Elvita Rudzāte - Vai pienācis brīdis karmas atstrādāšanai?

30.08.2021.

Vairāk kā 100 gadus atpakaļ, kad boļševiki pārņēma varu Krievijā, ir zināms, ka daļa latviešu strēlnieku pret Ļeņina solījumu par Latvijas neatkarību, piedalījās varas pārņemšanas akcijās. Zināms, ka tieši mūsu strēlniekiem bija liela loma boļševiku varas iegūšanā Krievijā.  Tāpat ir zināms, ka pēdējais Krievijas cars Nikolajs II un viņa ģimene tika nogalināta nežēlīgā veidā, kur līdzās bija arī latviešu strēlnieki. Vai latviešu strēlnieki piedalījās cara Nikolaja II ģimenes slepkavībā, tas nav zināms, bet ir zināms, ka viņi to apsargāja mājas arestā. Pareizticīgo baznīca cara Nikolaja II ģimeni ir atzinusi par svētu ģimeni, kas nozīmē, ka visi tie, kas piedalījās svētās ģimenes nogalināšanā, ir pieļāvuši smagu kļūdu.

Tā vēl tikai pirms Latvijas neatkarības iegūšanas, Latvijas valsts uzņēmās negatīvu enerģiju, ko Austrumos sauc par negatīvo karmu. Tikai Dievam ir zināms, cik lielu karmas daļu jaundibinātā Latvijas valsts uzņēmās šo notikumu laikā un cik liela daļa tika atstrādāta zaudējot neatkarību no 1940.gada līdz 1990.gadam, kā arī cik lielu daļu valsts karmas atstrādāja visi tie, kas cieta no izsūtīšanām. Grūti pateikt, kāds būtu Latvijas liktenis, ja latviešu strēlnieku vienošanās ar Ļeņinu nebūtu bijusi, bet tagad mums laiks paskatīties uz to, kas notiek mūsdienu Latvijā.

Domājot par vairāk kā 100 gadus seniem notikumiem Krievijā, man grūti bija izprast tā laika inteliģenci, kas bezspēcībā noskatījās uz notiekošo un pieļāva boļševiku uzvaru. Tajā laikā nebija tik attīstīti plašsaziņas līdzekļi kā mūsdienās un daudzi iedzīvotāji neprata lasīt, tāpēc komunikācija ar sabiedrību bija jānodrošina citādā veidā. Ļeņinam bija ļoti labas oratora spējas un viņš spēja pārliecināt tā laika mazāk izglītoto sabiedrību un daļu inteliģences, ka dzīve būs labāka, ja varu pārņems boļševiki.

Diemžēl tieši tas pats notiek šodien Latvijā. Vairāki politiskie līderi mēģina sabiedrību pārliecināt, ka esošā vara ir jāgāž. Es neaizstāvu esošo varu, jo patiešām daudz kļūdu pieļauts un kaut kad pienāk laiks arī par tām maksāt, bet mani satrauc vairāk fakts kādā veidā citi politiskie līderi vēlas pārņemt varu. Neesmu pārliecināta, ka viņus īpaši satrauc sekas, kas var Latviju piemeklēt, ja viņu protestu aicinājumiem izbraukt ielās ar smago tehniku un dedzināt ugunskurus, atsauksies pietiekami liela sabiedrības daļa. Tāpat mani pārsteidz mūsdienu inteliģence, kas noskatās uz notiekošo un nerunā par iespējamām sekām ar sabiedrību pietiekami skaļi. Vai tiešām vēsture atkārtojas?

Kādas var būt sekas? Brīdī, kad valstī sākas iekšējas nekārtības, to ļoti veikli izmanto ārējais ienaidnieks. Hibrīdkarš pie Baltkrievijas robežas jau ir sācies. Vai mēs varam izslēgt varbūtību, ka ir jau notikusi kaut kāda vienošanās starp Krieviju un mūsu jaunajiem politiskajiem līderiem, par lielām pārmaiņām Latvijā vai tā vienkārši ir sakritība, ka spiediens no ārpuses un iekšpuses notiek vienlaicīgi? Par to lai spriež Latvijas drošības dienesti, bet tautai ir jābūt vērīgai un tā nedrīkst lētticīgi uzticēties saukļiem, kuri ir tikai saukļi bez seguma.

Turpmākos notikumus ļoti lielā mērā iespaidos tas, cik veiksmīga būs Latvijas inteliģences komunikācija ar sabiedrību, jo esošajai valdībai komunikācija ar sabiedrību neizdodas. Esošās valdības pieļauto kļūdu dēļ daļa sabiedrības tai vairs neuzticas un nevēlas kļūdas piedot. Vēl skumjāk, ka jaunie līderi, organizējot protestu akcijas, atsaucas uz tautu, bet vai ir godīgi atsaukties uz tautu, ja nav zināms, cik liela daļa atbalsta jaunos līderus? Tāpēc mūsu valstī ir Saeimas vēlēšanas, kur tiek noskaidrots, cik liela daļa tautas atbalsta politisko partiju.

Bažas ir par to, vai tā sabiedrības daļa, kas uzticas politiskajiem līderiem, kas ar viņiem manipulē, vai viņi noticēs inteliģences viedoklim, jo ir zināms fakts, ka liela sabiedrības daļa netic ārstu/zinātnieku teiktajam par COVID-19, kas ir signāls, ka daļa sabiedrības vairs neuzticas zinātnei un inteliģencei. Un arī tas ir saprotams, jo zinātnieki ir tik daudz ko nolieguši, kas ir acīm redzams, kā arī vairs nav skaidras izpratnes, kas tad ir inteliģence, ja tagad daudziem cilvēkiem ir augstskolas diploms? Vai augstākā izglītība ir inteliģences pazīme?

Es aicinu cilvēkus nebūt tik lētticīgiem un neuzticēties tiem, kas ir iedzīvojušies uz valsts rēķina. Nav šaubu par viņu darba spējām, pieredzi un zināšanām, bet ir šaubas par viņu tikumību. Spēcīga valsts var būt tikai tā, kuru vadīs tikumīgi līderi jeb līderi ar augstu apziņas līmeni. Tikumība ir pareiza rīcība. Pareiza rīcība ir saskaņā ar Dievišķajiem likumiem jeb rīcība saskaņā ar Sirdsapziņu. Diemžēl cilvēki, kas ir zaudējuši tikumību, nespēj vairs sadzirdēt sirdsapziņu pat, ja viņi to gribētu un vēl mazāk viņi pārvalda Dievišķos likumus. Ja viņi tos zinātu, tad viņi nerīkotos tā kā rīkojas, bet panāktu pozitīvas pārmaiņas valstī bez spēka metodēm.

Mīļie tautieši, kas sadzirdēja manu balsi, esiet modri un pārbaudiet visu informāciju, ko saņemat. Neuzticieties paziņu un draugu teiktajam, pārbaudiet paši. Katra mūsu balss ir tikai piliens jūrā, bet jūra sastāv no daudziem pilieniem. No tavas izvēles būs atkarīga Latvijas nākotne. Varbūt 100 gadus atpakaļ arī tu biji iemiesojumā un pasīvi noskatījies uz boļševiku aktivitātēm noticot viņu solījumiem. Varbūt tu esi nācis iemiesojumā, lai labotu 100 gadus atpakaļ pieļauto kļūdu? Neatkarīgi no tā, vai tu tici vai netici reinkarnācijai, tu šodien esi atbildīgs par Latvijas likteni. Tāpēc domā, ko saki un dari, jo vēlāk domāt var būt par vēlu.

Autore: Elvita Rudzāte

 

Pievienots 30.08.2021.

https://domatajs.lv/vai-pienacis-bridis-karmas-atstradasanai/

Publicēts ar autores atļauju