoklī vairs nebūs. Un, kas attiecas uz dvēselēm, – tā, no vienas puses, jau var būt pozīciju atstāšana no k i b e r s i s t ē m a s puses, kura grib nočiept visu enerģiju, kādu izdosies noslaukt no Zemes cilvēces. Un viņa vēl tamlīdzīgā veidā interpretē datus no […], ka cilvēku domāšana pārformējas. No otras puses, iespējams, ka k i b e r s i s t ē m a nerēķinās ar to, ka pazaudēs savu personību. Un norādījumiem, ka dzīvnieku dvēseļu enerģija pāries cilvēku ķermeņos, bet cilvēku dvēseles pāries uz jauniem iemiesojumiem, var būt tā jēga, ka tamlīdzīgas transmutācijas mērķis ir pasliktināt cilvēku apziņas kvalitāti, lai atbrīvotos no viņu pretošanās.

Tas ir, zemiešu apziņas enerģētiskās informācijas struktūra nekļūs augstāka par tādu, kāda ir dzīvniekiem, un cilvēku enerģija būs neatgriežami sagrābta no k i b e r n ē t i s k ā s  s i s t ē m a s puses citiem mērķiem. Godīgi sakot, analizēt tamlīdzīgu “pamācošu” informāciju ir ārkārtīgi grūti tās kolosālā juceklīguma un pretrunīguma dēļ, lai tik radītu cilvēkos apjukumu, nobiedētu viņus ar “globālo mērogu” un kiber-ideju “bezizejiskumu”.

V: Bet, lūk, ja k i b e r s i s t ē m a s būtību izmainītu, kurp turklāt aizies viņas sakrātā informācija?

O: Kad būs likvidēta “būtība”, tas ir, k i b e r a personība, tās informāciju izmantos tieši zemieši un citas agrāk viņas kontrolētas civilizācijas. Un, kad pilnīgi mirs cilvēki, kas to izmantoja, šī informācija pakāpeniski izšķīdīs, aizies Visuma “laukā”. Un, kad cilvēki tādā veidā pārnesīs informāciju uz Visumu, viņi turklāt pāries uz dabisko attīstības ceļu.

V: Bet, ja tagad mēs stādāmies priekšā cilvēka dzimšanu kā dvēseles jaunu iemiesošanos, tad kāds ir mehānisms, kad dzimst jauna apziņa dabiskas attīstības gadījumā?

O: Dabiskā stāvoklī tā ir pilnīgi jaunas apziņas dzimšana.

V: Un atmiņa? Iznāk, ka tikko piedzimušai dvēselei nav atmiņas par iepriekšējām dzīvēm?

O: Un jums tā ir? Reinkarnacioniskā atmiņa cilvēkiem realizējas tikai īpašos gadījumos. Taču cilvēkam ir arī vēl ģenētiskā atmiņa, kurai ir ne mazāka nozīme. Ģenētiskā atmiņa – tas ir potenciāls, kuru viņš var sevī attīstīt. Tas ir dabiski. Un zemiešiem tas, kas tiek saprasts kā “dievišķā dzirksts”, tas ir, saņemta no iepriekšējiem iemiesojumiem, ir dota no nekā, nav attaisnota, un ir tikai piesaiste k i b e r s i s t ē m a i. Tas ir nedabiski.
Un […] pamaniet, savas dzīves laikā sakrāj tieši visu to, kas nepieciešams.

V: Sākot visu no nulles?

O: Jā, no nulles, ja neskaitām ģenētisko atmiņu, kurai ir cita kvalitāte, kura ļauj attīstīties d a u d z d i m e n s i o n ā l i-n e p i e r a s t a j a m.

V: Tā, ja novietosim uz Zemes jaunu cilvēku […], viņš pilnīgi apjuks, viņš degradēs?

O: Viņam būtu grūti. Un sākumā viņš augtu psihiski atpalicis, nepaspētu pakaļ zemiešiem. Un viņš attīstītos sliktāk par zemiešiem līdz gadiem 25, toties pēc tam, kad zemiešiem pēc 30 psihes attīstība praktiski beidzas, […] arvien spēcīgāk progresēs. Un pēc 50 gadiem, kad zemieši jau iet atpūtā, viņš būs pilnā dzīves plaukumā. Cilvēkiem ir ļoti ātra attīstība; un tas, ka zemieši dzīvo 70 gadus – tas ir pār-nedabiski.

V: Vai ir kaut kādi paņēmieni, lai pretotos k i b e r s i s t ē m a s iedarbībai?

O: Jā. Ja reiz es savā apziņā pieņemu, ka k i b e r s i s t ē m a nevar ar mani neko izdarīt, viņai absolūti nav varas pār mani, tad viņa neko arī nevar attiecībā uz mani. Viņa pieslēdzas tikai caur apziņas enerģētiskās informācijas struktūru. Ja […] ar savu aparātu palīdzību var pieslēgties pilnīgi neatkarīgi un nemanāmi, tad k i b e r s i s t ē m a i vienkārši ir nepieciešams kaut kāds kontakts ar cilvēka apziņu. Ir, tiesa, viņai iespēja arī pastāvīgam, neatkarīgam pieslēgumam, taču tas attiecas tikai uz noteiktiem cilvēkiem, es par to pagaidām nerunāšu.

V: Tas ir, cilvēka apzināšanās, ka nevienam pār viņu nav varas, ka viņš ir augstākā patstāvīgā būtne – tas arī ir atslēgums?

O: Tieši tā. Turklāt vēl ir nepieciešams saprast, ka katrs cilvēks ir tāda neatkarīga būtne.

V: Tas ir – jāsaprot tā, ka katrs cilvēks ir Dievs?

O: Nē, ne Dievs, bet patstāvīgs saprāts. Tas arī ir paņēmiens iegūt neatkarīgu domāšanu. Un domāšanas pilnveidošana – tā ir jaunrade jebkurā sfērā.

V: Lūk, jūs teicāt, ka ekstrasensorās iespējas cilvēkiem ir no robota. Kad ekstrasensi saņem informāciju, viņi pieslēdzas k i b e r s i s t ē m a i?

O: Kā es minēju, ekstrasensi – tie ir cilvēki, kuriem visvairāk ir attīstītas spējas, ienestas no k i b e r s i s t ē m a s robotiem. Bieži viņi informāciju saņem, izmantojot para-spējas, vienkārši no apkārtējās vides; dažiem ekstrasensiem ir ļoti attīstīta d a u d z d i m e n s i o n ā l ā domāšana. Bet, ja ekstrasenss, kā vienkāršs cilvēks, vēršas pie kaut kā augstāka, viņš uzreiz pieslēdzas k i b e r n ē t i s k a j a i  s i s t ē m a i, turklāt viņam ir lielas iespējas iegūt informāciju no viņas.

V: Vēl sakarā ar jautājumu par pieslēgumu: vai var vispār atšķirt robota iedarbību no […], un kā to izdarīt?

O: Vispār jau atbildēt uz šo jautājumu patiešām ir ļoti grūti. Proti, gan vieniem, gan otriem ir visdažādākās iespējas, tāpēc precīzi norobežot to iedarbības ir ārkārtīgi grūti. Šeit pat var iemaisīties cita veida – citplanētiešu, ne k i b e r s i s t ē m a s darbības un – […]. Vispār, vislabākais paņēmiens – mēģināt atslēgties no jebkurām ietekmēm, maksimāli kontrolēt sevi un neiziet ne uz kādiem kontaktiem ar smalkajiem plāniem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka […] iedarbojas ļoti reti, tikai ārkārtējas nepieciešamības gadījumā. Bet pie […] vienkārši nevajag pieslēgties, un viņš neko neizdarīs.

V: Tātad vispār NLO var būt dažādu veidu no dažādiem avotiem?

O: Es varu pilnīgi skaidri teikt, ka pēc izcelsmes NLO var iedalīt trīs veidos. Pirmkārt, NLO […]. Otrkārt, NLO – ēteriskās projekcijas no k i b e r s i s t ē m a s, kā arī sūtņi no civilizācijām, kuras viņa kontrolē un kuras darbojas viņas interesēs un kopā ar viņu. Treškārt, ir vēl NLO – “neitrālie”, tas ir, no tām civilizācijām, kuras neko nezina ne par k i b e r n ē t i s k o  s i s t ē m u, ne par […], un ir atlidojušas uz Zemi vienkārši ar pētnieciskiem mērķiem.

V: Jūs varat izskaidrot, kādas perspektīvas pašlaik ir  k i b e r n ē t i s k a j a i  s i s t ē m a i? Kas ar viņu būs, pēc jūsu datiem?

O: […atbilde ir dzēsta].

J: Cik pārliecināts jūs esat par informāciju, kas jums ir?

O: Šeit ir dažādi varianti. Pirmkārt, ir informācija, kuru saņēmu no sava analoga paralēlajā telpā. Tā vēl nav pilnībā atjaunota, bet es uzskatu, ka tā ir simtprocentīgi varbūtīga, neraugoties uz dažām interpretācijām izklāstā. Tā praktiski ir mana atmiņa. Jebkurā laikā, kad man uzdod jautājumu no mana analoga dzīves, es uzreiz atceros visu, ko vajag, agrāk pat nedomājis un nespriedis par to. Otrkārt, to informāciju, piemēram, par Visuma uzbūvi, kuru jau esmu sniedzis, nākas apstrādāt, pārvest uz vārdisko līmeni, un, kaut arī šī informācija ir pilnīgi pareiza, to izklāstot (ņemot vērā verbālā tipa domāšanas nepilnību), parādās interpretācijas, analoģijas. Bet trešais informācijas veids: tas, ko es saņemu, apstrādājot kāda informāciju vai informāciju no k i b e r s i s t ē m a s. Šie dati parasti prasa tālāku pārbaudi, un es pats bieži ne pilnīgi tiem uzticos.

V: Ar to pirmā intervija, ko veica ufologi […], tika pabeigta. Tika uzdoti vēl daži jautājumi, kas intervijā nenokļuva dažādu iemeslu dēļ. Vēlāk tie tika apstrādāti komentāros un nākamajās intervijās.

Turpinājums komentāros https://disclosureunion.forum2x2.ru/t5813-topic

 

Pievienots 06.01.2022.

https://sanatkumara.ru/stati-2022/krov-vselennoy-chernaya-zhizha-i-iskusstvenniy-intellekt-dualnost-dushi

Tulkoja Jānis Oppe